Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Anni Mantramulu in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Anni Mantramulu Lyrics in Malayalam:

അന്നി മംത്രമുലു നിംദേ ആവഹിംചെനു
വെന്നതോ നാകു ഗലിഗെ വേംകടേശു മംത്രമു ||

നാരദുംഡു ജപിയിംചെ നാരായണ മംത്രമു
ചേരെ പ്രഹ്ലാദുഡു നാരസിംഹ മംത്രമു |
കോരി വിഭീഷണുംഡു ചേകൊനെ രാമ മംത്രമു
വേരെ നാകു ഗലിഗെ വേംകടേശു മംത്രമു ||

രംഗഗു വാസുദേവ മംത്രമു ധ്രുവുംഡു ജപിയിംചെ
നംഗ വിംവെ കൃഷ്ണ മംത്ര മര്ജുനുംഡുനു |
മുംഗിട വിഷ്ണു മംത്രമു മൊഗി ശുകുഡു പഠിംചെ
വിംഗഡമൈ നാകു നബ്ബെ വേംകടേശു മംത്രമു ||

ഇന്നി മംത്രമുല കെല്ല ഇംദിരാ നാധുംഡെ ഗുരി
പന്നിന ദിദിയെ പര ബ്രഹ്മ മംത്രമു |
നന്നുഗാവ കലിഗെ ബോ നാകു ഗുരു ഡിയ്യഗാനു
വെന്നെല വംടിദി ശ്രീ വേംകടേശു മംത്രമു ||

Annamayya Keerthana Anni Mantramulu Meaning:

I am blessed with Venkatesa mantram (incantation) from my childhood and all other mantras are possessed by this single mantra Narada chanted Narayana mantram. Prahlada chanted Narasimha mantram. Vibheeshana got Rama mantram. I am blessed with special Venkatesa mantram Dhruva chanted the shining Vasudeva mantram. Arjuna obediently chanted Krishna mantram. Sage Suka chanted Vishnu mantram with dedication. I am blessed with exclusive Venkatesa mantram All these mantras aim to obtain the grace of Venkatesa. I can bet that the Venkatesa mantram bestows supreme bliss. My master taught me this to protect me. The Venkatesa mantram is as bright as moonlight.

Also Read :

Anni Mantramulu Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top