Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Bhuvaneshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Bhuwaneshwari Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીભુવનેશ્વરીમન્ત્રગર્ભનામસહસ્રકમ્ ॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ
દેવિ ! તુષ્ટોઽસ્મિ સેવાભિસ્તવદ્રૂપેણ ચ ભાષયા ।
મનોઽભિલષિતં કિઞ્ચિદ્ વરં વરય સુવ્રતે ॥ ૧ ॥

શ્રીદેવ્યુવાચ
તુષ્ટોઽસિ યદિ મે દેવ ! વરયોગ્યાઽસ્મ્યહં યદિ ।
વદ મે ભુવનેશ્વર્યાઃ મન્ત્રં નામસહસ્રકમ્ ॥ ૨ ॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ
તવ ભક્ત્યા બ્રવીમ્યદ્ય દેવ્યા નામસહસ્રકમ્ ।
મન્ત્રગર્ભ ચતુર્વર્ગફલદં મન્ત્રિણાં કલૌ ॥ ૩ ॥

ગોપનીયં સદા ભક્ત્યા સાધકૈશ્ચ સુસિદ્ધયે ।
સર્વરોગપ્રશમનં સર્વશત્રુભયાવહમ્ ॥ ૪ ॥

સર્વોત્પાતપ્રશમનં સર્વદારિદ્રયનાશનમ્ ।
યશસ્કરં શ્રીકરં ચ પુત્રપૌત્રવિવર્દ્ધનમ્ ।
દેવેશિ ! વેત્સિ ત્વદ્ ભક્ત્યા ગોપનીયં પ્રયત્નતઃ ॥ ૫ ॥

અસ્ય નામ્નાં સહસ્રસ્ય ઋષિઃ ભૈરવ ઉચ્યતે ।
પઙ્ક્તિશ્છન્દઃ સમાખ્યાતા દેવતા ભુવનેશ્વરી ॥ ૬ ॥

હ્રીં બીજં શ્રીં ચ શક્તિઃ સ્યાત્ ક્લીં કીલકમુદાહૃતમ્ ।
મનોઽભિલાષસિદ્ધયર્થં વિનિયોગઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૭ ॥

॥ ઋષ્યાદિન્યાસઃ ॥

શ્રીભૈરવઋષયે નમઃ શિરસિ । પઙ્ક્તિશ્છન્દસે નમઃ મુખે ।
શ્રીભુવનેશ્વરીદેવતાયૈ નમઃ હૃદિ । હ્રીં બીજાય નમઃ ગુહ્યે ।
શ્રીં શક્ત્યે નમઃ નાભૌ । ક્લીં કીલકાય નમઃ પાદયોઃ ।
મનોઽભિલાષયસિદ્ધયર્થે પાઠે વિનિયોગાય નમઃ સર્વાઙ્ગે ॥

ૐ હ્રીં શ્રીં જગદીશાની હ્રીં શ્રીં બીજા જગત્પ્રિયા।
ૐ શ્રીં જયપ્રદા ૐ હ્રીં જયા હ્રીં જયવર્દ્ધિની ॥ ૮ ॥

ૐ હ્રીં શ્રીં વાં જગન્માતા શ્રીં ક્લીં જગદ્વરપ્રદા ।
ૐ હ્રીં શ્રીં જૂં જટિની હ્રીં ક્લીં જયદા શ્રીં જગન્ધરા ॥ ૯ ॥

ૐ ક્લીં જ્યોતિષ્મતી ૐ જૂં જનની શ્રીં જરાતુરા।
ૐ સ્ત્રીં જૂં જગતી હ્રીં શ્રીં જપ્યા ૐ જગદાશ્રયા ॥ ૧૦ ॥

ૐ શ્રીં જૂં સઃ જગન્માતા ૐ જૂં જગત્ ક્ષયંઙ્કરી ।
ૐ શ્રીં ક્લીં જાનકી સ્વાહા શ્રીં ક્લીં હ્રીં જાતરૂપિણી ॥ ૧૧ ॥

ૐ શ્રીં ક્લીં જાપ્યફલદા ૐ જૂં સઃ જનવલ્લ્ભા ।
ૐ શ્રીં ક્લીં જનનીતિજ્ઞા ૐ શ્રીં જનત્રયેષ્ટદા ॥ ૧૨ ॥

ૐ ક્લીં કમલપત્રાક્ષી ૐ શ્રીં ક્લીં હ્રીં ચ કામિની ।
ૐ ગૂં ઘોરરવા ૐ શ્રીં ઘોરરૂપા હસૌઃ ગતિઃ ॥ ૧૩ ॥

ૐ ગં ગણેશ્વરી ૐ શ્રીં શિવવામાઙ્ગવાસિની ।
ૐ શ્રીં શિવેષ્ટદા સ્વાહા ૐ શ્રીં શીતાતપ્રિયા ॥ ૧૪ ॥

ૐ શ્રીં ગૂં ગણમાતા ચ ૐ શ્રીં ક્લીં ગુણરાગિણી ॥

ૐ શ્રીં ગણેશમાતા ચ ૐ શ્રીં શઙ્કરવલ્લભા ॥ ૧૫ ॥

ૐ શ્રીં ક્લીં શીતલાઙ્ગી શ્રીં શીતલા શ્રીં શિવેશ્વરી ।
ૐ શ્રીં ક્લીં ગ્લૌં ગજરાજસ્થા ૐ શ્રીં ગીં ગૌતમી તથા ॥ ૧૬ ॥

ૐ ઘાં ઘુરઘુરનાદા ચ ૐ ગીં ગીતપ્રિયા હસૌઃ ।
ૐ ઘાં ઘરિણી ઘટાન્તઃસ્થા ૐ ગીં ગન્ધર્વસેવિતા ॥૧૭ ॥

ૐ ગૌં શ્રીં ગોપતિ સ્વાહા ૐ ગીં ગૌં ગણપ્રિયા ।
ૐ ગીં ગોષ્ઠી હસૌઃ ગોપ્યા ૐ ગીં ધર્માઞ્સુલોચના ॥ ૧૮ ॥

ૐ શ્રીં ગન્ત્રીં હસૌઃ ઘણ્ટા ૐ ઘં ઘણ્ટારવાકુલા ।
ૐ ઘ્રીં શ્રીં ઘોરરૂપા ચ ૐ ગીં શ્રીં ગરુડી હસૌઃ ॥ ૧૯ ॥

ૐ ગીં ગણયા હસૌઃ ગુર્વી ૐ શ્રીં ઘોરદ્યુતિસ્તથા ।
ૐ શ્રીં ગીં ગણગન્ધર્વસેવતાઙ્ગી ગરીયસી ॥ ૨૦ ॥

ૐ શ્રીં ગાથ હસૌઃ ગોપ્ત્રી ૐ ગીં ગણસેવિતા ॥

ૐ શ્રીં ગુણમતિ સ્વાહા શ્રીં ક્લીં ગૌરી હસૌઃ ગદા ॥ ૨૧ ॥

ૐ શ્રીં ગીં ગૌરરૂપા ચ ૐ ગીં ગૌરસ્વરા તથા ।
ૐ શ્રીં ગીં ક્લીં ગદાહસ્તા ૐ ગીં ગોન્દા હસૌઃ પયઃ ॥ ૨૨ ॥

ૐ શ્રીં ગીં ક્લીં ગમ્યરૂપા ચ ૐ અગમ્યા હસૌઃ વનમ્ ॥

ૐ શ્રીં ઘોરવદના ઘોરાકારા હસૌઃ પયઃ ॥ ૨૩ ॥

ૐ હ્રીં શ્રીં ક્લીં કોમલાઙ્ગી ચ ૐ ક્રીં કાલભયઙ્કરી ।
ઊ ક્રીં કર્પતહસ્તા ચ ક્રીં હ્રૂં કાદમ્બરી હસૌઃ ॥ ૨૪ ॥

ક્રીં શ્રીં કનકવર્ણા ચ ૐ ક્રીં કનકભૂષણા ।
ૐ ક્રીં કાલી હસૌઃ કાન્તા ક્રીં હ્રૂં કારુણ્યરૂપિણી ॥ ૨૫ ॥

ૐ ક્રીં શ્રીં કૂટપ્રિયા ક્રીં હ્રૂં ત્રિકુતા ક્રીં કુલેશ્વરી ।
ૐ ક્રીં કમ્બલવસ્ત્રા ચ ક્રીં પીતામ્બરસેવિતા ॥ ૨૬ ॥

ક્રીં શ્રીં કુલ્યા હસૌઃ કીર્તિઃ ક્રીં શ્રીં ક્લીં ક્લેશહારિણી ।
ૐ ક્રીં કૂટાલયા ક્રીં હ્રીં કૂટકર્ત્રી હસૌઃ કુટીઃ ॥ ૨૭ ॥

ૐ શ્રીં ક્લીં કામકમલા ક્લીં શીં કમલા ક્રીં ચ કૌરવી ।
ૐ ક્લીં શ્રીં કુરુરવા હ્રીં શ્રીં હાટકેશ્વરપૂજિતા ॥ ૨૮ ॥

ૐ હ્રાં રાં રમ્યરૂપા ચ ૐ શ્રીં ક્લીં કાઞ્ચનાઙ્ગદા ।
ૐ ક્રીઈં શ્રીં કુણ્ડલી ક્રીં હૂઁ કારાબન્ધનમોક્ષદા ॥ ૨૯ ॥

ૐ ક્રીં કુર હસૌઃ ક્લઊ બ્લૂ ૐ ક્રીં કૌરવમર્દિની ।
ૐ શ્રીં કટુ હસૌઃ કુણ્ટી ૐ શ્રીં કુષ્ઠક્ષયઙ્કરી ॥ ૩૦ ॥

ૐ શ્રીં ચકોરકી કાન્તા ક્રીં શ્રીં કાપાલિની પરા ।
ૐ શ્રીં ક્લીં કાલિકા કામા ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કલઙ્કિતા ॥ ૩૧ ॥

ક્રીં શ્રીં ક્લીં ક્રીં કઠોરાઙ્ગી ૐ શ્રીં કપટરૂપિણી ।
ૐ ક્રીં કામવતી ક્રીં શ્રીં કન્યા ક્રીં કાલિકા હસૌઃ ॥ ૩૨ ॥

ૐ શ્મશાનકાલિકા શ્રીં ક્લીં ૐ ક્રીં શ્રીં કુટિલાલકા ।
ૐ ક્રીં શ્રીં કુટિલભ્રૂશ્ચ ક્રીં હ્રૂં કુટિલરૂપિણી ॥ ૩૩ ॥

ૐ ક્રીં કમલહસ્તા ચ ક્રીં કુણ્ટી ૐ ક્રીં કૌલિની ।
ૐ શ્રીં ક્લીં કણ્ઠમધ્યસ્થા ક્લીં કાન્તિસ્વરુપિણી ॥ ૩૪ ॥

ૐ ક્રીં કાર્તસ્વરૂપા ચ ૐ ક્રીં કાત્યાયની હસૌઃ ।
ૐ ક્રીં કલાવતી હસૌઃ કામ્યા ક્રીં કલાનિધીશેશ્વરી ॥ ૩૫ ॥

ૐ ક્રીં શ્રીં સર્વમધ્યસ્થા ૐ ક્રીં સર્વેશ્વરી પયઃ ।
ૐ ક્રીં હ્રૂં ચક્રમધ્યસ્થા ૐ ક્રીં શ્રીં ચક્રરૂપિણી ॥ ૩૬ ॥

ૐ ક્રીં હૂઁ ચં ચકોરાક્ષી ૐ ચં ચન્દનશીતલા ।
ૐ ચં ચર્મામ્બરા હ્રૂં ક્રીં ચારુહાસા હસૌઃ ચ્યુતા ॥ ૩૭ ॥

ૐ શ્રીં ચૌરપ્રિયા હૂઁ ચ ચાર્વઙ્ગી શ્રીં ચલાઽચલા ।
ૐ શ્રીં હૂઁ કામરાજ્યેષ્ટા કુલિની ક્રીં હસૌઃ કુહૂ ॥ ૩૮ ॥

ૐ ક્રીં ક્રિયા કુલાચારા ક્રીં ક્રીં કમલવાસિની ।
ૐ ક્રીં હેલાઃ હસૌઃ લીલાઃ ૐ ક્રીં કાલવાસિની ॥ ૩૯ ॥

ૐ ક્રીં કાલપ્રિયા હ્રૂં ક્રીં કાલરાત્રિ હસૌઃ બલા ।
ૐ ક્રીં શ્રીં શશિમધ્યસ્થા ક્રીં શ્રીં કન્દર્પલોચના ॥ ૪૦ ॥

ૐ ક્રીં શીતાઞ્શુમુકુટા ક્રીં શ્રીં સર્વવરપ્રદા ।
ૐ શ્રીં શ્યામ્બરા સ્વાહા ૐ શ્રીં શ્યામલરૂપિણી ॥ ૪૧ ॥

ૐ શ્રીં ક્રીં શ્રીં સતી સ્વાહા ૐ ક્રીં શ્રીધરસેવિતા ।
ૐ શ્રીં રૂક્ષા હસૌઃ રમ્ભા ૐ ક્રીં રસવર્તિપથા ॥ ૪૨ ॥

ૐ કુણ્ડગોલપ્રિયકરી હ્રીં શ્રીં ૐ ક્લીં કુરૂપિણી ।
ૐ શ્રીં સર્વા હસૌઃ તૄપ્તિઃ ૐ શ્રીં તારા હસૌઃ ત્રપા ॥ ૪૩ ॥

ૐ શ્રીં તારુણ્યરૂપા ચ ૐ ક્રીં ત્રિનયના પયઃ ।
ૐ શ્રીં તામ્બૂલરક્તાસ્યા ૐ ક્રીં ઉગ્રપ્રભા તથા ॥ ૪૪ ॥

ૐ શ્રીં ઉગ્રેશ્વરી સ્વાહા ૐ શ્રીં ઉગ્રરવાકુલા ।
ૐ ક્રીં ચ સર્વભૂષાઢ્યા ૐ શ્રીં ચમ્પકમાલિની ॥ ૪૫ ॥

ૐ શ્રીં ચમ્પકવલ્લી ચ ૐ શ્રીં ચ ચ્યુતાલયા ।
ૐ શ્રીં દ્યુતિમતિ સ્વાહા ૐ શ્રીં દેવપ્રસૂઃ પયઃ ॥ ૪૬ ॥

ૐ શ્રીં દૈત્યારિપૂજા ચ ૐ ક્રીં દૈત્યવિમર્દિની ।
ૐ શ્રીં દ્યુમણિનેત્રા ચ ૐ શ્રીં દમ્ભવિવર્જિતા ॥ ૪૭ ॥

ૐ શ્રીં દારિદ્રયરાશિધ્ની ૐ શ્રીં દામોદરપ્રિયા ।
ૐ ક્લીં દર્પાપહા સ્વાહા ૐ ક્રીં કન્દર્પલાલસા ॥ ૪૮ ॥

ૐ ક્રીં કરીરવૄક્ષસ્થા ૐ ક્રીં હૂઁઙ્કારિગામિની ।
ૐ ક્રીં શુકાત્મિકા સ્વાહા ૐ ક્રીં શુકકરા તથા ॥ ૪૯ ॥

ૐ શ્રીં શુકશ્રુતિઃ શ્રીં ક્લીં શ્રીં હ્રીં શુકકવિત્વદા ।
ૐ ક્રીં શુકપ્રસૂ સ્વાહા ૐ શ્રીં ક્રીં શવગામિની ॥ ૫૦ ॥

ૐ રક્તામ્બરા સ્વાહા ૐ ક્રીં પીતામ્બરાર્ચિતા ।
ૐ શ્રીં ક્રીં સ્મિતસંયુક્તા ૐ શ્રીં સૌઃ સ્મરા પુરા ॥ ૫૧ ॥

ૐ શ્રીં ક્રીં હૂઁ ચ સ્મેરાસ્યા ૐ શ્રીં સ્મરવિવદ્ધિની ।
ૐ શ્રી સર્પાકુલા સ્વાહા ૐ શ્રીં સર્વોપવેશિની ॥ ૫૨ ॥

ૐ ક્રીં સૌઃ સર્પકન્યા ચ ૐ ક્રીં સર્પાસનપ્રિયા ।
સૌઃ સૌઃ ક્લીં સર્વકુટિલા ૐ શ્રીં સુરસુરાર્ચિતા ॥ ૫૩ ॥

ૐ શ્રીં સુરારિમથિની ૐ શ્રીં સુરિજનપ્રિયા ।
ઐં સૌઃ સૂર્યેન્દુનયના ઐં ક્લીં સૂર્યાયુતપ્રભા ॥ ૫૪ ॥

ઐં શ્રીં ક્લીં સુરદેવ્યા ચ ૐ શ્રીં સર્વેશ્વરી તથા ।
ૐ શ્રીં ક્ષેમકરી સ્વાહા ૐ ક્રીં હૂઁ ભદ્રકાલિકા ॥ ૫૫ ॥

ૐ શ્રીં શ્યામા હસૌઃ સ્વાહા ૐ શ્રીં હ્રીં શર્વરીસ્વાહા ।
ૐ શ્રીં ક્લીં શર્વરી તથા ૐ શ્રીં ક્લીં શાન્તરૂપિણી ॥ ૫૬ ॥

ૐ ક્રીં શ્રીં શ્રીધરેશાની ૐ શ્રીં ક્લીં શાસિની તથા ।
ૐ ક્લીં શિતિર્હસૌઃ શૌરી ૐ શ્રીં ક્લીં શારદા તથા ॥ ૫૭ ॥

ૐ શ્રીં હ્રીં શારિકા સ્વાહા ૐ શ્રીં શાકમ્ભરી તથા ।
ૐ શ્રીં ક્લીં શિવરૂપા ચ ૐ શ્રીં ક્લીં કામચારિણી ॥ ૫૮ ॥

ૐ યં યજ્ઞેશ્વરી સ્વાહા ૐ શ્રીં યજ્ઞપ્રિયા સદા ।
ૐ ઐં ક્લીં યં યજ્ઞરૂપા ચ ૐ શ્રીં યં યજ્ઞદક્ષિણા ॥ ૫૯ ॥

ૐ શ્રીં યજ્ઞાર્ચિતા સ્વાહા ૐ યં યાજ્ઞિકપૂજિતા ।
શ્રીં હ્રીં યં યજમાનસ્ત્રી ૐ યજ્વા હસૌઃ વધૂઃ ॥ ૬૦ ॥

શ્રીં વાં બટુકપૂજિતા ૐ શ્રીં વરૂથિની સ્વાહા ॥

ૐ ક્રીં વાર્તા હસૌઃ ૐ શ્રીં વરદાયિની સ્વાહા ॥ ૬૧ ॥

ૐ શ્રીં ક્લીં ઐં ચ વારાહી ૐ શ્રીં ક્લીં વરવર્ણિની ।
ૐ ઐં સૌઃ વાર્તદા સ્વાહા ૐ શ્રીં વારાઙ્ગના તથા ॥ ૬૨ ॥

ૐ શ્રીં વૈકુણ્ઠપૂજા ચ વાં શ્રીં ઐં ક્લીં ચ વૈષ્ણવી ।
ૐ શ્રીં બ્રાં બ્રાહ્મણી સ્વાહા ૐ ક્રીં બ્રાહ્મણપૂજિતા ॥ ૬૩ ॥

ૐ શ્રીં ઐં ક્લીં ચ ઇન્દ્રાણી ૐ ક્લીં ઇન્દ્રપૂજિતા ।
ૐ શ્રીં ક્લીં ઐન્દ્રિ ઐં સ્વાહા ૐ શ્રીં ક્લીં ઇન્દુશેખરા ॥ ૬૪ ॥

ૐ ઐં ઇન્દ્રસમાનાભા ૐ ઐં ક્લીં ઇન્દ્રવલ્લભા ।
ૐ શ્રીં ઇડા હસૌઃ નાભિઃ ૐ શ્રીં ઈશ્વરપૂજિતા ॥ ૬૫ ॥

ૐ બ્રાં બ્રાહ્મી ક્લીં રું રુદ્રાણી ૐ ઐં દ્રીં શ્રીં રમા તથા ।
ૐ ઐં ક્લીં સ્થાણુપ્રિયા સ્વાહા ૐ ગીં પદક્ષયકરી ॥ ૬૬ ॥

ૐ ગીં ગીં શ્રીં ગુરસ્થા ચ ઐં ક્લીં ગુદવિવર્દ્ધિની ।
ૐ શ્રીં ક્રીં ક્રૂં કુલીરસ્થા ૐ ક્રીં શ્રીં કૂર્મપૃષ્ઠગા ॥ ૬૭ ॥

ૐ શ્રીં ધૂં તોતલા સ્વાહા ૐ ત્રૌં ત્રિભુવનાર્ચિતા ।
ૐ પ્રીં પ્રીતિર્હસૌઃ પ્રીતાં પ્રીં પ્રભા પ્રીં પુરેશ્વરી ॥ ૬૮ ॥

ૐ પ્રીં પર્વતપુત્રી ચ ૐ પ્રીં પર્વતવાસિની ।
ૐ શ્રીં પ્રીતિપ્રદા સ્વાહા ૐ ઐં સત્ત્વગુણાશ્રિતા ॥ ૬૯ ॥

ૐ ક્લીં સત્યપ્રિયા સ્વાહા ઐં સૌં ક્લીં સત્યસઙ્ગરા ।
ૐ શ્રીં સનાતની સ્વાહા ૐ શ્રીં સાગરશાયિની ॥ ૭૦ ॥

ૐ ક્લીં ચં ચન્દ્રિકા ઐં સૌં ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યગા ।
ૐ શ્રીં ચારુપ્રભા સ્વાહા ૐ ક્રીં પ્રેં પ્રેતશાયિની ॥ ૭૧ ॥

ૐ શ્રીં શ્રીં મથુરા ઐં ક્રીં કાશી શ્રીં શ્રીં મનોરમા ।
ૐ શ્રીં મન્ત્રમયી સ્વાહા ૐ ચં ચન્દ્રકશીતલા ॥ ૭૨ ॥

ૐ શ્રીં શાઙ્કરી સ્વાહા ૐ શ્રીં સર્વાઙ્ગવાસિની ।
ૐ શ્રીં સર્વપ્રિયા સ્વાહા ૐ શ્રીં ક્લીં સત્યભામિની ॥ ૭૩ ॥

ૐ ક્લીં સત્યાત્મિકા સ્વાહા ૐ ક્લીં ઐં સૌઃ ચ સાત્ત્વિકી ।
ૐ શ્રીં રાં રાજસી સ્વાહા ૐ ક્રીં રમ્ભોપમા તથા ॥ ૭૪ ॥

ૐ શ્રીં રાઘવસેવ્યા ચ ૐ શ્રીં રાવણઘાતિની ।
ૐ નિશુમ્ભોહન્ત્રી હ્રીં શ્રીં ક્લીં ૐ ક્રીં શુમ્ભમદાપહા ॥ ૭૫ ॥

ૐ શ્રીં રક્તપ્રિયા હરા ૐ શ્રીં ક્રીં રક્તબીજક્ષયઙ્કરી ।
ૐ શ્રીં માહિષપૃષ્ટસ્થા ૐ શ્રીં મહિષઘાતિની ॥ ૭૬ ॥

ૐ શ્રીં માહિષે સ્વાહા ૐ શ્રીં શ્રીં માનવેષ્ટદા ।
ૐ શ્રીં મતિપ્રદા સ્વાહા ૐ શ્રીં મનુમયી તથા ॥ ૭૭ ॥

ૐ શ્રીં મનોહરાઙ્ગી ચ ૐ શ્રીં માધવસેવિતા ।
ૐ શ્રીં માધવસ્તુત્યા ચ ૐ શ્રીં વન્દીસ્તુતા સદા ॥ ૭૮ ॥

ૐ શ્રીં માનપ્રદા સ્વાહા ૐ શ્રીં માન્યા હસૌઃ મતિઃ ।
ૐ શ્રીં શ્રીં ભામિની સ્વાહા ૐ શ્રીં માનક્ષયઙ્કરી ॥ ૭૯ ॥

ૐ શ્રીં માર્જારગમ્યા ચ ૐ શ્રીં શ્રીં મૃગલોચના ।
ૐ શ્રીં મરાલમતિઃ ૐ શ્રીં મુકુરા પ્રીં ચ પૂતના ॥ ૮૦ ॥

ૐ શ્રીં પરાપરા ચ ૐ શ્રીં પરિવારસમુદ્ભવા ।
ૐ શ્રીં પદ્મવરા ઐં સૌઃ પદ્મોદ્ભવક્ષયઙ્કરી ॥ ૮૧ ॥

ૐ પ્રીં પદ્મા હસૌઃ પુણ્યૈ ૐ પ્રીં પુરાઙ્ગના તથા ।
ૐ પ્રીં પયોદૃશદૃશી ૐ પ્રીં પરાવતેશ્વરી ॥ ૮૨ ॥

ૐ પયોધરનમ્રઙ્ગી ૐ ધ્રીં ધારાધરપ્રિયા ।
ૐ ધૃતિ ઐં દયા સ્વાહા ૐ ૐ શ્રીં ક્રીં શ્રીં દયાવતી ॥ ૮૩ ॥

ૐ શ્રીં દ્રુતગતિઃ સ્વાહા ૐ દ્રીં દ્રં વનઘાતિની ।
ૐ ચં ચર્મામ્બરેશાની ૐ ચં ચણ્ડાલરૂપિણી ॥ ૮૪ ॥

ૐ ચામુણ્ડાહસૌઃ ચણ્ડી ૐ ચં ક્રીં ચણ્ડિકાપયઃ ।
ૐ ક્રીં ચણ્ડપ્રભા સ્વાહા ૐ ચં ક્રીં ચારુહાસિની ॥ ૮૫ ॥

ૐ ક્રીં શ્રીં અચ્યુતેષ્ટા હ્રીં ચણ્ડમુણ્ડક્ષયકરી ।
ૐ ત્રીં શ્રીં ત્રિતયે સ્વાહા ૐ શ્રીં ત્રિપુરભૈરવી ॥ ૮૬ ॥

ૐ ઐં સૌઃ ત્રિપુરાનન્દા ૐ ઐં ત્રિપુરસૂદિના ।
ૐ ઐં ક્લીં સૌઃ ત્રિપુરધ્યક્ષા ઐં ત્રૌં શ્રીં ત્રિપુરાઽઽશ્રયા ॥ ૮૭ ॥

ૐ શ્રીં ત્રિનયને સ્વાહા ૐ શ્રીં તારા વરકુલા ।
ૐ શ્રીં તુમ્બુરુહસ્તા ચ ૐ શ્રીં મન્દભાષિણી ॥ ૮૮ ॥

ૐ શ્રીં મહેશ્વરી સ્વાહા ૐ શ્રીં મોદકભક્ષિણી ।
ૐ શ્રીં મન્દોદરી સ્વાહા ૐ શ્રીં મધુરભાષિણી ॥ ૮૯ ॥

ૐ મ્રીં શ્રીં મધુરલાપા ૐ શ્રીં મોહિતભાષિણી ।
ૐ શ્રીં માતામહી સ્વાહા ૐ માન્યા મ્રીં મદાલસા ॥ ૯૦ ॥

ૐ મ્રીં મદોદ્ધતા સ્વાહા ૐ મ્રીં મન્દિરવાસિની ।
ૐ શ્રીં ક્લીં ષોડશારસ્થા ૐ મ્રીં દ્વાદશરૂપિણી ॥ ૯૧ ॥

ૐ શ્રીં દ્વાદશપત્રસ્થા ૐ શ્રીં અં અષ્ટકોણગા ।
ૐ મ્રીં માતઙ્ગી હસૌઃ શ્રીં ક્લીં મત્તમાતઙ્ગગામિની ॥ ૯૨ ॥

ૐ મ્રીં માલાપહા સ્વાહા ૐ મ્રીં માતા હસૌઃ સુધા ।
ૐ શ્રીં સુધાકલા સ્વાહા ૐ શ્રીં મ્રીં માંસિની સ્વાહા ॥ ૯૩ ॥

ૐ મ્રીં માલા કરી તથા ૐ મ્રીં માલાભૂષિતા ।
ૐ મ્રીં માધ્વી રસાપૂર્ણા ૐ શ્રીં સૂર્યા હસૌઃ સતી ॥ ૯૪ ॥

ૐ ઐં સૌઃ ક્લીં સત્યરૂપા ૐ શ્રીં દીક્ષાહસૌઃ દરી ।
ૐ દ્રીં દાતૄપ્રિયા હ્રીં શ્રીં દક્ષયજ્ઞવિનાશિની ॥ ૯૫ ॥

ૐ દાતૃપ્રસૂ સ્વાહા ૐ શ્રીં દાતા હસૌઃ પયઃ
ૐ શ્રીં ઐં સૌઃ ચ સુમુખી ૐ ઐં સૌઃ સત્યવારુણી ॥ ૯૬ ॥

ૐ શ્રીં સાડમ્બરા સ્વાહા ૐ શ્રીં ઐં સૌઃ સદાગતિઃ ।
ૐ શ્રીં સીતા હસૌઃ સત્યા ૐ ઐં સન્તાનશાયિની ॥ ૯૭ ॥

ૐ ઐં સૌઃ સર્વદૃષ્ટિશ્ચ ૐ ક્રીં કલ્પાન્તકારિણી ।
ૐ શ્રીં ચન્દ્રકલ્લધરા ૐ ઐં શ્રીં પશુપાલિની ॥ ૯૮ ॥

ૐ શ્રીંશિશુપ્રિયા ઐં સૌઃ શિશૂત્સઙ્ગનિવેશિતા ।
ૐ ઐં સૌઃ તારિણી સ્વાહા ૐ ઐં ક્લીં તામસી તથા ॥ ૯૯ ॥

ૐ મ્રીં મોહાન્ધકારઘ્ની ૐ મ્રીં મત્તમનાસ્તથા ।
ૐ મ્રીં શ્રીં માનનીયા ચ ૐ પ્રીં પૂજાફલદા ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ શ્રીં શ્રીં શ્રીફલા સ્વાહા ૐ શ્રીં ક્લીં સત્યરૂપિણી ।
ૐ શ્રીં નારાયણી સ્વાહા ૐ શ્રીં નૂપુરાકિલા ॥ ૧૦૧ ॥

ૐ મ્રીં શ્રીં નારસિંહી ચ ૐ મ્રીં નારાયાણપ્રિયા ।
ૐ મ્રીં હંસગતિઃ સ્વાહા ૐ શ્રીં હંસૌ હસૌઃ પયઃ ।૧૦૨ ॥

ૐ શ્રીં ક્રીં કરવાલેષ્ટા ૐ ક્રીં કોટરવાસિની ॥

ૐ ક્રીં કાઞ્ચનભૂષાઢ્યા ૐ ક્રીં શ્રીં કુરીપયઃ ॥ ૧૦૩ ॥

ૐ ક્રીં શશિરૂપા ચ શ્રીં સઃ સૂર્યરૂપિણી ।
ૐ શ્રીં વામપ્રિયા સ્વાહા ૐ વીં વરુણપૂજિતા ॥ ૧૦૪ ॥

ૐ વીં વટેશ્વરી સ્વાહા ૐ વીં વામનરૂપિણી ।
ૐ રં વ્રીં શ્રીં ખેચરી સ્વાહા ૐ રં વ્રીં શ્રીં સારરૂપિણી ॥ ૧૦૫ ॥

ૐ રં બ્રીં ખડ્ગધારિણી સ્વાહા ૐ રં બ્રીં ખપ્પરધારિણી ।
ૐ રં બ્રીં ખર્પરયાત્રા ચ ૐ પ્રીં પ્રેતાલયા તથા ॥ ૧૦૬ ॥

ૐ શ્રીં ક્લીં પ્રીં ચ દૂતાત્મા ૐ પ્રીં પુષ્પવર્દ્ધિની ।
ૐ શ્રીં શ્રીં સાન્તિદા સ્વાહા ૐ પ્રીં પાતાલચારિણી ॥ ૧૦૭ ॥

ૐ મ્રીં મૂકેશ્વરી સ્વાહા ૐ શ્રીં શ્રીં મન્ત્રસાગરા ।
ૐ શ્રીં ક્રીં ક્રયદા સ્વાહા ૐ ક્રીં વિક્રયકારિણી ॥ ૧૦૮ ॥

ૐ ક્રીં ક્રયાત્મિકા સ્વાહા ૐ ક્રીં શ્રીં ક્લીં કૃપાવતી ।
ૐ ક્રીં શ્રીં બ્રાં વિચિત્રાઙ્ગી ૐ શ્રીંક્લીં વીં વિભાવરી ॥ ૧૦૯ ॥

ૐ વીં શ્રીં વિભાવસુનેત્રા ૐ વીં શ્રીં વામકેશ્વરી ।
ૐ શ્રીં વસુપ્રદા સ્વાહા ૐ શ્રીં વૈશ્રવણાર્ચિતા ॥ ૧૧૦ ॥

ૐ ભૈં શ્રીં ભાગ્યદા સ્વાહા ૐ ભૈં ભૈં ભગમાલિની ।
ૐ ભૈં શ્રીં ભગોદરા સ્વાહા ૐ ભૈં ક્લીં વૈન્દવેશ્વરી ॥ ૧૧૧ ॥

ૐ ભૈં શ્રીં ભવમધ્યસ્થા ઐં ક્લીં ત્રિપુરસુન્દરી ।
ૐ શ્રીં ક્રીં ભીતિહર્ત્રી ચ ૐ ભૈં ભૂતભયઙ્કરી ॥ ૧૧૨ ॥

ૐ ભૈં ભયપ્રદા ભૈં શ્રીં ભગિની ભૈં ભયાપહા ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ભોગદા સ્વાહા શ્રીં ક્લીં હ્રીં ભુવનેશ્વરી ॥ ૧૧૩ ॥

ઇતિ શ્રીદેવદેવેશિ ! નામ્ના સાહસ્રકોત્તમઃ ।
મન્ત્રગર્ભં પરં રમ્યં ગોપ્યં શ્રીદં શિવાત્મકમ્ ॥ ૧૧૪ ॥

માઙ્ગલ્યં ભદ્રદ સેવ્યં સર્વરોગક્ષયઙ્કરમ્ ।
સર્વદારિદ્રયરાશિઘ્નં સર્વામરપ્રપૂજિતમ્ ॥ ૧૧૫ ॥

રહસ્યં સર્વદેવાનાં રહસ્યં સર્વદેહિનામ્ ।
દિવ્યં સ્તોત્રમિદં નામ્નાં સહસ્રમનુભિર્યુતમ્ ॥ ૧૧૬ ॥

પરાપરં મનુમયં પરાપરરહસ્યકમ્ ।
ઇદં નામ્નાં સહસ્રાખ્યં સ્તવં મન્ત્રમયં પરમ્ ॥ ૧૧૭ ॥

પઠનીયં સદા દેવિ ! શૂન્યાગારે ચતુષ્પથે ।
નિશીથે ચૈવ મધ્યાહ્ને લિખેદ્ યત્નેન દેશિકઃ ॥ ૧૧૮ ॥

ગન્ધૈશ્ચ કુસુમૈશ્ચૈવ કર્પૂરેણ ચ વાસિતૈઃ ।
કસ્તૂરીચન્દનૈર્દેવિ ! દૂર્વયા ચ મહેશ્વરી ! ॥ ૧૧૯ ॥

રજસ્વલાયા રક્તેન લિખેન્નામ્નાં સહસ્રકમ્ ।
લિખિત્વા ધારયેન્મૂર્ધ્નિ સાધકઃ સુભવાઞ્છકઃ ॥ ૧૨૦ ॥

યં યં કામયતે કામં તં તં પ્રાપ્નોતિ લીલયા ।
અપુત્રો લભતે પુત્રાન્ ધનાર્થી લભતે ધનમ્ ॥ ૧૨૧ ॥

કન્યાર્થી લભતે કન્યાં વિદ્યાર્થી શાસ્ત્રપારગઃ ।
વન્ધ્યા પુત્રયુતા દેવિ ! મૃતવત્સા તથૈવ ચ ॥ ૧૨૨ ॥

પુરુષો દક્ષિણે બાહૌ યોષિદ્ વામકરે તથા ।
ધૃત્વા નામ્નાં સહસ્રં તુ સર્વસિદ્ધિર્ભવેદ્ ધ્રુવમ્ ॥ ૧૨૩ ॥

નાત્ર સિદ્ધાદ્યપેક્ષાઽસ્તિ ન વા મિત્રારિદૂષણમ્ ।
સર્વસિદ્ધિકૃતં ચૈતત્ સર્વાભીષ્ટફલપ્રદમ્ ॥ ૧૨૪ ॥

મોહાન્ધકારાપહરં મહામન્ત્રમયં પરં ।
ઇદં નામ્નાં સહસ્રં તુ પઠિત્વા ત્રિવિધં દિનમ્ ॥ ૧૨૫ ॥

રાત્રૌ વારત્રયં ચૈવ તથા માસત્રયં શિવે ! ।
બલિં દદ્યાદ્ યથાશક્ત્યા સાધકઃ સિદ્ધિવાઞ્છકઃ ॥ ૧૨૬ ॥

સર્વસિદ્ધિયુતો ભૂત્વા વિચરેદ્ ભૈરવો યથા।
પઞ્ચમ્યાં ચ નવમ્યાં ચ ચતુર્દશ્યાં વિશેષતઃ ॥ ૧૨૭ ॥

પઠિત્વા સાધકો દદ્યાદ્ બલિં મન્ત્રવિધાનવિત્ ।
કર્મણા મનસા વાચા સાધકો ભૈરવો ભવેત્ ॥ ૧૨૮ ॥

અસ્ય નામ્નાં સહસ્રસ્ય મહિમાનં સુરેશ્વરિ !।
વક્તું ન શક્યતે દેવિ ! કલ્પકોટિશતૈરપિ ॥ ૧૨૯ ॥

મારીભયે ચૌરભયે રણે રાજભયે તથા ।
અગ્નિજે વાયુજે ચૈવ તથા કાલભયે શિવે ! ॥ ૧૩૦ ॥

વનેઽરણ્યે શ્મશાને ચ મહોત્પાતે ચતુષ્પથે ।
દુર્ભિક્ષે ગ્રહપીડાયાં પઠેન્નામ્નાં સહસ્રકમ્ ॥ ૧૩૧ ॥

તત્ સદ્યઃ પ્રશમં યાતિ હિમવદ્ભાસ્કરોદયે ।
એકવારં પઠેત્ પાત્રઃ તસ્ય શત્રુર્ન જાયતે ॥ ૧૩૨ ॥

ત્રિવારં સુપઠેદ્ યસ્તુ સ તુ પૂજાફલં લભેત્ ।
દશાવર્તં પઠેત્ યસ્તુ દેવીદર્શનમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૩૩ ॥

શતાવતં પઠેદ્ યસ્તુ સ સદ્યો ભૈરવોપમઃ ।
ઇદં રહસ્યં પરમં તવ પ્રીત્યા મયા સ્મૄતમ્ ॥ ૧૩૪ ॥

ગોપનીયં પ્રયત્નેન ચેત્યાજ્ઞા પરમેશ્વરિ ! ।
નાભક્તેભ્યસ્તુ દાતવ્યો ગોપનીયં મહેશ્વરિ ॥ ૧૩૫ ॥

॥ ઇતિ શ્રીભુવનેશ્વરીરહસ્યે શ્રીભુવનેશ્વરીમન્ત્રગર્ભસહસ્રનામકં
સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhuvaneshvari:

1000 Names of Sri Bhuvaneshwari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top