Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Dakaradi Durga | Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

Dakaradi Durgasahasranamastotram Lyrics in Bengali:

॥ দকারাদি দুর্গাসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥
॥ শ্রীঃ ॥

॥ শ্রী দুর্গায়ৈ নমঃ ॥

॥ শ্রী দুর্গা সহস্রনাম স্তোত্রম্ ॥

। অথ দকারাদিদুর্গাসহস্রনামস্তোত্রম্ ।

শ্রী দেব্যুবাচ
মম নামসহস্রঞ্চ শিবপূর্ববিনির্মিতম্ ।
তত্পঠ্যতাম্ বিধানেন তথা সর্বং ভবিশ্যতি ॥

ইত্যুক্ত্বা পার্বতী দেবি শ্রাবয়ামাস তচ্চতান্ ।
তদেব নামসাহস্রং দকারাদি বরাননে ॥

রোগদারিদ্র্যদৌর্ভাগ্যশোকদুঃখবিনাশকম্ ।
সর্বাসাম্ পূজিতম্ নাম শ্রীদুর্গা দেবতা মতা ॥

নিজবীজম্ ভবেত্বীজম্ মন্ত্রং কীলকমুচ্যতে ।
সর্বাশাপূরণে দেবী বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

অথ বিনিয়োগঃ ।
অস্য শ্রীদকারাদিদুর্গাসহস্রনামস্তোত্রস্য শ্রীশিবঃ সক্ষাত্কর্তা ঋষিঃ ।
অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ । শ্রীদুর্গা দেবতা । দুঁ বীজং । দুঁ কীলকং ।
দুঃখদারিদ্র্যদৌর্ভাগ্যরোগশোকনিবৃত্তিপূর্বকং ।
শ্রীদুর্গাদেবীপ্রীত্যর্থং চ পাঠে হবনে চ নামপারায়ণে চ বিনিয়োগঃ ।
॥ ধ্যানম্ ॥

দুঁ দুর্গা দুর্গতিহরা দুর্গাচলনিবাসিনী ।
দুর্গমার্গানুসঞ্চারা দুর্গমার্গনিবাসিনী ॥ ১ ॥

দুর্গমার্গপ্রবিষ্টা চ দুর্গমার্গপ্রবেশিনী ।
দুর্গমার্গকৃতাবাসা দুর্গমার্গজয়প্রিয়া ॥ ২ ॥

দুর্গমার্গগৃহীতার্চা দুর্গমার্গস্থিতাত্মিকা ।
দুর্গমার্গস্তুতিপরা দুর্গমার্গস্মৃতিঃ পরা ॥ ৩ ॥

দুর্গমার্গসদ্দস্থালী দুর্গমার্গরতিপ্রিয়া ।
দুর্গমার্গস্থলস্থানা দুর্গমার্গবিলাসিনী ॥ ৪ ॥

দুর্গমার্গত্যক্তবস্ত্রা দুর্গমার্গপ্রবর্তিনী ।
দুর্গাসুরনিহন্ত্রী চ দুর্গা দুষ্টনিষূদিনী ॥ ৫ ॥

দুর্গাসুরহরাদূতী দুর্গাসুরবিনাশিনী ।
দুর্গাসুরবধোন্মত্তা দুর্গাসুরবধোত্সুকা ॥ ৬ ॥

দুর্গাসুরবধোত্সাহা দুর্গাসুরবধোদ্যতা ।
দুর্গাসুরবধপ্রেপ্সুর্দুর্গাসুরমখান্তকৃত্ ॥ ৭ ॥

দুর্গাসুরধ্বংসতোষা দুর্গদানবদারিণী ।
দুর্গবিদ্রাবণকরী দুর্গবিদ্রাবণী সদা ॥ ৮ ॥

দুর্গবিক্ষোভণকরী দুর্গশীর্ষনিকৃন্তনী ।
দুর্গবিধ্বংসনকরী দুর্গদৈত্যনিকৃন্তনী ॥ ৯ ॥

দুর্গদৈত্যপ্রাণহরা দুর্গদৈত্যান্তকারিণী ।
দুর্গদৈত্যহরত্রাতা দুর্গদৈত্যাসৃগুন্মদা ॥ ১০ ॥

দুর্গদৈত্যাশনকরী দুর্গচর্মাম্বরাবৃতা ।
দুর্গয়ুদ্ধোত্সবকরী দুর্গয়ুদ্ধবিশারদা ॥ ১১ ॥

দুর্গয়ুদ্ধাসবরতা দুর্গয়ুদ্ধবিমর্দিনী ।
দুর্গয়ুদ্ধহাস্যরতা দুর্গয়ুদ্ধাট্টহাসিনী ॥ ১২ ॥

দুর্গয়ুদ্ধমহামত্তা দুর্গয়ুদ্ধানুসারিণী ।
দুর্গয়ুদ্ধোত্সবোত্সাহা দুর্গদেশনিষেবিণী ॥ ১৩ ॥

দুর্গদেশবাসরতা দুর্গদেশবিলাসিনী ।
দুর্গদেশার্চনরতা দুর্গদেশজনপ্রিয়া ॥ ১৪ ॥

দুর্গমস্থানসংস্থানা দুর্গমধ্যানুসাধনা ।
দুর্গমা দুর্গম্ধ্যানা দুর্গমাত্মস্বরূপিণী ॥ ১৫ ॥

দুর্গমাগমসন্ধানা দুর্গমাগমসংস্তুতা ।
দুর্গমাগমদুর্জ্ঞেয়া দুর্গমশ্রুতিসংমতা ॥ ১৬ ॥

দুর্গমশ্রুতিমান্যা চ দুর্গমশ্রুতিপূজিতা ।
দুর্গমশ্রুতিসুপ্রীতা দুর্গমশ্রুতিহর্ষদা ॥ ১৭ ॥

দুর্গমশ্রুতিসংস্থানা দুর্গমশ্রুতিমানিতা ।
দুর্গমাচারসন্তুষ্টা দুর্গমাচারতোষিতা ॥ ১৮ ॥

দুর্গমাচারনির্বৃত্তা দুর্গমাচারপূজিতা ।
দুর্গমাচারকলিতা দুর্গমস্থানদায়িনী ॥ ১৯ ॥

দুর্গমপ্রেমনিরতা দুর্গমদ্রবিণপ্রদা ।
দুর্গমাম্বুজমধ্যস্থা দুর্গমাম্বুজবাসিনী ॥ ২০ ॥

দুর্গনাডীমার্গগতির্দুর্গনাডীপ্রচারিণী ।
দুর্গনাডীপদ্মরতা দুর্গনাড্যম্বুজস্থিতা ॥ ২১ ॥

দুর্গনাডীগতায়াতা দুর্গনাডীকৃতাস্পদা ।
দুর্গনাডীরতরতা দুর্গনাডীশসংস্তুতা ॥ ২২ ॥

দুর্গনাডীশ্বররতা দুর্গনাডীশচুম্বিতা ।
দুর্গনাডীশক্রোডস্থা দুর্গনাড্যত্থিতোত্সুকা ॥ ২৩ ॥

দুর্গনাড্যারোহণা চ দুর্গনাডীনিষেবিতা ।
দরিস্থানা দরিস্থানবাসিনী দনুজান্তকৃত্ ॥ ২৪ ॥

দরীকৃততপস্যা চ দরীকৃতহরার্চনা ।
দরীজাপিতদিষ্টা চ দরীকৃতরতিক্রিয়া ॥ ২৫ ॥

দরীকৃতহরার্হা চ দরীক্রীডিতপুত্রিকা ।
দরীসন্দর্শনরতা দর্রিরোপিতবৃশ্চিকা ॥ ২৬ ॥

দরীগুপ্তিকৌতুকাঢ্যা দরীভ্রমণতত্পরা ।
দনুজান্তকরী দীনা দনুসন্তানদারিণী ॥ ২৭ ॥

দনুজধ্বংসিনী দূনা দনুজেন্দ্রবিনাশিনী ।
দানধ্বংসিনী দেবী দানবানাং ভয়ঙ্করী ॥ ২৮ ॥

দানবী দানবারাধ্যা দানবেন্দ্রবরপ্রদা ।
দানবেন্দ্রনিহন্ত্রী চ দানবদ্বেষিণী সতী ॥ ২৯ ॥

দানবারিপ্রেমরতা দানবারিপ্রপূজিতা ।
দানবারিকৃতার্চা চ দানবারিবিভূতিদা ॥ ৩০ ॥

দানবারিমহানন্দা দানবারিরতিপ্রিয়া ।
দানবারিদানরতা দানবারিকৃতাস্পদা ॥ ৩১ ॥

দানবারিস্তুতিরতা দানবারিস্মৃতিপ্রিয়া ।
দানবার্যাহাররতা দানবারিপ্রবোধিনী ॥ ৩২ ॥

দানবারিধৃতপ্রেমা দুঃখশোকবিমোচিনী ।
দুঃখহন্ত্রী দুঃখদাত্রী দুঃখনির্মূলকারিণী ॥ ৩৩ ॥

দুঃখনির্মূলনকরী দুঃখদার্যারিনাশিনী ।
দুঃখহরা দুঃখনাশা দুঃখগ্রামা দুরাসদা ॥ ৩৪ ॥

দুঃখহীনা দুঃখধারা দ্রবিণাচারদায়িনী ।
দ্রবিণোত্সর্গসন্তুষ্টা দ্রবিণত্যাগতোষিকা ॥ ৩৫ ॥

দ্রবিণস্পর্শসন্তুষ্টা দ্রবিণস্পর্শমানদা ।
দ্রবিণস্পর্শহর্ষাঢ্যা দ্রবিণস্পর্শতুষ্টিদা ॥ ৩৬ ॥

দ্রবিণস্পর্শনকরী দ্রবিণস্পর্শনাতুরা ।
দ্রবিণস্পর্শনোত্সাহা দ্রবিণস্পর্শসাধিকা ॥ ৩৭ ॥

দ্রবিণস্পর্শনমতা দ্রবিণস্পর্শপুত্রিকা ।
দ্রবিণস্পর্শরক্ষিণী দ্রবিণস্তোমদায়িনী ॥ ৩৮ ॥

দ্রবিণকর্ষণকরী দ্রবিণৌঘবিসর্জনী ।
দ্রবিণাচলদানাঢ্যা দ্রবিণাচলবাসিনী ॥ ৩৯ ॥

দীনমাতা দীনবন্ধুর্দীনবিঘ্নবিনাশিনী ।
দীনসেব্যা দীনসিদ্ধা দীনসাধ্যা দিগম্বরী ॥ ৪০ ॥

দীনগেহকৃতানন্দা দীনগেহবিলাসিনী ।
দীনভাবপ্রেমরতা দীনভাববিনোদিনী ॥ ৪১ ॥

দীনমানবচেতঃস্থা দীনমানবহর্ষদা ।
দীনদৈন্যনিঘাতেচ্ছুর্দীনদ্রবিণদায়িনী ॥ ৪২ ॥

দীনসাধনসন্তুষ্টা দীনদর্শনদায়িনী ।
দীনপুত্রাদিদাত্রী চ দীনসম্পদ্বিধায়িনী ॥ ৪৩ ॥

দত্তাত্রেয়ধ্যানরতা দত্তাত্রেয়প্রপূজিতা ।
দত্তাত্রেয়র্ষিসংসিদ্ধা দত্তাত্রেয়বিভাবিতা ॥ ৪৪ ॥

দত্তাত্রেয়কৃতার্হা চ দত্তাত্রেয়প্রসাধিতা ।
দত্তাত্রেয়হর্ষদাত্রী দত্তাত্রেয়সুখপ্রদা ॥ ৪৫ ॥

দত্তাত্রেয়স্তুতা চৈব দত্তাত্রেয়নুতা সদা ।
দত্তাত্রেয়প্রেমরতা দত্তাত্রেয়ানুমানিতা ॥ ৪৬ ॥

দত্তাত্রেয়সমুদ্গীতা দত্তাত্রেয়কুটুম্বিনী ।
দত্তাত্রেয়প্রাণতুল্যা দত্তাত্রেয়শরীরিণী ॥ ৪৭ ॥

দত্তাত্রেয়কৃতানন্দা দত্তাত্রেয়াংশসম্ভবা ।
দত্তাত্রেয়বিভূতিস্থা দত্তাত্রেয়ানুসারিণী ॥ ৪৮ ॥

দত্তাত্রেয়গীতিরতা দত্তাত্রেয়ধনপ্রদা ।
দত্তাত্রেয়দুঃখহরা দত্তাত্রেয়বরপ্রদা ॥ ৪৯ ॥

দত্তাত্রেয়জ্ঞানদাত্রী দত্তাত্রেয়ভয়াপহা ।
দেবকন্যা দেবমান্যা দেবদুঃখবিনাশিনী ॥ ৫০ ॥

দেবসিদ্ধা দেবপূজ্যা দেবেজ্যা দেববন্দিতা ।
দেবমান্যা দেবধন্যা দেববিঘ্নবিনাশিনী ॥ ৫১ ॥

দেবরম্যা দেবরতা দেবকৌতুকতত্পরা ।
দেবক্রীডা দেবব্রীডা দেববৈরিবিনাশিনী ॥ ৫২ ॥

দেবকামা দেবরামা দেবদ্বিষ্টবিনাশিনী ।
দেবদেবপ্রিয়া দেবী দেবদানববন্দিতা ॥ ৫৩ ॥

দেবদেবরতামম্দা দেবদেববরোত্সুকা ।
দেবদেবপ্রেমরতা দেবদেবপ্রিয়ংবদা ॥ ৫৪ ॥

দেবদেবপ্রাণতুল্যা দেবদেবনিতম্বিনী ।
দেবদেবহৃতমনা দেবদেবসুখাবহা ॥ ৫৫ ॥

দেবদেবক্রোডরতা দেবদেবসুখপ্রদা ।
দেবদেবমহানন্দা দেবদেবপ্রচুম্বিতা ॥ ৫৬ ॥

দেবদেবোপভুক্তা চ দেবদেবানুসেবিতা ।
দেবদেবগতপ্রাণা দেবদেবগতাত্মিকা ॥ ৫৭ ॥

দেবদেবহর্ষদাত্রী দেবদেবসুখপ্রদা ।
দেবদেবমহানন্দা দেবদেববিলাসিনী ॥ ৫৮ ॥

দেবদেবধর্মপত্নী দেবদেবমনোগতা ।
দেবদেববধূর্দেবী দেবদেবার্চনপ্রিয়া ॥ ৫৯ ॥

দেবদেবাঙ্কনিলয়া দেবদেবাঙ্গশায়িনী ।
দেবদেবাঙ্গসুখিনী দেবদেবাঙ্গবাসিনী ॥ ৬০ ॥

দেবদেবাঙ্গভূষা চ দেবদেবাঙ্গভূষণা ।
দেবদেবপ্রিয়করী দেবদেবাপ্রিয়ান্তকৃত্ ॥ ৬১ ॥

দেবদেবপ্রিয়প্রাণা দেবদেবপ্রিয়াত্মিকা ।
দেবদেবার্চকপ্রাণা দেবদেবার্চকপ্রিয়া ॥ ৬২ ॥

দেবদেবার্চকোত্সাহা দেবদেবার্চকাশ্রয়া ।
দেবদেবার্চকাবিঘ্না দেবদেবপ্রসূরপি ॥ ৬৩ ॥

দেবদেবস্য জননী দেবদেববিধায়িনী ।
দেবদেবস্য রমণী দেবদেবহৃদাশ্রয়া ॥ ৬৪ ॥

দেবদেবেষ্টদেবী চ দেবতাপসপাতিনী ।
দেবতাভাবসন্তুষ্টা দেবতাভাবতোষিতা ॥ ৬৫ ॥

দেবতাভাববরদা দেবতাভাবসিদ্ধিদা ।
দেবতাভাবসংসিদ্ধা দেবতাভাবসম্ভবা ॥ ৬৬ ॥

দেবতাভাবসুখিনী দেবতাভাববন্দিতা ।
দেবতাভাবসুপ্রীতা দেবতাভাবহর্ষদা ॥ ৬৭ ॥

দেবতাবিঘ্নহন্ত্রী চ দেবতাদ্বিষ্টনাশিনী ।
দেবতাপূজিতপদা দেবতাপ্রেমতোষিতা ॥ ৬৮ ॥

দেবতাগারনিলয়া দেবতাসৌখ্যদায়িনী ।
দেবতানিজভাবা চ দেবতাহৃতমানসা ॥ ৬৯ ॥

দেবতাকৃতপাদার্চা দেবতাহৃতভক্তিকা ।
দেবতাগর্বমধ্যস্থা দেবতাদেবতাতনুঃ ॥ ৭০ ॥

দুং দুর্গায়ৈ নমো নাম্নী দুম্ফণ্মন্ত্রস্বরূপিণী ।
দূং নমো মন্ত্ররূপা চ দূং নমো মূর্তিকাত্মিকা ॥ ৭১ ॥

দূরদর্শিপ্রিয়া দুষ্টা দুষ্তভূতনিষেবিতা ।
দূরদর্শিপ্রেমরতা দূরদর্শিপ্রিয়ংবদা ॥ ৭২ ॥

দূরদর্শিসিদ্ধিদাত্রী দূরদর্শিপ্রতোষিতা ।
দূরদর্শিকণ্ঠসংস্থা দূরদর্শিপ্রহর্ষিতা ॥ ৭৩ ॥

দূরদর্শিগৃহীতার্চা দূরদর্শিপ্রতর্ষিতা ।
দূরদর্শিপ্রাণতুল্যা দূরদর্শিসুখপ্রদা ॥ ৭৪ ॥

দূরদর্শিভ্রান্তিহরা দূরদর্শিহৃদাস্পদা ।
দূরদর্শ্যরিবিদ্ভাবা দীর্ঘদর্শিপ্রমোদিনী ॥ ৭৫ ॥

দীর্ঘদর্শিপ্রাণতুল্যা দূরদর্শিবরপ্রদা ।
দীর্ঘদর্শিহর্ষদাত্রী দীর্ঘদর্শিপ্রহর্ষিতা ॥ ৭৬ ॥

দীর্ঘদর্শিমহানন্দা দীর্ঘদর্শিগৃহালয়া ।
দীর্ঘদর্শিগৃহীতার্চা দীর্ঘদর্শিহৃতার্হণা ॥ ৭৭ ॥

দয়া দানবতী দাত্রী দয়ালুর্দীনবত্সলা ।
দয়ার্দ্রা চ দয়াশীলা দয়াঢ্যা চ দয়াত্মিকা ॥ ৭৮ ॥

দয়া দানবতী দাত্রী দয়ালুর্দীনবত্সলা ।
দয়ার্দ্রা চ দয়াশীলা দয়াঢ্যা চ দয়াত্মিকা ॥ ৭৯ ॥

দয়াম্বুধির্দয়াসারা দয়াসাগরপারগা ।
দয়াসিন্ধুর্দয়াভারা দয়াবত্করুণাকরী ॥ ৮০ ॥

দয়াবদ্বত্সলা দেবী দয়াদানরতা সদা ।
দয়াবদ্ভক্তিসুখিনী দয়াবত্পরিতোষিতা ॥ ৮১ ॥

দয়াবত্স্নেহনিরতা দয়াবত্প্রতিপাদিকা ।
দয়াবত্প্রাণকর্ত্রী চ দয়াবন্মুক্তিদায়িনী ॥ ৮২ ॥

দয়াবদ্ভাবসন্তুষ্টা দয়াবত্পরিতোষিতা ।
দয়াবত্তারণপরা দয়াবত্সিদ্ধিদায়িনী ॥ ৮৩ ॥

দয়াবত্পুত্রবদ্ভাবা দয়াবত্পুত্ররূপিণী ।
দয়াবদ্দেহনিলয়া দয়াবন্ধুর্দয়াশ্রয়া ॥ ৮৪ ॥

দয়ালুবাত্সল্যকরী দয়ালুসিদ্ধিদায়িনী ।
দয়ালুশরণাসক্তা দয়ালুর্দেহমন্দিরা ॥ ৮৫ ॥

দয়ালুভক্তিভাবস্থা দয়ালুপ্রাণরূপিণী ।
দয়ালুসুখদা দম্ভা দয়ালুপ্রেমবর্ষিণী ॥ ৮৬ ॥

দয়ালুবশগা দীর্ঘা দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘলোচনা ।
দীর্ঘনেত্রা দীর্ঘচক্ষুর্দীর্ঘবাহুলতাত্মিকা ॥ ৮৭ ॥

দীর্ঘকেশী দীর্ঘমুখী দীর্ঘঘোণা চ দারুণা ।
দারুণাসুরহন্ত্রী চ দারুণাসুরদারিণী ॥ ৮৮ ॥

দারুণাহবকর্ত্রী চ দারুণাহবহর্ষিতা ।
দারুণাহবহোমাঢ্যা দারুণাচলনাশিনী ॥ ৮৯ ॥

দারুণাচারনিরতা দারুণোত্সবহর্ষিতা ।
দারুণোদ্যতরূপা চ দারুণারিনিবারিণী ॥ ৯০ ॥

দারুণেক্ষণসংয়ুক্তা দোশ্চতুষ্কবিরাজিতা ।
দশদোষ্কা দশভুজা দশবাহুবিরাজিতা ॥ ৯১ ॥

দশাস্ত্রধারিণী দেবী দশদিক্খ্যাতবিক্রমা ।
দশরথার্চিতপদা দাশরথিপ্রিয়া সদা ॥ ৯২ ॥

দাশরথিপ্রেমতুষ্টা দাশরথিরতিপ্রিয়া ।
দাশরথিপ্রিয়করী দাশরথিপ্রিয়ংবদা ॥ ৯৩ ॥

দাশরথীষ্টসন্দাত্রী দাশরথীষ্টদেবতা ।
দাশরথিদ্বেষিনাশা দাশরথ্যানুকূল্যদা ॥ ৯৪ ॥

দাশরথিপ্রিয়তমা দাশরথিপ্রপূজিতা ।
দশাননারিসম্পূজ্যা দশাননারিদেবতা ॥ ৯৫ ॥

দশাননারিপ্রমদা দশাননারিজন্মভূঃ ।
দশাননারিরতিদা দশাননারিসেবিতা ॥ ৯৬ ॥

দশাননারিসুখদা দশাননারিবৈরিহৃত্ ।
দশাননারীষ্টদেবী দশগ্রীবারিবন্দিতা ॥ ৯৭ ॥

দশগ্রীবারিজননী দশগ্রীবারিভাবিনী ।
দশগ্রীবারিসহিতা দশগ্রীবসভাজিতা ॥ ৯৮ ॥

দশগ্রীবারিরমণী দশগ্রীববধূরপি ।
দশগ্রীবনাশকর্ত্রী দশগ্রীববরপ্রদা ॥ ৯৯ ॥

দশগ্রীবপুরস্যা চ দশগ্রীববধোত্সুকা ।
দশগ্রীবপ্রীতিদাত্রী দশগ্রীববিনাশিনী ॥ ১০০ ॥

দশগ্রীবাহবকরী দশগ্রীবানপায়িনী ।
দশগ্রীবপ্রিয়া বন্দ্যা দশগ্রীবহৃতা তথা ॥ ১০১ ॥

দশগ্রীবাহিতকরী দশগ্রীবেশ্বরপ্রিয়া ।
দশগ্রীবেশ্বরপ্রাণা দশগ্রীববরপ্রদা ॥ ১০২ ॥

দশগ্রীবেশ্বররতা দশবর্ষীয়কন্যকা ।
দশবর্ষীয়বালা চ দশবর্ষীয়বাসিনী ॥ ১০৩ ॥

দশপাপহরা দম্যা দশহস্তবিভূষিতা ।
দশশস্ত্রলসদ্দোষ্কা দশদিক্পালবন্দিতা ॥ ১০৪ ॥

দশাবতাররূপা চ দশাবতাররূপিণী ।
দশবিদ্যাভিন্নদেবী দশপ্রাণস্বরূপিণী ॥ ১০৫ ॥

দশবিদ্যাস্বরূপা চ দশবিদ্যাময়ী তথা ।
দৃক্স্বরূপা দৃক্প্রদাত্রী দৃগ্রপা দৃক্প্রকাশিনী ॥ ১০৬ ॥

দিগন্তরা দিগন্তস্থা দিগম্বরবিলাসিনী ।
দিগম্বরসমাজস্থা দিগম্বরপ্রপূজিতা ॥ ১০৭ ॥

দিগম্বরসহচরী দিগম্বরকৃতাস্পদা ।
দিগম্বরহৃতাচিত্তা দিগম্বরকথাপ্রিয়া ॥ ১০৮ ॥

দিগম্বরগুণরতা দিগম্বরস্বরূপিণী ।
দিগম্বরশিরোধার্যা দিগম্বরহৃতাশ্রয়া ॥ ১০৯ ॥

দিগম্বরপ্রেমরতা দিগম্বররতাতুরা ।
দিগম্বরীস্বরূপা চ দিগম্বরীগণার্চিতা ॥ ১১০ ॥

দিগম্বরীগণপ্রাণা দিগম্বরীগণপ্রিয়া ।
দিগম্বরীগণারাধ্যা দিগম্বরগণেশ্বরা ॥ ১১১ ॥

দিগম্বরগণস্পর্শা মদিরাপানবিহ্বলা ।
দিগম্বরীকোটিবৃতা দিগম্বরীগণাবৃতা ॥ ১১২ ॥

দুরন্তা দুষ্কৃতিহরা দুর্ধ্যেয়া দুরতিক্রমা ।
দুরন্তদানবদ্বেষ্টী দুরন্তদনুজান্তকৃত্ ॥ ১১৩ ॥

দুরন্তপাপহন্ত্রী চ দস্রনিস্তারকারিণী ।
দস্রমানসসংস্থানা দস্রজ্ঞানবিবর্ধিনী ॥ ১১৪ ॥

দস্রসম্ভোগজননী দস্রসম্ভোগদায়িনী ।
দস্রসম্ভোগভবনা দস্রবিদ্যাবিধায়িনী ॥ ১১৫ ॥

দস্রোদ্বেগহরা দস্রজননী দস্রসুন্দরী ।
দস্রভক্তিবিধাজ্ঞানা দস্রদ্বিষ্টবিনাশিনী ॥ ১১৬ ॥

দস্রাপকারদমনী দস্রসিদ্ধিবিধায়িনী ।
দস্রতারারাধিকা চ দস্রমাতৃপ্রপূজিতা ॥ ১১৭ ॥

দস্রদৈন্যহরা চৈব দস্রতাতনিষেবিতা ।
দস্রপিতৃশয়জ্যোতির্দস্রকৌশলদায়িনী ॥ ১১৮ ॥

দশশীর্ষারিসহিতা দশশীর্ষারিকামিনী ।
দশশীর্ষপুরী দেবী দশশীর্ষসভাজিতা ॥ ১১৯ ॥

দশশীর্ষারিসুপ্রীতা দশশীর্ষবধূপ্রিয়া ।
দশশীর্ষশিরশ্ছেত্রী দশশীর্ষনিতম্বিনী ॥ ১২০ ॥

দশশীর্ষহরপ্রাণা দশশীর্ষহরাত্মিকা ।
দশশীর্ষহরারাধ্যা দশশীর্ষারিবন্দিতা ॥ ১২১ ॥

দশশীর্ষারিসুখদা দশশীর্ষকপালিনী ।
দশশীর্ষজ্ঞানদাত্রী দশশীর্ষারিদেহিনী ॥ ১২২ ॥

দশশীর্ষবধোপাত্তশ্রীরামচন্দ্ররূপতা ।
দশশীর্ষরাষ্ট্রদেবী দশশীর্ষারিসারিণী ॥ ১২৩ ॥

দশশীর্ষভ্রাতৃতুষ্টা দশশীর্ষবধূপ্রিয়া ।
দশশীর্ষবধূপ্রাণা দশশীর্ষবধূরতা ॥ ১২৪ ॥

দৈত্যগুরুরতা সাধ্বী দৈত্যগুরুপ্রপূজিতা ।
দৈত্যগুরুপদেষ্টী চ দৈত্যগুরুনিষেবিতা ॥ ১২৫ ॥

দৈত্যগুরুমতপ্রাণা দৈত্যগুর্ত্তাপনাশিনী ।
দুরন্তদুঃখশমনী দুরন্তদমনী তমী ॥ ১২৬ ॥

দুরন্তশোকশমনী দুরন্তরোগনাশিনী ।
দুরন্তবৈরিদমনী দুরন্তদৈত্যনাশিনী ॥ ১২৭ ॥

দুরন্তকলুষঘ্নী চ দুষ্কৃতিস্তোমনাশিনী ।
দুরাশয়া দুরাধারা দুর্জয়া দুষ্টকামিনী ॥ ১২৮ ॥

দর্শনীয়া চ দৃশ্যা চাঽদৃশ্যা চ দৃষ্টিগোচরা ।
দূতীয়াগপ্রিয়া দূতী দূতীয়াগকরপ্রিয়া ॥ ১২৯ ॥

দূতীয়াগকরানন্দা দূতীয়াগসুখপ্রদা ।
দূতীয়াগকরায়াতা দূতীয়াগপ্রমোদিনী ॥ ১৩০ ॥

দুর্বাসঃপূজিতা চৈব দুর্বাসোমুনিভাবিতা ।
দুর্বাসোঽর্চিতপাদা চ দুর্বাসোমৌনভাবিতা ॥ ১৩১ ॥

দুর্বাসোমুনিবন্দ্যা চ দুর্বাসোমুনিদেবতা ।
দুর্বাসোমুনিমাতা চ দুর্বাসোমুনিসিদ্ধিজা ॥ ১৩২ ॥

দুর্বাসোমুনিভাবস্থা দুর্বাসোমুনিসেবিতা ।
দুর্বাসোমুনিচিত্তস্থা দুর্বাসোমুনিমণ্ডিতা ॥ ১৩৩ ॥

দুর্বাসোমুনিসঞ্চারা দুর্বাসোহৃদয়ঙ্গমা ।
দুর্বাসোহৃদয়ারাধ্যা দুর্বাসোহৃত্সরোজগা ॥ ১৩৪ ॥

দুর্বাসস্তাপসারাধ্যা দুর্বাসস্তাপসাশ্রয়া ।
দুর্বাসস্তাপসরতা দুর্বাসস্তাপসেশ্বরী ॥ ১৩৫ ॥

দুর্বাসোমুনিকন্যা চ দুর্বাসোঽদ্ভুতসিদ্ধিদা ।
দররাত্রী দরহরা দরয়ুক্তা দরাপহা ॥ ১৩৬ ॥

দরঘ্নী দরহন্ত্রী চ দরয়ুক্তা দরাশ্রয়া ।
দরস্মেরা দরাপাঙ্গী দয়াদাত্রী দয়াশ্রয়া ।
দস্রপূজ্যা দস্রমাতা দস্রদেবী দরোন্মদা ॥ ১৩৭ ॥

দস্রসিদ্ধা দস্রসংস্থা দস্রতাপবিমোচিনী ।
দস্রক্ষোভহরা নিত্যা দস্রলোকগতাত্মিকা ॥ ১৩৮ ॥

দৈত্যগুর্বঙ্গনাবন্দ্যাং দৈত্যগুর্বঙ্গনাপ্রিয়া ।
দৈত্যগুর্বঙ্গনাসিদ্ধা দৈত্যগুর্বঙ্গনোত্সুকা ॥ ১৩৯ ॥

দৈত্যগুরুপ্রিয়তমা দেবগুরুনিষেবিতা ।
দেবগুরুপ্রসূরূপা দেবগুরুকৃতার্হণা ॥ ১৪০ ॥

দেবগুরুপ্রেময়ুতা দেবগুর্বনুমানিতা ।
দেবগুরুপ্রভাবজ্ঞা দেবগুরুসুখপ্রদা ॥ ১৪১ ॥

দেবগুরুজ্ঞানদাত্রী দেবগুরুপ্রমোদিনী ।
দৈত্যস্ত্রীগণসম্পূজ্যা দৈত্যস্ত্রীগণপূজিতা ॥ ১৪২ ॥

দৈত্যস্ত্রীগণরূপা চ দৈত্যস্ত্রীচিত্তহারিণী ।
দৈত্যস্ত্রীগণপূজ্যা চ দৈত্যস্ত্রীগণবন্দিতা ॥ ১৪৩ ॥

দৈত্যস্ত্রীগণচিত্তস্থা দেবস্ত্রীগণভূষিতা ।
দেবস্ত্রীগণসংসিদ্ধা দেবস্ত্রীগণতোষিতা ॥ ১৪৪ ॥

দেবস্ত্রীগণহস্তস্থচারুচামরবীজিতা ।
দেবস্ত্রীগণহস্তস্থচারুগন্ধবিলেপিতা ॥ ১৪৫ ॥

দেবাঙ্গনাধৃতাদর্শদৃষ্ট্যর্থমুখচন্দ্রমা ।
দেবাঙ্গনোত্সৃষ্টনাগবল্লীদলকৃতোত্সুকা ॥ ১৪৬ ॥

দেবস্ত্রীগণহস্তস্থদীপমালাবিলোকনা ।
দেবস্ত্রীগণহস্তস্থধূপঘ্রাণবিনোদিনী ॥ ১৪৭ ॥

দেবনারীকরগতবাসকাসবপায়িনী ।
দেবনারীকঙ্কতিকাকৃতকেশনিমার্জনা ॥ ১৪৮ ॥

দেবনারীসেব্যগাত্রা দেবনারীকৃতোত্সুকা ।
দেবনারীবিরচিতপুষ্পমালাবিরাজিতা ॥ ১৪৯ ॥

দেবনারীবিচিত্রাঙ্গী দেবস্ত্রীদত্তভোজনা ।
দেবস্ত্রীগণগীতা চ দেবস্ত্রীগীতসোত্সুকা ॥ ১৫০ ॥

দেবস্ত্রীনৃত্যসুখিনী দেবস্ত্রীনৃত্যদর্শিনী ।
দেবস্ত্রীয়োজিতলসদ্রত্নপাদপদাম্বুজা ॥ ১৫১ ॥

দেবস্ত্রীগণবিস্তীর্ণচারুতল্পনিষেদুষী ।
দেবনারীচারুকরাকলিতাঙ্ঘ্র্যাদিদেহিকা ॥ ১৫২ ॥

দেবনারীকরব্যগ্রতালবৃন্দমরুত্সুকা ।
দেবনারীবেণুবীণানাদসোত্কণ্ডমানসা ॥ ১৫৩ ॥

দেবকোটিস্তুতিনুতা দেবকোটিকৃতার্হণা ।
দেবকোটিগীতগুণা দেবকোটিকৃতস্তুতিঃ ॥ ১৫৪ ॥

দন্তদষ্ট্যোদ্বেগফলা দেবকোলাহলাকুলা ।
দ্বেষরাগপরিত্যক্তা দ্বেষরাগবিবর্জিতা ॥ ১৫৫ ॥

দামপূজ্যা দামভূষা দামোদরবিলাসিনী ।
দামোদরপ্রেমরতা দামোদরভগিন্যপি ॥ ১৫৬ ॥

দামোদরপ্রসূর্দামোদরপত্নীপতিব্রতা ।
দামোদরাঽভিন্নদেহা দামোদররতিপ্রিয়া ॥ ১৫৭ ॥

দামোদরাভিন্নতনুর্দামোদরকৃতাস্পদা ।
দামোদরকৃতপ্রাণা দামোদরগতাত্মিকা ॥ ১৫৮ ॥

দামোদরকৌতুকাঢ্যা দামোদরকলাকলা ।
দামোদরালিঙ্গিতাঙ্গী দামোদরকুতূহলা ॥ ১৫৯ ॥

দামোদরকৃতাহ্লাদা দামোদরসুচুম্বিতা ।
দামোদরসুতাকৃষ্টা দামোদরসুখপ্রদা ॥ ১৬০ ॥

দামোদরসহাঢ্যা চ দামোদরসহায়িনী ।
দামোদরগুণজ্ঞা চ দামোদরবরপ্রদা ॥ ১৬১ ॥

দামোদরানুকূলা চ দামোদরনিতম্বিনী ।
দামোদরবলক্রীডাকুশলা দর্শনপ্রিয়া ॥ ১৬২ ॥

দামোদরজলক্রীডাত্যক্তস্বজনসৌহৃদা ।
দামোদরলসদ্রাসকেলিকৌতুকিনী তথা ॥ ১৬৩ ॥

দামোদরভ্রাতৃকা চ দামোদরপরায়ণা ।
দামোদরধরা দামোদরবৈরবিনাশিনী ॥ ১৬৪ ॥

দামোদরোপজায়া চ দামোদরনিমন্ত্রিতা ।
দামোদরপরাভূতা দামোদরপরাজিতা ॥ ১৬৫ ॥

দামোদরসমাক্রান্তা দামোদরহতাশুভা ।
দামোদরোত্সবরতা দামোদরোত্সবাবহা ॥ ১৬৬ ॥

দামোদরস্তন্যদাত্রী দামোদরগবেষিতা ।
দময়ন্তীসিদ্ধিদাত্রী দময়ন্তীপ্রসাধিতা ॥ ১৬৭ ॥

দময়ন্তীষ্টদেবী চ দময়ন্তীস্বরূপিণী ।
দময়ন্তীকৃতার্চা চ দমনর্ষিবিভাবিতা ॥ ১৬৮ ॥

দমনর্ষিপ্রাণতুল্যা দমনর্ষিস্বরূপিণী ।
দমনর্ষিস্বরূপা চ দম্ভপূরিতবিগ্রহা ॥ ১৬৯ ॥

দম্ভহন্ত্রী দম্ভধাত্রী দম্ভলোকবিমোহিনী ।
দম্ভশীলা দম্ভহরা দম্ভবত্পরিমর্দিনী ॥ ১৭০ ॥

দম্ভরূপা দম্ভকরী দম্ভসন্তানদারিণী ।
দত্তমোক্ষা দত্তধনা দত্তারোগ্যা চ দাম্ভিকা ॥ ১৭১ ॥

দত্তপুত্রা দত্তদারা দত্তহারা চ দারিকা ।
দত্তভৌগা দত্তশোকা দত্তহস্ত্যাদিবাহনা ॥ ১৭২ ॥

দত্তমতির্দত্তভার্যা দত্তশাস্ত্রাববোধিকা ।
দত্তপানা দত্তদানা দত্তদারিদ্র্যনাশিনী ॥ ১৭৩ ॥

দত্তসোধাবনীবাসা দত্তস্বর্গা চ দাসদা ।
দাস্যতুষ্টা দাস্যহরা দাসদাসীশতপ্রভা ॥ ১৭৪ ॥

দাররূপা দারবাসা দারবাসিহৃদাস্পদা ।
দারবাসিজনারাধ্যা দারবাসিজনপ্রিয়া ॥ ১৭৫ ॥

দারবাসিবিনির্নীতা দারবাসিসমর্চিতা ।
দারবাস্যাহৃতপ্রাণা দারবাস্যরিনাশিনী ॥ ১৭৬ ॥

দারবাসিবিঘ্নহরা দারবাসিবিমুক্তিদা ।
দারাগ্নিরূপিণী দারা দারকার্যরিনাশিনী ॥ ১৭৭ ॥

দম্পতী দম্পতীষ্টা চ দম্পতীপ্রাণরূপিকা ।
দম্পতীস্নেহনিরতা দাম্পত্যসাধনপ্রিয়া ॥ ১৭৮ ॥

দাম্পত্যসুখসেনা চ দাম্পত্যসুখদায়িনী ।
দম্পত্যচারনিরতা দম্পত্যামোদমোদিতা ॥ ১৭৯ ॥

দম্পত্যামোদসুখিনী দাম্পত্যাহ্লাদকারিণী ।
দম্পতীষ্টপাদপদ্মা দাম্পত্যপ্রেমরূপিণী ॥ ১৮০ ॥

দাম্পত্যভোগভবনা দাডিমীফলভোজিনী ।
দাডিমীফলসন্তুষ্টা দাডিমীফলমানসা ॥ ১৮১ ॥

দাডিমীবৃহ্যসংস্থানা দাডিমীবৃক্ষবাসিনী ।
দাডিমীবৃক্ষরূপা চ দাডিমীবনবাসিনী ॥ ১৮২ ॥

দাডিমীফলসাম্যোরুপয়োধরসমন্বিতা ।
দক্ষিণা দক্ষিণারূপা দক্ষিণারূপধারিণী ॥ ১৮৩ ॥

দক্ষকন্যা দক্ষপুত্রী দক্ষমাতা চ দক্ষসূঃ ।
দক্ষগোত্রা দক্ষসুতা দক্ষয়জ্ঞবিনাশিনী ॥ ১৮৪ ॥

দক্ষয়জ্ঞনাশকর্ত্রী দক্ষয়জ্ঞান্তকারিণী ।
দক্ষপ্রসূতির্দক্ষেজ্যা দক্ষবংশৈকপাবনী ॥ ১৮৫ ॥

দক্ষাত্মজা দক্ষসূনুর্দক্ষজা দক্ষজাতিকা ।
দক্ষজন্মা দক্ষজনুর্দক্ষদেহসমুদ্ভবা ॥ ১৮৬ ॥

দক্ষজনির্দক্ষয়াগধ্বংসিনী দক্ষকন্যকা ।
দক্ষিণাচারনিরতা দক্ষিণাচারতুষ্টিদা ॥ ১৮৭ ॥

দক্ষিণাচারসংসিদ্ধা দক্ষিণাচারভাবিতা ।
দক্ষিণাচারসুখিনী দক্ষিণাচারসাধিতা ॥ ১৮৮ ॥

দক্ষিণাচারমোক্ষাপ্তির্দক্ষিণাচারবন্দিতা ।
দক্ষিণাচারশরণা দক্ষিণাচারহর্ষিতা ॥ ১৮৯ ॥

দ্বারপালপ্রিয়া দ্বারবাসিনী দ্বারসংস্থিতা ।
দ্বাররূপা দ্বারসংস্থা দ্বারদেশনিবাসিনী ॥ ১৯০ ॥

দ্বারকরী দ্বারধাত্রী দোষমাত্রবিবর্জিতা ।
দোষাকরা দোষহরা দোষরাশিবিনাশিনী ॥ ১৯১ ॥

দোষাকরবিভূষাঢ্যা দোষাকরকপালিনী ।
দোষাকরসহস্রাভা দোষাকরসমাননা ॥ ১৯২ ॥

দোষাকরমুখী দিব্যা দোষাকরকরাগ্রজা ।
দোষাকরসমজ্যোতির্দোষাকরসুশীতলা ॥ ১৯৩ ॥

দোষাকরশ্রেণী দোষসদৃশাপাঙ্গবীক্ষণা ।
দোষাকরেষ্টদেবী চ দোষাকরনিষেবিতা ॥ ১৯৪ ॥

দোষাকরপ্রাণরূপা দোষাকরমরীচিকা ।
দোষাকরোল্লসদ্ভালা দোষাকরসুহর্ষিণী ॥ ১৯৫ ॥

দোষাকরশিরোভূষা দোষাকরবধূপ্রিয়া ।
দোষাকরবধূপ্রাণা দোষাকরবধূমতা ॥ ১৯৬ ॥

দোষাকরবধূপ্রীতা দোষাকরবধূরপি ।
দোষাপূজ্যা তথা দোষাপূজিতা দোষহারিণী ॥ ১৯৭ ॥

দোষাজাপমহানন্দা দোষাজাপপরায়ণা ।
দোষাপুরশ্চাররতা দোষাপূজকপুত্রিণী ॥ ১৯৮ ॥

দোষাপূজকবাত্সল্যকারিণী জগদম্বিকা ।
দোষাপূজকবৈরঘ্নী দোষাপূজকবিঘ্নহৃত্ ॥ ১৯৯ ॥

দোষাপূজকসন্তুষ্টা দোষাপূজকমুক্তিদা ।
দমপ্রসূনসম্পূজ্যা দমপুষ্পপ্রিয়া সদা ॥ ২০০ ॥

দুর্যোধনপ্রপূজ্যা চ দুঃশাসনসমর্চিতা ।
দণ্ডপাণিপ্রিয়াদণ্ডপাণিমাতা দয়ানিধিঃ ॥ ২০১ ॥

দণ্ডপাণিসমারাধ্যা দণ্ডপাণিপ্রপূজিতা ।
দণ্ডপাণিগৃহাসক্তা দণ্ডপাণিপ্রিয়ংবদা ॥ ২০২ ॥

দণ্ডপাণিপ্রিয়তমা দণ্ডপাণিমনোহরা ।
দণ্ডপাণিহৃতপ্রাণা দণ্ডপাণিসুসিদ্ধিদা ॥ ২০৩ ॥

দণ্ডপাণিপরামৃষ্টা দণ্ডপাণিপ্রহর্ষিতা ।
দণ্ডপাণিবিঘ্নহরা দণ্ডপাণিশিরোধৃতা ॥ ২০৪ ॥

দণ্ডপাণিপ্রাপ্তচর্চা দণ্ডপাণ্যুন্মুখী সদা ।
দণ্ডপাণিপ্রাপ্তপদা দণ্ডপাণিবরোন্মুখী ॥ ২০৫ ॥

দণ্ডহস্তা দণ্ডপাণির্দণ্ডবাহুর্দরান্তকৃত্ ।
দণ্ডদোষ্কা দণ্ডকরা দণ্ডচিত্তকৃতাস্পদা ॥ ২০৬ ॥

দণ্ডিবিদ্যা দণ্ডিমাতা দণ্ডিখণ্ডকনাশিনী ।
দণ্ডিপ্রিয়া দণ্ডিপূজ্যা দণ্ডিসন্তোষদায়িনী ॥ ২০৭ ॥

দস্যুপূজা দস্যুরতা দস্যুদ্রবিণদায়িনী ।
দস্যুবর্গকৃতার্হা চ দস্যুবর্গবিনাশিনী ॥ ২০৮ ॥

দস্যুনির্ণাশিনী দস্যুকুলনির্ণাশিনী তথা ।
দস্যুপ্রিয়করী দস্যুনৃত্যদর্শনতত্পরা ॥ ২০৯ ॥

দুষ্টদণ্ডকরী দুষ্টবর্গবিদ্রাবিণী তথা ।
দুষ্টবর্গনিগ্রহার্হা দূষকপ্রাণনাশিনী ॥ ২১০ ॥

দূষকোত্তাপজননী দূষকারিষ্টকারিণী ।
দূষকদ্বেষণকরী দাহিকা দহনাত্মিকা ॥ ২১১ ॥

দারুকারিনিহন্ত্রী চ দারুকেশ্বরপূজিতা ।
দারুকেশ্বরমাতা চ দারুকেশ্বরবন্দিতা ॥ ২১২ ॥

দর্ভহস্তা দর্ভয়ুতা দর্ভকর্মবিবর্জিতা ।
দর্ভময়ী দর্ভতনুর্ দর্ভসর্বস্বরূপিণী ॥ ২১৩ ॥

দর্ভকর্মাচারুরতা দর্ভহস্তকৃতার্হণা ।
দর্ভানুকূলা দম্ভর্যা দর্বীপাত্রানুদামিনী ॥ ২১৪ ॥

দমঘোষপ্রপূজ্যা চ দমঘোষবরপ্রদা ।
দমঘোষসমারাধ্যা দাবাগ্নিরূপিণী তথা ॥ ২১৫ ॥

দাবাগ্নিরূপা দাবাগ্নিনির্ণাশিতমহাবলা ।
দন্তদংষ্ট্রাসুরকলা দন্তচর্চিতহস্তিকা ॥ ২১৬ ॥

দন্তদংষ্ট্রস্যন্দনা চ দন্তনির্ণাশিতাসুরা ।
দধিপূজ্য দধিপ্রীতা দধীচিবরদায়িনী ॥ ২১৭ ॥

দধীচীষ্টদেবতা চ দধীচিমোক্ষদায়িনী ।
দধীচিদৈন্যহন্ত্রী চ দধীচিদরদারিণী ॥ ২১৮ ॥

দধীচিভক্তিসুখিনী দধীচিমুনিসেবিতা ।
দধীচিজ্ঞানদাত্রী চ দধীচিগুণদায়িনী ॥ ২১৯ ॥

দধীচিকুলসম্ভূষা দধীচিভুক্তিমুক্তিদা ।
দধীচিকুলদেবী চ দধীচিকুলদেবতা ॥ ২২০ ॥

দধীচিকুলগম্যা চ দধীচিকুলপূজিতা ।
দধীচিসুখদাত্রী চ দধীচিদৈন্যহারিণী ॥ ২২১ ॥

দধীচিদুঃখহন্ত্রী চ দধীচিকুলসুন্দরী ।
দধীচিকুলসম্বূতা দধীচিকুলপালিনী ॥ ২২২ ॥

দধীচিদানগম্যা চ দধীচিদানমানিনী ।
দধীচিদানসন্তুষ্টা দধীচিদানদেবতা ॥ ২২৩ ॥

দধীচিজয়সম্প্রীতা দধীচিজপমানসা ।
দধীচিজপপূজাঢ্যা দধীচিজপমালিন্কা ॥ ২২৪ ॥

দধীচিজপসন্তুষ্টা দধীচিজপতোষিণী ।
দধীচিতপসারাধ্যা দধীচিশুভদায়িনী ॥ ২২৫ ॥

দূর্বা দূর্বাদলশ্যামা দূর্বাদলসমদ্যুতিঃ ।
নাম্নাং সহস্রং দুর্গায়া দাদীনামিতি কীর্তিতম্ ॥ ২২৬ ॥

য়ঃ পঠেত্ সাধকাধীশঃ সর্বসিদ্ধির্লভেত্তু সঃ ।
প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে চ সন্ধ্যায়াং নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ২২৭ ॥

তথাঽর্ধরাত্রসময়ে স মহেশ ইবাপরঃ ।
শক্তিয়ুক্তো মহারাত্রৌ মহাবীরঃ প্রপূজয়েত্ ॥ ২২৮ ॥

মহাদেবীং মকারাদ্যৈঃ পঞ্চভির্দ্রব্যসত্তমৈঃ ।
য়ঃ সম্পঠেত্ স্তুতিমিমাং স চ সিদ্ধিস্বরূপধৃক্ ॥ ২২৯ ॥

দেবালয়ে শ্মশানে চ গঙ্গাতীরে নিজে গৃহে ।
বারাঙ্গনাগৃহে চৈব শ্রীগুরোঃ সন্নিধাবপি ॥ ২৩০ ॥

পর্বতে প্রান্তরে ঘোরে স্তোত্রমেতত্ সদা পঠেত্ ।
দুর্গানামসহস্রং হি দুর্গাং পশ্যতি চক্ষুষা ॥ ২৩১ ॥

শতাবর্তনমেতস্য পুরশ্চরণমুচ্যতে ।
স্তুতিসারো নিগদিতঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৩২ ॥

॥ ইতি কুলার্ণবতন্ত্রোক্তং দকারাদিদুর্গাসহস্রনামস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

Also Read 1000 Names of Dakaradi Durga:

1000 Names of Dakaradi Durga | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top