Sahasranamavali Saraswati Stotram

1000 Names of Goddess Saraswati Devi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Tamil

Mahasaraswati Sahasranamavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீஸஹஸ்ரநாமாவளீ ॥
ௐ வாசே நம: ।
ௐ வாண்யை நம: ।
ௐ வரதா³யை நம: ।
ௐ வந்த்³யாயை நம: ।
ௐ வராரோஹாயை நம: ।
ௐ வரப்ரதா³யை நம: ।
ௐ வ்ருʼத்த்யை நம: ।
ௐ வாகீ³ஶ்வர்யை நம: ।
ௐ வார்தாயை நம: ।
ௐ வராயை நம: ॥ 10 ॥

ௐ வாகீ³ஶவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ விஶ்வேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ விஶ்வவந்த்³யாயை நம: ।
ௐ விஶ்வேஶப்ரியகாரிண்யை நம: ।
ௐ வாக்³வாதி³ந்யை நம: ।
ௐ வாக்³தே³வ்யை நம: ।
ௐ வ்ருʼத்³தி⁴தா³யை நம: ।
ௐ வ்ருʼத்³தி⁴காரிண்யை நம: ।
ௐ வ்ருʼத்³த்⁴யை நம: ।
ௐ வ்ருʼத்³தா⁴யை நம: ॥ 20 ॥

ௐ விஷக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ வ்ருʼஷ்ட்யை நம: ।
ௐ வ்ருʼஷ்டிப்ரதா³யிந்யை நம: ।
ௐ விஶ்வாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ விஶ்வமாத்ரே நம: ।
ௐ விஶ்வதா⁴த்ர்யை நம: ।
ௐ விநாயகாயை நம: ।
ௐ விஶ்வஶக்த்யை நம: ।
ௐ விஶ்வஸாராயை நம: ।
ௐ விஶ்வாயை நம: ॥ 30 ॥

ௐ விஶ்வவிபா⁴வர்யை நம: ।
ௐ வேதா³ந்தவேதி³ந்யை நம: ।
ௐ வேத்³யாயை நம: ।
ௐ வித்தாயை நம: ।
ௐ வேத³த்ரயாத்மிகாயை நம: ।
ௐ வேத³ஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ வேத³ஜநந்யை நம: ।
ௐ விஶ்வாயை நம: ।
ௐ விஶ்வவிபா⁴வர்யை நம: ।
ௐ வரேண்யாயை நம: ॥ 40 ॥

ௐ வாங்மய்யை நம: ।
ௐ வ்ருʼத்³தா⁴யை நம: ।
ௐ விஶிஷ்டப்ரியகாரிண்யை நம: ।
ௐ விஶ்வதோவத³நாயை நம: ।
ௐ வ்யாப்தாயை நம: ।
ௐ வ்யாபிந்யை நம: ।
ௐ வ்யாபகாத்மிகாயை நம: ।
ௐ வ்யாள்க்⁴ந்யை நம: ।
ௐ வ்யாள்பூ⁴ஷாங்க்³யை நம: ।
ௐ விரஜாயை நம: ॥ 50 ॥

ௐ வேத³நாயிகாயை நம: ।
ௐ வேத³வேதா³ந்தஸம்வேத்³யாயை நம: ।
ௐ வேதா³ந்தஜ்ஞாநரூபிண்யை நம: ।
ௐ விபா⁴வர்யை நம: ।
ௐ விக்ராந்தாயை நம: ।
ௐ விஶ்வாமித்ராயை நம: ।
ௐ விதி⁴ப்ரியாயை நம: ।
ௐ வரிஷ்டா²யை நம: ।
ௐ விப்ரக்ருʼஷ்டாயை நம: ।
ௐ விப்ரவர்யப்ரபூஜிதாயை நம: ॥ 60 ॥

ௐ வேத³ரூபாயை நம: ।
ௐ வேத³மய்யை நம: ।
ௐ வேத³மூர்த்யை நம: ।
ௐ வல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ கௌ³ர்யை நம: ॥ ।
ௐ கு³ணவத்யை நம: ।
ௐ கோ³ப்யாயை நம: ।
ௐ க³ந்த⁴ர்வநக³ரப்ரியாயை நம: ।
ௐ கு³ணமாத்ரே நம: ।
ௐ கு³ஹாந்தஸ்தா²யை நம: ॥ 70 ॥

ௐ கு³ருரூபாயை நம: ।
ௐ கு³ருப்ரியாயை நம: ।
ௐ கி³ரிவித்³யாயை நம: ।
ௐ கா³நதுஷ்டாயை நம: ।
ௐ கா³யகப்ரியகாரிண்யை நம: ।
ௐ கா³யத்ர்யை நம: ।
ௐ கி³ரிஶாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ கி³ரே நம: ।
ௐ கி³ரீஶப்ரியங்கர்யை நம: ।
ௐ கி³ரிஜ்ஞாயை நம: ॥ 80 ॥

ௐ ஜ்ஞாநவித்³யாயை நம: ।
ௐ கி³ரிரூபாயை நம: ।
ௐ கி³ரீஶ்வர்யை நம: ।
ௐ கீ³ர்மாத்ரே நம: ।
ௐ க³ணஸம்ஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ க³ணநீயகு³ணாந்விதாயை நம: ।
ௐ கூ³ட⁴ரூபாயை நம: ।
ௐ கு³ஹாயை நம: ।
ௐ கோ³ப்யாயை நம: ।
ௐ கோ³ரூபாயை நம: ॥ 90 ॥

ௐ க³வே நம: ।
ௐ கு³ணாத்மிகாயை நம: ।
ௐ கு³ர்வ்யை நம: ।
ௐ கு³ர்வம்பி³காயை நம: ।
ௐ கு³ஹ்யாயை நம: ।
ௐ கே³யஜாயை நம: ।
ௐ க்³ரஹநாஶிந்யை நம: ।
ௐ க்³ருʼஹிண்யை நம: ।
ௐ க்³ருʼஹதோ³ஷக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ க³வக்⁴ந்யை நம: ॥ 100 ॥

ௐ கு³ருவத்ஸலாயை நம: ।
ௐ க்³ருʼஹாத்மிகாயை நம: ।
ௐ க்³ருʼஹாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ க்³ருʼஹபா³தா⁴விநாஶிந்யை நம: ।
ௐ க³ங்கா³யை நம: ।
ௐ கி³ரிஸுதாயை நம: ।
ௐ க³ம்யாயை நம: ।
ௐ க³ஜயாநாயை நம: ।
ௐ கு³ஹஸ்துதாயை நம: ।
ௐ க³ருடா³ஸநஸம்ஸேவ்யாயை நம: ॥ 110 ॥

ௐ கோ³மத்யை நம: ।
ௐ கு³ணஶாலிந்யை நம: ।
ௐ ஶாரதா³யை நம: ।
ௐ ஶாஶ்வத்யை நம: ।
ௐ ஶைவ்யை நம: ।
ௐ ஶாங்கர்யை நம: ।
ௐ ஶங்கராத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரியை நம: ।
ௐ ஶர்வாண்யை நம: ।
ௐ ஶதக்⁴ந்யை நம: ॥ 120 ॥

ௐ ஶரச்சந்த்³ரநிபா⁴நநாயை நம: ।
ௐ ஶர்மிஷ்டா²யை நம: ।
ௐ ஶமநக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ ஶதஸாஹஸ்ரரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஶிவாயை நம: ।
ௐ ஶம்பு⁴ப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரத்³தா⁴யை நம: ।
ௐ ஶ்ருதிரூபாயை நம: ।
ௐ ஶ்ருதிப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஶுசிஷ்மத்யை நம: ॥ 130 ॥

