Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Dakaradi Durga | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Dakaradi Durgasahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ દકારાદિ દુર્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
॥ શ્રીઃ ॥

॥ શ્રી દુર્ગાયૈ નમઃ ॥

॥ શ્રી દુર્ગા સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ ॥

। અથ દકારાદિદુર્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।

શ્રી દેવ્યુવાચ
મમ નામસહસ્રઞ્ચ શિવપૂર્વવિનિર્મિતમ્ ।
તત્પઠ્યતામ્ વિધાનેન તથા સર્વં ભવિશ્યતિ ॥

ઇત્યુક્ત્વા પાર્વતી દેવિ શ્રાવયામાસ તચ્ચતાન્ ।
તદેવ નામસાહસ્રં દકારાદિ વરાનને ॥

રોગદારિદ્ર્યદૌર્ભાગ્યશોકદુઃખવિનાશકમ્ ।
સર્વાસામ્ પૂજિતમ્ નામ શ્રીદુર્ગા દેવતા મતા ॥

નિજબીજમ્ ભવેત્બીજમ્ મન્ત્રં કીલકમુચ્યતે ।
સર્વાશાપૂરણે દેવી વિનિયોગઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥

અથ વિનિયોગઃ ।
અસ્ય શ્રીદકારાદિદુર્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય શ્રીશિવઃ સક્ષાત્કર્તા ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । શ્રીદુર્ગા દેવતા । દુઁ બીજં । દુઁ કીલકં ।
દુઃખદારિદ્ર્યદૌર્ભાગ્યરોગશોકનિવૃત્તિપૂર્વકં ।
શ્રીદુર્ગાદેવીપ્રીત્યર્થં ચ પાઠે હવને ચ નામપારાયણે ચ વિનિયોગઃ ।
॥ ધ્યાનમ્ ॥

દુઁ દુર્ગા દુર્ગતિહરા દુર્ગાચલનિવાસિની ।
દુર્ગમાર્ગાનુસઞ્ચારા દુર્ગમાર્ગનિવાસિની ॥ ૧ ॥

દુર્ગમાર્ગપ્રવિષ્ટા ચ દુર્ગમાર્ગપ્રવેશિની ।
દુર્ગમાર્ગકૃતાવાસા દુર્ગમાર્ગજયપ્રિયા ॥ ૨ ॥

દુર્ગમાર્ગગૃહીતાર્ચા દુર્ગમાર્ગસ્થિતાત્મિકા ।
દુર્ગમાર્ગસ્તુતિપરા દુર્ગમાર્ગસ્મૃતિઃ પરા ॥ ૩ ॥

દુર્ગમાર્ગસદ્દસ્થાલી દુર્ગમાર્ગરતિપ્રિયા ।
દુર્ગમાર્ગસ્થલસ્થાના દુર્ગમાર્ગવિલાસિની ॥ ૪ ॥

દુર્ગમાર્ગત્યક્તવસ્ત્રા દુર્ગમાર્ગપ્રવર્તિની ।
દુર્ગાસુરનિહન્ત્રી ચ દુર્ગા દુષ્ટનિષૂદિની ॥ ૫ ॥

દુર્ગાસુરહરાદૂતી દુર્ગાસુરવિનાશિની ।
દુર્ગાસુરવધોન્મત્તા દુર્ગાસુરવધોત્સુકા ॥ ૬ ॥

દુર્ગાસુરવધોત્સાહા દુર્ગાસુરવધોદ્યતા ।
દુર્ગાસુરવધપ્રેપ્સુર્દુર્ગાસુરમખાન્તકૃત્ ॥ ૭ ॥

દુર્ગાસુરધ્વંસતોષા દુર્ગદાનવદારિણી ।
દુર્ગવિદ્રાવણકરી દુર્ગવિદ્રાવણી સદા ॥ ૮ ॥

દુર્ગવિક્ષોભણકરી દુર્ગશીર્ષનિકૃન્તની ।
દુર્ગવિધ્વંસનકરી દુર્ગદૈત્યનિકૃન્તની ॥ ૯ ॥

દુર્ગદૈત્યપ્રાણહરા દુર્ગદૈત્યાન્તકારિણી ।
દુર્ગદૈત્યહરત્રાતા દુર્ગદૈત્યાસૃગુન્મદા ॥ ૧૦ ॥

દુર્ગદૈત્યાશનકરી દુર્ગચર્મામ્બરાવૃતા ।
દુર્ગયુદ્ધોત્સવકરી દુર્ગયુદ્ધવિશારદા ॥ ૧૧ ॥

દુર્ગયુદ્ધાસવરતા દુર્ગયુદ્ધવિમર્દિની ।
દુર્ગયુદ્ધહાસ્યરતા દુર્ગયુદ્ધાટ્ટહાસિની ॥ ૧૨ ॥

દુર્ગયુદ્ધમહામત્તા દુર્ગયુદ્ધાનુસારિણી ।
દુર્ગયુદ્ધોત્સવોત્સાહા દુર્ગદેશનિષેવિણી ॥ ૧૩ ॥

દુર્ગદેશવાસરતા દુર્ગદેશવિલાસિની ।
દુર્ગદેશાર્ચનરતા દુર્ગદેશજનપ્રિયા ॥ ૧૪ ॥

દુર્ગમસ્થાનસંસ્થાના દુર્ગમધ્યાનુસાધના ।
દુર્ગમા દુર્ગમ્ધ્યાના દુર્ગમાત્મસ્વરૂપિણી ॥ ૧૫ ॥

દુર્ગમાગમસન્ધાના દુર્ગમાગમસંસ્તુતા ।
દુર્ગમાગમદુર્જ્ઞેયા દુર્ગમશ્રુતિસંમતા ॥ ૧૬ ॥

દુર્ગમશ્રુતિમાન્યા ચ દુર્ગમશ્રુતિપૂજિતા ।
દુર્ગમશ્રુતિસુપ્રીતા દુર્ગમશ્રુતિહર્ષદા ॥ ૧૭ ॥

દુર્ગમશ્રુતિસંસ્થાના દુર્ગમશ્રુતિમાનિતા ।
દુર્ગમાચારસન્તુષ્ટા દુર્ગમાચારતોષિતા ॥ ૧૮ ॥

દુર્ગમાચારનિર્વૃત્તા દુર્ગમાચારપૂજિતા ।
દુર્ગમાચારકલિતા દુર્ગમસ્થાનદાયિની ॥ ૧૯ ॥

દુર્ગમપ્રેમનિરતા દુર્ગમદ્રવિણપ્રદા ।
દુર્ગમામ્બુજમધ્યસ્થા દુર્ગમામ્બુજવાસિની ॥ ૨૦ ॥

દુર્ગનાડીમાર્ગગતિર્દુર્ગનાડીપ્રચારિણી ।
દુર્ગનાડીપદ્મરતા દુર્ગનાડ્યમ્બુજસ્થિતા ॥ ૨૧ ॥

દુર્ગનાડીગતાયાતા દુર્ગનાડીકૃતાસ્પદા ।
દુર્ગનાડીરતરતા દુર્ગનાડીશસંસ્તુતા ॥ ૨૨ ॥

દુર્ગનાડીશ્વરરતા દુર્ગનાડીશચુમ્બિતા ।
દુર્ગનાડીશક્રોડસ્થા દુર્ગનાડ્યત્થિતોત્સુકા ॥ ૨૩ ॥

દુર્ગનાડ્યારોહણા ચ દુર્ગનાડીનિષેવિતા ।
દરિસ્થાના દરિસ્થાનવાસિની દનુજાન્તકૃત્ ॥ ૨૪ ॥

દરીકૃતતપસ્યા ચ દરીકૃતહરાર્ચના ।
દરીજાપિતદિષ્ટા ચ દરીકૃતરતિક્રિયા ॥ ૨૫ ॥

દરીકૃતહરાર્હા ચ દરીક્રીડિતપુત્રિકા ।
દરીસન્દર્શનરતા દર્રિરોપિતવૃશ્ચિકા ॥ ૨૬ ॥

દરીગુપ્તિકૌતુકાઢ્યા દરીભ્રમણતત્પરા ।
દનુજાન્તકરી દીના દનુસન્તાનદારિણી ॥ ૨૭ ॥

દનુજધ્વંસિની દૂના દનુજેન્દ્રવિનાશિની ।
દાનધ્વંસિની દેવી દાનવાનાં ભયઙ્કરી ॥ ૨૮ ॥

દાનવી દાનવારાધ્યા દાનવેન્દ્રવરપ્રદા ।
દાનવેન્દ્રનિહન્ત્રી ચ દાનવદ્વેષિણી સતી ॥ ૨૯ ॥

દાનવારિપ્રેમરતા દાનવારિપ્રપૂજિતા ।
દાનવારિકૃતાર્ચા ચ દાનવારિવિભૂતિદા ॥ ૩૦ ॥

દાનવારિમહાનન્દા દાનવારિરતિપ્રિયા ।
દાનવારિદાનરતા દાનવારિકૃતાસ્પદા ॥ ૩૧ ॥

દાનવારિસ્તુતિરતા દાનવારિસ્મૃતિપ્રિયા ।
દાનવાર્યાહારરતા દાનવારિપ્રબોધિની ॥ ૩૨ ॥

દાનવારિધૃતપ્રેમા દુઃખશોકવિમોચિની ।
દુઃખહન્ત્રી દુઃખદાત્રી દુઃખનિર્મૂલકારિણી ॥ ૩૩ ॥

દુઃખનિર્મૂલનકરી દુઃખદાર્યારિનાશિની ।
દુઃખહરા દુઃખનાશા દુઃખગ્રામા દુરાસદા ॥ ૩૪ ॥

દુઃખહીના દુઃખધારા દ્રવિણાચારદાયિની ।
દ્રવિણોત્સર્ગસન્તુષ્ટા દ્રવિણત્યાગતોષિકા ॥ ૩૫ ॥

દ્રવિણસ્પર્શસન્તુષ્ટા દ્રવિણસ્પર્શમાનદા ।
દ્રવિણસ્પર્શહર્ષાઢ્યા દ્રવિણસ્પર્શતુષ્ટિદા ॥ ૩૬ ॥

દ્રવિણસ્પર્શનકરી દ્રવિણસ્પર્શનાતુરા ।
દ્રવિણસ્પર્શનોત્સાહા દ્રવિણસ્પર્શસાધિકા ॥ ૩૭ ॥

દ્રવિણસ્પર્શનમતા દ્રવિણસ્પર્શપુત્રિકા ।
દ્રવિણસ્પર્શરક્ષિણી દ્રવિણસ્તોમદાયિની ॥ ૩૮ ॥

દ્રવિણકર્ષણકરી દ્રવિણૌઘવિસર્જની ।
દ્રવિણાચલદાનાઢ્યા દ્રવિણાચલવાસિની ॥ ૩૯ ॥

દીનમાતા દીનબન્ધુર્દીનવિઘ્નવિનાશિની ।
દીનસેવ્યા દીનસિદ્ધા દીનસાધ્યા દિગમ્બરી ॥ ૪૦ ॥

દીનગેહકૃતાનન્દા દીનગેહવિલાસિની ।
દીનભાવપ્રેમરતા દીનભાવવિનોદિની ॥ ૪૧ ॥

દીનમાનવચેતઃસ્થા દીનમાનવહર્ષદા ।
દીનદૈન્યનિઘાતેચ્છુર્દીનદ્રવિણદાયિની ॥ ૪૨ ॥

દીનસાધનસન્તુષ્ટા દીનદર્શનદાયિની ।
દીનપુત્રાદિદાત્રી ચ દીનસમ્પદ્વિધાયિની ॥ ૪૩ ॥

દત્તાત્રેયધ્યાનરતા દત્તાત્રેયપ્રપૂજિતા ।
દત્તાત્રેયર્ષિસંસિદ્ધા દત્તાત્રેયવિભાવિતા ॥ ૪૪ ॥

દત્તાત્રેયકૃતાર્હા ચ દત્તાત્રેયપ્રસાધિતા ।
દત્તાત્રેયહર્ષદાત્રી દત્તાત્રેયસુખપ્રદા ॥ ૪૫ ॥

દત્તાત્રેયસ્તુતા ચૈવ દત્તાત્રેયનુતા સદા ।
દત્તાત્રેયપ્રેમરતા દત્તાત્રેયાનુમાનિતા ॥ ૪૬ ॥

દત્તાત્રેયસમુદ્ગીતા દત્તાત્રેયકુટુમ્બિની ।
દત્તાત્રેયપ્રાણતુલ્યા દત્તાત્રેયશરીરિણી ॥ ૪૭ ॥

દત્તાત્રેયકૃતાનન્દા દત્તાત્રેયાંશસમ્ભવા ।
દત્તાત્રેયવિભૂતિસ્થા દત્તાત્રેયાનુસારિણી ॥ ૪૮ ॥

દત્તાત્રેયગીતિરતા દત્તાત્રેયધનપ્રદા ।
દત્તાત્રેયદુઃખહરા દત્તાત્રેયવરપ્રદા ॥ ૪૯ ॥

દત્તાત્રેયજ્ઞાનદાત્રી દત્તાત્રેયભયાપહા ।
દેવકન્યા દેવમાન્યા દેવદુઃખવિનાશિની ॥ ૫૦ ॥

દેવસિદ્ધા દેવપૂજ્યા દેવેજ્યા દેવવન્દિતા ।
દેવમાન્યા દેવધન્યા દેવવિઘ્નવિનાશિની ॥ ૫૧ ॥

દેવરમ્યા દેવરતા દેવકૌતુકતત્પરા ।
દેવક્રીડા દેવવ્રીડા દેવવૈરિવિનાશિની ॥ ૫૨ ॥

દેવકામા દેવરામા દેવદ્વિષ્ટવિનાશિની ।
દેવદેવપ્રિયા દેવી દેવદાનવવન્દિતા ॥ ૫૩ ॥

દેવદેવરતામમ્દા દેવદેવવરોત્સુકા ।
દેવદેવપ્રેમરતા દેવદેવપ્રિયંવદા ॥ ૫૪ ॥

દેવદેવપ્રાણતુલ્યા દેવદેવનિતમ્બિની ।
દેવદેવહૃતમના દેવદેવસુખાવહા ॥ ૫૫ ॥

દેવદેવક્રોડરતા દેવદેવસુખપ્રદા ।
દેવદેવમહાનન્દા દેવદેવપ્રચુમ્બિતા ॥ ૫૬ ॥

દેવદેવોપભુક્તા ચ દેવદેવાનુસેવિતા ।
દેવદેવગતપ્રાણા દેવદેવગતાત્મિકા ॥ ૫૭ ॥

દેવદેવહર્ષદાત્રી દેવદેવસુખપ્રદા ।
દેવદેવમહાનન્દા દેવદેવવિલાસિની ॥ ૫૮ ॥

દેવદેવધર્મપત્ની દેવદેવમનોગતા ।
દેવદેવવધૂર્દેવી દેવદેવાર્ચનપ્રિયા ॥ ૫૯ ॥

દેવદેવાઙ્કનિલયા દેવદેવાઙ્ગશાયિની ।
દેવદેવાઙ્ગસુખિની દેવદેવાઙ્ગવાસિની ॥ ૬૦ ॥

દેવદેવાઙ્ગભૂષા ચ દેવદેવાઙ્ગભૂષણા ।
દેવદેવપ્રિયકરી દેવદેવાપ્રિયાન્તકૃત્ ॥ ૬૧ ॥

દેવદેવપ્રિયપ્રાણા દેવદેવપ્રિયાત્મિકા ।
દેવદેવાર્ચકપ્રાણા દેવદેવાર્ચકપ્રિયા ॥ ૬૨ ॥

દેવદેવાર્ચકોત્સાહા દેવદેવાર્ચકાશ્રયા ।
દેવદેવાર્ચકાવિઘ્ના દેવદેવપ્રસૂરપિ ॥ ૬૩ ॥

દેવદેવસ્ય જનની દેવદેવવિધાયિની ।
દેવદેવસ્ય રમણી દેવદેવહૃદાશ્રયા ॥ ૬૪ ॥

દેવદેવેષ્ટદેવી ચ દેવતાપસપાતિની ।
દેવતાભાવસન્તુષ્ટા દેવતાભાવતોષિતા ॥ ૬૫ ॥

દેવતાભાવવરદા દેવતાભાવસિદ્ધિદા ।
દેવતાભાવસંસિદ્ધા દેવતાભાવસમ્ભવા ॥ ૬૬ ॥

દેવતાભાવસુખિની દેવતાભાવવન્દિતા ।
દેવતાભાવસુપ્રીતા દેવતાભાવહર્ષદા ॥ ૬૭ ॥

દેવતાવિઘ્નહન્ત્રી ચ દેવતાદ્વિષ્ટનાશિની ।
દેવતાપૂજિતપદા દેવતાપ્રેમતોષિતા ॥ ૬૮ ॥

દેવતાગારનિલયા દેવતાસૌખ્યદાયિની ।
દેવતાનિજભાવા ચ દેવતાહૃતમાનસા ॥ ૬૯ ॥

દેવતાકૃતપાદાર્ચા દેવતાહૃતભક્તિકા ।
દેવતાગર્વમધ્યસ્થા દેવતાદેવતાતનુઃ ॥ ૭૦ ॥

દું દુર્ગાયૈ નમો નામ્ની દુમ્ફણ્મન્ત્રસ્વરૂપિણી ।
દૂં નમો મન્ત્રરૂપા ચ દૂં નમો મૂર્તિકાત્મિકા ॥ ૭૧ ॥

દૂરદર્શિપ્રિયા દુષ્ટા દુષ્તભૂતનિષેવિતા ।
દૂરદર્શિપ્રેમરતા દૂરદર્શિપ્રિયંવદા ॥ ૭૨ ॥

દૂરદર્શિસિદ્ધિદાત્રી દૂરદર્શિપ્રતોષિતા ।
દૂરદર્શિકણ્ઠસંસ્થા દૂરદર્શિપ્રહર્ષિતા ॥ ૭૩ ॥

દૂરદર્શિગૃહીતાર્ચા દૂરદર્શિપ્રતર્ષિતા ।
દૂરદર્શિપ્રાણતુલ્યા દૂરદર્શિસુખપ્રદા ॥ ૭૪ ॥

દૂરદર્શિભ્રાન્તિહરા દૂરદર્શિહૃદાસ્પદા ।
દૂરદર્શ્યરિવિદ્ભાવા દીર્ઘદર્શિપ્રમોદિની ॥ ૭૫ ॥

દીર્ઘદર્શિપ્રાણતુલ્યા દૂરદર્શિવરપ્રદા ।
દીર્ઘદર્શિહર્ષદાત્રી દીર્ઘદર્શિપ્રહર્ષિતા ॥ ૭૬ ॥

દીર્ઘદર્શિમહાનન્દા દીર્ઘદર્શિગૃહાલયા ।
દીર્ઘદર્શિગૃહીતાર્ચા દીર્ઘદર્શિહૃતાર્હણા ॥ ૭૭ ॥

દયા દાનવતી દાત્રી દયાલુર્દીનવત્સલા ।
દયાર્દ્રા ચ દયાશીલા દયાઢ્યા ચ દયાત્મિકા ॥ ૭૮ ॥

દયા દાનવતી દાત્રી દયાલુર્દીનવત્સલા ।
દયાર્દ્રા ચ દયાશીલા દયાઢ્યા ચ દયાત્મિકા ॥ ૭૯ ॥

દયામ્બુધિર્દયાસારા દયાસાગરપારગા ।
દયાસિન્ધુર્દયાભારા દયાવત્કરુણાકરી ॥ ૮૦ ॥

દયાવદ્વત્સલા દેવી દયાદાનરતા સદા ।
દયાવદ્ભક્તિસુખિની દયાવત્પરિતોષિતા ॥ ૮૧ ॥

દયાવત્સ્નેહનિરતા દયાવત્પ્રતિપાદિકા ।
દયાવત્પ્રાણકર્ત્રી ચ દયાવન્મુક્તિદાયિની ॥ ૮૨ ॥

