Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Rakini Kesava | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Rakinikeshava Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરાકિણીકેશવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
આનન્દભૈરવી ઉવાચ ।
કથયામિ મહાકાલ પરમાદ્ભુતસાધનમ્ ।
કુણ્ડલીરૂપિણી દેવી રાકિણ્યાઃ કુલવલ્લભ ॥ ૧ ॥

માનસં દ્રવ્યમાનીય ચાથવા બાહ્યદ્રવ્યકમ્ ।
અનષ્ટહૃષ્ટચિત્તશ્ચ પૂજયેત્ સાવધાનતઃ ॥ ૨ ॥

ભક્ત્યા જપેન્મૂલમન્ત્રં માનસં સર્વમેવ ચ ।
પૂજયિત્વા તતો જપ્ત્વા હોમં કુર્યાત્ પરામૃતૈઃ ॥ ૩ ॥

સમાસૈઃ પક્વનૈવેદ્યૈઃ સુગન્ધિકુસુમૈસ્તથા ।
સ્વયમ્ભૂકુસુમૈનીત્યમર્ઘ્યં કૃત્ત્વા નિવેદયેત્ ॥ ૪ ॥

સુમુખં પૂજયેન્નિત્યં મધુમાંસેન શઙ્કર ।
હુત્વા હુત્વા પુનર્હુત્વા પ્રાણવાય્વગ્નિસઙ્ગમૈઃ ॥ ૫ ॥

ભ્રામયિત્ત્વા મનો બાહ્યે સ્થાપયિત્ત્વા પુનઃ પુનઃ ।
પુનરાગમ્યગમનં કારયિત્ત્વા સુમઙ્ગલમ્ ॥ ૬ ॥

વાચયિત્ત્વા સુવાણીભિર્યાચયિત્ત્વા સવાપિકમ્ ।
તર્પણં ચાભિષેકઞ્ચ કેવલાસવમિશ્રિતૈઃ ॥ ૭ ॥

માંસૈર્મુદ્રાદિભિર્મત્સ્યૈઃ સારદ્રવ્યૈઃ સપિષ્ટકૈઃ ।
ઘૃતાદિસુફલૈર્વાપિ યદ્ યદાયાતિ કૌલિકે ॥ ૮ ॥

અચલાં ભક્તિમાપ્નોતિ વિશ્વામિત્રો યથા વશી ।
તત્તદ્દ્રવ્યૈઃ સાધકેન્દ્રો નિત્યં સન્તર્પ્ય સઞ્જપેત્ ॥ ૯ ॥

એતન્મન્ત્રં પાઠિત્ત્વા ચ તર્પણઞ્ચ સમાચરેત્ ।
તર્પણાન્તે ચાભિષેકં સદા કુર્યાચ્ચ તાન્ત્રિકઃ ॥ ૧૦ ॥

મૂલાન્તે ચાભિષિઞ્ચામિ નમઃ સ્વાહા પદં તતઃ ।
તતો હિ પ્રણમેદ્ભક્ત્યા અષ્ટાઙ્ગનતિભિઃ પ્રભો ॥ ૧૧ ॥

સહસ્રનામ્ના સ્તવનમષ્ટોત્તરસમન્વિતમ્ ।
અર્ધાઙ્ગ રાકિણીયુક્તં રાકિણીકેશવસ્તવમ્ ॥ ૧૨ ॥

શૃણુ તં સકલં નાથ યત્ર શ્રદ્ધા સદા તવ ।
શ્રવણાર્થં બહૂક્તં તત્ કૃપયા તે વદામ્યહ ॥ ૧૩ ॥

એતત્ શ્રવણમાત્રેણ સર્વપાપક્ષયો ભવેત્ ।
રાકિણીસઙ્ગમં નાથ સ્તવનં નામ પાવનમ્ ॥ ૧૪ ॥

યે પઠન્તિ શ્રદ્ધયા ચાશ્રદ્ધયા વા પુનઃ પુનઃ ।
તસ્ય સર્વઃ પાપરાશિઃ ક્ષયં યાતિ ક્ષણાદિહ ॥ ૧૫ ॥

કાલે કાલે મહાવીરો ભવત્યેવ હિ યોગિરાટ્ ।
સંસારોત્તારણે યુક્તો મહાબલપરાક્રમઃ ॥ ૧૬ ॥

ૐ શ્રીકૃષ્ણો મહામાયા યાદવો દેવરાકિણી ।
ગોવિન્દો વિશ્વજનની મહાવિષ્ણુર્મહેશ્વરી ॥ ૧૭ ॥

મુકુન્દો માલતી માલા વિમલા વિમલાકૃતિઃ ।
રમાનાથો મહાદેવી મહાયોગી પ્રભાવતી ॥ ૧૮ ॥

વૈકુણ્ઠો દેવજનની દહનો દહનપ્રિયા ।
દૈત્યારિર્દૈત્યમથિની મુનીશો મૌનભાવિતા ॥ ૧૯ ॥

નારાયણો જયકલા કરુણો કરુણામયી ।
હૃષીકેશઃ કૌશિકી ચ કેશવઃ કેશિઘાતિની ॥ ૨૦ ॥

કિશોરાપિ કૈશોરી મહાકાલી મહાકલા ।
મહાયજ્ઞો યજ્ઞહર્ત્રી દક્ષેશો દક્ષકન્યકા ॥ ૨૧ ॥

મહાબલી મહાબાલા બાલકો દેવબાલિકા ।
ચક્રધારી ચક્રકરા ચક્રાઙ્ગઃ ચક્રમદીકા ॥ ૨૨ ॥

અમરો યુવતી ભીમો ભયા દેવો દિવિસ્થિતા ।
શ્રીકરો વેશદા વૈદ્યો ગુણા યોગી કુલસ્થિતા ॥ ૨૩ ॥

સમયજ્ઞો માનસજ્ઞા ક્રિયાવિજ્ઞઃ ક્રિયાન્વિતા ।
અક્ષરો વનમાલા ચ કાલરૂપી કુલાક્ષરા ॥ ૨૪ ॥

વિશાલાક્ષો દીર્ઘનેત્રા જયદો જયવાહના ।
શાન્તઃ શાન્તિકરી શ્યામો વિમલશ્યામ વિગ્રહા ॥ ૨૫ ॥

કમલેશો મહાલક્ષ્મી સત્યઃ સાધ્વી શિશુઃ પ્રભા ।
વિદ્યુતાકારવદનો વિદ્યુત્પુઞ્જનભોદયા ॥ ૨૬ ॥

રાધેશ્વરો રાકિણી ચ કુલદેવઃ કુલામરા ।
દક્ષિણો દક્ષિણી શ્રીદા ક્રિયાદક્ષો મહાલયા ॥ ૨૭ ॥

વશિષ્ઠગમનો વિદ્યા વિદ્યેશો વાક્સરસ્વતી ।
અતીન્દ્રિયો યોગમાતા રણેશી રણપણ્ડિતા ॥ ૨૮ ॥

કૃતાન્તકો બાલકૃષ્ણા કમનીયઃ સુકામના ।
અનન્તો અનન્તગુણદા વાણીનાથો વિલક્ષણા ॥ ૨૯ ॥

ગોપાલો ગોપવનિતા ગોગોપ કુલાત્મજા ।
મૌની મૌનકરોલ્લાસા માનવો માનવાત્મજા ॥ ૩૦ ॥

સર્વાચ્છિન્નો મોહિની ચ માયી માયા શરીરજા ।
અક્ષુણ્ણો વજ્રદેહસ્થા ગરુડસ્થો હિ ગારુડી ॥ ૩૧ ॥

સત્યપ્રિયા રુક્મિણી ચ સત્યપ્રાણોઽમૃતાપહા ।
સત્યકર્મા સત્યભામા સત્યરૂપી ત્રિસત્યદા ॥ ૩૨ ॥

શશીશો વિધુવદના કૃષ્ણવર્ણો વિશાલધીઃ ।
ત્રિવિક્રમો વિક્રમસ્થા સ્થિતિમાર્ગઃ સ્થિતિપ્રિયા ॥ ૩૩ ॥

શ્રીમાધવો માધવી ચ મધુહા મધુસૂદની ।
વૈકુણ્ઠનાથો વિકલા વિવેકસ્થો વિવેકિની ॥ ૩૪ ॥

વિવાદસ્થો વિવાદેશી કુમ્ભકઃ કુમ્ભકારિકા ।
સુધાપાનઃ સુધારૂપા સુવેશો દેવમોહિની ॥ ૩૫ ॥

પ્રક્રિયાધારકો ધન્યા ધન્યાર્થો ધન્યવિગ્રહા ।
ધરણીશો મહાનન્તા સાનન્તો નન્દનપ્રિયા ॥ ૩૬ ॥

પ્રિયો વિપ્રિયહરા ચ વિપ્રપૂજ્યો દ્વિજપ્રિયા ।
કાન્તો વિધુમુખી વેદ્યો વિદ્યા વાગીશ્વરોઽરુણા ॥ ૩૭ ॥

અકામી કામરહિતા કમ્રો વિલચરપ્રિયા ।
પુણ્ડરીકો વિકુણ્ડસ્થા વૈકુણ્ઠો બાલભાવિની ॥ ૩૮ ॥

પદ્મનેત્ર પદ્મમાલા પદ્મહસ્તોઽમ્બુજાનના ।
પદ્મનાભિઃ પદ્મનેત્રા પદ્મસ્થઃ પદ્મવાહના ॥ ૩૯ ॥

વાસુદેવો બૃહદ્ગર્ભા મહામાની મહાઞ્જના ।
કારુણ્યો બાલગર્ભા ચ આકાશસ્થો વિભાણ્ડજા ॥ ૪૦ ॥

તેજોરાશિસ્તૈજસી ચ ભયાચ્છન્નો ભયપ્રદા ।
ઉપેન્દ્રો વર્ણજાલસ્થા સ્વતન્ત્રસ્થો વિમાનગા ॥ ૪૧ ॥

નગેન્દ્રસ્થો નાગિની ચ નગેશો નાગનન્દિની ।
સાર્વભૌમો મહાકાલી નગેન્દ્રઃ નન્દિનીસુતા ॥ ૪૨ ॥

કામદેવાશ્રયો માયા મિત્રસ્થો મિત્રવાસના ।
માનભઙ્ગકરો રાવા વારણારિપ્રિયઃ પ્રિયા ॥ ૪૩ ॥

રિપુહા રાકિણી માતા સુમિત્રો મિત્રરક્ષિકા ।
કાલાન્ત કલહા દેવી પીતવાસામ્બરપ્રિયા ॥ ૪૪ ॥

પાપહર્તા પાપહન્ત્રી નિષ્પાપઃ પાપનાશિની ।
પરાનન્દપ્રિયો મીના મીનરૂપી મલાપહા ॥ ૪૫ ॥

ઇન્દ્રનીલમણિશ્યામો મહેન્દ્રો નીલરૂપિણી ।
નીલકણ્ઠપ્રિયો દુર્ગા દુર્ગાદુર્ગતિનાશિની ॥ ૪૬ ॥

ત્રિકોણમન્દિરશ્રીદો વિમાયા મન્દિરસ્થિતા ।
મકરન્દરસોલ્લાસો મકરન્દરસપ્રિયા ॥ ૪૭ ॥

દારુણારિનિહન્તા ચ દારુણારિવિનાશિની ।
કલિકાલકુલાચારઃ કલિકાલફલાવહા ॥ ૪૮ ॥

કાલક્ષેત્રસ્થિતો રૌદ્રી વ્રતસ્થો વ્રતધારિણી ।
વિશાલાક્ષો વિશાલાસ્યા ચમત્કારો કરોદ્યમા ॥ ૪૯ ॥

લકારસ્થો લાકિની ચ લાઙ્ગલી લોલયાન્વિતા ।
નાકસ્થો નાકપદકા નાકાક્ષો નાકરક્ષકા ॥ ૫૦ ॥

કામગો નામસમ્બન્ધા સામવેદવિશોધિકા ।
સામવેદઃ સામસન્ધ્યા સામગો માંસભક્ષિણી ॥ ૫૧ ॥

સર્વભક્ષો રાત્રભક્ષા રેતસ્થો રેતપાલિની ।
રાત્રિકારી મહારાત્રિઃ કાલરાત્રો મહાનિશા ॥ ૫૨ ॥

નાનાદોષહરો માત્રા મારહન્તા સુરાપહા ।
ચન્દનાઙ્ગી નન્દપુત્રી નન્દપાલઃ વિલોપિની ॥ ૫૩ ॥

મુદ્રાકારી મહામુદ્રા મુદ્રિતો મુદ્રિતા રતિઃ ।
શાક્તો લાક્ષા વેદલાક્ષી લોપામુદ્રા નરોત્તમા ॥ ૫૪ ॥

મહાજ્ઞાનધરોઽજ્ઞાની નીરા માનહરોઽમરા ।
સત્કીર્તીસ્થો મહાકીર્તીઃ કુલાખ્યો કુલકીર્તીતા ॥ ૫૫ ॥

આશાવાસી વાસના સા કુલવેત્તા સુગોપિતા ।
અશ્વત્થવૃક્ષનિલયો વૃક્ષસારનિવાસિની ॥ ૫૬ ॥

નિત્યવૃક્ષો નિત્યલતા ક્લૃપ્તઃ ક્લૃપ્તપદસ્થિતઃ ।
કલ્પવૃક્ષો કલ્પલતા સુકાલઃ કાલભક્ષિકા ॥ ૫૭ ॥

સર્વાલઙ્કારભૂષાઢ્યો સર્વાલઙ્કારભૂષિતા ।
અકલઙ્કી નિરાહારા દુર્નીરીક્ષ્યો નિરાપદા ॥ ૫૮ ॥

કામકર્તા કામકાન્તા કામરૂપી મહાજવા ।
જયન્તો યાજયન્તી ચ જયાખ્ય જયદાયિની ॥ ૫૯ ॥

ત્રિજીવનો જીવમાતા કુશલાખ્યો વિસુન્દરા ।
કેશધારી કેશિની ચ કામજો કામજાડ્યદા ॥ ૬૦ ॥

કિઙ્કરસ્થો વિકારસ્થા માનસંજ્ઞો મનીષિણી ।
મિથ્યાહરો મહામિથ્યા મિથ્યાસર્ગો નિરાકૃતિ ॥ ૬૧ ॥

નાગયજ્ઞોપવીતશ્ચ નાગમાલાવિભૂષિતા ।
નાગાખ્યો નાગકુલપા નાયકો નાયિકા વધૂઃ ॥ ૬૨ ॥

નાયકક્ષેમદો નારી નરો નારાયણપ્રિયા ।
કિરાતવર્ણો રાસજ્ઞી તારકો ગુણતારિકા ॥ ૬૩ ॥

શઙ્કરાખ્યોઽમ્બુજાકારા કૃપણઃ કૃપણાવતી ।
દેશગો દેશસન્તોષા દર્શો દર્શનિવાસિની ॥ ૬૪ ॥

દર્શનજ્ઞો દર્શનસ્થા દૃગ્ દૃદિક્ષા સુરોઽસુરાઃ ।
સુરપાલો દેવરક્ષા ત્રિરક્ષો રક્ષદેવતા ॥ ૬૫ ॥

શ્રીરામસેવી સુખદા સુખદો વ્યાસવાસિની ।
વૃન્દાવનસ્થો વૃન્દા ચ વૃન્દાવન્યો મહત્તનૂ ॥ ૬૬ ॥

બ્રહ્મરૂપી ત્રિતારી ચ તારકાક્ષો હિ તારિણી ।
તન્ત્રર્થજ્ઞઃ તન્ત્રવિદ્યા સુતન્ત્રજ્ઞઃ સુતન્ત્રિકા ॥ ૬૭ ॥

તૃપ્તઃ સુતૃપ્તા લોકાનાં તર્પણસ્થો વિલાસિની ।
મયૂરા મન્દિરરતો મથુરા મન્દિરેઽમલા ॥ ૬૮ ॥

મન્દિરો મન્દિરાદેવી નિર્માયી માયસંહરા ।
શ્રીવત્સહૃદયો વત્સા વત્સલો ભક્તવત્સલા ॥ ૬૯ ॥

ભક્તપ્રિયો ભક્તગમ્યા ભક્તો ભક્તિઃ પ્રભુઃ પ્રભા ।
જરો જરા વરો રાવા હવિર્હેમા ક્ષમઃ ક્ષિતિ ॥ ૭૦ ॥

ક્ષોણીપો વિજયોલ્લાસા વિજયોજયરૂપિણી ।
જયદાતા દાતૃજાયા બલિપો બલિપાલિકા ॥ ૭૧ ॥

કૃષ્ણમાર્જારરૂપી ચ કૃષ્ણમાર્જારરૂપિણી ।
ઘોટકસ્થો હયસ્થા ચ ગજગો ગજવાહના ॥ ૭૨ ॥

ગજેશ્વરો ગજાધારા ગજો ગર્જનતત્પરા ।
ગયાસુરો ગયાદેવી ગજદર્પો ગજાપીતા ॥ ૭૩ ॥

કામનાફલસિદ્ધ્યર્થી કામનાફલસિદ્ધિદા ।
ધર્મદાતા ધર્મવિદ્યા મોક્ષદો મોક્ષદાયિની ॥ ૭૪ ॥

મોક્ષાશ્રયો મોક્ષકર્ત્રી નન્દગોપાલ ઈશ્વરી ।
શ્રીપતિઃ શ્રીમહાકાલી કિરણો વાયુરૂપિણી ॥ ૭૫ ॥

વાય્વાહારી વાયુનિષ્ઠા વાયુબીજયશસ્વિની ।
જેતા જયન્તી યાગસ્થો યાગવિદ્યા શિવઃ શિવા ॥ ૭૬ ॥

વાસવો વાસવસ્થી ચ વાસાખ્યો ધનવિગ્રહા ।
આખણ્ડલો વિખણ્ડા ચ ખણ્ડસ્થો ખણ્ડખઞ્જની ॥ ૭૭ ॥

ખડ્ગહસ્તો બાણહસ્તા બાણગો બાણવાહના ।
સિદ્ધાન્તજ્ઞો ધ્વાન્તહન્ત્રી ધનસ્થો ધાન્યવર્દ્ધીની ॥ ૭૮ ॥

લોકાનુરાગો રાગસ્થા સ્થિતઃ સ્થાપકભાવના ।
સ્થાનભ્રષ્ટોઽપદસ્થા ચ શરચ્ચન્દ્રનિભાનના ॥ ૭૯ ॥

ચન્દ્રોદયશ્ચન્દ્રવર્ણા ચારુચન્દ્રો રુચિસ્થિતા ।
રુચિકારી રુચિપ્રીતા રચનો રચનાસના ॥ ૮૦ ॥

રાજરાજો રાજકન્યા ભુવનો ભુવનાશ્રયા ।
સર્વજ્ઞઃ સર્વતોભદ્રા વાચાલો લયધાતિની ॥ ૮૧ ॥

લિઙ્ગરૂપધરો લિઙ્ગા કલિઙ્ગઃ કાલકેશરી ।
કેવલાનન્દરૂપાખ્યો નિર્વાણમોક્ષદાયિની ॥ ૮૨ ॥

મહામેઘગાઢ મહાનન્દરૂપા મહામેઘજાલો મહાઘોરરૂપા ।
મહામેઘમાલઃ સદાકારપાલા મહામેઘમાલામલાલોલકાલી ॥ ૮૩ ॥

વિયદ્વ્યાપકો વ્યાપિકા સર્વદેહે મહાશૂરવીરો મહાધર્મવીરા ।
મહાકાલરૂપી મહાચણ્ડરૂપા વિવેકી મદૈકી કુલેશઃ કુલેશી ॥ ૮૪ ॥

સુમાર્ગી સુગીતા શુચિસ્વો વિનિતા મહાર્કો વિતર્કા સુતર્કોઽવિતર્કા ।
કૃતીન્દ્રો મહેન્દ્રી ભગો ભાગ્યચન્દ્રા ચતુર્થો મહાર્થા નગઃ કીર્તીચન્દ્રા ॥ ૮૫ ॥

વિશિષ્ટો મહેષ્ટિર્મનસ્વી સુતુષ્ટિર્મહાષડ્દલસ્થો મહાસુપ્રકાશા ।
ગલચ્ચન્દ્રધારામૃતસ્નિગ્ધદેહો ગલત્કોટિસૂર્યપ્રકાશાભિલાષા ॥ ૮૬ ॥

મહાચણ્ડવેગો મહાકુણ્ડવેગી મહારુણ્ડખણ્ડો મહામુણ્ડખણ્ડા ।
કુલાલભ્રમચ્ચક્રસારઃ પ્રકારા કુલાલો મલાકા રચક્રપ્રસારી ॥ ૮૭ ॥

કુલાલક્રિયાવાન્ મહાઘોરખણ્ડઃ કુલાલક્રમેણ ભ્રમજ્ઞાનખણ્ડા ।
પ્રતિષ્ઠઃ પ્રતિષ્ઠા પ્રતીક્ષઃ પ્રતીક્ષા મહાખ્યો મહાખ્યા સુકાલોઽતિદીક્ષા ॥ ૮૮ ॥

મહાપઞ્ચમાચારતુષ્ટઃ પ્રચેષ્ટા મહાપઞ્ચમા પ્રેમહા કાન્તચેષ્ટા ।
મહામત્તવેશો મહામઙ્ગલેશી સુરેશઃ ક્ષપેશી વરો દીર્ઘવેશા ॥ ૮૯ ॥

ચરો બાહ્યનિષ્ઠા ચરશ્ચારુવર્ણા કુલાદ્યોઽકુલાદ્યા યતિર્યાગવાદ્યા ।
કુલોકાપહન્તા મહામાનહન્ત્રી મહાવિષ્ણુયોગી મહાવિષ્ણુયોગા ॥ ૯૦ ॥

ક્ષિતિક્ષોભહન્તા ક્ષિતિક્ષુબ્ધબાધા મહાર્ઘો મહાર્ઘા ધની રાજ્યકાર્યા ।
મહારાત્રિ સાન્દ્રાન્ધકારપ્રકાશો મહારાત્રિ સાન્દ્રાન્ધકારપ્રવેશા ॥ ૯૧ ॥

મહાભીમગમ્ભીરશબ્દપ્રશબ્દો મહાભીમગમ્ભીરશબ્દાપશબ્દા ।
કુલા જ્ઞાનદાત્રી યમો યામયાત્રા વશી સૂક્ષ્મવેશાશ્વગો નામમાત્રા ॥ ૯૨ ॥

હિરણ્યાક્ષહન્તા મહાશત્રુહન્ત્રી વિનાશપ્રિયો બાણનાશપ્રિયા ચ ।
મહાડાકિનીશો મહારાકિણીશો મહાડાકિની સા મહારાકિણી સા ॥ ૯૩ ॥

મુકુન્દો મહેન્દ્રો મહાભદ્રચન્દ્રા ક્ષિતિત્યાગકર્તા મહાયોગકર્ત્રી ।
હિતો મારહન્ત્રી મહેશેશ ઇન્દ્રા ગતિક્ષોભભાવો મહાભાવપુઞ્જા ॥ ૯૪ ॥

શશીનાં સમૂહો વિધોઃ કોટિશક્તિઃ કદમ્બાશ્રિતો વારમુખ્યા સતીના ।
મહોલ્લાસદાતા મહાકાલમાતા સ્વયં સર્વપુત્રઃ સ્વયં લોકપુત્રી ॥ ૯૫ ॥

મહાપાપહન્તા મહાભાવભર્ત્રી હરિઃ કાર્તીકી કાર્તીકો દેવસેના ।
જયાપ્તો વિલિપ્તા કુલાપ્તો ગણાપ્તા સુવીર્યો સભાષા ક્ષિતીશોઽભિયાતા ॥ ૯૬ ॥

ભવાન્ ભાવલક્ષ્મીઃ પ્રિયઃ પ્રેમસૂક્ષ્મા જનેશો ધનેશી કૃપો માનભઙ્ગા ।
કઠોરોત્કટાનાં મહાબુદ્ધિદાતા કૃતિસ્થા ગુણજ્ઞો ગુણાનન્દવિજ્ઞા ॥ ૯૭ ॥

મહાકાલપૂજ્યો મહાકાલપૂજ્યા ખગાખ્યો નગાખ્યા ખરઃ ખડ્ગહસ્તા ।
અથર્વોઽથર્વાન્દોલિતસ્થઃ મહાર્થા ખગક્ષોભનાશા હવિઃ કૂટહાલા ॥ ૯૮ ॥

મહાપદ્મ માલાધૃતો ગાણપત્યા ગણસ્થો ગભીરા ગુરુઃ જ્ઞાનગમ્યા ।
ઘટપ્રાણદાતા ઘનાકારરૂપા ભયાર્થોઙબીજાઙવારીઙકર્તા ॥ ૯૯ ॥

ભવો ભાવમાતા નરો યામધ્યાતા ચલાન્તોઽચલાખ્યા ચયોઽઞ્જાલિકા ચ ।
છલજ્ઞશ્છલાઢ્યા છકારશ્છકારા જયો જીવનસ્થા જલેશો જલેશા ॥ ૧૦૦ ॥

જપઞ્જાપકારી જગજ્જીવનીશા જગત્પ્રાણનાથો જગદાલ્હાદકારી ।
ઝરો ઝર્ઝરીશા ઝનત્કારશબ્દો ઝનઞ્ઝઞ્જનાનાદઝઙ્કારરાવા ॥ ૧૦૧ ॥

ઞચૈતન્યકારી ઞકૈવલ્યનારી હનોલ્લાસધારી ટનત્ટઙ્કહસ્તા ।
ઠરેશો પવિષ્ટશ્ઠકારાદિકોટી ડરો ડાકિનીશો ડરેશો ડમારા ॥ ૧૦૨ ॥

ઢમેશો હિ ઢક્કા વરસ્થાનબીજો ણવર્ણા તમાલતનુઃ સ્થાનનિષ્ઠા ।
થકારાર્ણમાનસ્થનિસ્થોઽસંખ્યા દયાવાન્ દયાર્દ્રા ધનેશો ધનાઢ્યા ॥ ૧૦૩ ॥

નવીનો નગેભાગતીર્ણાઙ્ગહારો નગેશી પરઃ પારણી સાદિપાલા ।
ફલાત્મા ફલા ફાલ્ગુની ફેણનાશઃ ફલાભૂષણાઢ્યા વશી વાસરમ્યા ॥ ૧૦૪ ॥

ભગાત્મા ભવસ્ત્રી મહાબીજમાનો મહાબીજમાલા મુકુન્દઃ સુસૂક્ષ્મા ।
યતિસ્થા યશસ્થા રતાનન્દકર્તા રતિર્લાકિનીશો લયાર્થ પ્રચણ્ડા ॥ ૧૦૫ ॥

પ્રવાલાઙ્ગધારી પ્રવાલાઙ્ગમાલા હલોહાલહેલાપદઃ પાદતાલા ।
વશીન્દ્રઃ પ્રકાશો વરસ્થાનવાસા શિવઃ શ્રીધરાઙ્ગઃ શલાકા શિલા ચ ॥ ૧૦૬ ॥

ષડાધારવાસી ષડાધારવિદ્યા ષડામ્ભોજસંસ્થઃ ષડબ્જોપવિષ્ટા ।
સદા સાધરોગ્રોપવિષ્ટાઽપરાગી સુસૂક્તાપયસ્થા પલાશ્રયસ્થિતા ॥ ૧૦૭ ॥

હરસ્થોગ્રકર્મા હરાનન્દધારા લઘુસ્થો લિપિસ્થા ક્ષયીક્ષુબ્ધક સંખ્યા ।
અનન્તો નિર્વાણાહરાકારબીજા ઉરસ્થોઽપ્યુરુસ્થા ઉરા ઊર્ધ્વરૂપા ॥ ૧૦૮ ॥

ઋચસ્થો હિ ૠગાલસો દીર્ઘલૃસ્થા ત્વમેકો હિ ચૈમ્બીજગુર્વી ગુણસ્થા ।
સદૌઙ્કારવર્ણા હ્સૌંકારબીજા અસઙ્કારચન્દ્રો હ્યુસઃ કારવીરા ॥ ૧૦૯ ॥

હરીન્દ્રો હરીશા હરિઃ કૃષ્ણરૂપા શિવો વેદભાષા ચ શૌરિઃ પ્રસઙ્ગા ।
ગણાધ્યક્ષરૂપી પરાનન્દભક્ષા પરેશો ગણેશી રસો વાસપૂજ્યા ॥ ૧૧૦ ॥

ચકોરિ કુલપ્રાણબુદ્ધિસ્થિતિસ્થા સ્વયં કામધેનુસ્વરૂપી વિરૂપા ।
શ્રીહિરણ્યપ્રભઃ શ્રી હિરણ્યપ્રભાઙ્ગી પ્રભાતાર્કવર્ણોઽરુણાકારણાઙ્ગી ॥ ૧૧૧ ॥

વિભા કોટિધારા ધરાધાર કોષા રણીશો પ્રત્યાદિકૂટોઽધરો ધારણા શૌરિરાર્યા ।
મહાયજ્ઞસંસ્થો મહાયજ્ઞનિષ્ઠા સદાકર્મસઙ્ગઃ સદામઙ્ગરઙ્ગા ॥ ૧૧૨ ॥

કિરાતીપતિ રાકિણી કાલપુત્રી શિલાકોટ નિર્માણદોહા વિશાલા ।
કલાર્કકલસ્થો કલાકિઙ્કિણીસ્થા કિશોરઃ કિશોરી કુરુક્ષેત્રકન્યા ॥ ૧૧૩ ॥

મહાલાઙ્ગલિશ્રી બલોદ્ધામકૃષ્ણઃ કુલાલાદિવિદ્યાઽભયો ભાવશૂન્યા ।
મહાલાકિની કાકિની શાકિનીશો મહાસુપ્રકાશા પરો હાકિનીશા ॥ ૧૧૪ ॥

કુરુક્ષેત્રવાસી કુરુપ્રેમમૂર્તી ર્મહાભૂતિભોગી મહાયોગિની ચ ।
કુલાઙ્ગારકારો કુલાઙ્ગીશકન્યા તૃતીયસ્તૃતીયાઽદ્વિતીયોઽદ્વિતીયા ॥ ૧૧૫ ॥

મહાકન્દવાસી મહાનન્દકાશી પુરગ્રામવાસી મહાપીઠદેશા ।
જગન્નાથ વક્ષઃ સ્થલસ્થો વરેણ્યા ચ્યુતાનન્દકર્તા રસાનન્દકર્ત્રી ॥ ૧૧૬ ॥

જગદ્દીપકલો જગદ્દીપકાલી મહાકામરૂપી મહાકામપીઠા ।
મહાકામપીઠસ્થિરો ભૂતશુદ્ધિ ર્મહાભૂતશુદ્ધિઃ મહાભૂતસિદ્ધિઃ ॥ ૧૧૭ ॥

પ્રભાન્તઃ પ્રવીણા ગુરુસ્થો ગિરિસ્થા ગલદ્ધારધારી મહાભક્તવેષા ।
ક્ષણક્ષુન્નિવૃત્તિનીવૃત્તાન્તરાત્મા સદન્તર્ગતસ્થા લયસ્થાનગામી ॥ ૧૧૮ ॥

લયાનન્દકામ્યા વિસર્ગાપ્તવર્ગો વિશાલાક્ષમાર્ગા કુલાર્ણઃ કુલાર્ણા ।
મનસ્થા મનઃશ્રીઃ ભયાનન્દદાતા સદા લાણગીતા ગજજ્ઞાનદાતા મહામેરુપાયા ॥ ૧૧૯ ॥

તરોર્મૂલવાસી તરજ્ઞોપદર્શા સુરેશઃ સમેશઃ સુરેશા સુખી ખડ્ગનિષ્ઠા ।
ભયત્રાણકર્તા ભયજ્ઞાનહન્ત્રી જનાનાં મખસ્થો મખાનન્દભઙ્ગા ॥ ૧૨૦ ॥

મહાસત્પથસ્થો મહાસત્પથજ્ઞા મહાબિન્દુમાનો મહાબિન્દુમાના ।
ખગેન્દ્રોપવિષ્ટો વિસર્ગાન્તરસ્થા વિસર્ગપ્રવિષ્ટો મહાબિન્દુનાદા ॥ ૧૨૧ ॥

સુધાનન્દભક્તો વિધાનન્દમુક્તિઃ શિવાનન્દસુસ્થો વિનાનન્દધાત્રી ।
મહાવાહનાહ્લાદકારી સુવાહા સુરાનન્દકારા ગિરાનન્દકારી ॥ ૧૨૨ ॥

હયાનન્દકાન્તિઃ મતઙ્ગસ્થદેવો મતઙ્ગાધિદેવી મહામત્તરૂપઃ ।
તદેકો મહાચક્રપાણિઃ પ્રચણ્ડા ખિલાપસ્થલસ્થોઽવિહમ્નીશપત્ની ॥ ૧૨૩ ॥

શિખાનન્દકર્તા શિખાસારવાસી સુશાકમ્ભરી ક્રોષ્ટરી વેદવેદીસુગન્ધા ।
યુગો યોગકન્યા દવો દીર્ઘકન્યા શરણ્યઃ શરણ્યા મુનિજ્ઞાનગમ્યા સુધન્યઃ સુધન્યા ॥ ૧૨૪ ॥

શશી વેદજન્યા યમી યામવામા હ્યકામો હ્યકામા સદા ગ્રામકામા ।
ધૃતીશઃ ધૃતીશા સદા હાટકસ્થાઽ યનેશોઽયનેશી ભકારો ભગીરા ॥ ૧૨૫ ॥

ચલત્ખઞ્જનસ્થઃ ખલત્ખેલનસ્થા વિવાતી કિરાતી ખિલાઙ્ગોઽખિલાઙ્ગી ।
બૃહત્ખેચરસ્થો બૃહત્ખેચરી ચ મહાનાગરાજો મહાનાગમાલા ॥ ૧૨૬ ॥

હકારાર્દ્ધસંજ્ઞા વૃતોહારમાલા મહાકાલનેમિપ્રહા પાર્વતી ચ ।
તમિસ્રા તમિસ્રાવૃતો દુઃખહત્યા વિપન્નો વિપન્ના ગુણાનન્દકન્યા ॥ ૧૨૭ ॥

સદા દુઃખહન્તા મહાદુઃખહન્ત્રી પ્રભાતાર્ક વર્ણઃ પ્રભાતારુણશ્રીઃ ।
મહાપર્વતપ્રેમભાવોપપન્નો મહાદેવપત્નીશભાવોપપન્ના ॥ ૧૨૮ ॥

મહામોક્ષનીલપ્રિયા ભક્તિદાતા નયાનન્દ ભક્તિપ્રદા દેવમાતા ॥ ૧૨૯ ॥

ઇત્યેતત્કથિતં નાથ મહાસ્તોત્રં મનોરમમ્ ।
સહસ્રનામયોગાઽઙ્ગમષ્ટોત્તરસમન્વિતમમ્ ॥ ૧૩૦ ॥

યઃ પઠેત્ પ્રાતરુત્થાય શુચિર્વાશુચિમાનસઃ ।
ભક્ત્યા શાન્તિમવાપ્નોતિ અનાયાસેન યોગિરાટ્ ॥ ૧૩૧ ॥

પ્રત્યહં ધ્યાનમાકૃત્ય ત્રિસન્ધ્યં યઃ પઠેત્ શુચિઃ ।
ષણ્માસાત્ પરમો યોગી સત્યં સત્યં સુરેશ્વર ॥ ૧૩૨ ॥

અકાલમૃત્યુહરણં સર્વવ્યાધિવિનાશનમ્ ।
અપમૃત્ય્વાદિહરણં વારમેકં પઠેદ્યદિ ॥ ૧૩૩ ॥

પઠિત્ત્વા યે ન ગચ્છન્તિ વિપત્કાલે મહાનિશિ ।
અનાયાસેન તે યાન્તિ મહાઘોરે ભયાર્ણવે ॥ ૧૩૪ ॥

અકાલે યઃ પઠેન્નિત્યં સુકાલસ્તત્ક્ષણાદ્ભવેત્ ।
રાજસ્વહરણે ચૈવ સુવૃત્તિહરણાદિકે ॥ ૧૩૫ ॥

માસૈકપઠનાદેવ રાજસ્વં સ લભેદ્ ધ્રુવમ્ ।
વિચરન્તિ મહાવીરાઃ સ્વર્ગે મર્ત્યે રસાતલે ॥ ૧૩૬ ॥

ગણેશતુલ્યવલિનો મહાક્રોધશરીરિણઃ ।
એતત્સ્તોત્રપ્રસાદેન જીવન્મુક્તો મહીતલે ॥ ૧૩૭ ॥

મહાનામસ્તોત્રસારં ધર્માધર્મનિરૂપણમ્ ।
અકસ્માત્ સિદ્ધિદં કામ્યં કામ્યં પરમસિદ્ધિદમ્ ॥ ૧૩૮ ॥

મહાકુલકુણ્ડલિન્યાઃ ભવાન્યાઃ સાધને શુભે ।
અભેદ્યભેદને ચૈવ મહાપાતકનાશને ॥ ૧૩૯ ॥

મહાઘોરતરે કાલે પઠિત્વા સિદ્ધિમાપ્નુયાત્ ।
ષટ્ચક્રસ્તમ્ભનં નાથ પ્રત્યહં યઃ કરોતિ હિ ॥ ૧૪૦ ॥

મનોગતિસ્તસ્ય હસ્તે સ શિવો ન તુ માનુષઃ ।
યોગાભ્યાસં યઃ કરોતિ ન સ્તવઃ પઠ્યતે યદિ ॥ ૧૪૧ ॥

યોગભ્રષ્ટો ભવેત્ ક્ષિપ્રં કુલાચારવિલઙ્ઘનાત્ ।
કુલીનાય પ્રદાતવ્યં ન ખલ્વકુલેશ્વરમ્ ॥ ૧૪૨ ॥

કુલાચારં સમાકૃત્ય બ્રાહ્મણાઃ ક્ષત્રિયાદયઃ ।
યોગિનઃ પ્રભવન્ત્યેવ સ્તોત્રપાઠાત્ સદામરાઃ ॥ ૧૪૩ ॥

આનન્દભૈરવ ઉવાચ
વદ કાન્તે રહસ્યં મે મયા સર્વઞ્ચ વિસ્મૃતમ્ ।
મહાવિષં કાલકૂટં પીત્ત્વા દેવાદિરક્ષણાત્ ॥ ૧૪૪ ॥

કણ્ઠસ્થાઃ દેવતાઃ સર્વા ભસ્મીભૂતાઃ સુસમ્ભૃતાઃ ।
મહાવિષજ્વાલયા ચ મમ દેહસ્થદેવતાઃ ॥ ૧૪૫ ॥

કૈવલ્યનિરતાઃ સર્વે પ્રાર્થયન્તિ નિરન્તરમ્ ।
ષટ્ચક્રં કથયિત્વા તુ સન્તોષં મે કુરુ પ્રભો ।
ષટ્ચક્રભેદકથનમમૃતશ્રવણાદિકમ્ ॥ ૧૪૬ ॥

કથિત્વા મમ સન્તોષં કુરુ કલ્યાણિ વલ્લભે ।
અમૃતાનન્દજલધૌ સુધાભિઃ સિક્તવિગ્રહમ્ ॥ ૧૪૭ ॥

કૃત્ત્વા કથય શીઘ્રં મે ચાયુષં પરિવર્ધય ।
આનન્દભૈરવી ઉવાચ
નિગૂઢાર્થ મહાકાલ કાલેશ જગદીશ્વર ॥ ૧૪૮ ॥

ભૈરવાનન્દનિલય કાલકૂટનિષેવણ ।
ઇદાનીં શૃણુ યોગાર્થ મયિ સંયોગ એવ ચ ॥ ૧૪૯ ॥

શ્રુત્વા ચૈતત્ક્રિયાકાર્યં નરો યોગીશ્વરો ભવેત્ ।
મમોદ્ભવઃ ખેઽમલે ચ સર્વાકારવિવર્જીતે ॥ ૧૫૦ ॥

ભ્રૂમધ્યે સર્વદેહે ચ સ્થાપયિત્વા ચ માં નરઃ ।
ભાવ્યતે ચાપરિચ્છન્નં બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાત્મકમ્ ॥ ૧૫૧ ॥

મમ રૂપં મહાકાલ સત્ત્વરજસ્તમઃ પ્રિયમ્ ।
કેવલં રજોયોગેન શરીરં નાપિ તિષ્ઠતિ ॥ ૧૫૨ ॥

તથા કેવલયોગેન તમસા નાપિ તિષ્ઠતિ ।
તથા કેવલસત્ત્વેન કુતો દેહી પ્રતિષ્ઠતિ ।
અતસ્ત્રિગુણયોગેન ધારયામિ નવાઙ્ગકમ્ ॥ ૧૫૩ ॥

શનૈઃ શનૈઃ વિજેતવ્યાઃ સત્ત્વરજસ્તમોગુણાઃ ।
આદૌ જિત્વા રજોધર્મં પશ્ચાત્તામસમેવ ચ ॥ ૧૫૪ ॥

સર્વશેષે સત્ત્વગુણં નરો યોગીશ્વરો ભવેત્ ।
ગુણવાન્ જ્ઞાનવાન્ વાગ્મી સુશ્રીર્ધર્મી જિતેન્દ્રિયઃ ॥ ૧૫૫ ॥

શુદ્ધનિર્મલસત્વં તુ ગુણમાશ્રિત્ય મોક્ષભાક્ ।
સદા સત્ત્વગુણાચ્છન્નં પુરુષં કાલ એવ ચ ॥ ૧૫૬ ॥

પશ્યતીહ ન કદાચિજ્જરામૃત્યુવિવર્જીતમ્ ।
તં જનં પરમં શાન્તં નિર્મલં દ્વૈતવર્જીતમ્ ॥ ૧૫૭ ॥

સર્વત્યાગિનમાત્માનં કાલઃ સર્વત્ર રક્ષતિ ।
જલે વા પર્વતે વાપિ મહારણ્યે રણસ્થલે ॥ ૧૫૮ ॥

ભૂગર્ત્તનિલયે ભીતે સંહારે દુષ્ટવિગ્રહે ।
સન્તિષ્ઠતિ મહાયોગી સત્યં સત્યં કુલેશ્વર ॥ ૧૫૯ ॥

મહાયોગં શૃણુ પ્રાણવલ્લભ શ્રીનિકેતન ।
યોગાર્થં પરમં બ્રહ્મયોગાર્થ પરન્તપઃ ॥ ૧૬૦ ॥

યે જાનન્તિ મહાયોગં મિરયન્તે ન ચ તે નરાઃ ।
કૃત્વા કૃત્વા ષડ્દલસ્ય સાધનં કૃત્સ્નસાધનમ્ ॥ ૧૬૧ ॥

તતઃ કુર્યાન્મૂલપદ્મે કુણ્ડલીપરિચાલનમ્ ।
મુહુર્મુહુશ્ચાલનેન નરો યોગીશ્વરો ભવેત્ ॥ ૧૬૨ ॥

એકાન્તનિર્મલે દેશે દુર્ભીક્ષાદિવિવર્જીતે ।
વર્ષમેકાસને યોગી યોગમાર્ગપરો ભવેત્ ॥ ૧૬૩ ॥

પદ્માસનં સદા કુર્યાદ્ બદ્ધપદ્માસનં તથા ।
મહાપદ્માસનં કૃત્વા તથા ચાસનમઞ્જનમ્ ॥ ૧૬૪ ॥

તત્પશ્ચાત્ સ્વસ્તિકાખ્યઞ્ચ બદ્ધસ્વસ્તિકમેવ ચ ।
યોગાભ્યાસે સદા કુર્યાત્ મન્ત્રસિદ્ધ્યાદિકર્મણિ ॥ ૧૬૫ ॥

ચક્રાસનં સદા યોગી યોગસાધનકર્મણિ ।
બદ્ધચક્રાસનં નામ મહાચક્રાસનં તથા ॥ ૧૬૬ ॥

કૃત્વા પુનઃ પ્રકર્તવ્યં બદ્ધયોગેશ્વરાસનમ્ ।
યોગેશ્વરાસનં કૃત્વા મહાયોગેશ્વરાસનમ્ ॥ ૧૬૭ ॥

વીરાસનં તતઃ કુર્યાત્ મહાવીરાસનં તથા ।
બદ્ધવીરાસનં કૃત્વા નરો યોગેશ્વરો ભવેત્ ॥ ૧૬૮ ॥

તતઃ કુર્યાન્મહાકાલ બદ્ધકુક્કુટાસનમ્ ।
મહાકુક્કુટમાકૃત્ય કેવલં કુક્કુટાસનમ્ ॥ ૧૬૯ ॥

મયૂરાસનમેવં હિ મહામયૂરમેવ ચ ।
બદ્ધમયૂરમાકૃત્ય નરો યોગેશ્વરો ભવેત્ ॥ ૧૭૦ ॥

એતત્ સર્વં પ્રવક્તવ્યં વિચાર્ય સુમનઃપ્રિય ।
અભિષેકપ્રકરણે આસનાદિપ્રકાશકમ્ ॥ ૧૭૧ ॥

કથિતવ્યં વિશેષેણ ઇદાનીં શૃણુ ષટ્ક્રમમ્ ।
બ્રહ્મા વિષ્ણુશ્ચ રુદ્રશ્ચ ઈશ્વરશ્ચ સદાશિવઃ ॥ ૧૭૨ ॥

તતઃ પરશિવો દેવઃ ષટ્શિવાઃ ષટ્પ્રકાશકાઃ ।
એતેષાં ષડ્ગુણાનન્દાઃ શક્તયઃ પરદેવતાઃ ॥ ૧૭૩ ॥

ષટ્ચક્રભેદનરતા મહાવિદ્યાધિદેવતાઃ ।
એતેષાં સ્તવનં કુર્યાત્ પરદેવસમન્વિતમ્ ॥ ૧૭૪ ॥

એતત્પ્રકારકરણે યશ્ચ પ્રત્યહમાદરાત્ ।
ક્રિયાનિવિષ્ટઃ સર્વત્ર ભાવનાગ્રહરૂપધૃક્ ॥ ૧૭૫ ॥

સ પશ્યતિ જગન્નાથં કમલોપગતં હરિમ્ ।
આદૌ હરેર્દર્શનઞ્ચ કારયેદ્યેન કુણ્ડલી ॥ ૧૭૬ ॥

તતો રુદ્રસ્ય સઞ્જ્ઞાયાં લાકિન્યાઃ શુભદર્શનમ્ ।
સર્વશઃ ક્રમશો નાથ દર્શનં પ્રાપ્યતે નરઃ ॥ ૧૭૭ ॥

શનૈઃ શનૈર્મહાકાલ કૈલાસદર્શનં ભવેત્ ।
ક્રમેણ સર્વસિદ્ધિઃ સ્યાત્ અષ્ટાઙ્ગયોગસાધનાત્ ॥ ૧૭૮ ॥

અષ્ટાઙ્ગસાધને કાલે યદ્યત્ કર્મં કરોતિ હિ ।
તત્સર્વં પરિયત્નેન શૃણુ સાદરપૂર્વકમ્ ।
તત્ક્રિયાદિકમાકૃત્ય શીધ્રં યોગી ભવિષ્યતિ ॥ ૧૭૯ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે ઉત્તરતન્ત્રે ભૈરવીભૈરવસંવાદે
શ્રીરાકિણીકેશવસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Rakinikesava :

1000 Names of Sri Rakini Kesava | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top