Tag - Marathi Stotram

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Shivakanta Stutih Lyrics in Marathi

Shivakanta Stutih in Marathi: ॥ शिवकण्ठ स्तुति ॥ पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः श्यामाम्बुदोपमः । गौरीभुजलता यत्र विद्युल्लेखेव राजते ॥ 1 ॥ पातु वः शितिकण्ठस्य...