Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shivastotrani in gujarati

Home / (Page 2)

સદાશિવ મહેન્દ્ર સ્તુતિ Lyrics in Gujarati: સદાશિવમહેન્દ્રસ્તુતિઃ | પરતત્ત્વલીનમનસે પ્રણમદ્ભવબન્ધમોચનાયાશુ | પ્રકટિતપરતત્ત્વાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૧|| પરમશિવેન્દ્રકરામ્બુજસંભૂતાય પ્રણમ્રવરદાય | પદધૂતપઙ્કજાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૨|| વિજનનદીકુઞ્જગૃહે મઞ્જુળપુલિનૈકમઞ્જુતરતલ્પે |…

શિવસ્તુતિઃ (શ્રી મલ્લિકુચિસૂરિસૂનુ નારયણ પણ્ડિતાચાર્ય વિરચિતા) Lyrics in Gujarati: શિવસ્તુતિઃ | (શ્રી મલ્લિકુચિસૂરિસૂનુ નારયણ પણ્ડિતાચાર્ય વિરચિતા) સ્ફુટં સ્ફટિકસપ્રભં સ્ફુટિતહારકશ્રીજટં શશાઙ્કદલશેખરં કપિલફુલ્લનેત્રત્રયમ | તરક્ષુવરકૃત્તિમદ્ભુજગભૂષણં ભૂતિમત્કદા નુ શિતિકણ્ઠ તે…

અર્ધનારી નટેશ્વર સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: અર્ધનારીનટેશ્વરસ્તોત્રમ | ચાંપેયગૌરાર્ધશરીરકાયૈ કર્પૂરગૌરાર્ધશરીરકાય | ધમ્મિલ્લકાયૈ ચ જટાધરાય નમઃ શિવયૈ ચ નમઃ શિવાય ||૧|| કસ્તૂરિકાકુઙ્કુમચર્ચિતાયૈ ચિતારજઃપુઞ્જવિચર્ચિતાય | કૄતસ્મરાયૈ વિકૄતસ્મરાય નમઃ શિવાયૈ…

મૃત્યુઞ્જય માનસ પૂજા સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: મૃત્યુઞ્જયમાનસપૂજાસ્તોત્રમ | કૈલાસે કમનીયરત્નખચિતે કલ્પદ્રુમૂલે સ્થિતં કર્પૂરસ્ફટિકેન્દુસુન્દરતનું કાત્યાયનીસેવિતમ | ગઙ્ગાતુઙ્ગતરઙ્ગરઞ્જિત જટાભારં કૃપાસાગરં કણ્ઠાલઙ્કૃતશેષભૂષણમમું મૃત્યુઞ્જયં ભાવયે ||૧|| આગત્ય મૃત્યુઞ્જય ચન્દ્રમૌલે વ્યાઘ્રાજિનાલઙ્કૃત…

શિવભુજઙ્ગ પ્રયાત સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: શિવભુજઙ્ગ પ્રયાત સ્તોત્રમ | ગલદ્દાનગણ્ડં મિલદ્ભૃઙ્ગખણ્ડં ચલચ્ચારુશુણ્ડં જગત્રાણશૌણ્ડં | લસદ્દન્તકાણ્ડં વિપદ્ભઙ્ગચણ્ડં શિવપ્રેમપિણ્ડં ભજે વક્રતુણ્ડમ||૧|| અનાદ્યન્તમાદ્યં પરન્તત્ત્વમર્થં ચિદાકારમેકં તુરીયં ત્વમેયમ | હરિબ્રહ્મમૃગ્યં…

ઉપમન્યુકૃતં શિવસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: ઉપમન્યુકૃતં શિવસ્તોત્રમ જય શઙ્કર પાર્વતીપતે મૃડ શંભો શશિખણ્ડમણ્ડન | મદનાન્તક ભક્તવત્સલ પ્રિયકૈલાસ દયાસુધાંબુધે ||૧|| સદુપાયકથાસ્વપણ્ડિતો હૃદયે દુઃખશરેણ ખણ્ડિતઃ | શશિખણ્ડશિખણ્ડમણ્ડનં શરણં યામિ…