Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamayya Malayalam Songs

Home /

Annamayya Keerthana – Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa Lyrics in Malayalam: ದೇವ ಯೀ ತಗವು ದೀರ್ಚವಯ್ಯಾ ವೇವೇಲಕು ನಿದಿ ವಿನ್ನಪಮಯ್ಯಾ || ತನುವುನ ಬೊಡಮಿನತತಿ ನಿಂದ್ರಿಯಮುಲು ಪೊನಿಗಿ ಯೆಕ್ಕಡಿಕಿ ಬೋವುನಯಾ | ಪೆನಗಿ ತಲ್ಲಿಕಡ…

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa Lyrics in Malayalam: ചൂഡരമ്മ സതുലാരാ സോബാന പാഡരമ്മ | കൂഡുന്നദി പതി ചൂഡി കുഡുത നാംചാരി || ശ്രീമഹാലക്ഷ്മിയട സിംഗാരാലകേ മരുദു | കാമുനി തല്ലിയട ചക്കദനാലകേ മരുദു…

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku Lyrics in Malayalam: ചേരി യശോദകു ശിശു വിതഡു ധാരുണി ബ്രഹ്മകു തംഡ്രിയു നിതഡു || സൊലസി ചൂചിനനു സൂര്യചംദ്രുലനു ലലി വെദചല്ലെഡുലക്ഷണുഡു | നിലിചിനനിലുവുന നിഖിലദേവതല കലിഗിംചു സുരലഗനിവോ…

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Malayalam: ഭാവമുലോനാ ബാഹ്യമുനംദുനു | ഗോവിംദ ഗോവിംദയനി കൊലുവവോ മനസാ || ഹരി യവതാരമുലേ യഖില ദേവതലു ഹരി ലോനിവേ ബ്രഹ്മാംഡംബുലു | ഹരി നാമമുലേ അന്നി…