ௐ ஶர்மகர்யை நம: ।
ௐ ஶுத்³தி⁴தா³யை நம: ।
ௐ ஶுத்³தி⁴ரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஶிவாயை நம: ।
ௐ ஶிவங்கர்யை நம: ।
ௐ ஶுத்³தா⁴யை நம: ।
ௐ ஶிவாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஶிவாத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீமய்யை நம: ॥ 140 ॥

ௐ ஶ்ராவ்யாயை நம: ।
ௐ ஶ்ருத்யை நம: ।
ௐ ஶ்ரவணகோ³சராயை நம: ।
ௐ ஶாந்த்யை நம: ।
ௐ ஶாந்திகர்யை நம: ।
ௐ ஶாந்தாயை நம: ।
ௐ ஶாந்தாசாரப்ரியங்கர்யை நம: ।
ௐ ஶீலலப்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஶீலவத்யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீமாத்ரே நம: ॥ 150 ॥

ௐ ஶுப⁴காரிண்யை நம: ।
ௐ ஶுப⁴வாண்யை நம: ।
ௐ ஶுத்³த⁴வித்³யாயை நம: ।
ௐ ஶுத்³த⁴சித்தப்ரபூஜிதாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரீகர்யை நம: ।
ௐ ஶ்ருதபாபக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ ஶுபா⁴க்ஷ்யை நம: ।
ௐ ஶுசிவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ ஶிவேதரக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ ஶப³ர்யை நம: ॥ 160 ॥

ௐ ஶ்ரவணீயகு³ணாந்விதாயை நம: ।
ௐ ஶார்யை நம: ।
ௐ ஶிரீஷபுஷ்பாபா⁴யை நம: ।
ௐ ஶமநிஷ்டா²யை நம: ।
ௐ ஶமாத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஶமாந்விதாயை நம: ।
ௐ ஶமாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஶிதிகண்ட²ப்ரபூஜிதாயை நம: ।
ௐ ஶுத்³த்⁴யை நம: ।
ௐ ஶுத்³தி⁴கர்யை நம: ॥ 170 ॥

ௐ ஶ்ரேஷ்டா²யை நம: ।
ௐ ஶ்ருதாநந்தாயை நம: ।
ௐ ஶுபா⁴வஹாயை நம: ।
ௐ ஸரஸ்வத்யை நம: ।
ௐ ஸர்வஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிந்யை நம: ।
ௐ ஸரஸ்வத்யை நம: ।
ௐ ஸாவித்ர்யை நம: ।
ௐ ஸந்த்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஸர்வேப்ஸிதப்ரதா³யை நம: ॥ 180 ॥

ௐ ஸர்வார்திக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ ஸர்வமய்யை நம: ।
ௐ ஸர்வவித்³யாப்ரதா³யிந்யை நம: ।
ௐ ஸர்வேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஸர்வபுண்யாயை நம: ।
ௐ ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தகாரிண்யை நம: ।
ௐ ஸர்வாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஸர்வமாத்ரே நம: ।
ௐ ஸர்வதே³வநிஷேவிதாயை நம: ॥ ???॥

ௐ ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யை நம: ॥ 190 ॥

ௐ ஸத்யாயை நம: ।
ௐ ஸத்யை நம: ।
ௐ ஸத்வகு³ணாஶ்ரயாயை நம: ।
ௐ ஸ்வரக்ரமபதா³காராயை நம: ।
ௐ ஸர்வதோ³ஷநிஷூதி³ந்யை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ராஸ்யாயை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரபத³ஸம்யுதாயை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரஹஸ்தாயை நம: ।
ௐ ஸாஹஸ்ரகு³ணாலங்க்ருʼதவிக்³ரஹாயை நம: ॥ 200 ॥

ௐ ஸஹஸ்ரஶீர்ஷாயை நம: ।
ௐ ஸத்³ரூபாயை நம: ।
ௐ ஸ்வதா⁴யை நம: ।
ௐ ஸ்வாஹாயை நம: ।
ௐ ஸுதா⁴மய்யை நம: ।
ௐ ஷட்³க்³ரந்தி²பே⁴தி³ந்யை நம: ।
ௐ ஸேவ்யாயை நம: ।
ௐ ஸர்வலோகைகபூஜிதாயை நம: ।
ௐ ஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ ஸ்துதிமய்யை நம: ॥ 210 ॥

ௐ ஸாத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஸவித்ருʼப்ரியகாரிண்யை நம: ।
ௐ ஸம்ஶயச்சே²தி³ந்யை நம: ।
ௐ ஸாங்க்²யவேத்³யாயை நம: ।
ௐ ஸங்க்²யாயை நம: ।
ௐ ஸதீ³ஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஸித்³தி⁴தா³யை நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴ஸம்பூஜ்யாயை நம: ।
ௐ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிந்யை நம: ।
ௐ ஸர்வஜ்ஞாயை நம: ॥ 220 ॥

ௐ ஸர்வஶக்த்யை நம: ।
ௐ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யிந்யை நம: ।
ௐ ஸர்வாஶுப⁴க்⁴ந்யை நம: ।
ௐ ஸுக²தா³யை நம: ।
ௐ ஸுகா²யை நம: ।
ௐ ஸம்வித்ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸர்வஸம்பீ⁴ஷண்யை நம: ।
ௐ ஸர்வஜக³த்ஸம்மோஹிந்யை நம: ।
ௐ ஸர்வப்ரியங்கர்யை நம: ।
ௐ ஸர்வஶுப⁴தா³யை நம: ॥ 230 ॥

ௐ ஸர்வமங்க³ளாயை நம: ।
ௐ ஸர்வமந்த்ரமய்யை நம: ।
ௐ ஸர்வதீர்த²புண்யப²லப்ரதா³யை நம: ॥। ।
ௐ ஸர்வபுண்யமய்யை நம: ।
ௐ ஸர்வவ்யாதி⁴க்⁴ந்யை நம: ।
ௐ ஸர்வகாமதா³யை நம: ।
ௐ ஸர்வவிக்⁴நஹர்யை நம: ।
ௐ ஸர்வவந்தி³தாயை நம: ॥ ।
ௐ ஸர்வமங்க³ளாயை நம: ।
ௐ ஸர்வமந்த்ரகர்யை நம: ॥ 240 ॥

ௐ ஸர்வலக்ஷ்மியை நம: ।
ௐ ஸர்வகு³ணாந்விதாயை நம: ।
ௐ ஸர்வாநந்த³மய்யை நம: ।
ௐ ஸர்வஜ்ஞாநதா³யை நம: ।
ௐ ஸத்யநாயிகாயை நம: ।
ௐ ஸர்வஜ்ஞாநமய்யை நம: ।
ௐ ஸர்வராஜ்யதா³யை நம: ।
ௐ ஸர்வமுக்திதா³யை நம: ।
ௐ ஸுப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ ஸர்வதா³யை நம: ॥ 250 ॥

ௐ ஸர்வாயை நம: ।
ௐ ஸர்வலோகவஶங்கர்யை நம: ।
ௐ ஸுப⁴கா³யை நம: ।
ௐ ஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ ஸித்³தா⁴யை நம: ।
ௐ ஸித்³தா⁴ம்பா³யை நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴மாத்ருʼகாயை நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴மாத்ரே நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴வித்³யாயை நம: ।
ௐ ஸித்³தே⁴ஶ்யை நம: ॥ 260 ॥

ௐ ஸித்³த⁴ரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸுரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸுக²மய்யை நம: ।
ௐ ஸேவகப்ரியகாரிண்யை நம: ।
ௐ ஸ்வாமிந்யை நம: ।
ௐ ஸர்வதா³யை நம: ।
ௐ ஸேவ்யாயை நம: ।
ௐ ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மாபராம்பி³காயை நம: ।
ௐ ஸாரரூபாயை நம: ।
ௐ ஸரோரூபாயை நம: ॥ 270 ॥

ௐ ஸத்யபூ⁴தாயை நம: ।
ௐ ஸமாஶ்ரயாயை நம: ।
ௐ ஸிதாஸிதாயை நம: ।
ௐ ஸரோஜாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ ஸரோஜாஸநவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ ஸரோருஹாபா⁴யை நம: ।
ௐ ஸர்வாங்க்³யை நம: ।
ௐ ஸுரேந்த்³ராதி³ப்ரபூஜிதாயை நம: ।
ௐ மஹாதே³வ்யை நம: ॥ ॥

ௐ மஹேஶாந்யை நம: ॥ 280 ॥

ௐ மஹாஸாரஸ்வதப்ரதா³யை நம: ।
ௐ மஹாஸரஸ்வத்யை நம: ।
ௐ முக்தாயை நம: ।
ௐ முக்திதா³யை நம: ।
ௐ மலநாஶிந்யை நம: ।
ௐ மஹேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மஹாநந்தா³யை நம: ।
ௐ மஹாமந்த்ரமய்யை நம: ।
ௐ மஹ்யை நம: ।
ௐ மஹாலக்ஷ்ம்யை நம: ॥ 290 ॥

ௐ மஹாவித்³யாயை நம: ।
ௐ மாத்ரே நம: ।
ௐ மந்த³ரவாஸிந்யை நம: ।
ௐ மந்த்ரக³ம்யாயை நம: ।
ௐ மந்த்ரமாத்ரே நம: ।
ௐ மஹாமந்த்ரப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ மஹாமுக்த்யை நம: ।
ௐ மஹாநித்யாயை நம: ।
ௐ மஹாஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிந்யை நம: ।
ௐ மஹாஸித்³தா⁴யை நம: ॥ 300 ॥

ௐ மஹாமாத்ரே நம: ।
ௐ மஹதா³காரஸம்யுதாயை நம: ।
ௐ மஹாயை நம: ।
ௐ மஹேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மூர்த்யை நம: ।
ௐ மோக்ஷதா³யை நம: ।
ௐ மணிபூ⁴ஷணாயை நம: ।
ௐ மேநகாயை நம: ।
ௐ மாநிந்யை நம: ।
ௐ மாந்யாயை நம: ॥ 310 ॥

ௐ ம்ருʼத்யுக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ மேருரூபிண்யை நம: ।
ௐ மதி³ராக்ஷ்யை நம: ।
ௐ மதா³வாஸாயை நம: ।
ௐ மக²ரூபாயை நம: ।
ௐ மகே²ஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மஹாமோஹாயை நம: ।
ௐ மஹாமாயாயை நம: ।
ௐ மாத்லுʼணாம் மூர்த்⁴நிஸம்ஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ மஹாபுண்யாயை நம: ॥ 320 ॥

ௐ முதா³வாஸாயை நம: ।
ௐ மஹாஸம்பத்ப்ரதா³யிந்யை நம: ।
ௐ மணிபூரைகநிலயாயை நம: ।
ௐ மது⁴ரூபாயை நம: ।
ௐ மஹோத்கடாயை நம: ।
ௐ மஹாஸூக்ஷ்மாயை நம: ।
ௐ மஹாஶாந்தாயை நம: ।
ௐ மஹாஶாந்திப்ரதா³யிந்யை நம: ।
ௐ முநிஸ்துதாயை நம: ।
ௐ மோஹஹந்த்ர்யை நம: ॥ 330 ॥

ௐ மாத⁴வ்யை நம: ।
ௐ மாத⁴வப்ரியாயை நம: ।
ௐ மாயை நம: ।
ௐ மஹாதே³வஸம்ஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ மஹிஷீக³ணபூஜிதாயை நம: ।
ௐ ம்ருʼஷ்டாந்நதா³யை நம: ।
ௐ மாஹேந்த்³ர்யை நம: ।
ௐ மஹேந்த்³ரபத³தா³யிந்யை நம: ।
ௐ மத்யை நம: ।
ௐ மதிப்ரதா³யை நம: ॥ 340 ॥

ௐ மேதா⁴யை நம: ।
ௐ மர்த்யலோகநிவாஸிந்யை நம: ।
ௐ முக்²யாயை நம: ।
ௐ மஹாநிவாஸாயை நம: ।
ௐ மஹாபா⁴க்³யஜநாஶ்ரிதாயை நம: ।
ௐ மஹிளாயை நம: ।
ௐ மஹிமாயை நம: ।
ௐ ம்ருʼத்யுஹார்யை நம: ।
ௐ மேதா⁴ப்ரதா³யிந்யை நம: ।
ௐ மேத்⁴யாயை நம: ॥ 350 ॥

ௐ மஹாவேக³வத்யை நம: ।
ௐ மஹாமோக்ஷப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ மஹாப்ரபா⁴பா⁴யை நம: ।
ௐ மஹத்யை நம: ।
ௐ மஹாதே³வப்ரியங்கர்யை நம: ।
ௐ மஹாபோஷாயை நம: ।
ௐ மஹர்த்³த்⁴யை நம: ।
ௐ முக்தாஹாரவிபூ⁴ஷணாயை நம: ।
ௐ மாணிக்யபூ⁴ஷணாயை நம: ।
ௐ மந்த்ராயை நம: ॥ 360 ???॥

ௐ முக்²யசந்த்³ரார்த⁴ஶேக²ராயை நம: ।
ௐ மநோரூபாயை நம: ।
ௐ மந:ஶுத்³த்⁴யை நம: ।
ௐ மந:ஶுத்³தி⁴ப்ரதா³யிந்யை நம: ।
ௐ மஹாகாருண்யஸம்பூர்ணாயை நம: ।
ௐ மநோநமநவந்தி³தாயை நம: ।
ௐ மஹாபாதகஜாலக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ முக்திதா³யை நம: ।
ௐ முக்தபூ⁴ஷணாயை நம: ।
ௐ மநோந்மந்யை நம: ॥ 370 ॥

ௐ மஹாஸ்தூ²லாயை நம: ।
ௐ மஹாக்ரதுப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ மஹாபுண்யப²லப்ராப்யாயை நம: ।
ௐ மாயாத்ரிபுரநாஶிந்யை நம: ।
ௐ மஹாநஸாயை நம: ।
ௐ மஹாமேதா⁴யை நம: ।
ௐ மஹாமோதா³யை நம: ।
ௐ மஹேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மாலாத⁴ர்யை நம: ।
ௐ மஹோபாயாயை நம: ॥ 380 ॥

ௐ மஹாதீர்த²ப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ மஹாமங்க³ள்ஸம்பூர்ணாயை நம: ।
ௐ மஹாதா³ரித்³ர்யநாஶிந்யை நம: ।
ௐ மஹாமகா²யை நம: ।
ௐ மஹாமேகா⁴யை நம: ।
ௐ மஹாகாள்யை நம: ।
ௐ மஹாப்ரியாயை நம: ।
ௐ மஹாபூ⁴ஷாயை நம: ।
ௐ மஹாதே³ஹாயை நம: ।
ௐ மஹாராஜ்ஞ்யை நம: ॥ 390 ॥

ௐ முதா³லயாயை நம: ।
ௐ பூ⁴ரிதா³யை நம: ।
ௐ பா⁴க்³யதா³யை நம: ।
ௐ போ⁴க்³யாயை நம: ।
ௐ போ⁴க்³யதா³யை நம: ।
ௐ போ⁴க³தா³யிந்யை நம: ।
ௐ ப⁴வாந்யை நம: ।
ௐ பூ⁴திதா³யை நம: ।
ௐ பூ⁴த்யை நம: ।
ௐ பூ⁴ம்யை நம: ॥ 400 ॥

ௐ பூ⁴மிஸுநாயிகாயை நம: ।
ௐ பூ⁴ததா⁴த்ர்யை நம: ।
ௐ ப⁴யஹர்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்தஸாரஸ்வதப்ரதா³யை நம: ।
ௐ பு⁴க்த்யை நம: ।
ௐ பு⁴க்திப்ரதா³யை நம: ।
ௐ பே⁴க்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்த்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்திப்ரதா³யிந்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்தஸாயுஜ்யதா³யை நம: ॥ 410 ॥

ௐ ப⁴க்தஸ்வர்க³தா³யை நம: ।
ௐ ப⁴க்தராஜ்யதா³யை நம: ।
ௐ பா⁴கீ³ரத்²யை நம: ।
ௐ ப⁴வாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ பா⁴க்³யாஸஜ்ஜநபூஜிதாயை நம: ।
ௐ ப⁴வஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ பா⁴நுமத்யை நம: ।
ௐ ப⁴வஸாக³ரதாரண்யை நம: ।
ௐ பூ⁴த்யை நம: ।
ௐ பூ⁴ஷாயை நம: ॥ 420 ॥

ௐ பூ⁴தேஶ்யை நம: ।
ௐ பா⁴லலோசநபூஜிதாயை நம: ।
ௐ பூ⁴தாயை நம: ।
ௐ ப⁴வ்யாயை நம: ।
ௐ ப⁴விஷ்யாயை நம: ।
ௐ ப⁴வவித்³யாயை நம: ।
ௐ ப⁴வாத்மிகாயை நம: ।
ௐ பா³தா⁴பஹாரிண்யை நம: ।
ௐ ப³ந்து⁴ரூபாயை நம: ।
ௐ பு⁴வநபூஜிதாயை நம: ॥ 430 ॥

ௐ ப⁴வக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்திலப்⁴யாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்தரக்ஷணதத்பராயை நம: ।
ௐ ப⁴க்தார்திஶமந்யை நம: ।
ௐ பா⁴க்³யாயை நம: ।
ௐ போ⁴க³தா³நக்ருʼதோத்³யமாயை நம: ।
ௐ பு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷணாயை நம: ।
ௐ பீ⁴மாயை நம: ।
ௐ பீ⁴மாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ பீ⁴மரூபிண்யை நம: ॥ 440 ॥

ௐ பா⁴விந்யை நம: ।
ௐ ப்⁴ராத்ருʼரூபாயை நம: ।
ௐ பா⁴ரத்யை நம: ।
ௐ ப⁴வநாயிகாயை நம: ।
ௐ பா⁴ஷாயை நம: ।
ௐ பா⁴ஷாவத்யை நம: ।
ௐ பீ⁴ஷ்மாயை நம: ।
ௐ பை⁴ரவ்யை நம: ।
ௐ பை⁴ரவப்ரியாயை நம: ।
ௐ பூ⁴த்யை நம: ॥ 450 ॥

ௐ பா⁴ஸிதஸர்வாங்க்³யை நம: ।
ௐ பூ⁴திதா³யை நம: ।
ௐ பூ⁴திநாயிகாயை நம: ।
ௐ பா⁴ஸ்வத்யை நம: ।
ௐ ப⁴க³மாலாயை நம: ।
ௐ பி⁴க்ஷாதா³நக்ருʼதோத்³யமாயை நம: ।
ௐ பி⁴க்ஷுரூபாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்திகர்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்தலக்ஷ்மீப்ரதா³யிந்யை நம: ।
ௐ ப்⁴ராந்திக்⁴நாயை நம: ॥ 460 ॥

ௐ ப்⁴ராந்திரூபாயை நம: ।
ௐ பூ⁴திதா³யை நம: ।
ௐ பூ⁴திகாரிண்யை நம: ।
ௐ பி⁴க்ஷணீயாயை நம: ।
ௐ பி⁴க்ஷுமாத்ரே நம: ।
ௐ பா⁴க்³யவத்³த்³ருʼஷ்டிகோ³சராயை நம: ।
ௐ போ⁴க³வத்யை நம: ।
ௐ போ⁴க³ரூபாயை நம: ।
ௐ போ⁴க³மோக்ஷப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ போ⁴க³ஶ்ராந்தாயை நம: ॥ 470 ॥

ௐ பா⁴க்³யவத்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்தாகௌ⁴க⁴விநாஶிந்யை நம: ।
ௐ ப்³ராஹ்ம்யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மஸ்வரூபாயை நம: ।
ௐ ப்³ருʼஹத்யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மதா³யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மமாத்ரே நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மாண்யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மதா³யிந்யை நம: ॥ 480 ॥

ௐ ப்³ரஹ்மேஶ்யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மஸம்ஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மவேத்³யாயை நம: ।
ௐ பு³த⁴ப்ரியாயை நம: ।
ௐ பா³லேந்து³ஶேக²ராயை நம: ।
ௐ பா³லாயை நம: ।
ௐ ப³லிபூஜாகரப்ரியாயை நம: ।
ௐ ப³லதா³யை நம: ।
ௐ பி³ந்து³ரூபாயை நம: ।
ௐ பா³லஸூர்யஸமப்ரபா⁴யை நம: ॥ 490 ॥

ௐ ப்³ரஹ்மரூபாயை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மமய்யை நம: ।
ௐ ப்³ரத்⁴நமண்ட³லமத்⁴யகா³யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மாண்யை நம: ।
ௐ பு³த்³தி⁴தா³யை நம: ।
ௐ பு³த்³த்⁴யை நம: ।
ௐ பு³த்³தி⁴ரூபாயை நம: ।
ௐ பு³தே⁴ஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ப³ந்த⁴க்ஷயகர்யை நம: ।
ௐ பா³த⁴நாஶந்யை நம: ॥ 500 ॥

ௐ ப³ந்து⁴ரூபிண்யை நம: ।
ௐ பி³ந்த்³வாலயாயை நம: ।
ௐ பி³ந்து³பூ⁴ஷாயை நம: ।
ௐ பி³ந்து³நாத³ஸமந்விதாயை நம: ।
ௐ பீ³ஜரூபாயை நம: ।
ௐ பீ³ஜமாத்ரே நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மண்யாயை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மகாரிண்யை நம: ।
ௐ ப³ஹுரூபாயை நம: ।
ௐ ப³லவத்யை நம: ॥ 510 ॥

ௐ ப்³ரஹ்மஜாயை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மசாரிண்யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மவித்³யாயை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மாண்டா³தி⁴பவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுரூபாயை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶஸம்ஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ பு³த்³தி⁴ரூபாயை நம: ।
ௐ பு³தே⁴ஶாந்யை நம: ।
ௐ ப³ந்த்⁴யை நம: ॥ 520 ॥

ௐ ப³ந்த⁴விமோசந்யை நம: ।
ௐ அக்ஷமாலாயை நம: ।
ௐ அக்ஷராகாராயை நம: ।
ௐ அக்ஷராயை நம: ।
ௐ அக்ஷரப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ அநந்தாயை நம: ।
ௐ ஆநந்த³ஸுக²தா³யை நம: ।
ௐ அநந்தசந்த்³ரநிபா⁴நநாயை நம: ।
ௐ அநந்தமஹிமாயை நம: ।
ௐ அகோ⁴ராயை நம: ॥ 530 ॥

ௐ அநந்தக³ம்பீ⁴ரஸம்மிதாயை நம: ।
ௐ அத்³ருʼஷ்டாயை நம: ।
ௐ அத்³ருʼஷ்டதா³யை நம: ।
ௐ அநந்தாயை நம: ।
ௐ அத்³ருʼஷ்டபா⁴க்³யப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ அருந்த⁴த்யை நம: ।
ௐ அவ்யயீநாதா²யை நம: ।
ௐ அநேகஸத்³கு³ணஸம்யுதாயை நம: ।
ௐ அநேகபூ⁴ஷணாயை நம: ।
ௐ அத்³ருʼஶ்யாயை நம: ॥ 540 ॥

ௐ அநேகலேக²நிஷேவிதாயை நம: ।
ௐ அநந்தாயை நம: ।
ௐ அநந்தஸுக²தா³யை நம: ।
ௐ அகோ⁴ராயை நம: ।
ௐ அகோ⁴ரஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ அஶேஷதே³வதாரூபாயை நம: ।
ௐ அம்ருʼதரூபாயை நம: ।
ௐ அம்ருʼதேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ அநவத்³யாயை நம: ।
ௐ அநேகஹஸ்தாயை நம: ॥ 550 ॥

ௐ அநேகமாணிக்யபூ⁴ஷணாயை நம: ।
ௐ அநேகவிக்⁴நஸம்ஹர்த்ர்யை நம: ।
ௐ ஹ்யநேகாப⁴ரணாந்விதாயை நம: ।
ௐ அவித்³யாயை நம: ।
ௐ அஜ்ஞாநஸம்ஹர்த்ர்யை நம: ।
ௐ அவித்³யாஜாலநாஶிந்யை நம: ।
ௐ அபி⁴ரூபாயை நம: ।
ௐ அநவத்³யாங்க்³யை நம: ।
ௐ அப்ரதர்க்யக³திப்ரதா³யை நம: ।
ௐ அகள்ங்காரூபிண்யை நம: ॥ 560 ॥

ௐ அநுக்³ரஹபராயணாயை நம: ।
ௐ அம்ப³ரஸ்தா²யை நம: ।
ௐ அம்ப³ரமயாயை நம: ।
ௐ அம்ப³ரமாலாயை நம: ।
ௐ அம்பு³ஜேக்ஷணாயை நம: ।
ௐ அம்பி³காயை நம: ।
ௐ அப்³ஜகராயை நம: ।
ௐ அப்³ஜஸ்தா²யை நம: ।
ௐ அஶுமத்யை நம: ।
ௐ அம்ஶுஶதாந்விதாயை நம: ॥ 570 ॥

ௐ அம்பு³ஜாயை நம: ।
ௐ அநவராயை நம: ।
ௐ அக²ண்டா³யை நம: ।
ௐ அம்பு³ஜாஸநமஹாப்ரியாயை நம: ।
ௐ அஜராமரஸம்ஸேவ்யாயை நம: ।
ௐ அஜரஸேவிதபத்³யுகா³யை நம: ।
ௐ அதுலார்த²ப்ரதா³யை நம: ।
ௐ அர்தை²க்யாயை நம: ।
ௐ அத்யுதா³ராயை நம: ।
ௐ அப⁴யாந்விதாயை நம: ॥ 580 ॥

ௐ அநாத²வத்ஸலாயை நம: ।
ௐ அநந்தப்ரியாயை நம: ।
ௐ அநந்தேப்ஸிதப்ரதா³யை நம: ।
ௐ அம்பு³ஜாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ அம்பு³ரூபாயை நம: ।
ௐ அம்பு³ஜாதோத்³ப⁴வமஹாப்ரியாயை நம: ।
ௐ அக²ண்டா³யை நம: ।
ௐ அமரஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ அமரநாயகபூஜிதாயை நம: ।
ௐ அஜேயாயை நம: ॥ 590 ॥

ௐ அஜஸங்காஶாயை நம: ।
ௐ அஜ்ஞாநநாஶிந்யை நம: ।
ௐ அபீ⁴ஷ்டதா³யை நம: ।
ௐ அக்தாயை நம: ।
ௐ அக⁴நேநாயை நம: ।
ௐ சாஸ்த்ரேஶ்யை நம: ।
ௐ அலக்ஷ்மீநாஶிந்யை நம: ।
ௐ அநந்தஸாராயை நம: ।
ௐ அநந்தஶ்ரியை நம: ।
ௐ அநந்தவிதி⁴பூஜிதாயை நம: ॥ 600 ॥

ௐ அபீ⁴ஷ்டாயை நம: ।
ௐ அமர்த்யஸம்பூஜ்யாயை நம: ।
ௐ அஸ்தோத³யவிவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ஆஸ்திகஸ்வாந்தநிலயாயை நம: ।
ௐ அஸ்த்ரரூபாயை நம: ।
ௐ அஸ்த்ரவத்யை நம: ।
ௐ அஸ்க²லத்யை நம: ।
ௐ அஸ்க²லத்³ரூபாயை நம: ।
ௐ அஸ்க²லத்³வித்³யாப்ரதா³யிந்யை நம: ।
ௐ அஸ்க²லத்ஸித்³தி⁴தா³யை நம: ॥ 610 ॥

ௐ ஆநந்தா³யை நம: ।
ௐ அம்பு³ஜாதாயை நம: ।
ௐ அமரநாயிகாயை நம: ।
ௐ அமேயாயை நம: ।
ௐ அஶேஷபாபக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ அக்ஷயஸாரஸ்வதப்ரதா³யை நம: ।
ௐ ஜயாயை நம: ।
ௐ ஜயந்த்யை நம: ।
ௐ ஜயதா³யை நம: ।
ௐ ஜந்மகர்மவிவர்ஜிதாயை நம: ॥ 620 ॥

ௐ ஜக³த்ப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஜக³ந்மாத்ரே நம: ।
ௐ ஜக³தீ³ஶ்வரவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ ஜாத்யை நம: ।
ௐ ஜயாயை நம: ।
ௐ ஜிதாமித்ராயை நம: ।
ௐ ஜப்யாயை நம: ।
ௐ ஜபநகாரிண்யை நம: ।
ௐ ஜீவந்யை நம: ।
ௐ ஜீவநிலயாயை நம: ॥ 630 ॥

ௐ ஜீவாக்²யாயை நம: ।
ௐ ஜீவதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ ஜாஹ்நவ்யை நம: ।
ௐ ஜ்யாயை நம: ।
ௐ ஜபவத்யை நம: ।
ௐ ஜாதிரூபாயை நம: ।
ௐ ஜயப்ரதா³யை நம: ।
ௐ ஜநார்த³நப்ரியகர்யை நம: ।
ௐ ஜோஷநீயாயை நம: ।
ௐ ஜக³த்ஸ்தி²தாயை நம: ॥ 640 ॥

ௐ ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா²யை நம: ।
ௐ ஜக³ந்மாயாயை நம: ।
ௐ ஜீவநத்ராணகாரிண்யை நம: ।
ௐ ஜீவாதுலதிகாயை நம: ।
ௐ ஜீவஜந்ம்யை நம: ।
ௐ ஜந்மநிப³ர்ஹண்யை நம: ।
ௐ ஜாட்³யவித்⁴வம்ஸநகர்யை நம: ।
ௐ ஜக³த்³யோநயே நம: ।
ௐ ஜயாத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஜக³தா³நந்த³ஜநந்யை நம: ॥ 650 ॥

ௐ ஜம்ப்³யை நம: ।
ௐ ஜலஜேக்ஷணாயை நம: ।
ௐ ஜயந்த்யை நம: ।
ௐ ஜங்க³பூக³க்⁴ந்யை நம: ।
ௐ ஜநிதஜ்ஞாநவிக்³ரஹாயை நம: ।
ௐ ஜடாயை நம: ।
ௐ ஜடாவத்யை நம: ।
ௐ ஜப்யாயை நம: ।
ௐ ஜபகர்த்ருʼப்ரியங்கர்யை நம: ।
ௐ ஜபக்ருʼத்பாபஸம்ஹர்த்ர்யை நம: ॥ 660 ॥

ௐ ஜபக்ருʼத்ப²லதா³யிந்யை நம: ।
ௐ ஜபாபுஷ்பஸமப்ரக்²யாயை நம: ।
ௐ ஜபாகுஸுமதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ ஜநந்யை நம: ।
ௐ ஜந்மரஹிதாயை நம: ।
ௐ ஜ்யோதிர்வ்ருʼத்யபி⁴தா³யிந்யை நம: ।
ௐ ஜடாஜூடநசந்த்³ரார்தா⁴யை நம: ।
ௐ ஜக³த்ஸ்ருʼஷ்டிகர்யை நம: ।
ௐ ஜக³த்த்ராணகர்யை நம: ।
ௐ ஜாட்³யத்⁴வம்ஸகர்த்ர்யை நம: ॥ 670 ॥

ௐ ஜயேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஜக³த்³பீ³ஜாயை நம: ।
ௐ ஜயாவாஸாயை நம: ।
ௐ ஜந்மபு⁴வே நம: ।
ௐ ஜந்மநாஶிந்யை நம: ।
ௐ ஜந்மாந்த்யரஹிதாயை நம: ।
ௐ ஜைத்ர்யை நம: ।
ௐ ஜக³த்³யோநயே நம: ।
ௐ ஜபாத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஜயலக்ஷணஸம்பூர்ணாயை நம: ॥ 680 ॥

ௐ ஜயதா³நக்ருʼதோத்³யமாயை நம: ।
ௐ ஜம்ப⁴ராத்³யாதி³ஸம்ஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ ஜம்பா⁴ரிப²லதா³யிந்யை நம: ।
ௐ ஜக³த்த்ரயஹிதாயை நம: ।
ௐ ஜ்யேஷ்டா²யை நம: ।
ௐ ஜக³த்த்ரயவஶங்கர்யை நம: ।
ௐ ஜக³த்த்ரயாம்பா³யை நம: ।
ௐ ஜக³த்யை நம: ।
ௐ ஜ்வாலாயை நம: ।
ௐ ஜ்வாலிதலோசநாயை நம: ॥ 690 ॥

ௐ ஜ்வாலிந்யை நம: ।
ௐ ஜ்வலநாபா⁴ஸாயை நம: ।
ௐ ஜ்வலந்த்யை நம: ।
ௐ ஜ்வலநாத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஜிதாராதிஸுரஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ ஜிதக்ரோதா⁴யை நம: ।
ௐ ஜிதேந்த்³ரியாயை நம: ।
ௐ ஜராமரணஶூந்யாயை நம: ।
ௐ ஜநித்ர்யை நம: ।
ௐ ஜந்மநாஶிந்யை நம: ॥ 700 ॥

ௐ ஜலஜாபா⁴யை நம: ।
ௐ ஜலமய்யை நம: ।
ௐ ஜலஜாஸநவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ ஜலஜஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஜபாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஜநமங்க³ள்காரிண்யை நம: ।
ௐ காமிந்யை நம: ।
ௐ காமரூபாயை நம: ।
ௐ காம்யாயை நம: ।
ௐ காமப்ரதா³யிந்யை நம: ॥ 710 ॥

ௐ கமால்யை நம: ।
ௐ காமதா³யை நம: ।
ௐ கர்த்ர்யை நம: ।
ௐ க்ரதுகர்மப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ க்ருʼதக்⁴நக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ க்ரியாரூபாயை நம: ।
ௐ கார்யகாரணரூபிண்யை நம: ।
ௐ கஞ்ஜாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ கருணாரூபாயை நம: ।
ௐ கேவலாமரஸேவிதாயை நம: ॥ 720 ॥

ௐ கல்யாணகாரிண்யை நம: ।
ௐ காந்தாயை நம: ।
ௐ காந்திதா³யை நம: ।
ௐ காந்திரூபிண்யை நம: ।
ௐ கமலாயை நம: ।
ௐ கமலாவாஸாயை நம: ।
ௐ கமலோத்பலமாலிந்யை நம: ।
ௐ குமுத்³வத்யை நம: ।
ௐ கல்யாண்யை நம: ।
ௐ காந்த்யை நம: ॥ 730 ॥

ௐ காமேஶவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ காமேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ கமலிந்யை நம: ।
ௐ காமதா³யை நம: ।
ௐ காமப³ந்தி⁴ந்யை நம: ।
ௐ காமதே⁴நவே நம: ।
ௐ காஞ்சநாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ காஞ்சநாபா⁴யை நம: ।
ௐ கலாநித்⁴யை நம: ।
ௐ க்ரியாயை நம: ॥ 740 ॥

ௐ கீர்திகர்யை நம: ।
ௐ கீர்த்யை நம: ।
ௐ க்ரதுஶ்ரேஷ்டா²யை நம: ।
ௐ க்ருʼதேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ க்ரதுஸர்வக்ரியாஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ க்ரதுக்ருʼத்ப்ரியகாரிண்யை நம: ।
ௐ க்லேஶநாஶகர்யை நம: ।
ௐ கர்த்ர்யை நம: ।
ௐ கர்மதா³யை நம: ।
ௐ கர்மப³ந்தி⁴ந்யை நம: ॥ 750 ॥

ௐ கர்மப³ந்த⁴ஹர்யை நம: ।
ௐ க்ருʼஷ்டாயை நம: ।
ௐ க்லமக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ கஞ்ஜலோசநாயை நம: ।
ௐ கந்த³ர்பஜநந்யை நம: ।
ௐ காந்தாயை நம: ।
ௐ கருணாயை நம: ।
ௐ கருணாவத்யை நம: ।
ௐ க்லீங்காரிண்யை நம: ।
ௐ க்ருʼபாகாராயை நம: ॥ 760 ॥

ௐ க்ருʼபாஸிந்த⁴வே நம: ।
ௐ க்ருʼபாவத்யை நம: ।
ௐ கருணார்த்³ராயை நம: ।
ௐ கீர்திகர்யை நம: ।
ௐ கல்மஷக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ க்ரியாகர்யை நம: ।
ௐ க்ரியாஶக்த்யை நம: ।
ௐ காமரூபாயை நம: ।
ௐ கமலோத்பலக³ந்தி⁴ந்யை நம: ।
ௐ கலாயை நம: ॥ 770 ॥

ௐ கலாவத்யை நம: ।
ௐ கூர்ம்யை நம: ।
ௐ கூடஸ்தா²யை நம: ।
ௐ கஞ்ஜஸம்ஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ காளிகாயை நம: ।
ௐ கல்மஷக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ கமநீயஜடாந்விதாயை நம: ।
ௐ கரபத்³மாயை நம: ।
ௐ கராபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யை நம: ।
ௐ க்ரதுப²லப்ரதா³யை நம: ॥ 780 ॥

ௐ கௌஶிக்யை நம: ।
ௐ கோஶதா³யை நம: ।
ௐ காவ்யாயை நம: ।
ௐ கர்த்ர்யை நம: ।
ௐ கோஶேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ க்ருʼஶாயை நம: ।
ௐ கூர்மயாநாயை நம: ।
ௐ கல்பலதாயை நம: ।
ௐ காலகூடவிநாஶிந்யை நம: ।
ௐ கல்போத்³யாநவத்யை நம: ॥ 790 ॥

ௐ கல்பவநஸ்தா²யை நம: ।
ௐ கல்பகாரிண்யை நம: ।
ௐ கத³ம்ப³குஸுமாபா⁴ஸாயை நம: ।
ௐ கத³ம்ப³குஸுமப்ரியாயை நம: ।
ௐ கத³ம்போ³த்³யாநமத்⁴யஸ்தா²யை நம: ।
ௐ கீர்திதா³யை நம: ।
ௐ கீர்திபூ⁴ஷணாயை நம: ।
ௐ குலமாத்ரே நம: ।
ௐ குலாவாஸாயை நம: ।
ௐ குலாசாரப்ரியங்கர்யை நம: ॥ 800 ॥

ௐ குலாநாதா²யை நம: ।
ௐ காமகலாயை நம: ।
ௐ கலாநாதா²யை நம: ।
ௐ கலேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ குந்த³மந்தா³ரபுஷ்பாபா⁴யை நம: ।
ௐ கபர்த³ஸ்தி²தசந்த்³ரிகாயை நம: ।
ௐ கவித்வதா³யை நம: ।
ௐ காவ்யமாத்ரே நம: ।
ௐ கவிமாத்ரே நம: ।
ௐ கலாப்ரதா³யை நம: ॥ 810 ॥

ௐ தருண்யை நம: ।
ௐ தருணீதாதாயை நம: ।
ௐ தாராதி⁴பஸமாநநாயை நம: ।
ௐ த்ருʼப்தயே நம: ।
ௐ த்ருʼப்திப்ரதா³யை நம: ।
ௐ தர்க்யாயை நம: ।
ௐ தபந்யை நம: ।
ௐ தாபிந்யை நம: ।
ௐ தர்பண்யை நம: ।
ௐ தீர்த²ரூபாயை நம: ॥ 820 ॥

ௐ த்ரித³ஶாயை நம: ।
ௐ த்ரித³ஶேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ த்ரிதி³வேஶ்யை நம: ।
ௐ த்ரிஜநந்யை நம: ।
ௐ த்ரிமாத்ரே நம: ।
ௐ த்ர்யம்ப³கேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ த்ரிபுராயை நம: ।
ௐ த்ரிபுரேஶாந்யை நம: ।
ௐ த்ர்யம்ப³காயை நம: ।
ௐ த்ரிபுராம்பி³காயை நம: ॥ 830 ॥

ௐ த்ரிபுரஶ்ரியை நம: ।
ௐ த்ரயீரூபாயை நம: ।
ௐ த்ரயீவேத்³யாயை நம: ।
ௐ த்ரயீஶ்வர்யை நம: ।
ௐ த்ரய்யந்தவேதி³ந்யை நம: ।
ௐ தாம்ராயை நம: ।
ௐ தாபத்ரிதயஹாரிண்யை நம: ।
ௐ தமாலஸத்³ருʼஶ்யை நம: ।
ௐ த்ராத்ரே நம: ।
ௐ தருணாதி³த்யஸந்நிபா⁴யை நம: ॥ 840 ॥

ௐ த்ரைலோக்யவ்யாபிந்யை நம: ।
ௐ த்ருʼப்தாயை நம: ।
ௐ த்ருʼப்திக்ருʼதே நம: ।
ௐ தத்த்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ துர்யாயை நம: ।
ௐ த்ரைலோக்யஸம்ஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ த்ரிகு³ணாயை நம: ।
ௐ த்ரிகு³ணேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ த்ரிபுரக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ த்ரிமாத்ரே நம: ॥ 850 ॥

ௐ த்ர்யம்ப³காயை நம: ।
ௐ த்ரிகு³ணாந்விதாயை நம: ।
ௐ த்ருʼஷ்ணாச்சே²த³கர்யை நம: ।
ௐ த்ருʼப்தாயை நம: ।
ௐ தீக்ஷ்ணாயை நம: ।
ௐ தீக்ஷ்ணஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ துலாயை நம: ।
ௐ துலாதி³ரஹிதாயை நம: ।
ௐ தத்தத்³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ த்ராணகர்த்ர்யை நம: ॥ 860 ॥

ௐ த்ரிபாபக்⁴ந்யை நம: ।
ௐ த்ரிபதா³யை நம: ।
ௐ த்ரித³ஶாந்விதாயை நம: ।
ௐ தத்²யாயை நம: ।
ௐ த்ரிஶக்தயே நம: ।
ௐ த்ரிபதா³யை நம: ।
ௐ துர்யாயை நம: ।
ௐ த்ரைலோக்யஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ தேஜஸ்கர்யை நம: ।
ௐ த்ரிமூர்த்யாத்³யாயை நம: ॥ 870 ॥

ௐ தேஜோரூபாயை நம: ।
ௐ த்ரிதா⁴மதாயை நம: ।
ௐ த்ரிசக்ரகர்த்ர்யை நம: ।
ௐ த்ரிப⁴கா³யை நம: ।
ௐ துர்யாதீதப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ தேஜஸ்விந்யை நம: ।
ௐ தாபஹார்யை நம: ।
ௐ தாபோபப்லவநாஶிந்யை நம: ।
ௐ தேஜோக³ர்பா⁴யை நம: ।
ௐ தப:ஸாராயை நம: ॥ 880 ॥

ௐ த்ரிபுராரிப்ரியங்கர்யை நம: ।
ௐ தந்வ்யை நம: ।
ௐ தாபஸஸந்துஷ்டாயை நம: ।
ௐ தபதாங்க³ஜபீ⁴திநுதே³ நம: ।
ௐ த்ரிலோசநாயை நம: ।
ௐ த்ரிமார்கா³யை நம: ।
ௐ த்ருʼதீயாயை நம: ।
ௐ த்ரித³ஶஸ்துதாயை நம: ।
ௐ த்ரிஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ த்ரிபத²கா³யை நம: ॥ 890 ॥

ௐ துரீயபத³தா³யிந்யை நம: ।
ௐ ஶுபா⁴யை நம: ।
ௐ ஶுபா⁴வத்யை நம: ।
ௐ ஶாந்தாயை நம: ।
ௐ ஶாந்திதா³யை நம: ।
ௐ ஶுப⁴தா³யிந்யை நம: ।
ௐ ஶீதளாயை நம: ।
ௐ ஶூலிந்யை நம: ।
ௐ ஶீதாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்யை நம: ॥ 900 ॥

ௐ ஶுபா⁴ந்விதாயை நம: ।
ௐ யோக³ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யை நம: ।
ௐ யோக்³யாயை நம: ।
ௐ யஜ்ஞேநபரிபூரிதாயை நம: ।
ௐ யஜ்யாயை நம: ।
ௐ யஜ்ஞமய்யை நம: ।
ௐ யக்ஷ்யை நம: ।
ௐ யக்ஷிண்யை நம: ।
ௐ யக்ஷிவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ யஜ்ஞப்ரியாயை நம: ॥ 910 ॥

ௐ யஜ்ஞபூஜ்யாயை நம: ।
ௐ யஜ்ஞதுஷ்டாயை நம: ।
ௐ யமஸ்துதாயை நம: ।
ௐ யாமிநீயப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ யாம்யாயை நம: ।
ௐ யஜநீயாயை நம: ।
ௐ யஶஸ்கர்யை நம: ।
ௐ யஜ்ஞகர்த்ர்யை நம: ।
ௐ யஜ்ஞரூபாயை நம: ।
ௐ யஶோதா³யை நம: ॥ 920 ॥

ௐ யஜ்ஞஸம்ஸ்துதாயை நம: ।
ௐ யஜ்ஞேஶ்யை நம: ।
ௐ யஜ்ஞப²லதா³யை நம: ।
ௐ யோக³யோநயே நம: ।
ௐ யஜுஸ்துதாயை நம: ।
ௐ யமிஸேவ்யாயை நம: ।
ௐ யமாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ யமிபூஜ்யாயை நம: ।
ௐ யமீஶ்வர்யை நம: ।
ௐ யோகி³ந்யை நம: ॥ 930 ॥

ௐ யோக³ரூபாயை நம: ।
ௐ யோக³கர்த்ருʼப்ரியங்கர்யை நம: ।
ௐ யோக³யுக்தாயை நம: ।
ௐ யோக³மய்யை நம: ।
ௐ யோக³யோகீ³ஶ்வராம்பி³காயை நம: ।
ௐ யோக³ஜ்ஞாநமய்யை நம: ।
ௐ யோநயே நம: ।
ௐ யமாத்³யஷ்டாங்க³யோக³யுதாயை நம: ।
ௐ யந்த்ரிதாகௌ⁴க⁴ஸம்ஹாராயை நம: ।
ௐ யமலோகநிவாரிண்யை நம: ॥ 940 ॥

ௐ யஷ்டிவ்யஷ்டீஶஸம்ஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ யமாத்³யஷ்டாங்க³யோக³யுஜே நம: ।
ௐ யோகீ³ஶ்வர்யை நம: ।
ௐ யோக³மாத்ரே நம: ।
ௐ யோக³ஸித்³தா⁴யை நம: ।
ௐ யோக³தா³யை நம: ।
ௐ யோகா³ரூடா⁴யை நம: ।
ௐ யோக³மய்யை நம: ।
ௐ யோக³ரூபாயை நம: ।
ௐ யவீயஸ்யை நம: ॥ 950 ॥

ௐ யந்த்ரரூபாயை நம: ।
ௐ யந்த்ரஸ்தா²யை நம: ।
ௐ யந்த்ரபூஜ்யாயை நம: ।
ௐ யந்த்ரிதாயை நம: ।
ௐ யுக³கர்த்ர்யை நம: ।
ௐ யுக³மய்யை நம: ।
ௐ யுக³த⁴ர்மவிவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ யமுநாயை நம: ।
ௐ யமிந்யை நம: ।
ௐ யாம்யாயை நம: ॥ 960 ॥

ௐ யமுநாஜலமத்⁴யகா³யை நம: ।
ௐ யாதாயாதப்ரஶமந்யை நம: ।
ௐ யாதநாநாந்நிக்ருʼந்தந்யை நம: ।
ௐ யோகா³வாஸாயை நம: ।
ௐ யோகி³வந்த்³யாயை நம: ।
ௐ யத்தச்ச²ப்³த³ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ யோக³க்ஷேமமய்யை நம: ।
ௐ யந்த்ராயை நம: ।
ௐ யாவத³க்ஷரமாத்ருʼகாயை நம: ।
ௐ யாவத்பத³மய்யை நம: ॥ 970 ॥

ௐ யாவச்ச²ப்³த³ரூபாயை நம: ।
ௐ யதே²ஶ்வர்யை நம: ॥ ।
ௐ யத்ததீ³யாயை நம: ।
ௐ யக்ஷவந்த்³யாயை நம: ।
ௐ யத்³வித்³யாயை நம: ।
ௐ யதிஸம்ஸ்துதாயை நம: ।
ௐ யாவத்³வித்³யாமய்யை நம: ।
ௐ யாவத்³வித்³யாப்³ருʼந்த³ஸுவந்தி³தாயை நம: ।
ௐ யோகி³ஹ்ருʼத்பத்³மநிலயாயை நம: ।
ௐ யோகி³வர்யப்ரியங்கர்யை நம: ॥ 980 ॥

ௐ யோகி³வந்த்³யாயை நம: ।
ௐ யோகி³மாத்ரே நம: ।
ௐ யோகீ³ஶப²லதா³யிந்யை நம: ।
ௐ யக்ஷவந்த்³யாயை நம: ।
ௐ யக்ஷபூஜ்யாயை நம: ।
ௐ யக்ஷராஜஸுபூஜிதாயை நம: ।
ௐ யஜ்ஞரூபாயை நம: ।
ௐ யஜ்ஞதுஷ்டாயை நம: ।
ௐ யாயஜூகஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ யந்த்ராராத்⁴யாயை நம: ॥ 990 ॥

ௐ யந்த்ரமத்⁴யாயை நம: ।
ௐ யந்த்ரகர்த்ருʼப்ரியங்கர்யை நம: ।
ௐ யந்த்ராரூடா⁴யை நம: ।
ௐ யந்த்ரபூஜ்யாயை நம: ।
ௐ யோகி³த்⁴யாநபராயணாயை நம: ।
ௐ யஜநீயாயை நம: ।
ௐ யமஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ யோக³யுக்தாயை நம: ।
ௐ யஶஸ்கர்யை நம: ।
ௐ யோக³ப³த்³தா⁴யை நம: ॥ 1000 ॥

ௐ யதிஸ்துத்யாயை நம: ।
ௐ யோக³ஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ யோக³நாயக்யை நம: ।
ௐ யோகி³ஜ்ஞாநப்ரதா³யை நம: ।
ௐ யக்ஷ்யை நம: ।
ௐ யமபா³தா⁴விநாஶிந்யை நம: ।
ௐ யோகி³காம்யப்ரதா³த்ர்யை நம: ।
ௐ யோகி³மோக்ஷப்ரதா³யிந்யை நம: ॥ 1008॥

॥ இதி ஶ்ரீஸ்காந்த³புராணாந்தர்க³த ஸநத்குமார
ஸம்ஹிதாயாம் நாரத³ ஸநத்குமார ஸம்வாதே³
ஸரஸ்வதீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய
நாமாவளீ ரூபாந்தரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Mahasaraswati Stotram:

1000 Names of Goddess Saraswati Devi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil