Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Anni Mantramulu Lyrics Malayalam

Annamayya Keerthana – Anni Mantramulu in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Anni Mantramulu Lyrics in Malayalam: അന്നി മംത്രമുലു നിംദേ ആവഹിംചെനു വെന്നതോ നാകു ഗലിഗെ വേംകടേശു മംത്രമു || നാരദുംഡു ജപിയിംചെ നാരായണ മംത്രമു ചേരെ പ്രഹ്ലാദുഡു നാരസിംഹ മംത്രമു | കോരി വിഭീഷണുംഡു ചേകൊനെ രാമ മംത്രമു വേരെ നാകു ഗലിഗെ വേംകടേശു മംത്രമു || രംഗഗു വാസുദേവ മംത്രമു ധ്രുവുംഡു ജപിയിംചെ നംഗ വിംവെ കൃഷ്ണ മംത്ര മര്ജുനുംഡുനു | മുംഗിട വിഷ്ണു മംത്രമു മൊഗി ശുകുഡു പഠിംചെ […]

Scroll to top