Ganesh Stotram

Vinaayaka Vighna Vinaashaka Lyrics in Kannada

Vinaayaka Vighna Vinaashaka Lyrics:

Vinaayaka vighna vinaashaka
Shivasutha janahitha archipenanavaratha | |

ANimaadhyastha siddhi peadaayaka
Gaanarasaadhipa GaNanaayaka | |

Shruthi shaareeragaLu sandhipa siddhiya
NeeDo sreevara siddhi vinaayaka |
Padmanaabha daasage parama pavitranaada
PraNava svaroopa lambodara | |

Vinaayaka Vighna Vinaashaka Lyrics in English:

Add Comment

Click here to post a comment