Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Gujarati

Shri Vasavi Devi Sahasranamastotram 2 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીવાસવિદેવીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ૨ ॥
ધ્યાનમ્ –
ઓઙ્કારબીજાક્ષરીં હ્રીઙ્કારીં શ્રીમદ્વાસવી કન્યકાપરમેશ્વરીં
ઘનશૈલપુરાધીશ્વરીં કુસુમામ્બકુસુમશ્રેષ્ઠિપ્રિયકુમારીમ્ ।
વિરૂપાક્ષદિવ્યસોદરીં અહિંસાજ્યોતિરૂપિણીં કલિકાલુષ્યહારિણીં
સત્યજ્ઞાનાનન્દશરીરિણીં મોક્ષપથદર્શિનીં
નાદબિન્દુકલાતીતજગજ્જનનીં ત્યાગશીલવ્રતાં
નિત્યવૈભવોપેતાં પરદેવતાં તાં નમામ્યહમ્ સર્વદા ધ્યાયામ્યહમ્ ॥

અથ શ્રીવાસવિદેવીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।

ૐ શ્રીવાસવી વિશ્વજનની વિશ્વલીલાવિનોદિની ।
શ્રીમાતા વિશ્વમ્ભરી વૈશ્યવંશોદ્ધારિણી ॥ ૧ ॥

કુસુમદમ્પતિનન્દિની કામિતાર્થપ્રદાયિની ।
કામરૂપા પ્રેમદીપા કામક્રોધવિનાશિની ॥ ૨ ॥

પેનુગોણ્ડક્ષેત્રનિલયા પરાશક્યવતારિણી ।a
પરાવિદ્યા પરઞ્જ્યોતિઃ દેહત્રયનિવાસિની ॥ ૩ ॥

વૈશાખશુદ્દદશમીભૃગુવાસરજન્મધારિણી ।
વિરૂપાક્ષપ્રિયભગિની વિશ્વરૂપપ્રદર્શિની ॥ ૪ ॥

પુનર્વસુતારાયુક્તશુભલગ્નાવતારિણી ।
પ્રણવરૂપા પ્રણવાકારા જીવકોટિશુભકારિણી ॥ ૫ ॥

ત્યાગસિંહાસનારૂઢા તાપત્રયસુદૂરિણી ।
તત્ત્વાર્થચિન્તનશીલા તત્ત્વજ્ઞાનપ્રબોધિની ॥ ૬ ॥

અધ્યાત્મજ્ઞાનવિજ્ઞાનનિધિર્મહત્સાધનાપ્રિયા ।
અધ્યાત્મજ્ઞાનવિદ્યાર્થિયોગક્ષેમવહનપ્રિયા ॥ ૭ ॥

સાધકાન્તઃકરણમથની રાગદ્વેષવિદૂરિણી ।
સર્વસાધકસઞ્જીવિની સર્વદા મોદકારિણી ॥ ૮ ॥

સ્વતન્ત્રધારિણી રમ્યા સર્વકાલસુપૂજિતા ।
સ્વસ્વરૂપાનન્દમગ્ના સાધુજનસમુપાસિતા ॥ ૯ ॥

વિદ્યાદાતા સુવિખ્યાતા જ્ઞાનિજનપરિષોષિણી ।
વૈરાગ્યોલ્લાસનપ્રીતા ભક્તશોધનતોષિણી ॥ ૧૦ ॥

સર્વકાર્યસિદ્ધિદાત્રી ઉપાસકસઙ્કર્ષિણી ।
સર્વાત્મિકા સર્વગતા ધર્મમાર્ગપ્રદર્શિની ॥ ૧૧ ॥

ગુણત્રયમયી દેવી સુરારાધ્યાસુરાન્તકા ।
ગર્વદૂરા પ્રેમાધારા સર્વમન્ત્રતન્ત્રાત્મિકા ॥ ૧૨ ॥

વિજ્ઞાનતન્ત્રસઞ્ચાલિતયન્ત્રશક્તિવિવર્ધિની ।
વિજ્ઞાનપૂર્ણવેદાન્તસારામૃતાભિવર્ષિણી ॥ ૧૩ ॥

ભવપઙ્કનિત્યમગ્નસાધકસુખકારિણી ।
ભદ્રકર્તાવેશશમની ત્યાગયાત્રાર્થિપાલિની ॥ ૧૪ ॥

બુધવન્દ્યા બુદ્ધિરૂપા કન્યાકુમારી શ્રીકરી ।
ભાસ્કરાચાર્યાપ્તશિષ્યા મૌનવ્રતરક્ષાકરી ॥ ૧૫ ॥

કાવ્યનાટ્યગાનશિલ્પચિત્રનટનપ્રમોદિની ।
કાયક્લેશભયાલસ્યનિરોધિની પથદર્શિની ॥ ૧૬ ॥

ભાવપુષ્પાર્ચનપ્રીતા સુરાસુરપરિપાલિની ।
બાહ્યાન્તરશુદ્ધિનિષ્ઠદેહસ્વાસ્થ્યસંરક્ષિણી ॥ ૧૭ ॥

જન્મમૃત્યુજરાજાડ્યાયાતનાપરિહારિણી ।
જીવજીવભેદભાવદૂરિણી સુમમાલિની ॥ ૧૮ ॥

ચતુર્દશભુવનૈકાધીશ્વરી રાજેશ્વરી ।
ચરાચરજગન્નાટકસૂત્રધારિણી કલાધરી ॥ ૧૯ ॥

જ્ઞાનનિધિઃ જ્ઞાનદાયી પરાપરાવિદ્યાકરી ।
જ્ઞાનવિજ્ઞાનાનુભૂતિકારિણી નિષ્ઠાકરી ॥ ૨૦ ॥

ચતુર્વૈદજ્ઞાનજનની ચતુર્વિદ્યાવિનોદિની ।
ચતુષ્ષષ્ઠિકલાપૂર્ણા રસિકસુજનાકર્ષિણી ॥ ૨૧ ॥

ભૂમ્યાકાશવાયુરગ્નિજલેશ્વરી માહેશ્વરી ।
ભવ્યદેવાલયપ્રતિષ્ઠિતચારુમૂર્તિઃ અભયઙ્કરી ॥ ૨૨ ॥

ભૂતગ્રામસૃષ્ટિકર્ત્રી શક્તિજ્ઞાનપ્રદાયિની ।
ભોગૈશ્વર્યદાહહન્ત્રી નીતિમાર્ગપ્રદર્શિની ॥ ૨૩ ॥

દિવ્યગાત્રી દિવ્યનેત્રી દિવ્યચક્ષુદા શોભના ।
દિવ્યમાલ્યામ્બરધરી દિવ્યગન્ધસુલેપના ॥ ૨૪ ॥

સુવેષાલઙ્કારપ્રીતા સુપ્રિયા પ્રભાવતી ।
સુમતિદાતા સુમનત્રાતા સર્વદા તેજોવતી ॥ ૨૫ ॥

ચાક્ષુષજ્યોતિપ્રકાશા ઓજસજ્યોતિપ્રકાશિની ।
ભાસ્વરજ્યોતિપ્રજ્જ્વલિની તૈજસજ્યોતિરૂપિણી ॥ ૨૬ ॥

અનુપમાનન્દાશ્રુકરી અતિલોકસૌન્દર્યવતી ।
અસીમલાવણ્યવતી નિસ્સીમમહિમાવતી ॥ ૨૭ ॥

તત્ત્વાધારા તત્ત્વાકારા તત્ત્વમયી સદ્રૂપિણી ।
તત્ત્વાસક્તા તત્ત્વવેત્તા ચિદાનન્દસ્વરૂપિણી ॥ ૨૮ ॥

આપત્સમયસન્ત્રાતા આત્મસ્થૈર્યપ્રદાયિની ।
આત્મજ્ઞાનસમ્પ્રદાતા આત્મબુદ્ધિપ્રચોદિની ॥ ૨૯ ॥

જનનમરણચક્રનાથા જીવોત્કર્ષકારિણી ।
જગદ્રૂપા જગદ્રક્ષા જપતપધ્યાનતોષિણી ॥ ૩૦ ॥

પઞ્ચયજ્ઞાર્ચિતા વરદા સ્વાર્થવૃક્ષકુઠારિકા ।
પઞ્ચકોશાન્તર્નિકેતના પઞ્ચક્લેશાગ્નિશામકા ॥ ૩૧ ॥

ત્રિસન્ધ્યાર્ચિતગાયત્રી માનિની ત્રિમલનાશિની ।
ત્રિવાસનારહિતા સુમતી ત્રિતનુચેતનકારિણી ॥ ૩૨ ॥

મહાવાત્સલ્યપુષ્કરિણી શુકપાણી સુભાષિણી ।
મહાપ્રાજ્ઞબુધરક્ષિણી શુકવાણી સુહાસિની ॥ ૩૩ ॥

દ્યુત્તરશતહોમકુણ્ડદિવ્યયજ્ઞસુપ્રેરકા ।
બ્રહ્મકુણ્ડાદિસુક્ષેત્રપરિવેષ્ટિતપીઠિકા ॥ ૩૪ ॥

દ્યુત્તરશતલિઙ્ગાન્વિતજ્યેષ્ઠશૈલપુરીશ્વરી ।
દ્યુત્તરશતદમ્પતીજનાનુસૃતા નિરીશ્વરી ॥ ૩૫ ॥

ત્રિતાપસન્ત્રસ્તાવની લતાઙ્ગી તમધ્વંસિની ।
ત્રિજગદ્વન્દ્યજનની ત્રિદોષાપહારિણી ॥ ૩૬ ॥

શબ્દાર્થધ્વનિતોષિણી કાવ્યકર્મવિનોદિની ।
શિષ્ટપ્રિયા દુષ્ટદમની કષ્ટનષ્ટવિદૂરિણી ॥ ૩૭ ॥

જાગ્રત્સ્વપ્નસૃષ્ટિલીલામગ્નચિત્તજ્ઞાનોદયા ।
જન્મરોગવૈદ્યોત્તમા સર્વમતકુલવર્ણાશ્રયા ॥ ૩૮ ॥

કામપીડિતવિષ્ણુવર્ધનમોહાક્રોશિની વિરાગિણી ।
કૃપાવર્ષિણી વિરજા મોહિની બાલયોગિની ॥ ૩૯ ॥

કવીન્દ્રવર્ણનાવેદ્યા વર્ણનાતીતરૂપિણી ।
કમનીયા દયાહૃદયા કર્મફલપ્રદાયિની ॥ ૪૦ ॥

શોકમોહાધીનસાધકવૃન્દનિત્યપરિરક્ષિણી ।
ષોડશોપચારપૂજ્યા ઊર્ધ્વલોકસઞ્ચારિણી ॥ ૪૧ ॥

ભીતિભ્રાન્તિવિનિર્મુક્તા ધ્યાનગમ્યા લોકોત્તરા ।
બ્રહ્મવિષ્ણુશિવસ્વરૂપસદ્ગુરુવચનતત્પરા ॥ ૪૨ ॥

અવસ્થાત્રયનિજસાક્ષિણી સદ્યોમુક્તિપ્રસાદિની ।
અલૌકિકમાધુર્યયુતસૂક્તિપીયૂષવર્ષિણી ॥ ૪૩ ॥

ધર્મનિષ્ઠા શીલનિષ્ઠા ધર્માચરણતત્પરા ।
દિવ્યસઙ્કલ્પફલદાત્રી ધૈર્યસ્થૈર્યરત્નાકરા ॥ ૪૪ ॥

પુત્રકામેષ્ટિયાગાનુગ્રહસત્ફલરૂપિણી ।
પુત્રમિત્રબન્ધુમોહદૂરિણી મૈત્રિમોદિની ॥ ૪૫ ॥

ચારુમાનુષવિગ્રહરૂપધારિણી સુરાગિણી ।
ચિન્તામણિગૃહવાસિની ચિન્તાજાડ્યપ્રશમની ॥ ૪૬ ॥

જીવકોટિરક્ષણપરા વિદ્વજ્જ્યોતિપ્રકાશિની ।
જીવભાવહરણચતુરા હંસિની ધર્મવાદિની ॥ ૪૭ ॥

ભક્ષ્યભોજ્યલેહ્યચોષ્યનિવેદનસંહર્ષિણી ।
ભેદરહિતા મોદસહિતા ભવચક્રપ્રવર્તિની ॥ ૪૮ ॥

હૃદયગુહાન્તર્યામિની સહૃદયસુખવર્ધિની ।
હૃદયદૌર્બલ્યવિનાશિની સમચિત્તપ્રસાદિની ॥ ૪૯ ॥

દીનાશ્રયા દીનપૂજ્યા દૈન્યભાવવિવર્જિતા ।
દિવ્યસાધનસમ્પ્રાપ્તદિવ્યશક્તિસમન્વિતા ॥ ૫૦ ॥

છલશક્તિદાયિની વન્દ્યા ધીરસાધકોદ્ધારિણી ।
છલદ્વેષવર્જિતાત્મા યોગિમુનિસંરક્ષિણી ॥ ૫૧ ॥

બ્રહ્મચર્યાશ્રમપરા ગૃહસ્થાશ્રમમોદિની ।
વાનપ્રસ્થાશ્રમરક્ષિણી સન્ન્યાસાશ્રમપાવની ॥ ૫૨ ॥

મહાતપસ્વિની શુભદા મહાપરિવર્તનાકરા ।
મહત્વાકાઙ્ક્ષપ્રદાત્રી મહાપ્રાજ્ઞાજિતામરા ॥ ૫૩ ॥

યોગાગ્નિશક્તિસમ્ભૂતા શોકશામકચન્દ્રિકા ।
યોગમાયા કન્યા વિનુતા જ્ઞાનનૌકાધિનાયિકા ॥ ૫૪ ॥

દેવર્ષિરાજર્ષિસેવ્યા દિવિજવૃન્દસમ્પૂજિતા ।
બ્રહ્મર્ષિમહર્ષિગણગમ્યા ધ્યાનયોગસંહર્ષિતા ॥ ૫૫ ॥

ઉરગહારસ્તુતિપ્રસન્ના ઉરગશયનપ્રિયભગિની ।
ઉરગેન્દ્રવર્ણિતમહિમા ઉરગાકારકુણ્ડલિની ॥ ૫૬ ॥

પરમ્પરાસમ્પ્રાપ્તયોગમાર્ગસઞ્ચાલિની ।
પરાનાદલોલા વિમલા પરધર્મભયદૂરિણી ॥ ૫૭ ॥

પદ્મશયનચક્રવર્તિસુતરાજરાજેન્દ્રશ્રિતા ।
પઞ્ચબાણચેષ્ટદમની પઞ્ચબાણસતિપ્રાર્થિતા ॥ ૫૮ ॥

સૌમ્યરૂપા મધુરવાણી મહારાજ્ઞી નિરામયી ।
સુજ્ઞાનદીપારાધિતા સમાધિદર્શિતચિન્મયી ॥ ૫૯ ॥

સકલવિદ્યાપારઙ્ગતા અધ્યાત્મવિદ્યાકોવિદા ।
સર્વકલાધ્યેયાન્વિતા શ્રીવિદ્યાવિશારદા ॥ ૬૦ ॥

જ્ઞાનદર્પણાત્મદ્રષ્ટા કર્મયોગિદ્રવ્યાર્ચિતા ।
યજ્ઞશિષ્ટાશિનપાવની યજ્ઞતપોઽનવકુણ્ઠિતા ॥ ૬૧ ॥

સૃજનાત્મકશક્તિમૂલા કાવ્યવાચનવિનોદિની ।
રચનાત્મકશક્તિદાતા ભવનનિકેતનશોભિની ॥ ૬૨ ॥

મમતાહઙ્કારપાશવિમોચની ધૃતિદાયિની ।
મહાજનસમાવેષ્ટિતકુસુમશ્રેષ્ઠિહિતવાદિની ॥ ૬૩ ॥

સ્વજનાનુમોદસહિતત્યાગક્રાન્તિયોજનકરી ।
સ્વધર્મનિષ્ઠાસિધ્યર્થકૃતકર્મશુભઙ્કરી ॥ ૬૪ ॥

કુલબાન્ધવજનારાધ્યા પરન્ધામનિવાસિની ।
કુલપાવનકરત્યાગયોગદર્શિની પ્રિયવાદિની ॥ ૬૫ ॥

ધર્મજિજ્ઞાસાનુમોદિન્યાત્મદર્શનભાગ્યોદયા ।
ધર્મપ્રિયા જયા વિજયા કર્મનિરતજ્ઞાનોદયા ॥ ૬૬ ॥

નિત્યાનન્દાસનાસીના શક્તિભક્તિવરદાયિની ।
નિગ્રહાપરિગ્રહશીલા આત્મનિષ્ઠાકારિણી ॥ ૬૭ ॥

તારતમ્યભેદરહિતા સત્યસન્ધા નિત્યવ્રતા ।
ત્રૈલોક્યકુટુમ્બમાતા સમ્યગ્દર્શનસંયુતા ॥ ૬૮ ॥

અહિંસાવ્રતદીક્ષાયુતા લોકકણ્ટકદૈત્યાપહા ।
અલ્પજ્ઞાનાપાયહારિણી અર્થસઞ્ચયલોભાપહા ॥ ૬૯ ॥

પ્રેમપ્રીતા પ્રેમસહિતા નિષ્કામસેવાપ્રિયા ।
પ્રેમસુધામ્બુધિલીનભક્તચિત્તનિત્યાલયા ॥ ૭૦ ॥

મોઘાશાદુઃખદાયી અમોઘજ્ઞાનદાયિની ।
મહાજનબુદ્દિભેદજનકબોધક્રમવારિણી ॥ ૭૧ ॥

સાત્ત્વિકાન્તઃકરણવાસા રાજસહૃત્ક્ષોભિણી ।
તામસજનશિક્ષણેષ્ટા ગુણાતીતા ગુણશાલિની ॥ ૭૨ ॥

ગૌરવબાલિકાવૃન્દનાયિકા ષોડશકલાત્મિકા ।
ગુરુશુશ્રૂષાપરાયણનિત્યધ્યેયા ત્રિગુણાત્મિકા ॥ ૭૩ ॥

જિજ્ઞાસાતિશયજ્ઞાતા અજ્ઞાનતમોનાશિની ।
વિજ્ઞાનશાસ્ત્રાતીતા જ્ઞાતૃજ્ઞેયસ્વરૂપિણી ॥ ૭૪ ॥

સર્વાધિદેવતાજનની નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિકારિણી ।
સર્વાભીષ્ટદા સુનયની નૈપુણ્યવરદાયિની ॥ ૭૫ ॥

ગુણકર્મવિભાગાનુસારવર્ણવિધાયિની ।
ગુરુકારુણ્યપ્રહર્ષિતા નલિનમુખી નિરઞ્જની ॥ ૭૬ ॥

જાતિમતદ્વેષદૂરા મનુજકુલહિતકામિની ।
જ્યોતિર્મયી જીવદાયી પ્રજ્ઞાજ્યોતિસ્વરૂપિણી ॥ ૭૭ ॥

કર્મયોગમર્મવેત્તા ભક્તિયોગસમુપાશ્રિતા ।
જ્ઞાનયોગપ્રીતચિત્તા ધ્યાનયોગસુદર્શિતા ॥ ૭૮ ॥

સ્વાત્માર્પણસન્તુષ્ટા શરણભૃઙ્ગસુસેવિતા ।
સ્વર્ણવર્ણા સુચરિતાર્થા કરણસઙ્ગત્યાગવ્રતા ॥ ૭૯ ॥

આદ્યન્તરહિતાકારા અધ્યયનલગ્નમાનસા ।
અસદૃશમહિમોપેતા અભયહસ્તા મૃદુમાનસા ॥ ૮૦ ॥

ઉત્તમોત્તમગુણાઃપૂર્ણા ઉત્સવોલ્લાસરઞ્જની ।
ઉદારતનુવિચ્છિન્નપ્રસુપ્તસંસ્કારતારિણી ॥ ૮૧ ॥

ગુણગ્રહણાભ્યાસમૂલા એકાન્તચિન્તનપ્રિયા ।
ગહનબ્રહ્મતત્ત્વલોલા એકાકિની સ્તોત્રપ્રિયા ॥ ૮૨ ॥

વસુધાકુટુમ્બરક્ષિણી સત્યરૂપા મહામતિઃ ।
વર્ણશિલ્પિની નિર્ભવા ભુવનમઙ્ગલાકૃતિઃ ॥ ૮૩ ॥

શુદ્ધબુદ્દિસ્વયંવેદ્યા શુદ્ધચિત્તસુગોચરા ।
શુદ્ધકર્માચરણનિષ્ઠસુપ્રસન્ના બિમ્બાધરા ॥ ૮૪ ॥

નવગ્રહશક્તિદા ગૂઢતત્ત્વપ્રતિપાદિની ।
નવનવાનુભાવોદયા વિશ્વજ્ઞા શૃતિરૂપિણી ॥ ૮૫ ॥

આનુમાનિકગુણાતીતા સુસન્દેશબોધામ્બુધિઃ ।
આનૃણ્યજીવનદાત્રી જ્ઞાનૈશ્વર્યમહાનિધિઃ ॥ ૮૬ ॥

વાગ્વૈખરીસંયુક્તા દયાસુધાભિવર્ષિણી ।
વાગ્રૂપિણી વાગ્વિલાસા વાક્પટુત્વપ્રદાયિની ॥ ૮૭ ॥

ઇન્દ્રચાપસદૃશભૂઃ દાડિમીદ્વિજશોભિની ।
ઇન્દ્રિયનિગ્રહછલદા સુશીલા સ્તવરાગિણી ॥ ૮૮ ॥

ષટ્ચક્રાન્તરાલસ્થા અરવિન્દદલલોચના ।
ષડ્વૈરિદમનબલદા માધુરી મધુરાનના ॥ ૮૯ ॥

અતિથિસેવાપરાયણધનધાન્યવિવર્ધિની ।
અકૃત્રિમમૈત્રિલોલા વૈષ્ણવી શાસ્ત્રરૂપિણી ॥ ૯૦ ॥

મન્ત્રક્રિયાતપોભક્તિસહિતાર્ચનાહ્લાદિની ।
મલ્લિકાસુગન્ધરાજસુમમાલિની સુરભિરૂપિણી ॥ ૯૧ ॥

કદનપ્રિયદુષ્ટમર્દિની વન્દારુજનવત્સલા ।
કલહાક્રોશનિવારિણી ખિન્નનાથા નિર્મલા ॥ ૯૨ ॥

અઙ્ગપૂજાપ્રિયદ્યુતિવર્ધિની પાવનપદદ્વયી ।
અનાયકૈકનાયિકા લતાસદૃશભુજદ્વયે ॥ ૯૩ ॥

શૃતિલયબદ્દગાનજ્ઞા છન્દોબદ્ધકાવ્યાશ્રયા ।
શૃતિસ્મૃતિપુરાણેતિહાસસારસુધાવ્યયા ॥ ૯૪ ॥

ઉત્તમાધમભેદદૂરા ભાસ્કરાચાર્યસન્નુતા ।
ઉપનયનસંસ્કારપરા સ્વસ્થા મહાત્મવર્ણિતા ॥ ૯૫ ॥

ષડ્વિકારોપેતદેહમોહહરા સુકેશિની ।
ષડૈશ્વર્યવતી જ્યૈષ્ઠા નિર્દ્વન્દ્વા દ્વન્દ્વહારિણી ॥ ૯૬ ॥

દુઃખસંયોગવિયોગયોગાભ્યાસાનુરાગિણી ।
દુર્વ્યસનદુરાચારદૂરિણી કૌસુમ્ભિનન્દિની ॥ ૯૭ ॥

મૃત્યુવિજયકાતરાસુરશિક્ષકી શિષ્ટરક્ષકી ।
માયાપૂર્ણવિશ્વકર્ત્રી નિવૃત્તિપથદર્શકી ॥ ૯૮ ॥

પ્રવૃત્તિપથનિર્દૈશકી પઞ્ચવિષયસ્વરૂપિણી ।
પઞ્ચભૂતાત્મિકા શ્રેષ્ઠા તપોનન્દનચારિણી ॥ ૯૯ ॥

ચતુર્યુક્તિચમત્કારા રાજપ્રાસાદનિકેતના ।
ચરાચરવિશ્વાધારા ભક્તિસદના ક્ષમાઘના ॥ ૧૦૦ ॥

કિઙ્કર્તવ્યમૂઢસુજનોદ્દારિણી કર્મચોદિની ।
કર્માકર્મવિકર્માનુસારબુદ્ધિપ્રદાયિની ॥ ૧૦૧ ॥

નવવિધભક્તિસમ્ભાવ્યા નવદ્વારપુરવાસિની ।
નવરાત્યાર્ચનપ્રીતા જગદ્ધાત્રી સનાતની ॥ ૧૦૨ ॥

વિષસમમાદકદ્રવ્યસેવનાર્થિભયઙ્કરી ।
વિવેકવૈરાગ્યયુક્તા હીઙ્કારકલ્પતરુવલ્લરી ॥ ૧૦૩ ॥

નિમન્ત્રણનિયન્ત્રણકુશલા પ્રીતિયુક્તશ્રમહારિણી ।
નિશ્ચિન્તમાનસોપેતા ક્રિયાતન્ત્રપ્રબોધિની ॥ ૧૦૪ ॥

રસિકરઞ્જકકલાહ્લાદા શીલરાહિત્યદ્દેષિણી ।
ત્રિલોકસામ્રાજ્ઞી સ્ફુરણશક્તિસંવર્ધિની ॥ ૧૦૫ ॥

ચિત્તસ્થૈર્યકરી મહેશી શાશ્વતી નવરસાત્મિકા ।
ચતુરન્તઃકરણજ્યોતિરૂપિણી તત્ત્વાધિકા ॥ ૧૦૬ ॥

સર્વકાલાદ્વૈતરૂપા શુદ્ધચિત્તપ્રસાદિની ।
સર્વાવસ્થાન્તર્સાક્ષિણી પરમાર્થસન્ન્યાસિની ॥ ૧૦૭ ॥

આબાલગોપસમર્ચિતા હૃત્સરોવરહંસિકા ।
અદમ્યલોકહિતનિરતા જઙ્ગમસ્થવરાત્મિકા ॥ ૧૦૮ ॥

હ્રીઙ્કારજપસુપ્રીતા દીનમાતાધીનેન્દ્રિયા ।
હ્રીમયી દયાધના આર્યવૈશ્યયશોદયા ॥ ૧૦૯ ॥

સ્થિતપ્રજ્ઞા વિગતસ્પૃહા પરાવિદ્યાસ્વરૂપિણી ।
સર્વાવસ્થાસ્મરણપ્રદા સગુણનિર્ગુણરૂપિણી ॥ ૧૧૦ ॥

અષ્ટૈશ્વર્યસુખદાત્રી કૃતપુણ્યફલદાયિની ।
અષ્ટકષ્ટનષ્ટહન્ત્રી ભક્તિભાવતરઙ્ગિણી ॥ ૧૧૧ ॥

ઋણમુક્તદાનપ્રિયા બ્રહ્મવિદ્યા જ્ઞાનેશ્વરી ।
પૂર્ણત્વાકાઙ્ક્ષિસમ્ભાવ્યા તપોદાનયજ્ઞેશ્વરી ॥ ૧૧૨ ॥

ત્રિમૂર્તિરૂપસદ્ગુરુભક્તિનિષ્ઠા બ્રહ્માકૃતિઃ ।
ત્રિતનુબન્ધપરિપાલિની સત્યશિવસુન્દરાકૃતિઃ ॥ ૧૧૩ ॥

અસ્ત્રમન્ત્રરહસ્યજ્ઞા ભૈરવી શસ્ત્રવર્ષિણી ।
અતીન્દ્રિયશક્તિપ્રપૂર્ણા ઉપાસકબલવર્ધિની ॥ ૧૧૪ ॥

અઙ્ગન્યાસકરન્યાસસહિતપારાયણપ્રિયા ।
આર્ષસંસ્કૃતિસંરક્ષણવ્રતાશ્રયા મહાભયા ॥ ૧૧૫ ॥

સાકારા નિરાકારા સર્વાનન્દપ્રદાયિની ।
સુપ્રસન્ના ચારુહાસા નારીસ્વાતન્ત્ર્યરક્ષિણી ॥ ૧૧૬ ॥

નિસ્વાર્થસેવાસન્નિહિતા કીર્તિસમ્પત્પદાયિની ।
નિરાલમ્બા નિરુપાધિકા નિરાભરણભૂષિણી ॥ ૧૧૭ ॥

પઞ્ચક્લેશાધીનસાધકરક્ષણશિક્ષણતત્પરા ।
પાઞ્ચભૌતિકજગન્મૂલા અનન્યભક્તિસુગોચરા ॥ ૧૧૮ ॥

પઞ્ચજ્ઞાનેન્દ્રિયભાવ્યા પરાત્પરા પરદેવતા ।
પઞ્ચકર્મેન્દ્રિયબલદા કન્યકા સુગુણસુમાર્ચિતા ॥ ૧૧૯ ॥

ચિન્તનવ્રતા મન્થનરતા અવાઙ્માનસગોચરા ।
ચિન્તાહારિણી ચિત્પ્રભા સપ્તર્ષિધ્યાનગોચરા ॥ ૧૨૦ ॥

હરિહરબ્રહ્મપ્રસૂઃ જનનમરણવિવર્જિતા ।
હાસસ્પન્દનલગ્નમાનસસ્નેહભાવસમ્ભાવિતા ॥ ૧૨૧ ॥

પદ્મવેદવરદાભયમુદ્રાધારિણી શ્રિતાવની ।
પરાર્થવિનિયુક્તબલદા જ્ઞાનભિક્ષાપ્રદાયિની ॥ ૧૨૨ ॥

વિનતા સઙ્કલ્પયુતા અમલા વિકલ્પવર્જિતા ।
વૈરાગ્યજ્ઞાનવિજ્ઞાનસમ્પદ્દાનવિરાજિતા ॥ ૧૨૩ ॥

સ્ત્રીભૂમિસુવર્ણદાહતપ્તોપરતિશમાપહા ।
સામરસ્યસંહર્ષિતા સરસવિરસસમદૃષ્ટિદા ॥ ૧૨૪ ॥

જ્ઞાનવહ્નિદગ્ધકર્મબ્રહ્મસંસ્પર્શકારિણી ।
જ્ઞાનયોગકર્મયોગનિષ્ઠાદ્વયસમદર્શિની ॥ ૧૨૫ ॥

મહાધન્યા કીર્તિકન્યા કાર્યકારણરૂપિણી ।
મહામાયા મહામાન્યા નિર્વિકારસ્વરૂપિણી ॥ ૧૨૬ ॥

નિન્દાસ્તુતિલાભનષ્ટસમદર્શિત્વપ્રદાયિની ।
નિર્મમા મનીષિણી સપ્તધાતુસંયોજની ॥ ૧૨૭ ॥

નિત્યપુષ્ટા નિત્યતુષ્ટા મૈત્રિબન્ધોલ્લાસિની ।
નિત્યૈશ્વર્યા નિત્યભોગા સ્વાધ્યાયપ્રોલ્લાસિની ॥ ૧૨૮ ॥

પ્રારબ્દસઞ્ચિતાગામીકર્મરાશિદહનકરી ।
પ્રાતઃસ્મરણીયાનુત્તમા ફણિવેણી કનકામ્બરી ॥ ૧૨૯ ॥

સપ્તધાતુર્મયશરીરરચનકુશલા નિષ્કલા ।
સપ્તમાતૃકાજનયિત્રી નિરપાયા નિસ્તુલા ॥ ૧૩૦ ॥

ઇન્દ્રિયચાઞ્ચલ્યદૂરા જિતાત્મા બ્રહ્મચારિણી ।
ઇચ્છાશક્તિજ્ઞાનશક્તિક્રિયાશક્તિનિયન્ત્રિણી ॥ ૧૩૧ ॥

ધર્માવલમ્બનમુદિતા ધર્મકાર્યપ્રચોદિની ।
દ્વેષરહિતા દ્વેષદૂરા ધર્માધર્મવિવેચની ॥ ૧૩૨ ॥

ઋતશક્તિઃ ઋતુપરિવર્તિની ભુવનસુન્દરી શીતલા ।
ઋષિગણસેવિતાઙ્ઘ્રી લલિતકલાવનકોકિલા ॥ ૧૩૩ ॥

સર્વસિદ્ધસાધ્યારાધ્યા મોક્ષરૂપા વાગ્દેવતા ।
સર્વસ્વરવર્ણમાલા સમસ્તભાષાધિદેવતા ॥ ૧૩૪ ॥

વામપથગામીસાધકહિંસાહારિણી નન્દિતા ।
દક્ષિણપથગામીસાધકદયાગુણપરિસેવિતા ॥ ૧૩૫ ॥

નામપારાયણતુષ્ટા આત્મબલવિવર્ધિની ।
નાદજનની નાદલોલા દશનાદમુદદાયિની ॥ ૧૩૬ ॥

શાસ્ત્રોક્તવિધિપરિપાલિની ભક્તિભુક્તિપથદર્શિની ।
શાસ્ત્રપ્રમાણાનુસારિણી શામ્ભવી બ્રહ્મવાદિની ॥ ૧૩૭ ॥

શ્રવણમનનનિધિધ્યાસનિરતસન્નિહિતાજરા ।
શ્રીકાન્તબ્રહ્મશિવરૂપા ભુવનૈકદીપાઙ્કુરા ॥ ૧૩૮ ॥

વિદ્વજ્જનધીપ્રકાશા સપ્તલોકસઞ્ચારિણી ।
વિદ્વન્મણી દ્યુતિમતી દિવ્યસ્ફુરણસૌધામિની ॥ ૧૩૯ ॥

વિદ્યાવર્ધિની રસજ્ઞા વિશુદ્ધાત્માસેવાર્ચિતા ।
જ્ઞાનવર્ધિની સર્વજ્ઞા સર્વવિદ્યાક્ષેત્રાશ્રિતા ॥ ૧૪૦ ॥

વિધેયાત્યાયોગમાર્ગદર્શિની ધૃતિવર્ધિની ।
વિવિધયજ્ઞદાનતપોકારિણી પુણ્યવર્ધિની ॥ ૧૪૧ ॥

અનન્યભક્તિક્ષિપ્રવશ્યા ઉદયભાનુકોટિપ્રભા ।
અષ્ટાઙ્ગયોગાનુરક્તા અદ્વૈતા સ્વયમ્પ્રભા ॥ ૧૪૨ ॥

ગોષ્ઠિપ્રિયા વૈરજડતાહારિણી વિનતાવની ।
ગુહ્યતમસમાધિમગ્નયોગિરાજસમ્ભાષિણી ॥ ૧૪૩ ॥

સર્વલોકસમ્ભાવિતા સદાચારપ્રવર્તિની ।
સર્વપુણ્યતીર્થાત્મિકા સત્કર્મફલદાયિની ॥ ૧૪૪ ॥

કર્તૃતન્ત્રપૂજાશ્રિતા વસ્તુતન્ત્રતત્ત્વાત્મિકા ।
કરણત્રયશુદ્ધિપ્રદા સર્વભૂતવ્યૂહામ્બિકા ॥ ૧૪૫ ॥

મોહાલસ્યદીર્ઘસૂત્રતાપહા સત્ત્વપ્રદા ।
માનસાશ્વવેગરહિતજપયજ્ઞમોદાસ્પદા ॥ ૧૪૬ ॥

જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્તિસ્થા વિશ્વતૈજસપ્રાજ્ઞાત્મિકા ।
જીવન્મુક્તિપ્રસાદિની તુરીયા સાર્વકાલિકા ॥ ૧૪૭ ॥

શબ્દસ્પર્શરૂપગન્ધરસવિષયપઞ્ચકવ્યાપિની ।
સોહંમન્ત્રયુતોચ્છવાસનિશ્વાસાનન્દરૂપિણી ॥ ૧૪૮ ॥

ભૂતભવિષ્યદ્વર્તમાનજ્ઞા પુરાણી વિશ્વાધિકા ।
બ્રાહ્મીસ્થિતિપ્રાપ્તિકરી આત્મરૂપાભિજ્ઞાપકા ॥ ૧૪૯ ॥

યોગિજનપર્યુપાસ્યા અપરોક્ષજ્ઞાનોદયા ।
યક્ષકિમ્પુરુષસમ્ભાવ્યા વિશૃઙ્ખલા ધર્માલયા ॥ ૧૫૦ ॥

અસ્વસ્થદેહિસંસ્મરણપ્રસન્ના વરદાયિની ।
અસ્વસ્થચિત્તશાન્તિદાયી સમત્વબુદ્દિવરદાયિની ॥ ૧૫૧ ॥

પ્રાસાનુપ્રાસવિનોદિની સૃજનકર્મવિલાસિની ।
પઞ્ચતન્માત્રાજનની કલ્પનાસુવિહારિણી ॥ ૧૫૨ ॥

ઓઙ્કારનાદાનુસન્ધાનનિષ્ઠાકરી પ્રતિભાન્વિતા ।
ઓઙ્કારબીજાક્ષરરૂપા મનોલયપ્રહર્ષિતા ॥ ૧૫૩ ॥

ધ્યાનજાહ્નવી વણિક્કન્યા મહાપાતકધ્વંસિની ।
દુર્લભા પતિતોદ્ધારા સાધ્યમૌલ્યપ્રબોધિની ॥ ૧૫૪ ॥

વચનમધુરા હૃદયમધુરા વચનવેગનિયન્ત્રિણી ।
વચનનિષ્ઠા ભક્તિજુષ્ટા તૃપ્તિધામનિવાસિની ॥ ૧૫૫ ॥

નાભિહૃત્કણ્ઠસદના અગોચરનાદરૂપિણી ।
પરાનાદસ્વરૂપિણી વૈખરીવાગ્રઞ્જિની ॥ ૧૫૬ ॥

આર્દ્રા આન્ધ્રાવનિજાતા ગોપ્યા ગોવિન્દભગિની ।
અશ્વિનીદેવતારાધ્યા અશ્વત્તતરુરૂપિણી ॥ ૧૫૭ ॥

પ્રત્યક્ષપરાશક્તિમૂર્તિઃ ભક્તસ્મરણતોષિણી ।
પટ્ટાભિષિક્તવિરૂપાક્ષત્યાગવ્રતપ્રહર્ષિણી ॥ ૧૫૮ ॥

લલિતાશ્રિતકામધેનુઃ અરુણચરણકમલદ્વયી ।
લોકસેવાપરાયણસંરક્ષિણી તેજોમયી ॥ ૧૫૯ ॥

નગરેશ્વરદેવાલયપ્રતિષ્ઠિતા નિત્યાર્ચિતા ।
નવાવરણચક્રેશ્વરી યોગમાયાકન્યાનુતા ॥ ૧૬૦ ॥

નન્દગોપપુત્રી દુર્ગા કીર્તિકન્યા કન્યામણી ।
નિખિલભુવનસમ્મોહિની સોમદત્તપ્રિયનન્દિની ॥ ૧૬૧ ॥

સમાધિમુનિસમ્પ્રાર્થિતસપરિવારમુક્તિદાયિની ।
સામન્તરાજકુસુમશ્રેષ્ઠિપુત્રિકા ધીશાલિની ॥ ૧૬૨ ॥

પ્રાભાતસગોત્રજાતા ઉદ્વાહુવંશપાવની ।
પ્રજ્ઞાપ્રમોદપ્રગુણદાયિની ગુણશોભિની ॥ ૧૬૩ ॥

સાલઙ્કાયનઋષિસ્તુતા સચ્ચારિત્ર્યસુદીપિકા ।
સદ્ભક્તમણિગુપ્તાદિવૈશ્યવૃન્દહૃચ્ચન્દ્રિકા ॥ ૧૬૪ ॥

ગોલોકનાયિકા દેવી ગોમઠાન્વયરક્ષિણી ।
ગોકર્ણનિર્ગતાસમસ્તવૈશ્યઋષિક્ષેમકારિણી ॥ ૧૬૫ ॥

અષ્ટાદશનગરસ્વામિગણપૂજ્યપરમેશ્વરી ।
અષ્ટાદશનગરકેન્દ્રપઞ્ચક્રોશનગરેશ્વરી ॥ ૧૬૬ ॥

આકાશવાણ્યુક્તા“વાસવી”કન્યકાનામકીર્તિતા ।
અષ્ટાદશશક્તિપીઠરૂપિણી યશોદાસુતા ॥ ૧૬૭ ॥

કુણ્ડનિર્માતૃમલ્હરવહ્નિપ્રવેશાનુમતિપ્રદા ।
કર્મવીરલાભશ્રેષ્ઠિ-અગ્નિપ્રવેશાનુજ્ઞાપ્રદા ॥ ૧૬૮ ॥

સેનાનિવિક્રમકેસરિદુર્બુદ્દિપરિવર્તિની ।
સૈન્યાધિપતિવંશજવીરમુષ્ટિસમ્પોષિણી ॥ ૧૬૯ ॥

તપોવ્રતરાજરાજેન્દ્રભક્તિનિષ્ઠાસાફલ્યદા ।
તપ્તવિષ્ણુવર્ધનનૃપમોહદૂરા મુક્તિપ્રદા ॥ ૧૭૦ ॥

મહાવક્તા મહાશક્તા પરાભવદુઃખાપહા ।
મૂઢશ્રદ્ધાપહારિણી સંશયાત્મિકબુદ્ધ્યાપહા ॥ ૧૭૧ ॥

દૃશ્યાદૃશ્યરૂપધારિણી યતદેહવાઙ્માનસા ।
દૈવીસમ્પત્પ્રદાત્રી દર્શનીયા દિવ્યચેતસા ॥ ૧૭૨ ॥

યોગભ્રષ્ટસમુદ્ધરણવિશારદા નિજમોદદા ।
યમનિયમાસનપ્રાણાયામનિષ્ઠશક્તિપ્રદા ॥ ૧૭૩ ॥

ધારણધ્યાનસમાધિરતશોકમોહવિદૂરિણી ।
દિવ્યજીવનાન્તર્જ્યોતિપ્રકાશિની યશસ્વિની ॥ ૧૭૪ ॥

યોગીશ્વરી યાગપ્રિયા જીવેશ્વરસ્વરૂપિણી ।
યોગેશ્વરી શુભ્રજ્યોત્સ્ના ઉન્મત્તજનપાવની ॥ ૧૭૫ ॥

લયવિક્ષેપસકષાયરસાસ્વાદાતીતાજિતા ।
લોકસઙ્ગ્રહકાર્યરતા સર્વમન્ત્રાધિદેવતા ॥ ૧૭૬ ॥

વિચિત્રયોગાનુભવદા અપરાજિતા સુસ્મિતા ।
વિસ્મયકરશક્તિપ્રદા દ્રવ્યયજ્ઞનિત્યાર્ચિતા ॥ ૧૭૭ ॥

આત્મસંયમયજ્ઞકરી અસઙ્ગશસ્ત્રદાયિની ।
અન્તર્મુખસુલભવેદ્યા તલ્લીનતાપ્રદાયિની ॥ ૧૭૮ ॥

ધર્માર્થકામમોક્ષચતુર્પુરુષાર્થસાધના ।
દુઃખનષ્ટાપજયવ્યાજમનોદૌર્બલ્યવારણા ॥ ૧૭૯ ॥

વચનવસ્ત્રપ્રીતહૃદયા જન્મધૈયપ્રકાશિની ।
વ્યાધિગ્રસ્તકઠિણચિત્તકારુણ્યરસવાહિની ॥ ૧૮૦ ॥

ચિત્પ્રકાશલાભદાયી ધેયમૂર્તિઃ ધ્યાનસાક્ષિણી ।
ચારુવદના યશોદાયી પઞ્ચવૃત્તિનિરોધિની ॥ ૧૮૧ ॥

લોકક્ષયકારકાસ્ત્રશક્તિસઞ્ચયમારકા ।
લોકબન્ધનમોક્ષાર્થિનિત્યક્લિષ્ટપરીક્ષકા ॥ ૧૮૨ ॥

સૂક્ષ્મસંવેદનાશીલા ચિરશાન્તિનિકેતના ।
સૂક્ષ્મગ્રહણશક્તિમૂલા પઞ્ચપ્રાણાન્તર્ચેતના ॥ ૧૮૩ ॥

પ્રયોગસહિતજ્ઞાનજ્ઞા સમ્મૂઢસમુદ્વારિણી ।
પ્રાણવ્યાપારસદાધીનભીત્યાકુલપરિરક્ષિણી ॥ ૧૮૪ ॥

દૈવાસુરસમ્પદ્વિભાગપણ્ડિતા લોકશાસકા ।
દેવસદ્ગુરુસાધુદૂષકસન્માર્ગપ્રવર્તિકા ॥ ૧૮૫ ॥

પશ્ચાત્તાપતપ્તસુખદા જીવધર્મપ્રચારિણી ।
પ્રાયશ્ચિત્તકૃતિતોષિતા કીર્તિકારકકૃતિહર્ષિણી ॥ ૧૮૬ ॥

ગૃહકૃત્યલગ્નસાધકસ્મરણમાત્રપ્રમુદિતા ।
ગૃહસ્થજીવનદ્રષ્ટા સેવાયુતસુધીર્વિદિતા ॥ ૧૮૭ ॥

સંયમીમુનિસન્દૃશ્યા બ્રહ્મનિર્વાણરૂપિણી ।
સુદુર્દર્શા વિશ્વત્રાતા ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞપાલિની ॥ ૧૮૮ ॥

વેદસાહિત્યકલાનિધિઃ ઋગૈદજાતવૈશ્યજનની ।
વૈશ્યવર્ણમૂલગુરુ-અપરાર્કસ્તવમોદિની ॥ ૧૮૯ ॥

રાગનિધિઃ સ્વરશક્તિઃ ભાવલોકવિહારિણી ।
રાગલોલા રાગરહિતા અઙ્ગરાગસુલેપિની ॥ ૧૯૦ ॥

બ્રહ્મગ્રન્થિવિષ્ણુગ્રન્થિરુદગ્રન્થિવિભેદિની ।
ભક્તિસામ્રાજ્યસ્થાપિની શ્રદ્ધાભક્તિસંવર્ધિની ॥ ૧૯૧ ॥

હંસગમના તિતિક્ષાસના સર્વજીવોત્કર્ષિણી ।
હિંસાકૃત્યસર્વદાઘ્ની સર્વદ્વન્દ્વવિમોચની ॥ ૧૯૨ ॥

વિકૃતિમયવિશ્વરક્ષિણી ત્રિગુણક્રીડાધામેશ્વરી ।
વિવિક્તસેવ્યાનિરુદ્ધા ચતુર્દશલોકેશ્વરી ॥ ૧૯૩ ॥

ભવચક્રવ્યૂહરચનવિશારદા લીલામયી ।
ભક્તોન્નતિપથનિર્દેશનકોવિદા હિરણ્મયી ॥ ૧૯૪ ॥

ભગવદ્દર્શનાર્થપરિશ્રમાનુકૂલદાયિની ।
બુદ્ધિવ્યવસાયવીક્ષણી દેદીપ્યમાનરૂપિણી ॥ ૧૯૫ ॥

બુદ્ધિપ્રધાનશાસ્ત્રજ્યોતિઃ મહાજ્યોતિઃ મહોદયા ।
ભાવપ્રધાનકાવ્યગેયા મનોજ્યોતિઃ દિવ્યાશ્રયા ॥ ૧૯૬ ॥

અમૃતસમસૂક્તિસરિતા પઞ્ચઋણવિવર્જિતા ।
આત્મસિંહાસનોપવિષ્ટા સુદતી ધીમન્તાશ્રિતા ॥ ૧૯૭ ॥

સુષુમ્રાનાડિગામિની રોમહર્ષસ્વેદકારિણી ।
સ્પર્શજ્યોતિશબ્દદ્વારાબ્રહ્મસંસ્પર્શકારિણી ॥ ૧૯૮ ॥

બીજાક્ષરીમન્ત્રનિહિતા નિગ્રહશક્તિવર્ધિની ।
બ્રહ્મનિષ્ઠરૂપવ્યક્તા જ્ઞાનપરિપાકસાક્ષિણી ॥ ૧૯૯ ॥

અકારાખ્યા ઉકારેજ્યા મકારોપાસ્યોજ્જ્વલા ।
અચિન્ત્યાઽપરિચ્છેદ્યા એકભક્તિઃહ્રૂતપ્રજ્જ્વલા ॥ ૨૦૦ ॥

અશોષ્યા મૃત્યુઞ્જયા દેશસેવકનિત્યાશ્રયા ।
અક્લેદ્યા નવ્યાચ્છેદ્યા આત્મજ્યોતિપ્રભોદયા ॥ ૨૦૧ ॥

દયાગઙ્ગાધરા ધીરા ગીતસુધાપાનમોદિની ।
દર્પણોપમમૃદુકપોલા ચારુચુબુકવિરાજિની ॥ ૨૦૨ ॥

નવરસમયકલાતૃપ્તા શાસ્ત્રાતીતલીલાકરી ।
નયનાકર્ષકચમ્પકનાસિકા સુમનોહરી ॥ ૨૦૩ ॥

લક્ષણશાસ્ત્રમહાવેત્તા વિરૂપભક્તવરપ્રદા ।
જ્યોતિષ્શાસ્ત્રમર્મવેત્તા નવગ્રહશક્તિપ્રદા ॥ ૨૦૪ ॥

અનઙ્ગભસ્મસઞ્જાતભણ્ડાસુરમર્દિની ।
આન્દોલિકોલ્લાસિની મહિષાસુરમર્દિની ॥ ૨૦૫ ॥

ભણ્ડાસુરરૂપચિત્રકણ્ઠગન્ધર્વધ્વંસિની ।
ભ્રાત્રાર્ચિતા વિશ્વખ્યાતા પ્રમુદિતા સ્ફુરદ્રૂપિણી ॥ ૨૦૬ ॥

કીર્તિસમ્પત્પ્રદા ઉત્સવસમ્ભ્રમહર્ષિણી ।
કર્તૃત્વભાવરહિતા ભોક્તૃભાવસુદૂરિણી ॥ ૨૦૭ ॥

નવરત્નખચિતહેમમકુટધરી ગોરક્ષિણી ।
નવઋષિજનની શાન્તા નવ્યમાર્ગપ્રદર્શિની ॥ ૨૦૮ ॥

વિવિધરૂપવર્ણસહિતપ્રકૃતિસૌન્દર્યપ્રિયા ।
વામગાત્રી નીલવેણી કૃષિવાણિજ્યમહાશ્રયા ॥ ૨૦૯ ॥

કુઙ્કુમતિલકાઙ્કિતલલાટા વજ્રનાસાભરણભૂષિતા ।
કદમ્બાટવીનિલયા કમલકુટ્મલકરશોભિતા ॥ ૨૧૦ ॥

યોગિહૃત્કવાટપાટના ચતુરાદમ્મચેતના ।
યોગયાત્રાર્થિસ્ફૂર્તિદા ષડ્ડર્શનસમ્પ્રેરણા ॥ ૨૧૧ ॥

અન્ધભક્તનેત્રદાત્રી અન્ધભક્તિસુદૂરિણી ।
મૂકભક્તવાક્પ્રદા ભક્તિમહિમોત્કર્ષિણી ॥ ૨૧૨ ॥

પરાભક્તસેવિતવિષહારિણી સઞ્જીવિની ।
પુરજનૌઘપરિવેષ્ટિતા સ્વાત્માર્પણપથગામિની ॥ ૨૧૩ ॥

ભવાન્યનાવૃષ્ટિવ્યાજજલમૌલ્યપ્રબોધિકા ।
ભયાનકાતિવૃષ્ટિવ્યાજજલશક્તિપ્રદર્શિકા ॥ ૨૧૪ ॥

રામાયણમહાભારતપઞ્ચાઙ્ગશ્રવણપ્રિયા ।
રાગોપેતકાવ્યનન્દિતા ભાગવત્કથાપ્રિયા ॥ ૨૧૫ ॥

ધર્મસઙ્કટપરમ્પરાશુહારિણી મધુરસ્વરા ।
ધીરોદાત્તા માનનીયા ધ્રુવા પલ્લવાધરા ॥ ૨૧૬ ॥

પરાપરાપ્રકૃતિરૂપા પ્રાજ્ઞપામરમુદાલયા ।
પઞ્ચકોશાધ્યક્ષાસના પ્રાણસઞ્ચારસુખાશ્રયા ॥ ૨૧૭ ॥

શતાશાપાશસમ્બદ્દદુષ્ટજનપરિવર્તિની ।
શતાવધાનીધીજ્યોતિપ્રકાશિની ભવતારિણી ॥ ૨૧૮ ॥

સર્વવસ્તુસૃષ્ટિકારણાન્તર્મર્મવેત્તામ્બિકા ।
સ્થૂલબુદ્ધિદુર્વિજ્ઞેયા સૃષ્ટિનિયમપ્રકાશિકા ॥ ૨૧૯ ॥

નામાકારોદ્દેશસહિતસ્થૂલસૂક્ષ્મસૃષ્ટિપાલિની ।
નામમન્ત્રજપયજ્ઞસદ્યોસાફલ્યદાયિની ॥ ૨૨૦ ॥

આત્મતેજોંશસમ્ભવાચાર્યોપાસનસુપ્રિયા ।
આચાર્યાભિગામિશુભકારિણી નિરાશ્રયા ॥ ૨૨૧ ॥

ક્ષુત્તૃષાનિદ્રામૈથુનવિસર્જનધર્મકારિણી ।
ક્ષયવૃદ્ધિપૂર્ણદ્રવ્યસઞ્ચયાશાવિદૂરિણી ॥ ૨૨૨ ॥

નવજાતશિશુસંપોષકક્ષીરસુધાસૂષણા ।
નવભાવલહર્યોદયા ઓજોવતી વિચક્ષણા ॥ ૨૨૩ ॥

ધર્મશ્રેષ્ઠિસુપુત્રાર્થકૃતતપોસાફલ્યદા ।
ધર્મનન્દનનામભક્તસમારાધિતા મોદદા ॥ ૨૨૪ ॥

ધર્મનન્દનપ્રિયાચાર્યચ્યવનઋષિસમ્પૂજિતા ।
ધર્મનન્દનરસાતલલોકગમનકારિણી ॥ ૨૨૫ ॥

આઙ્ગીરસરક્ષકાર્યકચૂડામણિસૂનુરક્ષિણી ।
આદિશેષબોધલગ્નધર્મનન્દનગુપ્તાવની ॥ ૨૨૬ ॥

વીણાવાદનતલ્લીના સ્નેહબાન્ધવ્યરાગિણી ।
વજ્રકર્ણકુણ્ડલધરી પ્રેમભાવપ્રોલ્લાસિની ॥ ૨૨૭ ॥

શ્રીકારી શ્રિતપારિજાતા વેણુનાદાનુરાગિણી ।
શ્રીપ્રદા શાસ્ત્રાધારા નાદસ્વરનાદરઞ્જની ॥ ૨૨૮ ॥

વિવિધવિભૂતિરૂપધરી મણિકુણ્ડલશોભિની ।
વિપરીતનિમિત્તક્ષોભિતસ્થૈર્યધૈર્યોદ્દીપિની ॥ ૨૨૯ ॥

સંવિત્સાગરી મનોન્મણી સર્વદેશકાલાત્મિકા ।
સર્વજીવાત્મિકા શ્રીનિધિઃ અધ્યાત્મકલ્પલતિકા ॥ ૨૩૦ ॥

અખણ્ડરૂપા સનાતની આદિપરાશક્તિદેવતા ।
અભૂતપૂર્વસુચરિતા આદિમધ્યાન્તરહિતા ॥ ૨૩૧ ॥

સમસ્તોપનિષત્સારા સમાધ્યવસ્થાન્તર્ગતા ।
સઙ્કલ્પયુતયોગવિત્તમધ્યાનાવસ્થાપ્રકટિતા ॥ ૨૩૨ ॥

આગમશાસ્ત્રમહાવેત્તા સગુણસાકારપૂજિતા ।
અન્નમયકોશાભિવ્યક્તા વૈશ્વાનરનિવેદિતા ॥ ૨૩૩ ॥

પ્રાણમયકોશચાલિની દેહત્રયપરિપાલિની ।
પ્રાણવ્યાપારનિયન્ત્રિણી ધનઋણશક્તિનિયોજની ॥ ૨૩૪ ॥

મનોમયકોશસઞ્ચારિણી દશેન્દ્રિયબુદ્દિવ્યાપિની ।
વિજ્ઞાનમયકોશવાસિની વ્યષ્ટિસમષ્ટિભેદપ્રદર્શિની ॥ ૨૩૫ ॥

આનન્દમયકોશવાસિની ચિત્તાહઙ્કારનિયન્ત્રિણી ।
અનન્તવૃત્તિધારાસાક્ષિણી વાસનાત્રયનાશિની ॥ ૨૩૬ ॥

નિર્દોષા પ્રજ્ઞાનમ્બ્રહ્મમહાવાક્યશ્રવણાલયા ।
નિર્વૈરા તત્ત્વમસીતિગુરુવાક્યમનનાશ્રયા ॥ ૨૩૭ ॥

અયમાત્માબ્રહ્મેતિમહાવાક્યાર્થપ્રબોધિની ।
અહમ્બ્રહ્માસ્મિસ્વાનુભવાધિષ્ટાત્રી દિવ્યલોચની ॥ ૨૩૮ ॥

અવ્યાહતસ્ફૂર્તિસ્રોતા નિત્યજીવનસાક્ષિણી ।
અવ્યાજકૃપાસિન્ધુઃ આત્મબ્રહ્મૈક્યકારિણી ॥ ૨૩૯ ॥

ફલશૃતિઃ –
પૂર્વદિગભિમુખોપાસ્કા સર્વસમ્પત્વદાયિની ।
પશ્ચિમાભિમુખારાધ્યા રોગદુઃખનિવારિણી ॥ ૧ ॥

ઉત્તરાભિમુખોપાસ્યા જ્ઞાનરત્નપ્રદાયિની ।
દક્ષિણાભિમુખારાધ્યા કામિતાર્થપ્રદાયિની ॥ ૨ ॥

મૂલાધારચક્રસેવ્યા જ્ઞાનારોગ્યપ્રદાયિની ।
સ્વાધિષ્ઠાનામ્બુજેષ્યા કાવ્યયોગવરદાયિની ॥ ૩ ॥

મણિપૂરજલરુહાર્ચિતા વિજ્ઞાનશક્તિવિવર્ધિની ।
અનાહતાબ્દસિંહાસના પ્રભુત્વવિવેકપ્રદાયિની ॥ ૪ ॥

વિશુદ્ધચક્રનિત્યધેયા વાક્યક્તિજ્ઞાનદાયિની ।
વિષયોન્મુખત્વાપહા ક્ષત્નપાનિયન્ત્રિણી ॥ ૫ ॥

આજ્ઞાચક્રનિકેતના શબ્દવિજયપ્રદાયિની ।
સહસ્રારાન્તરારાધ્યા મુદરૂપા મોક્ષકારિણી ॥ ૬ ॥

સોમવાસરસમ્પૂજ્યા સૌમ્યચિત્તપ્રસાદિની ।
મઙ્ગલવાસરસંસેવ્યા સર્વકાર્યસિદ્ધિકારિણી ॥ ૭ ॥

બુધવાસરસમ્ભાવિતા બુદ્ધિશક્તિપ્રવર્ધિની ।
ગુરુવાસરસમાશ્રિતા શ્રદ્ધાભક્તિપરિતોષિણી ॥ ૮ ॥

ૐ ભૃગુવાસર પૂજનીયાખ્યૈ નમઃ । ૐ સર્વૈશ્વર્યપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ શનિવાસરોપાસનીયાખ્યૈ નમઃ । ૐ ગ્રહદોષનિવારિણૈ નમઃ ॥ ૯ ॥

ૐ ભાનુવાસરદર્શનીયાખ્યૈ નમઃ । ૐ નવરસાસ્વાદકારિણૈ નમઃ ।
ૐ સર્વકાલસ્મરણીયાય્કૈ નમઃ । ૐ આત્માનન્દપ્રદાયિનૈ નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ઇતિ ગીતસુધાવિરચિત અવ્યાહતસ્ફૂર્તિદાયિનિ શ્રીવાસવિકન્યકાપરમેશ્વરી
દેવ્યાસિ સહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥ ૐ તત્ સત્ ।

રચનૈઃ શ્રીમતિ રાજેશ્વરિગોવિન્દરાજ્
સંસ્થાપકરુઃ લલિતસુધા જ્ઞાનપીઠ, બૈઙ્ગલૂરુ વાસવી સહસ્રનામસ્તોત્રમ્
સુરેશ ગુપ્ત, સંસ્કૃત વિદ્વાન્, બૈઙ્ગલૂરુ

Also Read 1000 Names of Sri Vasavi Devi 2:

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top