Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shivakanta stutih

Home /

ಶಿವಕಣ್ಠ ಸ್ತುತಿಃ Lyrics in Kannada: ಪಾತು ವೋ ನೀಲಕಣ್ಠಸ್ಯ ಕಣ್ಠಃ ಶ್ಯಾಮಾಮ್ಬುದೋಪಮಃ | ಗೌರೀಭುಜಲತಾ ಯತ್ರ ವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಖೇವ ರಾಜತೇ ||೧|| ಪಾತು ವಃ ಶಿತಿಕಣ್ಠಸ್ಯ ತಮಾಲಸದೃಶಶ್ಯಾಮಳೋ ಗಳಃ | ಸಂಸಕ್ತಪಾರ್ವತೀಬಾಹುಸುವರ್ಣನಿಕಷೋಪಲಃ ||೨|| ಕಸ್ತುರೇತಿಲಕನ್ತಿ ಭಾಲಫಲಕೇ ದೇವ್ಯಾ…

శివకణ్ఠ స్తుతిః Lyrics in Telugu: పాతు వో నీలకణ్ఠస్య కణ్ఠః శ్యామామ్బుదోపమః | గౌరీభుజలతా యత్ర విద్యుల్లేఖేవ రాజతే ||౧|| పాతు వః శితికణ్ఠస్య తమాలసదృశశ్యామళో గళః | సంసక్తపార్వతీబాహుసువర్ణనికషోపలః ||౨|| కస్తురేతిలకన్తి భాలఫలకే దేవ్యా…

শিৱকণ্ঠ স্তুতিঃ Lyrics in Bengali: পাতু ৱো নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠঃ শ্যামাম্বুদোপমঃ | গৌরীভুজলতা যত্র ৱিদ্যুল্লেখেৱ রাজতে ||১|| পাতু ৱঃ শিতিকণ্ঠস্য তমালসদৃশশ্যামলো গলঃ | সংসক্তপার্ৱতীবাহুসুৱর্ণনিকষোপলঃ ||২|| কস্তুরেতিলকন্তি ভালফলকে দেৱ্যা…

शिवकण्ठ स्तुति Lyrics in Marathi: पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः श्यामाम्बुदोपमः । गौरीभुजलता यत्र विद्युल्लेखेव राजते ॥ 1 ॥ पातु वः शितिकण्ठस्य तमालसदृशश्यामळो गळः । संसक्तपार्वतीबाहुसुवर्णनिकषोपलः ॥ 2…