1008 - Sahasranamavali Saraswati Stotram

1000 Names of Goddess Saraswati Devi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Bengali

Mahasaraswati Sahasranamavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীমহাসরস্বতীসহস্রনামাবলী ॥
ওঁ বাচে নমঃ ।
ওঁ বাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বরদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরারোহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃত্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বাগীশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বার্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরায়ৈ নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ বাগীশবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্ববন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বেশপ্রিয়কারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বাগ্বাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বাগ্দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৃদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃদ্ধিকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৃদ্ধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৃদ্ধায়ৈ নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ বিষঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৃষ্ট্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৃষ্টিপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বমাত্রে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিনায়কায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বসারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বায়ৈ নমঃ ॥ ৩০ ॥

ওঁ বিশ্ববিভাবর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বেদান্তবেদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিত্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদত্রয়াত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদজনন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্ববিভাবর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বরেণ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ বাঙ্ময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৃদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশিষ্টপ্রিয়কারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বতোবদনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাপ্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাপকাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাল়্ঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাল়্ভূষাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিরজায়ৈ নমঃ ॥ ৫০ ॥

ওঁ বেদনায়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদবেদান্তসংবেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদান্তজ্ঞানরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিভাবর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিক্রান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বামিত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিধিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিপ্রকৃষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিপ্রবর্যপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ বেদরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ বেদমূর্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ ॥ ।
ওঁ গুণবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ গোপ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বনগরপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুণমাত্রে নমঃ ।
ওঁ গুহান্তস্থায়ৈ নমঃ ॥ ৭০ ॥

ওঁ গুরুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুরুপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গিরিবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গানতুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গায়কপ্রিয়কারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ গিরিশারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গিরে নমঃ ।
ওঁ গিরীশপ্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ গিরিজ্ঞায়ৈ নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ জ্ঞানবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গিরিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গিরীশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ গীর্মাত্রে নমঃ ।
ওঁ গণসংস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গণনীয়গুণান্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গূঢরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গোপ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গোরূপায়ৈ নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ গবে নমঃ ।
ওঁ গুণাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুর্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ গুর্বম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গেয়জায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গ্রহনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গৃহিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গৃহদোষঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গবঘ্ন্যৈ নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ গুরুবত্সলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৃহাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৃহারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৃহবাধাবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গিরিসুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গজয়ানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গরুডাসনসংসেব্যায়ৈ নমঃ ॥ ১১০ ॥

ওঁ গোমত্যৈ নমঃ ।
ওঁ গুণশালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শারদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাশ্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শৈব্যৈ নমঃ ।
ওঁ শাঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শঙ্করাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ শর্বাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শতঘ্ন্যৈ নমঃ ॥ ১২০ ॥

ওঁ শরচ্চন্দ্রনিভাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শর্মিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শমনঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শতসাহস্ররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শম্ভুপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুতিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুচিষ্মত্যৈ নমঃ ॥ ১৩০ ॥

ওঁ শর্মকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধিরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীমত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীময়্যৈ নমঃ ॥ ১৪০ ॥

ওঁ শ্রাব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রবণগোচরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তিকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তাচারপ্রিয়ংকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শীললভ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শীলবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীমাত্রে নমঃ ॥ ১৫০ ॥

ওঁ শুভকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শুভবাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধচিত্তপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুতপাপঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শুভাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শুচিবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবেতরঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শবর্যৈ নমঃ ॥ ১৬০ ॥

ওঁ শ্রবণীয়গুণান্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শার্যৈ নমঃ ।
ওঁ শিরীষপুষ্পাভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শমনিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শমাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শমান্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শমারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিতিকণ্ঠপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধিকর্যৈ নমঃ ॥ ১৭০ ॥

ওঁ শ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুতানন্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভাবহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বেপ্সিতপ্রদায়ৈ নমঃ ॥ ১৮০ ॥

ওঁ সর্বার্তিঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববিদ্যাপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বপুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্গস্থিত্যন্তকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমাত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বদেবনিষেবিতায়ৈ নমঃ ॥ ???॥

ওঁ সর্বৈশ্বর্যপ্রদায়ৈ নমঃ ॥ ১৯০ ॥

ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্বগুণাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বরক্রমপদাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদোষনিষূদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রপদসংয়ুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রহস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাহস্রগুণালঙ্কৃতবিগ্রহায়ৈ নমঃ ॥ ২০০ ॥

ওঁ সহস্রশীর্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদ্রূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বাহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুধাময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ ষড্গ্রন্থিভেদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকৈকপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্তুতিময়্যৈ নমঃ ॥ ২১০ ॥

ওঁ সাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সবিতৃপ্রিয়কারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সংশয়চ্ছেদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সাঙ্খ্যবেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সঙ্খ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদীশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধসম্পূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ ॥ ২২০ ॥

ওঁ সর্বশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসম্পত্প্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বাশুভঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুখদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংবিত্স্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসম্ভীষণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বজগত্সম্মোহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বপ্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বশুভদায়ৈ নমঃ ॥ ২৩০ ॥

ওঁ সর্বমঙ্গল়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমন্ত্রময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বতীর্থপুণ্যফলপ্রদায়ৈ নমঃ ॥। ।
ওঁ সর্বপুণ্যময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বব্যাধিঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বকামদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববিঘ্নহর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববন্দিতায়ৈ নমঃ ॥ ।
ওঁ সর্বমঙ্গল়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমন্ত্রকর্যৈ নমঃ ॥ ২৪০ ॥

ওঁ সর্বলক্ষ্মিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বগুণান্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বানন্দময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞানদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যনায়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞানময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বরাজ্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমুক্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুপ্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদায়ৈ নমঃ ॥ ২৫০ ॥

ওঁ সর্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকবশঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধাম্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধমাতৃকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধমাত্রে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধেশ্যৈ নমঃ ॥ ২৬০ ॥

ওঁ সিদ্ধরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুখময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ সেবকপ্রিয়কারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্বামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থূলসূক্ষ্মাপরাম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সরোরূপায়ৈ নমঃ ॥ ২৭০ ॥

ওঁ সত্যভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিতাসিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সরোজাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সরোজাসনবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সরোরুহাভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুরেন্দ্রাদিপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদেব্যৈ নমঃ ॥ ॥

ওঁ মহেশান্যৈ নমঃ ॥ ২৮০ ॥

ওঁ মহাসারস্বতপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাসরস্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মুক্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মলনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহানন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামন্ত্রময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ ॥ ২৯০ ॥

ওঁ মহাবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাত্রে নমঃ ।
ওঁ মন্দরবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রমাত্রে নমঃ ।
ওঁ মহামন্ত্রফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামুক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহানিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাসিদ্ধিপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাসিদ্ধায়ৈ নমঃ ॥ ৩০০ ॥

ওঁ মহামাত্রে নমঃ ।
ওঁ মহদাকারসংয়ুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মূর্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মোক্ষদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মণিভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মেনকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মানিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মান্যায়ৈ নমঃ ॥ ৩১০ ॥

ওঁ মৃত্যুঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মেরুরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মদিরাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মদাবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মখরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মখেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহামোহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাতৢণাং মূর্ধ্নিসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাপুণ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৩২০ ॥

ওঁ মুদাবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাসম্পত্প্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মণিপূরৈকনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মধুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহোত্কটায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাসূক্ষ্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাশান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাশান্তিপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মুনিস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মোহহন্ত্র্যৈ নমঃ ॥ ৩৩০ ॥

ওঁ মাধব্যৈ নমঃ ।
ওঁ মাধবপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদেবসংস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহিষীগণপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৃষ্টান্নদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাহেন্দ্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহেন্দ্রপদদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মতিপ্রদায়ৈ নমঃ ॥ ৩৪০ ॥

ওঁ মেধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মর্ত্যলোকনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মুখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহানিবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাভাগ্যজনাশ্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহিল়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহিমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৃত্যুহার্যৈ নমঃ ।
ওঁ মেধাপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মেধ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৩৫০ ॥

ওঁ মহাবেগবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহামোক্ষফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাপ্রভাভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদেবপ্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাপোষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহর্দ্ধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মুক্তাহারবিভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাণিক্যভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রায়ৈ নমঃ ॥ ৩৬০ ???॥

ওঁ মুখ্যচন্দ্রার্ধশেখরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মনোরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মনঃশুদ্ধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মনঃশুদ্ধিপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাকারুণ্যসম্পূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মনোনমনবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাপাতকজালঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মুক্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মুক্তভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ ॥ ৩৭০ ॥

ওঁ মহাস্থূলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাক্রতুফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাপুণ্যফলপ্রাপ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মায়াত্রিপুরনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহানসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামেধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামোদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মালাধর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহোপায়ায়ৈ নমঃ ॥ ৩৮০ ॥

ওঁ মহাতীর্থফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামঙ্গল়্সম্পূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদারিদ্র্যনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহামখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামেঘায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাকাল়্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাভূষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদেহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহারাজ্ঞ্যৈ নমঃ ॥ ৩৯০ ॥

ওঁ মুদালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূরিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাগ্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভোগ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভোগ্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভোগদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবান্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভূম্যৈ নমঃ ॥ ৪০০ ॥

ওঁ ভূমিসুনায়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়হর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তসারস্বতপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভুক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভুক্তিপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভেক্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তিপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তসায়ুজ্যদায়ৈ নমঃ ॥ ৪১০ ॥

ওঁ ভক্তস্বর্গদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তরাজ্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাগীরথ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাগ্যাসজ্জনপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভবস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভানুমত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবসাগরতারণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভূষায়ৈ নমঃ ॥ ৪২০ ॥

ওঁ ভূতেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভাললোচনপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভবিষ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভববিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভবাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাধাপহারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বন্ধুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভুবনপূজিতায়ৈ নমঃ ॥ ৪৩০ ॥

ওঁ ভবঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তিলভ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তরক্ষণতত্পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তার্তিশমন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভাগ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভোগদানকৃতোদ্যমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভুজঙ্গভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমরূপিণ্যৈ নমঃ ॥ ৪৪০ ॥

ওঁ ভাবিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভ্রাতৃরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভারত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবনায়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাষাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভীষ্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরব্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরবপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূত্যৈ নমঃ ॥ ৪৫০ ॥

ওঁ ভাসিতসর্বাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতিনায়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাস্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভগমালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভিক্ষাদানকৃতোদ্যমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভিক্ষুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তিকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তলক্ষ্মীপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভ্রান্তিঘ্নায়ৈ নমঃ ॥ ৪৬০ ॥

ওঁ ভ্রান্তিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতিকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভিক্ষণীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভিক্ষুমাত্রে নমঃ ।
ওঁ ভাগ্যবদ্দৃষ্টিগোচরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভোগবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভোগরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভোগমোক্ষফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভোগশ্রান্তায়ৈ নমঃ ॥ ৪৭০ ॥

ওঁ ভাগ্যবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তাঘৌঘবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মস্বরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃহত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মমাত্রে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মদায়িন্যৈ নমঃ ॥ ৪৮০ ॥

ওঁ ব্রহ্মেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মসংস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বুধপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বালেন্দুশেখরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বলিপূজাকরপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বলদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিন্দুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বালসূর্যসমপ্রভায়ৈ নমঃ ॥ ৪৯০ ॥

ওঁ ব্রহ্মরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রধ্নমণ্ডলমধ্যগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বুধেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বন্ধক্ষয়কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বাধনাশন্যৈ নমঃ ॥ ৫০০ ॥

ওঁ বন্ধুরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিন্দ্বালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিন্দুভূষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিন্দুনাদসমন্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীজরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীজমাত্রে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বহুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বলবত্যৈ নমঃ ॥ ৫১০ ॥

ওঁ ব্রহ্মজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাণ্ডাধিপবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মেশবিষ্ণুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বুধেশান্যৈ নমঃ ।
ওঁ বন্ধ্যৈ নমঃ ॥ ৫২০ ॥

ওঁ বন্ধবিমোচন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অক্ষমালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অক্ষরাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অক্ষরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অক্ষরফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আনন্দসুখদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তচন্দ্রনিভাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তমহিমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অঘোরায়ৈ নমঃ ॥ ৫৩০ ॥

ওঁ অনন্তগম্ভীরসম্মিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অদৃষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অদৃষ্টদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অদৃষ্টভাগ্যফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অরুন্ধত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ীনাথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনেকসদ্গুণসংয়ুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনেকভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অদৃশ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৫৪০ ॥

ওঁ অনেকলেখনিষেবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তসুখদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অঘোরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অঘোরস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অশেষদেবতারূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমৃতরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমৃতেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ অনবদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনেকহস্তায়ৈ নমঃ ॥ ৫৫০ ॥

ওঁ অনেকমাণিক্যভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনেকবিঘ্নসংহর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ হ্যনেকাভরণান্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অজ্ঞানসংহর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ অবিদ্যাজালনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অভিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনবদ্যাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অপ্রতর্ক্যগতিপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অকল়্ঙ্কারূপিণ্যৈ নমঃ ॥ ৫৬০ ॥

ওঁ অনুগ্রহপরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বরস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বরময়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বরমালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বুজেক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অব্জকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অব্জস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশুমত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অংশুশতান্বিতায়ৈ নমঃ ॥ ৫৭০ ॥

ওঁ অম্বুজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনবরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অখণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বুজাসনমহাপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অজরামরসংসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অজরসেবিতপদ্যুগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অতুলার্থপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অর্থৈক্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অত্যুদারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অভয়ান্বিতায়ৈ নমঃ ॥ ৫৮০ ॥

ওঁ অনাথবত্সলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তেপ্সিতপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বুজাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বুজাতোদ্ভবমহাপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অখণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমরস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমরনায়কপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অজেয়ায়ৈ নমঃ ॥ ৫৯০ ॥

ওঁ অজসঙ্কাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অজ্ঞাননাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অভীষ্টদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অঘনেনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চাস্ত্রেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অলক্ষ্মীনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তসারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তশ্রিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তবিধিপূজিতায়ৈ নমঃ ॥ ৬০০ ॥

ওঁ অভীষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমর্ত্যসম্পূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অস্তোদয়বিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আস্তিকস্বান্তনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অস্ত্ররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অস্ত্রবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অস্খলত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অস্খলদ্রূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অস্খলদ্বিদ্যাপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অস্খলত্সিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ॥ ৬১০ ॥

ওঁ আনন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বুজাতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমরনায়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশেষপাপঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অক্ষয়সারস্বতপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মকর্মবিবর্জিতায়ৈ নমঃ ॥ ৬২০ ॥

ওঁ জগত্প্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগন্মাত্রে নমঃ ।
ওঁ জগদীশ্বরবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জাত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জিতামিত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জপ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জপনকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জীবন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জীবনিলয়ায়ৈ নমঃ ॥ ৬৩০ ॥

ওঁ জীবাখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জীবধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জাহ্নব্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জপবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জাতিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়প্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জনার্দনপ্রিয়কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ জোষনীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগত্স্থিতায়ৈ নমঃ ॥ ৬৪০ ॥

ওঁ জগজ্জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগন্মায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জীবনত্রাণকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জীবাতুলতিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জীবজন্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মনিবর্হণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জাড্যবিধ্বংসনকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগদ্যোনয়ে নমঃ ।
ওঁ জয়াত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগদানন্দজনন্যৈ নমঃ ॥ ৬৫০ ॥

ওঁ জম্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ জলজেক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জঙ্গপূগঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জনিতজ্ঞানবিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জটায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জটাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জপ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জপকর্তৃপ্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ জপকৃত্পাপসংহর্ত্র্যৈ নমঃ ॥ ৬৬০ ॥

ওঁ জপকৃত্ফলদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জপাপুষ্পসমপ্রখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জপাকুসুমধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জনন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মরহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যোতির্বৃত্যভিদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জটাজূটনচন্দ্রার্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগত্সৃষ্টিকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগত্ত্রাণকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ জাড্যধ্বংসকর্ত্র্যৈ নমঃ ॥ ৬৭০ ॥

ওঁ জয়েশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগদ্বীজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়াবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মভুবে নমঃ ।
ওঁ জন্মনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মান্ত্যরহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জৈত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগদ্যোনয়ে নমঃ ।
ওঁ জপাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়লক্ষণসম্পূর্ণায়ৈ নমঃ ॥ ৬৮০ ॥

