Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shivapanjakshara stotram

Home /

శివపఞ్చాక్షర స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: శివాయ నమః || శివపఞ్చాక్షర స్తోత్రమ్ నాగేన్ద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ | నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ ||*౧|| మన్దాకినీసలిలచన్దనచర్చితాయ నన్దీశ్వరప్రమథనాథమహేశ్వరాయ | మన్దార…

শিৱপঞ্চাক্ষর স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱপঞ্চাক্ষর স্তোত্রম নাগেন্দ্রহারায ত্রিলোচনায ভস্মাংগরাগায মহেশ্ৱরায | নিত্যায শুদ্ধায দিগংবরায তস্মৈ নকারায নমঃ শিৱায ||*১|| মন্দাকিনীসলিলচন্দনচর্চিতায নন্দীশ্ৱরপ্রমথনাথমহেশ্ৱরায | মন্দার মুখ্যবহুপুষ্পসুপূজিতায তস্মৈ মকারায…

शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय । नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥ 1 ॥ मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय । मन्दार मुख्यबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय…