1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Sharika | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Sharika Sahasranamavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીશારિકાસહસ્રનામાવલિઃ ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીશારિકાયૈ નમઃ ।

વિનિયોગઃ –
અસ્ય શ્રીશારિકાભગવતીસહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય શ્રીમહાદેવ ઋષિઃ,
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ, શ્રીશારિકા ભગવતી દેવતા, શાં બીજં,
શ્રીં શક્તિઃ, ફ્રાં કીલકં, ધર્માર્થકામમોક્ષાર્થે વિનિયોગઃ ॥

ઋષ્યાદિન્યાસઃ –
ૐ શ્રીમહાદેવઋષયે નમઃ શિરસિ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દસે નમઃ મુખે ।
શ્રીશારિકાભગવતી દેવતાયૈ નમઃ હૃદયે ।
શાં બીજાય નમઃ દક્ષસ્તને ।
શ્રીં શક્તયે નમઃ વામસ્તને ।
ફ્રાં કીલકાય નમઃ નાભૌ ।
શ્રીશારિકાભગવતી પ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે પાઠે વિનિયોગાય નમઃ પાદયોઃ ॥

ષડઙ્ગન્યાસઃ ।

કરન્યાસઃ –
હ્રાં શ્રાં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ । હ્રીં શ્રીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
હ્રૂં શ્રૂં મધ્યમાભ્યાં નમઃ । હ્રૈં શ્રૈં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
હ્રૌં શ્રૌં કનિષ્ઠાભ્યાં નમઃ । હ્રઃ શ્રઃ કરતલકરપુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।

અઙ્ગન્યાસઃ –
હ્રાં શ્રાં હૃદયાય નમઃ । હ્રીં શ્રીં શિરસે સ્વાહા ।
હ્રૂં શ્રૂં શિખાયૈ વષટ્ । હ્રૈં શ્રૈં કવચાય હુમ્ ।
હ્રૌં શ્રૌં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ । હ્રઃ શ્રઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।

॥ ધ્યાનમ્ ॥

બાલાર્કકોટિસદૃશીમિન્દુચૂડાં કરામ્બુજૈઃ ।
વરચક્રાભયાસીંશ્ચ ધારયન્તીં હસન્મુખીમ્ ॥ ૧ ॥

સિંહારૂઢાં રક્તવસ્ત્રાં રક્તાભરણભૂષિતામ્ ।
વામદેવાઙ્કનિલયાં હૃત્પદ્મે શારિકાં ભજે ॥ ૨ ॥

બાલાર્કકોટિદ્યુતિમિન્દુચૂડાં વરાસિચક્રાભયબાહુમાદ્યામ્ ।
સિંહાધિરૂઢાં શિવવામદેહલીનાં ભજે ચેતસિ શારિકેશીમ્ ॥ ૩ ॥

અથ સહસ્રનામાવલિઃ ॥

ૐ શ્રીશારિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ શિલાયૈ નમઃ ।
ૐ શાર્યૈ નમઃ ।
ૐ શુક્યૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તમાનસગોચરાયૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તિસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ શાન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામપયોધરાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ શશાઙ્કબિમ્બાભાયૈ નમઃ ।
ૐ શશાઙ્કકૃતશેખરાયૈ નમઃ ।
ૐ શશાઙ્કશોભિલાવણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શશાઙ્કમધ્યવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શાર્દૂરલવાહાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ શાર્દૂલસ્થિત્યૈ નમઃ । ૨૦ ।

ૐ ઉત્તમાયૈ નમઃ ।
ૐ શાર્દૂલચર્મવસનાયૈ નમઃ ।
ૐ શક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ શાર્દૂલવાહનાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માવત્યૈ નમઃ ।
ૐ પીનાયૈ નમઃ ।
ૐ પીનવક્ષોજકુટ્મલાયૈ નમઃ ।
ૐ પીતામ્બરાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તદન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ દાડિમીકુસુમોપમાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્ફુરદ્રત્નાંશુખચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ રત્નમણ્ડલવિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તામ્બરધરાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ । –
ૐ રત્નમાલાવિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ રત્નસમ્મૂર્છિતાત્મને નમઃ ।
ૐ દીપ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ દીપ્તશિખાયૈ નમઃ ।
ૐ દયાયૈ નમઃ । ૪૦ ।

ૐ દયાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્પલતાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્પાન્તદહનોપમાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમનાદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભયાનકમુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગાયૈ નમઃ ।
ૐ કારાયૈ નમઃ ।
ૐ કારુણ્યરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગમાલાવિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ કુરુકુલ્લાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃશોદર્યૈ નમઃ ।
ૐ કાદમ્બર્યૈ નમઃ ।
ૐ પટોત્કૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ સત્યૈ નમઃ ।
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ । ૬૦ ।

ૐ સત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યાસત્યસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પરમ્પરાયૈ નમઃ ।
ૐ પટાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ પાટલાયૈ નમઃ ।
ૐ પાટલપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મવદનાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માકરાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ શરચ્છાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ શચ્યૈ નમઃ ।
ૐ રમ્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ વિભાવર્યૈ નમઃ ।
ૐ દ્યુમણયે નમઃ ।
ૐ તરણાયૈ નમઃ ।
ૐ પાઠાયૈ નમઃ ।
ૐ પીઠેશ્યૈ નમઃ । ૮૦ ।

ૐ પીવરાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ અચિન્ત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મુસલાધારાયૈ નમઃ ।
ૐ માતઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ મધુરસ્વનાયૈ નમઃ ।
ૐ વીણાગીતપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાથાયૈ નમઃ ।
ૐ ગારુડ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગરુડધ્વજાયૈ નમઃ ।
ૐ અતીવ સુન્દરાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ સુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ સુન્દરાલકાયૈ નમઃ ।
ૐ અલકાયૈ નમઃ ।
ૐ નાકમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ નાકિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નાકિપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પાતાલેશ્વરપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પાતાલતલચારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તરૂપાયૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ અજ્ઞાતાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અમેયાયૈ નમઃ ।
ૐ અપ્રમેયાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ આદિત્યરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દ્વાદશાદિત્યસમ્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શમ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામાકબીજિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિભાસાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાસુરવર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ સમસ્તાસુરઘાતિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સુધામય્યૈ નમઃ ।
ૐ સુધામૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સુધાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ સુખદાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરેશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ કૃશાનુવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ હવિષે નમઃ । ૧૨૦ ।

ૐ સ્વાહાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાહેશનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ અગ્નિવક્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ અગ્નિતર્પિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સોમસૂર્યાગ્નિનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂર્ભુવઃસ્વઃસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂમ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂદેવપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્ભુવે નમઃ ।
ૐ સ્વાત્મપૂજકાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્ભૂપુષ્પમાલાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્ભૂપુષ્પવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ આનન્દકન્દલ્યૈ નમઃ ।
ૐ કન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્કન્દમાત્રે નમઃ ।
ૐ શિલાલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ચેતનાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિદ્ભવાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવપત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભયાપહાયૈ નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ વિઘ્નેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગણેશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિઘ્નવિધ્વંસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નિશાયૈ નમઃ ।
ૐ વશ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વશિજનસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્તુત્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુતિધરાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુત્યૈ નમઃ ।
ૐ શાસ્ત્રવિધાનવિજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદશાસ્ત્રાર્થકોવિદાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યામય્યૈ નમઃ ।
ૐ વેદમય્યૈ નમઃ । –
ૐ વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિધાતૃવરદાયૈ નમઃ ।
ૐ વધ્વૈ નમઃ ।
ૐ વધૂરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વધૂપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વધૂપાનપ્રતર્પિતાયૈ નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ વધૂપૂજનસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ વધૂમાલાવિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ વામાયૈ નમઃ ।
ૐ વામેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ વામ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલાકુલવિચારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિતર્કતર્કનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રલયાનલસન્નિભાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞમુખાયૈ નમઃ ।
ૐ યાજકાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞપાત્રકાયૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ પર્વતાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ પિલમ્પિલાયૈ નમઃ ।
ૐ પદસ્થાનાયૈ નમઃ ।
ૐ પદદાયૈ નમઃ ।
ૐ નરકાન્તકાયૈ નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ નાર્યૈ નમઃ ।
ૐ નર્મપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીદાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીદશ્રીદાયૈ નમઃ ।
ૐ શરાયુધાયૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ રત્યૈ નમઃ ।
ૐ હૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ આહુત્યૈ નમઃ ।
ૐ હવ્યવાહનાયૈ નમઃ ।
ૐ હરેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિવધ્વૈ નમઃ ।
ૐ હાટકાઙ્ગદમણ્ડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હપુષાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વર્ગત્યૈ નમઃ ।
ૐ વૈદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સુમુખાયૈ નમઃ ।
ૐ મહૌષધ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વરોગહરાયૈ નમઃ ।
ૐ માધ્વ્યૈ નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ મધુપાનપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ મધુસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ મધુમય્યૈ નમઃ ।
ૐ મધુદાનવિશારદાયૈ નમઃ ।
ૐ મધુતૃપ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મધુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મધૂકકુસુમપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ માધવ્યૈ નમઃ ।
ૐ માધવીવલ્લ્યૈ નમઃ ।
ૐ મધુમત્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મદાલસાયૈ નમઃ ।
ૐ મારપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ મારપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મારદેવપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ મારેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ મૃત્યુહરાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિકાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોન્મનાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાવૈદ્યપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈદ્યાયૈ નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ વૈદ્યાચારાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સામન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ પીનવપુષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુટ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુર્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગરીયસ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલાન્તકાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલમુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ કઠોરાયૈ નમઃ ।
ૐ કરુણામય્યૈ નમઃ ।
ૐ નીલાયૈ નમઃ ।
ૐ નાભ્યૈ નમઃ ।
ૐ વાગીશ્યૈ નમઃ ।
ૐ દૂર્વાયૈ નમઃ ।
ૐ નીલસરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ અપારાયૈ નમઃ ।
ૐ પારગાયૈ નમઃ ।
ૐ ગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગત્યૈ નમઃ । ૨૪૦ ।

ૐ પ્રીત્યૈ નમઃ ।
ૐ પયોધરાયૈ નમઃ ।
ૐ પયોદસદૃશચ્છાયાયૈ નમઃ ।
ૐ પારદાકૃતિલાલસાયૈ નમઃ ।
ૐ સરોજનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ નીત્યૈ નમઃ ।
ૐ કીર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ કીર્તિકર્યૈ નમઃ ।
ૐ કથાયૈ નમઃ ।
ૐ કાશ્યૈ નમઃ ।
ૐ કામ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કપર્દીશાયૈ નમઃ ।
ૐ કાશપુષ્પોપમાયૈ નમઃ ।
ૐ રમાયૈ નમઃ ।
ૐ રામાયૈ નમઃ ।
ૐ રામપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ રામભદ્રદેવસમર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ રામસમ્પૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ રામસિદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ રામરાજ્યદાયૈ નમઃ । ૨૬૦ ।

ૐ રામભદ્રાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ રેવાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવક્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવવત્સલાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવદાવનચર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ દૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ દ્રુતગત્યૈ નમઃ ।
ૐ દમ્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ દામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિજયાયૈ નમઃ ।
ૐ જયાયૈ નમઃ ।
ૐ અશેષસુરસમ્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નિઃશેષાસુરસૂદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વટિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વટમૂલસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ લાસ્યહાસ્યૈકવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ અરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્ગુણાયૈ નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ સત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સદાસન્તોષવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સોમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યજુર્વહાયૈ નમઃ ।
ૐ યામ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યમુનાયૈ નમઃ ।
ૐ યામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યમ્યૈ નમઃ ।
ૐ દાક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ દયાયૈ નમઃ ।
ૐ વરદાયૈ નમઃ ।
ૐ દાલ્ભ્યસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ પૌરન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ પુલોમેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ પૌલોમ્યૈ નમઃ ।
ૐ પુલકાઙ્કુરાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ વનભુવે નમઃ ।
ૐ વન્યાયૈ નમઃ । ૩૦૦ ।

ૐ વાનર્યૈ નમઃ ।
ૐ વનચારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સમસ્તવર્ણનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ સમસ્તવર્ણપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સમસ્તવરવર્ણાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સમસ્તગુરુવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ સમસ્તમુણ્ડમાલાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ માલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મધુપસ્વનાયૈ નમઃ ।
ૐ કોશપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ કોશવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ ચમત્કૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ અલમ્બુસાયૈ નમઃ ।
ૐ હાસદાયૈ નમઃ ।
ૐ સદસદ્રૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવર્ણમય્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્મૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાક્ષરમય્યૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મૂલવિદ્યેશ્વર્યૈ નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ ઈશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ અકારાયૈ નમઃ ।
ૐ ષોડશાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ કારાબન્ધવિમોચિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કકારવ્યઞ્જનાયૈ નમઃ ।
ૐ આક્રાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમન્ત્રાક્ષરાલયાયૈ નમઃ ।
ૐ અણુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ અમાલાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રૈગુણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અપરાજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તગુણમેખલાયૈ નમઃ ।
ૐ અપર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ પર્ણશાલાયૈ નમઃ ।
ૐ સાટ્ટહાસાયૈ નમઃ ।
ૐ હસન્તિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અદ્રિકન્યાયૈ નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ અટ્ટહાસાયૈ નમઃ ।
ૐ અજરાયૈ નમઃ ।
ૐ અસ્યાયૈ નમઃ । –
ૐ અરુન્ધત્યૈ નમઃ ।
ૐ અબ્જાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ અબ્જિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ । –
ૐ અમ્બુજાસનપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અબ્જહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ અબ્જપાદાયૈ નમઃ ।
ૐ અબ્જપૂજનતોષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અકારમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ । –
ૐ સર્વાનન્દકર્યૈ નમઃ ।
ૐ કલાયૈ નમઃ ।
ૐ આનન્દસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ આદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ આઘૂર્ણારુણલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ આદિદેવાન્તકાયૈ નમઃ ।
ૐ અક્રૂરાયૈ નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ આદિત્યકુલભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ આમ્બીજમણ્ડનાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ । –
ૐ આકારમાતૃકાવલ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દુસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દુબિમ્બાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇનકોટિસમપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દિરાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્દુરાશાલાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇતિહાસાયૈ નમઃ ।
ૐ કથાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્મૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇલાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇક્ષુરસાસ્વાદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇકારાક્ષરભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દુબિમ્બાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇનભદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇનેશ્વર્યૈ નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ ઇભગત્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇભગીત્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવપ્રખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશાયૈ નમઃ ।
ૐ કામકલાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ । –
ૐ ઈકારાશ્રિતમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉગ્રપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉગ્રચિત્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉગ્રવામાઙ્ગવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઉષાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈષ્ણવપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉગ્રતારાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉલ્મુકાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉમેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વર્યૈ નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ શ્રેષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉદકસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉદેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઉદકાયૈ નમઃ ।
ૐ અચ્છોદકદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉકારોદ્ભાસમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ઊષ્માયૈ નમઃ ।
ૐ ઊષાયૈ નમઃ ।
ૐ ઊષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉચિતવરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઋણહર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઋકારેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઋઌવર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ ઌવર્ણભાજે નમઃ ।
ૐ ૡકારભ્રુકુટ્યૈ નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ ।
ૐ બાલાદિત્યસમપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ એણાઙ્કમુકુટાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈહાયૈ નમઃ ।
ૐ એકારાક્ષરબીજિતાયૈ નમઃ । ૪૨૦ ।

ૐ એણપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ એણમધ્યવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ એણવત્સલાયૈ નમઃ ।
ૐ એણાઙ્કમધ્યસંસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ એકારોદ્ભાસકૂટિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઐકારોદ્ભાસકૂટિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઓઙ્કારશેખરાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ । –
ૐ ઔચિત્યપદમણ્ડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્ભોજનિલયસ્થાનાયૈ નમઃ ।
ૐ અઃસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વર્ગત્યૈ નમઃ ।
ૐ ષોડશસ્વરરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ષોડશસ્વરગાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ષોડશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ષોડશાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ કમલાયૈ નમઃ ।
ૐ કમલોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વર્યૈ કામેશ્વરાયૈ નમઃ । –
ૐ કલાભિજ્ઞાયૈ નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ કુમાર્યૈ નમઃ ।
ૐ કુટિલાલકાયૈ નમઃ ।
ૐ કુટિલાયૈ નમઃ ।
ૐ કુટિલાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ કુટુમ્બસંયુતાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલાકુલપદેશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ કુલેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ કુબ્જિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાયૈ નમઃ ।
ૐ કામાયૈ નમઃ ।
ૐ કામપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ કીરાયૈ નમઃ ।
ૐ કમનીયાયૈ નમઃ ।
ૐ કપર્દિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રકાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલકામાન્તકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કપાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કપાલેશ્યૈ નમઃ । ૪૬૦ ।

ૐ કર્પૂરચયચર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ કાદમ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કોમલાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાશ્મીર્યૈ નમઃ ।
ૐ કુઙ્કુમદ્યુત્યૈ નમઃ ।
ૐ કુન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ કૂર્ચાર્ણબીજાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કમનીયાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલાકુલાયૈ નમઃ ।
ૐ કરાલાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કરાલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિકરાલસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કામ્યાલકાયૈ નમઃ ।
ૐ કામદુઘાયૈ નમઃ ।
ૐ કામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કામપાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કન્થાધરાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃપાકર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ખડ્ગહસ્તાયૈ નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ ખર્પરેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ખેચર્યૈ નમઃ ।
ૐ ખગગામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ખેચરીમુદ્રયા યુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ખેચરત્વપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ખગાસનાયૈ નમઃ ।
ૐ ખલોલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ખેટેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ખલનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ખેવટકાયુધહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ખરાંશુદ્યુતિસન્નિભાયૈ નમઃ ।
ૐ ખાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ખબીજનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ખકારોલ્લાસમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈખર્યૈ નમઃ ।
ૐ બીજનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ખસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ખેચરવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગજાસ્યજનન્યૈ નમઃ । ૫૦૦ ।

ૐ ગણેશવરદાયૈ નમઃ ।
ૐ ગયાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોદાવર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગદાહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાધરવરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોધાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોવાહનેશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગરલાશનવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ ગામ્ભીર્યભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ ગકારાર્ણવિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘૃણાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોણાકરસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘુર્ઘુરાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરનાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘટસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘટજસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘનરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘુણેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘનવાહનસેવ્યાયૈ નમઃ । ૫૨૦ ।

ૐ ઘકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ઙાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ઙવર્ણનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ઙાણુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ઙણાલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ઙેશાયૈ નમઃ ।
ૐ ઙેન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ઙનાજાપ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઙવર્ણાક્ષરભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ચામીકરરુચયે નમઃ ।
ૐ ચાન્દ્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રરાગિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચલાયૈ નમઃ ।
ૐ ચલઞ્ચલાયૈ નમઃ ।
ૐ ચેલાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રકરાયૈ નમઃ ।
ૐ ચલ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચઞ્ચુરીકસ્વનાલાપાયૈ નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ ચમત્કારસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચટુલ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચાટુક્યૈ નમઃ ।
ૐ ચાર્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચમ્પાયૈ નમઃ ।
ૐ ચમ્પકસન્નિભાયૈ નમઃ ।
ૐ ચીનાંશુકધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ચાટ્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચકારાર્ણવિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ છત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ છત્રધરાયૈ નમઃ ।
ૐ છિન્નાયૈ નમઃ ।
ૐ છિન્નમસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ છટચ્છવયે નમઃ ।
ૐ છાયાસુતપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ છાયાયૈ નમઃ ।
ૐ છવર્ણામલમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ જગદમ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ જગજ્જ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ જ્યોતીરૂપાયૈ નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ જટાધરાયૈ નમઃ ।
ૐ જયદાયૈ નમઃ ।
ૐ જયકર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ જયસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ જયહાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જગત્પ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ જગત્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જગત્કર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ જરાતુરાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વરઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ જમ્ભદમન્યૈ નમઃ ।
ૐ જગત્પ્રાણાયૈ નમઃ ।
ૐ જયાવહાયૈ નમઃ ।
ૐ જમ્ભારિવરદાયૈ નમઃ ।
ૐ જૈત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ જીવનાયૈ નમઃ ।
ૐ જીવવાક્પ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ જાગ્રત્યૈ નમઃ ।
ૐ જગન્નિદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્યોન્યૈ નમઃ । ૫૮૦ ।

ૐ જલન્ધરાયૈ નમઃ ।
ૐ જાલન્ધરધરાયૈ નમઃ ।
ૐ જાયાયૈ નમઃ ।
ૐ જકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ઝમ્પાયૈ નમઃ ।
ૐ ઝિઞ્ઝેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઝાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ઝકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ઞાણુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ઞિણાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ ઞકોરેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઞણાયુધાયૈ નમઃ ।
ૐ ઞવર્ગબીજભૂષાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઞકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ટઙ્કાયુધાયૈ નમઃ ।
ૐ ટકારાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ટોટાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ટસુકુન્તલાયૈ નમઃ ।
ૐ ટઙ્કાયુધાયૈ નમઃ ।
ૐ ટલીરૂપાયૈ નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ ટકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ઠક્કુરાયૈ નમઃ ।
ૐ ઠક્કુરેશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઠકારત્રિતયેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઠઃસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ઠવર્ણાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઠકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ડક્કાયૈ નમઃ ।
ૐ ડક્કેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ડિમ્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ ડવર્ણાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ઢિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઢેહાયૈ નમઃ ।
ૐ ઢિલ્લહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ઢકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ણેશાયૈ નમઃ ।
ૐ ણાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ણવર્ગાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ણકારાક્ષરભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ તુર્યૈ નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ તુર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ તુલારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ તામસપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ તોતુલાયૈ નમઃ ।
ૐ તારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તારાયૈ નમઃ ।
ૐ સપ્તવિંશતિરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિગુણાયૈ નમઃ ।
ૐ ધ્યેયાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્ર્યમ્બકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિલોકધૃતે નમઃ ।
ૐ ત્રિવર્ગેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રય્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્ર્યક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપદાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિલોકજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રાત્રે નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ ત્રિપુરેશ્વરપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકોણસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકોણેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ કોણત્રયનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકોણપૂજનતુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકોણપૂજનશ્રિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકોણદાનસંલગ્નાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વકોણશુભાર્થદાયૈ નમઃ ।
ૐ વસુકોણસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ । –
ૐ વસુકોણાર્થવાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વસુકોણપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ષટ્ચક્રક્રમવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નાગપત્રસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શાર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિવૃત્તપૂજનાર્થદાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્દ્વારાગ્રગાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રબાહ્યાન્તરનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તામસ્યૈ નમઃ ।
ૐ તોમરપ્રખ્યાયૈ નમઃ । ૬૬૦ ।

ૐ તુમ્બુરુસ્વનનાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તુલાકોટિસ્વનાયૈ નમઃ ।
ૐ તાપ્યૈ નમઃ ।
ૐ તપસાં ફલવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તરલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ તમોહર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ તારકાસુરઘાતિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તર્યૈ નમઃ ।
ૐ તરણિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ તકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થલ્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્થવિરરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થૂલાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્થલાબ્જિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્થાવરેશાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થૂલમૂખ્યૈ નમઃ ।
ૐ થકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ દૂતિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવદૂત્યૈ નમઃ । ૬૮૦ ।

ૐ દણ્ડાયુધધરાયૈ નમઃ ।
ૐ દ્યુત્યૈ નમઃ ।
ૐ દયાયૈ નમઃ ।
ૐ દીનાનુકમ્પાયૈ નમઃ ।
ૐ દમ્ભોલિધરવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ દેશાનુચારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દ્રેક્કાયૈ નમઃ ।
ૐ દ્રાવિડેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ દવીયસ્યૈ નમઃ ।
ૐ દાક્ષાયણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દ્રુમલતાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવમાત્રે નમઃ ।
ૐ અધિદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ દધિજાયૈ નમઃ ।
ૐ દુર્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ -? નમઃ ।
ૐ દેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાક્ષરાયૈ નમઃ ।
ૐ દામોદરસુપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દામોદરવરપ્રદાયૈ નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ દનુપુત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિનાશાયૈ નમઃ ।
ૐ દનુપુત્રકુલાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ દણ્ડહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ દણ્ડિપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દમદાયૈ નમઃ ।
ૐ દમસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ દશધેનુસુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ દકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મપ્રસવે નમઃ ।
ૐ ધન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનદાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ધૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ ધૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ ધૂર્તાયૈ નમઃ । –
ૐ ધન્યવધ્વૈ નમઃ ।
ૐ ધકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ નલિન્યૈ નમઃ । ૭૨૦ ।

ૐ નાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ નાપ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નારાચાયુધધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નીપોપવનમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ નાગરેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ નરોત્તમાયૈ નમઃ ।
ૐ નરેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ નૃપારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નૃપપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નૃપાર્થદાયૈ નમઃ ।
ૐ નૃપસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નૃપવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નરનારાયણપ્રસુવે નમઃ ।
ૐ નર્તક્યૈ નમઃ ।
ૐ નીરજાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ નવર્ણાક્ષરભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મમુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ પત્રયાનાયૈ નમઃ ।
ૐ પરાપરાયૈ નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ પારાવારસુતાયૈ નમઃ ।
ૐ પાઠાયૈ નમઃ ।
ૐ પરવર્ગવિમર્દિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પુવે નમઃ ।
ૐ પુરારિવધ્વૈ નમઃ ।
ૐ પમ્પાયૈ નમઃ ।
ૐ પત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ પત્રીશવાહનાયૈ નમઃ ।
ૐ પીવરાંસાયૈ નમઃ ।
ૐ પતિપ્રાણાયૈ નમઃ ।
ૐ પીતલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ પતિવ્રતાયૈ નમઃ ।
ૐ પીઠાયૈ નમઃ ।
ૐ પીઠસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અપીઠાયૈ નમઃ ।
ૐ પીતાલઙ્કારભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરૂરવઃસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ પાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ પુત્રિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પુત્રદાયૈ નમઃ । ૭૬૦ ।

ૐ પ્રજાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્પોત્તંસાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્પવત્યૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્પમાલાવિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્પમાલાતિશોભાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ફલદાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્ફીતવસ્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ફેરવારાવભીષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ફલ્ગુન્યૈ નમઃ ।
ૐ ફલ્ગુતીર્થસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ફવર્ણકૃતમણ્ડલાયૈ નમઃ ।
ૐ બલદાયૈ નમઃ ।
ૐ બાલખિલ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ ।
ૐ બલરિપુપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ બાલ્યાવસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ બર્બરેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ બકારાકૃતિમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રિકાયૈ નમઃ । ૭૮૦ ।

ૐ ભીમપત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમાયૈ નમઃ ।
ૐ ભર્ગશિખાયૈ નમઃ ।
ૐ અભયાયૈ નમઃ ।
ૐ ભયઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમનાદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભયાનકમુખેક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ભિલ્લીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીતિહરાયૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રાખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાગ્યવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગમાલાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવતારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગયોન્યૈ નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ ભગાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગલિઙ્ગામૃતપ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ ભકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ માન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ માનપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ મીનાયૈ નમઃ ।
ૐ મીનકેતનલાલસાયૈ નમઃ ।
ૐ મદોદ્ધતાયૈ નમઃ ।
ૐ મદોદ્ધૃતાયૈ નમઃ । –
ૐ મનોન્માન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મેનાયૈ નમઃ ।
ૐ મૈનાકવત્સલાયૈ નમઃ ।
ૐ મધુમત્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મધુપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મધુદાયૈ નમઃ ।
ૐ મધુમાધવ્યૈ નમઃ ।
ૐ માંસાહારાયૈ નમઃ ।
ૐ માંસપ્રીતાયૈ નમઃ । ૮૨૦ ।

ૐ માંસભક્ષ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ માંસદાયૈ નમઃ ।
ૐ મારાર્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મત્સ્યરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મત્સ્યધાત્રે નમઃ ।
ૐ મહત્તરાયૈ નમઃ ।
ૐ મેરુશૃઙ્ગાગ્રતુઙ્ગાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મોદકાહારપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ માતઙ્ગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મધુમત્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મદમત્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મદેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ મઞ્જાયૈ નમઃ ।
ૐ મજ્જાયૈ નમઃ । –
ૐ મુગ્ધાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ મુગ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ મકારાક્ષરભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ યશસ્વિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યતીશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ યત્નકર્ત્ર્યૈ નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ યજુઃપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞફલાયૈ નમઃ ।
ૐ યજુર્વેદઋચામ્ફલાયૈ નમઃ ।
ૐ યશોદાયૈ નમઃ ।
ૐ યતિસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યાત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ યાત્રિકવત્સલાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગેન્દ્રજનવત્સલાયૈ નમઃ ।
ૐ યદુપુત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ યમઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ યકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ રત્નેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ રમાનાથસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ રથ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ રજસ્વલાયૈ નમઃ ।
ૐ રાજ્યદાયૈ નમઃ ।
ૐ રાજરાજેશ્યૈ નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ રોગહર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ રજોવત્યૈ નમઃ ।
ૐ રત્નાકરસુતાયૈ નમઃ ।
ૐ રમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ રાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ રાત્રિપતિપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્ષોઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ રાક્ષસેશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ રક્ષોનાથસમર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ રતિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ રતિમુખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ રકારાકૃતિશેખરાયૈ નમઃ ।
ૐ લમ્બોદર્યૈ નમઃ ।
ૐ લલજ્જિહ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ લાસ્યતત્પરમાનસાયૈ નમઃ ।
ૐ લૂતાતન્તુવિતાનાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ લજ્જાયૈ નમઃ ।
ૐ લયાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ લોકેશ્વર્યૈ નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ લોકધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ લાટસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષણાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ લમ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ લમ્બકચોલ્લાસાયૈ નમઃ ।
ૐ લકારાકારવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ લિઙ્ગેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ લિઙ્ગલિઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ લિઙ્ગમાલાયૈ નમઃ ।
ૐ લસદ્દ્યુત્યૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ રસોલ્લાસાયૈ નમઃ ।
ૐ રામાયૈ નમઃ ।
ૐ રેવાયૈ નમઃ ।
ૐ રજસ્વલાયૈ નમઃ ।
ૐ લયદાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ લોલાયૈ નમઃ ।
ૐ લકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ વારાહ્યૈ નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ વરદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ વીરસુવે નમઃ ।
ૐ વીરદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વીરેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ વીરજન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વીરચર્વણચર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વરાયુધાયૈ નમઃ ।
ૐ વરાકાયૈ નમઃ ।
ૐ વામનાયૈ નમઃ ।
ૐ વામનાકૃતયે નમઃ ।
ૐ વધૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ વધકાયૈ નમઃ ।
ૐ વધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વધ્યભુવે નમઃ ।
ૐ વાણિજપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ વસન્તલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ વટુક્યૈ નમઃ ।
ૐ વટુકાયૈ નમઃ ।
ૐ વટુકેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ વટુપ્રિયાયૈ નમઃ । ૯૨૦ ।

ૐ વામનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ વામાચારૈકલાલસાયૈ નમઃ ।
ૐ વાર્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વામ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વરારોહાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદમાત્રે નમઃ ।
ૐ વસુન્ધરાયૈ નમઃ ।
ૐ વયોયાનાયૈ નમઃ ।
ૐ વયસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વકારાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ શમ્ભુપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ શરચ્ચર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શાદ્વલાયૈ નમઃ ।
ૐ શશિવત્સલાયૈ નમઃ ।
ૐ શીતદ્યુતયે નમઃ ।
ૐ શીતરસાયૈ નમઃ ।
ૐ શોણોષ્ઠ્યૈ નમઃ ।
ૐ શીકરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીવત્સલાઞ્છનાયૈ નમઃ ।
ૐ શર્વાયૈ નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ શર્વવામાઙ્ગવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શશાઙ્કામલલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ શાર્દૂલતનવે નમઃ ।
ૐ અદ્રિજાયૈ નમઃ ।
ૐ શોષહર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ શમીમૂલાયૈ નમઃ ।
ૐ શકારાકૃતિશેખરાયૈ નમઃ ।
ૐ ષોડશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ષોડશીરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ષઢાયૈ નમઃ ।
ૐ ષોઢાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ ષટ્કૂટાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડ્રસાસ્વાદાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડશીતિમુખામ્બુજાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડાસ્યજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ ષષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ ષણ્ઠાયૈ નમઃ । –
ૐ ષવર્ણાક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ સારસ્વતપ્રસુવે નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ સર્વાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વગાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વતોમુખાયૈ નમઃ ।
ૐ સમાયૈ નમઃ ।
ૐ સીતાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યૈ નમઃ ।
ૐ માત્રે નમઃ ।
ૐ સાગરાભયદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સમસ્તશાપશમન્યૈ નમઃ ।
ૐ સાલભઞ્જ્યૈ નમઃ ।
ૐ સુદક્ષિણાયૈ નમઃ ।
ૐ સુષુપ્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરસાયૈ નમઃ ।
ૐ સાધ્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ સામગાયૈ નમઃ ।
ૐ સામવેદજાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સોમમુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ સૂત્રસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂતવલ્લભાયૈ નમઃ । ૯૮૦ ।

ૐ સનકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ સુનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વવર્ગસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સનાતન્યૈ નમઃ ।
ૐ સેતુભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ સમસ્તાશાયૈ નમઃ ।
ૐ સકારાક્ષરવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ હાલાહલપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ હેલાયૈ નમઃ ।
ૐ હાહારાવવિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ હાહાહૂહૂસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ હલધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ હલિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ હવિષ્યાહુતિવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ હં ક્ષં લં ક્ષઃ સ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમાતૃકપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ૐ ઐં સૌઃ હ્રીં મહાવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ આં શાં ફ્રાં હૂં સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ । ૧૦૦૦ ।

ઇતિ શ્રીશારિકાસહસ્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ॥

ઇતિ શ્રીશારિકાદેવ્યા મન્ત્રનામસહસ્રકમ્ ॥

॥ ફલ શ્રુતિ ॥

પુણ્યં પુણ્યજનસ્તુત્યં નુત્યં વૈષ્ણવપૂજિતમ્ ।
ઇદં યઃ પઠતે દેવિ શ્રાવયેદ્યઃ શૃણોતિ ચ ॥ ૧ ॥

સ એવ ભગવાન્ દેવઃ સત્યં સત્યં સુરેશ્વરિ ।
એકકાલં દ્વિકાલં વા ત્રિકાલં પઠતે નરઃ ॥ ૨ ॥

વામાચારપરો દેવિ તસ્ય પુણ્યફલં શૃણુ ।
મૂકત્વં બધિરત્વં ચ કુષ્ઠં હન્યાચ્ચ શ્વિત્રિકામ્ ॥ ૩ ॥

વાતપિત્તકફાન્ ગુલ્માન્ રક્તસ્રાવં વિષૂચિકામ્ ।
સદ્યઃ શમયતે દેવિ શ્રદ્ધયા યઃ પઠેન્નિશિ ॥ ૪ ॥

અપસ્મારં કર્ણપીડાં શૂલં રૌદ્રં ભગન્દરમ્ ।
માસમાત્રં પઠેદ્યસ્તુ સ રોગૈર્મુચ્યતે ધ્રુવમ્ ॥ ૫ ॥

ભૌમે શનિદિને વાપિ ચક્રમધ્યે પઠેદ્યદિ ।
સદ્યસ્તસ્ય મહેશાનિ શારિકા વરદા ભવેત્ ॥ ૬ ॥

ચતુષ્પથે પઠેદ્યસ્તુ ત્રિરાત્રં રાત્રિવ્યત્યયે ।
દત્ત્વા બલિં સુરાં મુદ્રાં મત્સ્યં માંસં સભક્તકમ્ ॥ ૭ ॥

વબ્બોલત્વગ્રસાકીર્ણં શારી પ્રાદુર્ભવિપ્યતિ ।
યઃ પઠેદ્દેવિ લોલાયાં ચિતાયાં શવસન્નિધૌ ॥ ૮ ॥

પાયમ્પાયં ત્રિવારં તુ તસ્ય પુણ્યફલં શૃણુ ।
બ્રહ્મહત્યાં ગુરોર્હત્યાં મદ્યપાનં ચ ગોવધમ્ ॥ ૯ ॥

મહાપાતકસઙ્ઘાતં ગુરુતલ્પગતોદ્ભવમ્ ।
સ્તેયં વા ભ્રૂણહત્યાં વા નાશયેન્નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૦ ॥

સ એવ હિ રમાપુત્રો યશસ્વી લોકપૂજિતઃ ।
વરદાનક્ષમો દેવિ વીરેશો ભૂતવલ્લભઃ ॥ ૧૧ ॥

ચક્રાર્ચને પઠેદ્યસ્તુ સાધકઃ શક્તિસન્નિધૌ ।
ત્રિવારં શ્રદ્ધયા યુક્તઃ સ ભવેદ્ભૈરવેશ્વરઃ ॥ ૧૨ ॥

કિઙ્કિં ન લભતે દેવિ સાધકો વીરસાધકઃ ।
પુત્રવાન્ ધનવાંશ્ચૈવ સત્યાચારપરઃ શિવે ॥ ૧૩ ॥

શક્તિં સમ્પૂજ્ય દેવેશિ પઠેત્ સ્તોત્રં પરામયમ્ ।
ઇહ લોકે સુખં ભુક્ત્વા પરત્ર ત્રિદિવં વ્રજેત્ ॥ ૧૪ ॥

ઇતિ નામસહસ્રં તુ શારિકાયા મનોરમમ્ ।
ગુહ્યાદ્ગુહ્યતમં લોકે ગોપનીયં સ્વયોનિવત્ ॥ ૧૫ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે તન્ત્રે દશવિદ્યારહસ્યે
શ્રીશારિકાયાઃ સહસ્રનામાવલિઃ સમાપ્તા ॥

Also Read 1000 Names of Sri Sharika Stotram:

Sri Sharika | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment