Tag - Annamayya Malayalam Songs

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda in Malayalam With Meaning

Jo Achyutananda Lyrics in Malayalam: ജോ അച്യുതാനംദ ജോജോ മുകുംദാ രാവെ പരമാനംദ രാമ ഗോവിംദാ || അംഗജുനി ഗന്ന മാ യന്ന യിടു രാരാ ബംഗാരു ഗിന്നെലോ പാലു പോസേരാ | ദൊംഗ...