દયાવદ્ભાવસન્તુષ્ટા દયાવત્પરિતોષિતા ।
દયાવત્તારણપરા દયાવત્સિદ્ધિદાયિની ॥ ૮૩ ॥

દયાવત્પુત્રવદ્ભાવા દયાવત્પુત્રરૂપિણી ।
દયાવદ્દેહનિલયા દયાબન્ધુર્દયાશ્રયા ॥ ૮૪ ॥

દયાલુવાત્સલ્યકરી દયાલુસિદ્ધિદાયિની ।
દયાલુશરણાસક્તા દયાલુર્દેહમન્દિરા ॥ ૮૫ ॥

દયાલુભક્તિભાવસ્થા દયાલુપ્રાણરૂપિણી ।
દયાલુસુખદા દમ્ભા દયાલુપ્રેમવર્ષિણી ॥ ૮૬ ॥

દયાલુવશગા દીર્ઘા દીર્ઘાઙ્ગી દીર્ઘલોચના ।
દીર્ઘનેત્રા દીર્ઘચક્ષુર્દીર્ઘબાહુલતાત્મિકા ॥ ૮૭ ॥

દીર્ઘકેશી દીર્ઘમુખી દીર્ઘઘોણા ચ દારુણા ।
દારુણાસુરહન્ત્રી ચ દારુણાસુરદારિણી ॥ ૮૮ ॥

દારુણાહવકર્ત્રી ચ દારુણાહવહર્ષિતા ।
દારુણાહવહોમાઢ્યા દારુણાચલનાશિની ॥ ૮૯ ॥

દારુણાચારનિરતા દારુણોત્સવહર્ષિતા ।
દારુણોદ્યતરૂપા ચ દારુણારિનિવારિણી ॥ ૯૦ ॥

દારુણેક્ષણસંયુક્તા દોશ્ચતુષ્કવિરાજિતા ।
દશદોષ્કા દશભુજા દશબાહુવિરાજિતા ॥ ૯૧ ॥

દશાસ્ત્રધારિણી દેવી દશદિક્ખ્યાતવિક્રમા ।
દશરથાર્ચિતપદા દાશરથિપ્રિયા સદા ॥ ૯૨ ॥

દાશરથિપ્રેમતુષ્ટા દાશરથિરતિપ્રિયા ।
દાશરથિપ્રિયકરી દાશરથિપ્રિયંવદા ॥ ૯૩ ॥

દાશરથીષ્ટસન્દાત્રી દાશરથીષ્ટદેવતા ।
દાશરથિદ્વેષિનાશા દાશરથ્યાનુકૂલ્યદા ॥ ૯૪ ॥

દાશરથિપ્રિયતમા દાશરથિપ્રપૂજિતા ।
દશાનનારિસમ્પૂજ્યા દશાનનારિદેવતા ॥ ૯૫ ॥

દશાનનારિપ્રમદા દશાનનારિજન્મભૂઃ ।
દશાનનારિરતિદા દશાનનારિસેવિતા ॥ ૯૬ ॥

દશાનનારિસુખદા દશાનનારિવૈરિહૃત્ ।
દશાનનારીષ્ટદેવી દશગ્રીવારિવન્દિતા ॥ ૯૭ ॥

દશગ્રીવારિજનની દશગ્રીવારિભાવિની ।
દશગ્રીવારિસહિતા દશગ્રીવસભાજિતા ॥ ૯૮ ॥

દશગ્રીવારિરમણી દશગ્રીવવધૂરપિ ।
દશગ્રીવનાશકર્ત્રી દશગ્રીવવરપ્રદા ॥ ૯૯ ॥

દશગ્રીવપુરસ્યા ચ દશગ્રીવવધોત્સુકા ।
દશગ્રીવપ્રીતિદાત્રી દશગ્રીવવિનાશિની ॥ ૧૦૦ ॥

દશગ્રીવાહવકરી દશગ્રીવાનપાયિની ।
દશગ્રીવપ્રિયા વન્દ્યા દશગ્રીવહૃતા તથા ॥ ૧૦૧ ॥

દશગ્રીવાહિતકરી દશગ્રીવેશ્વરપ્રિયા ।
દશગ્રીવેશ્વરપ્રાણા દશગ્રીવવરપ્રદા ॥ ૧૦૨ ॥

દશગ્રીવેશ્વરરતા દશવર્ષીયકન્યકા ।
દશવર્ષીયબાલા ચ દશવર્ષીયવાસિની ॥ ૧૦૩ ॥

દશપાપહરા દમ્યા દશહસ્તવિભૂષિતા ।
દશશસ્ત્રલસદ્દોષ્કા દશદિક્પાલવન્દિતા ॥ ૧૦૪ ॥

દશાવતારરૂપા ચ દશાવતારરૂપિણી ।
દશવિદ્યાભિન્નદેવી દશપ્રાણસ્વરૂપિણી ॥ ૧૦૫ ॥

દશવિદ્યાસ્વરૂપા ચ દશવિદ્યામયી તથા ।
દૃક્સ્વરૂપા દૃક્પ્રદાત્રી દૃગ્રપા દૃક્પ્રકાશિની ॥ ૧૦૬ ॥

દિગન્તરા દિગન્તસ્થા દિગમ્બરવિલાસિની ।
દિગમ્બરસમાજસ્થા દિગમ્બરપ્રપૂજિતા ॥ ૧૦૭ ॥

દિગમ્બરસહચરી દિગમ્બરકૃતાસ્પદા ।
દિગમ્બરહૃતાચિત્તા દિગમ્બરકથાપ્રિયા ॥ ૧૦૮ ॥

દિગમ્બરગુણરતા દિગમ્બરસ્વરૂપિણી ।
દિગમ્બરશિરોધાર્યા દિગમ્બરહૃતાશ્રયા ॥ ૧૦૯ ॥

દિગમ્બરપ્રેમરતા દિગમ્બરરતાતુરા ।
દિગમ્બરીસ્વરૂપા ચ દિગમ્બરીગણાર્ચિતા ॥ ૧૧૦ ॥

દિગમ્બરીગણપ્રાણા દિગમ્બરીગણપ્રિયા ।
દિગમ્બરીગણારાધ્યા દિગમ્બરગણેશ્વરા ॥ ૧૧૧ ॥

દિગમ્બરગણસ્પર્શા મદિરાપાનવિહ્વલા ।
દિગમ્બરીકોટિવૃતા દિગમ્બરીગણાવૃતા ॥ ૧૧૨ ॥

દુરન્તા દુષ્કૃતિહરા દુર્ધ્યેયા દુરતિક્રમા ।
દુરન્તદાનવદ્વેષ્ટી દુરન્તદનુજાન્તકૃત્ ॥ ૧૧૩ ॥

દુરન્તપાપહન્ત્રી ચ દસ્રનિસ્તારકારિણી ।
દસ્રમાનસસંસ્થાના દસ્રજ્ઞાનવિવર્ધિની ॥ ૧૧૪ ॥

દસ્રસમ્ભોગજનની દસ્રસમ્ભોગદાયિની ।
દસ્રસમ્ભોગભવના દસ્રવિદ્યાવિધાયિની ॥ ૧૧૫ ॥

દસ્રોદ્વેગહરા દસ્રજનની દસ્રસુન્દરી ।
દસ્રભક્તિવિધાજ્ઞાના દસ્રદ્વિષ્ટવિનાશિની ॥ ૧૧૬ ॥

દસ્રાપકારદમની દસ્રસિદ્ધિવિધાયિની ।
દસ્રતારારાધિકા ચ દસ્રમાતૃપ્રપૂજિતા ॥ ૧૧૭ ॥

દસ્રદૈન્યહરા ચૈવ દસ્રતાતનિષેવિતા ।
દસ્રપિતૃશયજ્યોતિર્દસ્રકૌશલદાયિની ॥ ૧૧૮ ॥

દશશીર્ષારિસહિતા દશશીર્ષારિકામિની ।
દશશીર્ષપુરી દેવી દશશીર્ષસભાજિતા ॥ ૧૧૯ ॥

દશશીર્ષારિસુપ્રીતા દશશીર્ષવધૂપ્રિયા ।
દશશીર્ષશિરશ્છેત્રી દશશીર્ષનિતમ્બિની ॥ ૧૨૦ ॥

દશશીર્ષહરપ્રાણા દશશીર્ષહરાત્મિકા ।
દશશીર્ષહરારાધ્યા દશશીર્ષારિવન્દિતા ॥ ૧૨૧ ॥

દશશીર્ષારિસુખદા દશશીર્ષકપાલિની ।
દશશીર્ષજ્ઞાનદાત્રી દશશીર્ષારિદેહિની ॥ ૧૨૨ ॥

દશશીર્ષવધોપાત્તશ્રીરામચન્દ્રરૂપતા ।
દશશીર્ષરાષ્ટ્રદેવી દશશીર્ષારિસારિણી ॥ ૧૨૩ ॥

દશશીર્ષભ્રાતૃતુષ્ટા દશશીર્ષવધૂપ્રિયા ।
દશશીર્ષવધૂપ્રાણા દશશીર્ષવધૂરતા ॥ ૧૨૪ ॥

દૈત્યગુરુરતા સાધ્વી દૈત્યગુરુપ્રપૂજિતા ।
દૈત્યગુરુપદેષ્ટી ચ દૈત્યગુરુનિષેવિતા ॥ ૧૨૫ ॥

દૈત્યગુરુમતપ્રાણા દૈત્યગુર્ત્તાપનાશિની ।
દુરન્તદુઃખશમની દુરન્તદમની તમી ॥ ૧૨૬ ॥

દુરન્તશોકશમની દુરન્તરોગનાશિની ।
દુરન્તવૈરિદમની દુરન્તદૈત્યનાશિની ॥ ૧૨૭ ॥

દુરન્તકલુષઘ્ની ચ દુષ્કૃતિસ્તોમનાશિની ।
દુરાશયા દુરાધારા દુર્જયા દુષ્ટકામિની ॥ ૧૨૮ ॥

દર્શનીયા ચ દૃશ્યા ચાઽદૃશ્યા ચ દૃષ્ટિગોચરા ।
દૂતીયાગપ્રિયા દૂતી દૂતીયાગકરપ્રિયા ॥ ૧૨૯ ॥

દૂતીયાગકરાનન્દા દૂતીયાગસુખપ્રદા ।
દૂતીયાગકરાયાતા દૂતીયાગપ્રમોદિની ॥ ૧૩૦ ॥

દુર્વાસઃપૂજિતા ચૈવ દુર્વાસોમુનિભાવિતા ।
દુર્વાસોઽર્ચિતપાદા ચ દુર્વાસોમૌનભાવિતા ॥ ૧૩૧ ॥

દુર્વાસોમુનિવન્દ્યા ચ દુર્વાસોમુનિદેવતા ।
દુર્વાસોમુનિમાતા ચ દુર્વાસોમુનિસિદ્ધિજા ॥ ૧૩૨ ॥

દુર્વાસોમુનિભાવસ્થા દુર્વાસોમુનિસેવિતા ।
દુર્વાસોમુનિચિત્તસ્થા દુર્વાસોમુનિમણ્ડિતા ॥ ૧૩૩ ॥

દુર્વાસોમુનિસઞ્ચારા દુર્વાસોહૃદયઙ્ગમા ।
દુર્વાસોહૃદયારાધ્યા દુર્વાસોહૃત્સરોજગા ॥ ૧૩૪ ॥

દુર્વાસસ્તાપસારાધ્યા દુર્વાસસ્તાપસાશ્રયા ।
દુર્વાસસ્તાપસરતા દુર્વાસસ્તાપસેશ્વરી ॥ ૧૩૫ ॥

દુર્વાસોમુનિકન્યા ચ દુર્વાસોઽદ્ભુતસિદ્ધિદા ।
દરરાત્રી દરહરા દરયુક્તા દરાપહા ॥ ૧૩૬ ॥

દરઘ્ની દરહન્ત્રી ચ દરયુક્તા દરાશ્રયા ।
દરસ્મેરા દરાપાઙ્ગી દયાદાત્રી દયાશ્રયા ।
દસ્રપૂજ્યા દસ્રમાતા દસ્રદેવી દરોન્મદા ॥ ૧૩૭ ॥

દસ્રસિદ્ધા દસ્રસંસ્થા દસ્રતાપવિમોચિની ।
દસ્રક્ષોભહરા નિત્યા દસ્રલોકગતાત્મિકા ॥ ૧૩૮ ॥

દૈત્યગુર્વઙ્ગનાવન્દ્યાં દૈત્યગુર્વઙ્ગનાપ્રિયા ।
દૈત્યગુર્વઙ્ગનાસિદ્ધા દૈત્યગુર્વઙ્ગનોત્સુકા ॥ ૧૩૯ ॥

દૈત્યગુરુપ્રિયતમા દેવગુરુનિષેવિતા ।
દેવગુરુપ્રસૂરૂપા દેવગુરુકૃતાર્હણા ॥ ૧૪૦ ॥

દેવગુરુપ્રેમયુતા દેવગુર્વનુમાનિતા ।
દેવગુરુપ્રભાવજ્ઞા દેવગુરુસુખપ્રદા ॥ ૧૪૧ ॥

દેવગુરુજ્ઞાનદાત્રી દેવગુરુપ્રમોદિની ।
દૈત્યસ્ત્રીગણસમ્પૂજ્યા દૈત્યસ્ત્રીગણપૂજિતા ॥ ૧૪૨ ॥

દૈત્યસ્ત્રીગણરૂપા ચ દૈત્યસ્ત્રીચિત્તહારિણી ।
દૈત્યસ્ત્રીગણપૂજ્યા ચ દૈત્યસ્ત્રીગણવન્દિતા ॥ ૧૪૩ ॥

દૈત્યસ્ત્રીગણચિત્તસ્થા દેવસ્ત્રીગણભૂષિતા ।
દેવસ્ત્રીગણસંસિદ્ધા દેવસ્ત્રીગણતોષિતા ॥ ૧૪૪ ॥

દેવસ્ત્રીગણહસ્તસ્થચારુચામરવીજિતા ।
દેવસ્ત્રીગણહસ્તસ્થચારુગન્ધવિલેપિતા ॥ ૧૪૫ ॥

દેવાઙ્ગનાધૃતાદર્શદૃષ્ટ્યર્થમુખચન્દ્રમા ।
દેવાઙ્ગનોત્સૃષ્ટનાગવલ્લીદલકૃતોત્સુકા ॥ ૧૪૬ ॥

દેવસ્ત્રીગણહસ્તસ્થદીપમાલાવિલોકના ।
દેવસ્ત્રીગણહસ્તસ્થધૂપઘ્રાણવિનોદિની ॥ ૧૪૭ ॥

દેવનારીકરગતવાસકાસવપાયિની ।
દેવનારીકઙ્કતિકાકૃતકેશનિમાર્જના ॥ ૧૪૮ ॥

દેવનારીસેવ્યગાત્રા દેવનારીકૃતોત્સુકા ।
દેવનારીવિરચિતપુષ્પમાલાવિરાજિતા ॥ ૧૪૯ ॥

દેવનારીવિચિત્રાઙ્ગી દેવસ્ત્રીદત્તભોજના ।
દેવસ્ત્રીગણગીતા ચ દેવસ્ત્રીગીતસોત્સુકા ॥ ૧૫૦ ॥

દેવસ્ત્રીનૃત્યસુખિની દેવસ્ત્રીનૃત્યદર્શિની ।
દેવસ્ત્રીયોજિતલસદ્રત્નપાદપદામ્બુજા ॥ ૧૫૧ ॥

દેવસ્ત્રીગણવિસ્તીર્ણચારુતલ્પનિષેદુષી ।
દેવનારીચારુકરાકલિતાઙ્ઘ્ર્યાદિદેહિકા ॥ ૧૫૨ ॥

દેવનારીકરવ્યગ્રતાલવૃન્દમરુત્સુકા ।
દેવનારીવેણુવીણાનાદસોત્કણ્ડમાનસા ॥ ૧૫૩ ॥

દેવકોટિસ્તુતિનુતા દેવકોટિકૃતાર્હણા ।
દેવકોટિગીતગુણા દેવકોટિકૃતસ્તુતિઃ ॥ ૧૫૪ ॥

દન્તદષ્ટ્યોદ્વેગફલા દેવકોલાહલાકુલા ।
દ્વેષરાગપરિત્યક્તા દ્વેષરાગવિવર્જિતા ॥ ૧૫૫ ॥

દામપૂજ્યા દામભૂષા દામોદરવિલાસિની ।
દામોદરપ્રેમરતા દામોદરભગિન્યપિ ॥ ૧૫૬ ॥

દામોદરપ્રસૂર્દામોદરપત્નીપતિવ્રતા ।
દામોદરાઽભિન્નદેહા દામોદરરતિપ્રિયા ॥ ૧૫૭ ॥

દામોદરાભિન્નતનુર્દામોદરકૃતાસ્પદા ।
દામોદરકૃતપ્રાણા દામોદરગતાત્મિકા ॥ ૧૫૮ ॥

દામોદરકૌતુકાઢ્યા દામોદરકલાકલા ।
દામોદરાલિઙ્ગિતાઙ્ગી દામોદરકુતૂહલા ॥ ૧૫૯ ॥

દામોદરકૃતાહ્લાદા દામોદરસુચુમ્બિતા ।
દામોદરસુતાકૃષ્ટા દામોદરસુખપ્રદા ॥ ૧૬૦ ॥

દામોદરસહાઢ્યા ચ દામોદરસહાયિની ।
દામોદરગુણજ્ઞા ચ દામોદરવરપ્રદા ॥ ૧૬૧ ॥

દામોદરાનુકૂલા ચ દામોદરનિતમ્બિની ।
દામોદરબલક્રીડાકુશલા દર્શનપ્રિયા ॥ ૧૬૨ ॥

દામોદરજલક્રીડાત્યક્તસ્વજનસૌહૃદા ।
દામોદરલસદ્રાસકેલિકૌતુકિની તથા ॥ ૧૬૩ ॥

દામોદરભ્રાતૃકા ચ દામોદરપરાયણા ।
દામોદરધરા દામોદરવૈરવિનાશિની ॥ ૧૬૪ ॥

દામોદરોપજાયા ચ દામોદરનિમન્ત્રિતા ।
દામોદરપરાભૂતા દામોદરપરાજિતા ॥ ૧૬૫ ॥

દામોદરસમાક્રાન્તા દામોદરહતાશુભા ।
દામોદરોત્સવરતા દામોદરોત્સવાવહા ॥ ૧૬૬ ॥

દામોદરસ્તન્યદાત્રી દામોદરગવેષિતા ।
દમયન્તીસિદ્ધિદાત્રી દમયન્તીપ્રસાધિતા ॥ ૧૬૭ ॥

દમયન્તીષ્ટદેવી ચ દમયન્તીસ્વરૂપિણી ।
દમયન્તીકૃતાર્ચા ચ દમનર્ષિવિભાવિતા ॥ ૧૬૮ ॥

દમનર્ષિપ્રાણતુલ્યા દમનર્ષિસ્વરૂપિણી ।
દમનર્ષિસ્વરૂપા ચ દમ્ભપૂરિતવિગ્રહા ॥ ૧૬૯ ॥

દમ્ભહન્ત્રી દમ્ભધાત્રી દમ્ભલોકવિમોહિની ।
દમ્ભશીલા દમ્ભહરા દમ્ભવત્પરિમર્દિની ॥ ૧૭૦ ॥

દમ્ભરૂપા દમ્ભકરી દમ્ભસન્તાનદારિણી ।
દત્તમોક્ષા દત્તધના દત્તારોગ્યા ચ દામ્ભિકા ॥ ૧૭૧ ॥

દત્તપુત્રા દત્તદારા દત્તહારા ચ દારિકા ।
દત્તભૌગા દત્તશોકા દત્તહસ્ત્યાદિવાહના ॥ ૧૭૨ ॥

દત્તમતિર્દત્તભાર્યા દત્તશાસ્ત્રાવબોધિકા ।
દત્તપાના દત્તદાના દત્તદારિદ્ર્યનાશિની ॥ ૧૭૩ ॥

દત્તસોધાવનીવાસા દત્તસ્વર્ગા ચ દાસદા ।
દાસ્યતુષ્ટા દાસ્યહરા દાસદાસીશતપ્રભા ॥ ૧૭૪ ॥

દારરૂપા દારવાસા દારવાસિહૃદાસ્પદા ।
દારવાસિજનારાધ્યા દારવાસિજનપ્રિયા ॥ ૧૭૫ ॥

દારવાસિવિનિર્નીતા દારવાસિસમર્ચિતા ।
દારવાસ્યાહૃતપ્રાણા દારવાસ્યરિનાશિની ॥ ૧૭૬ ॥

દારવાસિવિઘ્નહરા દારવાસિવિમુક્તિદા ।
દારાગ્નિરૂપિણી દારા દારકાર્યરિનાશિની ॥ ૧૭૭ ॥

દમ્પતી દમ્પતીષ્ટા ચ દમ્પતીપ્રાણરૂપિકા ।
દમ્પતીસ્નેહનિરતા દામ્પત્યસાધનપ્રિયા ॥ ૧૭૮ ॥

દામ્પત્યસુખસેના ચ દામ્પત્યસુખદાયિની ।
દમ્પત્યચારનિરતા દમ્પત્યામોદમોદિતા ॥ ૧૭૯ ॥

દમ્પત્યામોદસુખિની દામ્પત્યાહ્લાદકારિણી ।
દમ્પતીષ્ટપાદપદ્મા દામ્પત્યપ્રેમરૂપિણી ॥ ૧૮૦ ॥

દામ્પત્યભોગભવના દાડિમીફલભોજિની ।
દાડિમીફલસન્તુષ્ટા દાડિમીફલમાનસા ॥ ૧૮૧ ॥

દાડિમીવૃહ્યસંસ્થાના દાડિમીવૃક્ષવાસિની ।
દાડિમીવૃક્ષરૂપા ચ દાડિમીવનવાસિની ॥ ૧૮૨ ॥

દાડિમીફલસામ્યોરુપયોધરસમન્વિતા ।
દક્ષિણા દક્ષિણારૂપા દક્ષિણારૂપધારિણી ॥ ૧૮૩ ॥

દક્ષકન્યા દક્ષપુત્રી દક્ષમાતા ચ દક્ષસૂઃ ।
દક્ષગોત્રા દક્ષસુતા દક્ષયજ્ઞવિનાશિની ॥ ૧૮૪ ॥

દક્ષયજ્ઞનાશકર્ત્રી દક્ષયજ્ઞાન્તકારિણી ।
દક્ષપ્રસૂતિર્દક્ષેજ્યા દક્ષવંશૈકપાવની ॥ ૧૮૫ ॥

દક્ષાત્મજા દક્ષસૂનુર્દક્ષજા દક્ષજાતિકા ।
દક્ષજન્મા દક્ષજનુર્દક્ષદેહસમુદ્ભવા ॥ ૧૮૬ ॥

દક્ષજનિર્દક્ષયાગધ્વંસિની દક્ષકન્યકા ।
દક્ષિણાચારનિરતા દક્ષિણાચારતુષ્ટિદા ॥ ૧૮૭ ॥

દક્ષિણાચારસંસિદ્ધા દક્ષિણાચારભાવિતા ।
દક્ષિણાચારસુખિની દક્ષિણાચારસાધિતા ॥ ૧૮૮ ॥

દક્ષિણાચારમોક્ષાપ્તિર્દક્ષિણાચારવન્દિતા ।
દક્ષિણાચારશરણા દક્ષિણાચારહર્ષિતા ॥ ૧૮૯ ॥

દ્વારપાલપ્રિયા દ્વારવાસિની દ્વારસંસ્થિતા ।
દ્વારરૂપા દ્વારસંસ્થા દ્વારદેશનિવાસિની ॥ ૧૯૦ ॥

દ્વારકરી દ્વારધાત્રી દોષમાત્રવિવર્જિતા ।
દોષાકરા દોષહરા દોષરાશિવિનાશિની ॥ ૧૯૧ ॥

દોષાકરવિભૂષાઢ્યા દોષાકરકપાલિની ।
દોષાકરસહસ્રાભા દોષાકરસમાનના ॥ ૧૯૨ ॥

દોષાકરમુખી દિવ્યા દોષાકરકરાગ્રજા ।
દોષાકરસમજ્યોતિર્દોષાકરસુશીતલા ॥ ૧૯૩ ॥

દોષાકરશ્રેણી દોષસદૃશાપાઙ્ગવીક્ષણા ।
દોષાકરેષ્ટદેવી ચ દોષાકરનિષેવિતા ॥ ૧૯૪ ॥

દોષાકરપ્રાણરૂપા દોષાકરમરીચિકા ।
દોષાકરોલ્લસદ્ભાલા દોષાકરસુહર્ષિણી ॥ ૧૯૫ ॥

દોષાકરશિરોભૂષા દોષાકરવધૂપ્રિયા ।
દોષાકરવધૂપ્રાણા દોષાકરવધૂમતા ॥ ૧૯૬ ॥

દોષાકરવધૂપ્રીતા દોષાકરવધૂરપિ ।
દોષાપૂજ્યા તથા દોષાપૂજિતા દોષહારિણી ॥ ૧૯૭ ॥

દોષાજાપમહાનન્દા દોષાજાપપરાયણા ।
દોષાપુરશ્ચારરતા દોષાપૂજકપુત્રિણી ॥ ૧૯૮ ॥

દોષાપૂજકવાત્સલ્યકારિણી જગદમ્બિકા ।
દોષાપૂજકવૈરઘ્ની દોષાપૂજકવિઘ્નહૃત્ ॥ ૧૯૯ ॥

દોષાપૂજકસન્તુષ્ટા દોષાપૂજકમુક્તિદા ।
દમપ્રસૂનસમ્પૂજ્યા દમપુષ્પપ્રિયા સદા ॥ ૨૦૦ ॥

દુર્યોધનપ્રપૂજ્યા ચ દુઃશાસનસમર્ચિતા ।
દણ્ડપાણિપ્રિયાદણ્ડપાણિમાતા દયાનિધિઃ ॥ ૨૦૧ ॥

દણ્ડપાણિસમારાધ્યા દણ્ડપાણિપ્રપૂજિતા ।
દણ્ડપાણિગૃહાસક્તા દણ્ડપાણિપ્રિયંવદા ॥ ૨૦૨ ॥

દણ્ડપાણિપ્રિયતમા દણ્ડપાણિમનોહરા ।
દણ્ડપાણિહૃતપ્રાણા દણ્ડપાણિસુસિદ્ધિદા ॥ ૨૦૩ ॥

દણ્ડપાણિપરામૃષ્ટા દણ્ડપાણિપ્રહર્ષિતા ।
દણ્ડપાણિવિઘ્નહરા દણ્ડપાણિશિરોધૃતા ॥ ૨૦૪ ॥

દણ્ડપાણિપ્રાપ્તચર્ચા દણ્ડપાણ્યુન્મુખી સદા ।
દણ્ડપાણિપ્રાપ્તપદા દણ્ડપાણિવરોન્મુખી ॥ ૨૦૫ ॥

દણ્ડહસ્તા દણ્ડપાણિર્દણ્ડબાહુર્દરાન્તકૃત્ ।
દણ્ડદોષ્કા દણ્ડકરા દણ્ડચિત્તકૃતાસ્પદા ॥ ૨૦૬ ॥

દણ્ડિવિદ્યા દણ્ડિમાતા દણ્ડિખણ્ડકનાશિની ।
દણ્ડિપ્રિયા દણ્ડિપૂજ્યા દણ્ડિસન્તોષદાયિની ॥ ૨૦૭ ॥

દસ્યુપૂજા દસ્યુરતા દસ્યુદ્રવિણદાયિની ।
દસ્યુવર્ગકૃતાર્હા ચ દસ્યુવર્ગવિનાશિની ॥ ૨૦૮ ॥

દસ્યુનિર્ણાશિની દસ્યુકુલનિર્ણાશિની તથા ।
દસ્યુપ્રિયકરી દસ્યુનૃત્યદર્શનતત્પરા ॥ ૨૦૯ ॥

દુષ્ટદણ્ડકરી દુષ્ટવર્ગવિદ્રાવિણી તથા ।
દુષ્ટવર્ગનિગ્રહાર્હા દૂષકપ્રાણનાશિની ॥ ૨૧૦ ॥

દૂષકોત્તાપજનની દૂષકારિષ્ટકારિણી ।
દૂષકદ્વેષણકરી દાહિકા દહનાત્મિકા ॥ ૨૧૧ ॥

દારુકારિનિહન્ત્રી ચ દારુકેશ્વરપૂજિતા ।
દારુકેશ્વરમાતા ચ દારુકેશ્વરવન્દિતા ॥ ૨૧૨ ॥

દર્ભહસ્તા દર્ભયુતા દર્ભકર્મવિવર્જિતા ।
દર્ભમયી દર્ભતનુર્ દર્ભસર્વસ્વરૂપિણી ॥ ૨૧૩ ॥

દર્ભકર્માચારુરતા દર્ભહસ્તકૃતાર્હણા ।
દર્ભાનુકૂલા દમ્ભર્યા દર્વીપાત્રાનુદામિની ॥ ૨૧૪ ॥

દમઘોષપ્રપૂજ્યા ચ દમઘોષવરપ્રદા ।
દમઘોષસમારાધ્યા દાવાગ્નિરૂપિણી તથા ॥ ૨૧૫ ॥

દાવાગ્નિરૂપા દાવાગ્નિનિર્ણાશિતમહાબલા ।
દન્તદંષ્ટ્રાસુરકલા દન્તચર્ચિતહસ્તિકા ॥ ૨૧૬ ॥

દન્તદંષ્ટ્રસ્યન્દના ચ દન્તનિર્ણાશિતાસુરા ।
દધિપૂજ્ય દધિપ્રીતા દધીચિવરદાયિની ॥ ૨૧૭ ॥

દધીચીષ્ટદેવતા ચ દધીચિમોક્ષદાયિની ।
દધીચિદૈન્યહન્ત્રી ચ દધીચિદરદારિણી ॥ ૨૧૮ ॥

દધીચિભક્તિસુખિની દધીચિમુનિસેવિતા ।
દધીચિજ્ઞાનદાત્રી ચ દધીચિગુણદાયિની ॥ ૨૧૯ ॥

દધીચિકુલસમ્ભૂષા દધીચિભુક્તિમુક્તિદા ।
દધીચિકુલદેવી ચ દધીચિકુલદેવતા ॥ ૨૨૦ ॥

દધીચિકુલગમ્યા ચ દધીચિકુલપૂજિતા ।
દધીચિસુખદાત્રી ચ દધીચિદૈન્યહારિણી ॥ ૨૨૧ ॥

દધીચિદુઃખહન્ત્રી ચ દધીચિકુલસુન્દરી ।
દધીચિકુલસમ્બૂતા દધીચિકુલપાલિની ॥ ૨૨૨ ॥

દધીચિદાનગમ્યા ચ દધીચિદાનમાનિની ।
દધીચિદાનસન્તુષ્ટા દધીચિદાનદેવતા ॥ ૨૨૩ ॥

દધીચિજયસમ્પ્રીતા દધીચિજપમાનસા ।
દધીચિજપપૂજાઢ્યા દધીચિજપમાલિન્કા ॥ ૨૨૪ ॥

દધીચિજપસન્તુષ્ટા દધીચિજપતોષિણી ।
દધીચિતપસારાધ્યા દધીચિશુભદાયિની ॥ ૨૨૫ ॥

દૂર્વા દૂર્વાદલશ્યામા દૂર્વાદલસમદ્યુતિઃ ।
નામ્નાં સહસ્રં દુર્ગાયા દાદીનામિતિ કીર્તિતમ્ ॥ ૨૨૬ ॥

યઃ પઠેત્ સાધકાધીશઃ સર્વસિદ્ધિર્લભેત્તુ સઃ ।
પ્રાતર્મધ્યાહ્નકાલે ચ સન્ધ્યાયાં નિયતઃ શુચિઃ ॥ ૨૨૭ ॥

તથાઽર્ધરાત્રસમયે સ મહેશ ઇવાપરઃ ।
શક્તિયુક્તો મહારાત્રૌ મહાવીરઃ પ્રપૂજયેત્ ॥ ૨૨૮ ॥

મહાદેવીં મકારાદ્યૈઃ પઞ્ચભિર્દ્રવ્યસત્તમૈઃ ।
યઃ સમ્પઠેત્ સ્તુતિમિમાં સ ચ સિદ્ધિસ્વરૂપધૃક્ ॥ ૨૨૯ ॥

દેવાલયે શ્મશાને ચ ગઙ્ગાતીરે નિજે ગૃહે ।
વારાઙ્ગનાગૃહે ચૈવ શ્રીગુરોઃ સન્નિધાવપિ ॥ ૨૩૦ ॥

પર્વતે પ્રાન્તરે ઘોરે સ્તોત્રમેતત્ સદા પઠેત્ ।
દુર્ગાનામસહસ્રં હિ દુર્ગાં પશ્યતિ ચક્ષુષા ॥ ૨૩૧ ॥

શતાવર્તનમેતસ્ય પુરશ્ચરણમુચ્યતે ।
સ્તુતિસારો નિગદિતઃ કિં ભૂયઃ શ્રોતુમિચ્છસિ ॥ ૨૩૨ ॥

॥ ઇતિ કુલાર્ણવતન્ત્રોક્તં દકારાદિદુર્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રં સમાપ્તમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Dakaradi Durga:

1000 Names of Dakaradi Durga | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top