Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shivabhujanga prayata stotram lyrics

Home /

શિવભુજઙ્ગપ્રયાતસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: શિવભુજઙ્ગ પ્રયાત સ્તોત્રમ યદા દારુણાભાષણા ભીષણા મે ભવિષ્યન્ત્યુપાન્તે કૃતાન્તસ્ય દૂતાઃ | તદા મન્મનસ્ત્વત્પદાંભોરુહસ્થં કથં નિશ્ચલં સ્યાન્નમસ્તેઽસ્તુ શંભો ||૧|| યદા દુર્નિવારવ્યથોઽહં શયનો લુઠન્નિઃશ્વસન્નિઃસૃતાવ્યક્તવાણિઃ |…

ശിവഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ശിവായ നമഃ || ശിവഭുജംഗ പ്രയാത സ്തോത്രം യദാ ദാരുണാഭാഷണാ ഭീഷണാ മേ ഭവിഷ്യന്ത്യുപാന്തേ കൃതാന്തസ്യ ദൂതാഃ | തദാ മന്മനസ്ത്വത്പദാംഭോരുഹസ്ഥം കഥം നിശ്ചലം സ്യാന്നമസ്തേഽസ്തു ശംഭോ ||൧|| യദാ ദുര്നിവാരവ്യഥോഽഹം…

ಶಿವಭುಜಙ್ಗಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವಭುಜಙ್ಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಯದಾ ದಾರುಣಾಭಾಷಣಾ ಭೀಷಣಾ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯನ್ತ್ಯುಪಾನ್ತೇ ಕೃತಾನ್ತಸ್ಯ ದೂತಾಃ | ತದಾ ಮನ್ಮನಸ್ತ್ವತ್ಪದಾಂಭೋರುಹಸ್ಥಂ ಕಥಂ ನಿಶ್ಚಲಂ ಸ್ಯಾನ್ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಶಂಭೋ ||೧|| ಯದಾ ದುರ್ನಿವಾರವ್ಯಥೋಽಹಂ ಶಯನೋ ಲುಠನ್ನಿಃಶ್ವಸನ್ನಿಃಸೃತಾವ್ಯಕ್ತವಾಣಿಃ |…

শিৱভুজঙ্গপ্রযাতস্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱভুজঙ্গ প্রযাত স্তোত্রম যদা দারুণাভাষণা ভীষণা মে ভৱিষ্যন্ত্যুপান্তে কৃতান্তস্য দূতাঃ | তদা মন্মনস্ত্ৱত্পদাংভোরুহস্থং কথং নিশ্চলং স্যান্নমস্তেঽস্তু শংভো ||১|| যদা দুর্নিৱারৱ্যথোঽহং শযনো লুঠন্নিঃশ্ৱসন্নিঃসৃতাৱ্যক্তৱাণিঃ |…

शिवभुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम Lyrics in Marathi: यदा दारुणाभाषणा भीषणा मे भविष्यन्त्युपान्ते कृतान्तस्य दूताः । तदा मन्मनस्त्वत्पदांभोरुहस्थं कथं निश्चलं स्यान्नमस्तेऽस्तु शंभो ॥ 1 ॥ यदा दुर्निवारव्यथोऽहं शयनो लुठन्निःश्वसन्निःसृताव्यक्तवाणिः…