ওঁ জয়দানকৃতোদ্যমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জম্ভরাদ্যাদিসংস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জম্ভারিফলদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগত্ত্রয়হিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগত্ত্রয়বশঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগত্ত্রয়াম্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বালিতলোচনায়ৈ নমঃ ॥ ৬৯০ ॥

ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বলনাভাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বলন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বলনাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জিতারাতিসুরস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জিতক্রোধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জরামরণশূন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জনিত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মনাশিন্যৈ নমঃ ॥ ৭০০ ॥

ওঁ জলজাভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জলময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ জলজাসনবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জলজস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জপারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জনমঙ্গল়্কারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ॥ ৭১০ ॥

ওঁ কমাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রতুকর্মফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃতঘ্নঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়ারূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কার্যকারণরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কঞ্জাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ করুণারূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কেবলামরসেবিতায়ৈ নমঃ ॥ ৭২০ ॥

ওঁ কল্যাণকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কান্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কান্তিরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কমলাবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কমলোত্পলমালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুমুদ্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কল্যাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কান্ত্যৈ নমঃ ॥ ৭৩০ ॥

ওঁ কামেশবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমলিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামবন্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামধেনবে নমঃ ।
ওঁ কাঞ্চনাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাঞ্চনাভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলানিধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ॥ ৭৪০ ॥

ওঁ কীর্তিকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কীর্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রতুশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃতেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রতুসর্বক্রিয়াস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রতুকৃত্প্রিয়কারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্লেশনাশকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ কর্মদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কর্মবন্ধিন্যৈ নমঃ ॥ ৭৫০ ॥

ওঁ কর্মবন্ধহর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৃষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্লমঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কঞ্জলোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কন্দর্পজনন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করুণাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্লীঙ্কারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৃপাকারায়ৈ নমঃ ॥ ৭৬০ ॥

ওঁ কৃপাসিন্ধবে নমঃ ।
ওঁ কৃপাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ করুণার্দ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কীর্তিকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কল্মষঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়াকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়াশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কমলোত্পলগন্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কলায়ৈ নমঃ ॥ ৭৭০ ॥

ওঁ কলাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কূর্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ কূটস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কঞ্জসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাল়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কল্মষঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমনীয়জটান্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করপদ্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করাভীষ্টপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রতুফলপ্রদায়ৈ নমঃ ॥ ৭৮০ ॥

ওঁ কৌশিক্যৈ নমঃ ।
ওঁ কোশদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ কোশেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৃশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কূর্ময়ানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কল্পলতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালকূটবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কল্পোদ্যানবত্যৈ নমঃ ॥ ৭৯০ ॥

ওঁ কল্পবনস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কল্পকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কদম্বকুসুমাভাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কদম্বকুসুমপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কদম্বোদ্যানমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কীর্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কীর্তিভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলমাত্রে নমঃ ।
ওঁ কুলাবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলাচারপ্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ॥ ৮০০ ॥

ওঁ কুলানাথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামকলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলানাথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুন্দমন্দারপুষ্পাভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কপর্দস্থিতচন্দ্রিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কবিত্বদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাব্যমাত্রে নমঃ ।
ওঁ কবিমাত্রে নমঃ ।
ওঁ কলাপ্রদায়ৈ নমঃ ॥ ৮১০ ॥

ওঁ তরুণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীতাতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাধিপসমাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তৃপ্তয়ে নমঃ ।
ওঁ তৃপ্তিপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তর্ক্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তর্পণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তীর্থরূপায়ৈ নমঃ ॥ ৮২০ ॥

ওঁ ত্রিদশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিদিবেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিজনন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমাত্রে নমঃ ।
ওঁ ত্র্যম্বকেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরেশান্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্র্যম্বকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরাম্বিকায়ৈ নমঃ ॥ ৮৩০ ॥

ওঁ ত্রিপুরশ্রিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীবেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়্যন্তবেদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাম্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাপত্রিতয়হারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমালসদৃশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রাত্রে নমঃ ।
ওঁ তরুণাদিত্যসন্নিভায়ৈ নমঃ ॥ ৮৪০ ॥

ওঁ ত্রৈলোক্যব্যাপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৃপ্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তৃপ্তিকৃতে নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুর্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যসংস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমাত্রে নমঃ ॥ ৮৫০ ॥

ওঁ ত্র্যম্বকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণান্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তৃষ্ণাচ্ছেদকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৃপ্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুলাদিরহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তত্তদ্ব্রহ্মস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রাণকর্ত্র্যৈ নমঃ ॥ ৮৬০ ॥

ওঁ ত্রিপাপঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশান্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তথ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিপদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুর্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যসুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তেজস্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমূর্ত্যাদ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৮৭০ ॥

ওঁ তেজোরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিধামতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিচক্রকর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিভগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুর্যাতীতফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তেজস্বিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপহার্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপোপপ্লবনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তেজোগর্ভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপঃসারায়ৈ নমঃ ॥ ৮৮০ ॥

ওঁ ত্রিপুরারিপ্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপসসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপতাঙ্গজভীতিনুদে নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমার্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তৃতীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিসুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপথগায়ৈ নমঃ ॥ ৮৯০ ॥

ওঁ তুরীয়পদদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শুভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শীতল়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শূলিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীমত্যৈ নমঃ ॥ ৯০০ ॥

ওঁ শুভান্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগসিদ্ধিপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞেনপরিপূরিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষিবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ॥ ৯১০ ॥

ওঁ য়জ্ঞপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞতুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়মস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ামিনীয়প্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়াম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জনীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়শস্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞকর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়শোদায়ৈ নমঃ ॥ ৯২০ ॥

ওঁ য়জ্ঞসংস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞফলদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগয়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ য়জুস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়মিসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়মারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়মিপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়মীশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিন্যৈ নমঃ ॥ ৯৩০ ॥

ওঁ য়োগরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগকর্তৃপ্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগয়ুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগয়োগীশ্বরাম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগজ্ঞানময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ য়মাদ্যষ্টাঙ্গয়োগয়ুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রিতাঘৌঘসংহারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়মলোকনিবারিণ্যৈ নমঃ ॥ ৯৪০ ॥

ওঁ য়ষ্টিব্যষ্টীশসংস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়মাদ্যষ্টাঙ্গয়োগয়ুজে নমঃ ।
ওঁ য়োগীশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগমাত্রে নমঃ ।
ওঁ য়োগসিদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগারূঢায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়বীয়স্যৈ নমঃ ॥ ৯৫০ ॥

ওঁ য়ন্ত্ররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ুগকর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ুগময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ুগধর্মবিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়মুনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়মিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়াম্যায়ৈ নমঃ ॥ ৯৬০ ॥

ওঁ য়মুনাজলমধ্যগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়াতায়াতপ্রশমন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়াতনানান্নিকৃন্তন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগাবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিবন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ত্তচ্ছব্দস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগক্ষেমময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়াবদক্ষরমাতৃকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়াবত্পদময়্যৈ নমঃ ॥ ৯৭০ ॥

ওঁ য়াবচ্ছব্দরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়থেশ্বর্যৈ নমঃ ॥ ।
ওঁ য়ত্তদীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষবন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়দ্বিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়তিসংস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়াবদ্বিদ্যাময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়াবদ্বিদ্যাবৃন্দসুবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিহৃত্পদ্মনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিবর্যপ্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ॥ ৯৮০ ॥

ওঁ য়োগিবন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিমাত্রে নমঃ ।
ওঁ য়োগীশফলদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষবন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষরাজসুপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞতুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ায়জূকস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রারাধ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৯৯০ ॥

ওঁ য়ন্ত্রমধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রকর্তৃপ্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রারূঢায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিধ্যানপরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জনীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়মস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগয়ুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়শস্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগবদ্ধায়ৈ নমঃ ॥ ১০০০ ॥

ওঁ য়তিস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগনায়ক্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিজ্ঞানপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়মবাধাবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিকাম্যপ্রদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিমোক্ষপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ॥ ১০০৮॥

॥ ইতি শ্রীস্কান্দপুরাণান্তর্গত সনত্কুমার
সংহিতায়াং নারদ সনত্কুমার সংবাদে
সরস্বতীসহস্রনামস্তোত্রস্য
নামাবলী রূপান্তরং সম্পূর্ণম্ ॥

Also Read 1000 Names of Mahasaraswati Stotram:

1000 Names of Goddess Saraswati Devi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil