Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Nrisinha 3 | Narasimha Swamy Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Bengali

Sri Nrusinha Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীনৃসিংহাষ্টোত্তরশতনামাবলী ॥

ওঁ নৃসিংহায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্করায় নমঃ ।
ওঁ করাল়ায় নমঃ ।
ওঁ বিকৃঅতায় নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যকশিপো নমঃ ।
ওঁ বৃক্ষোদারণায় নমঃ ।
ওঁ নখান্কুরায় নমঃ ।
ওঁ বিকৃতায় নমঃ ।
ওঁ প্রহ্লাদবরদায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ । ১০ ।

ওঁ অপ্রমেয় পরক্রমায় নমঃ ।
ওঁ নবচ্ছটাভিন্নঘনায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তানাম্ অভয়প্রদায় নমঃ ।
ওঁ জ্বালামুখায় নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণকেশায় নমঃ ।
ওঁ জগতাম্কারণায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভীতসমাধানায় নমঃ ।
ওঁ সদূনাম্বলবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিণেত্রায় নমঃ ।
ওঁ কপিলায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ প্রাম্শবে নমঃ ।
ওঁ সোমসূর্যাগ্নিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ স্থূলগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নত্মনে নমঃ ।
ওঁ জম্বূনদপরশ্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রী ব্যোমকেশপ্রভ্রতিয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশেইরভিসম্স্থুতায় নমঃ ।
ওঁ উপসম্হৃত সপ্তার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ কবল়ীকৃতমারুতায় নমঃ ।
ওঁ দিগ্দন্তাবল়িদর্পায় নমঃ । ৩০ ।

ওঁ কদ্রুজ্যোল্লণনাশাঘ্নায় নমঃ । ।
ওঁ আচারক্রিয়হন্ত্রেয় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণ্যায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ সমুদ্রসলিলোদ্ভূত হালাহল বিশীর্ণকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ ওজঃ পপূরিতাশেশ চরাচর জগত্রায় নমঃ ।
ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ ।
ওঁ জগত্রাণায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগায় নমঃ ।
ওঁ সর্বরক্ষায় নমঃ । ৪০ ।

ওঁ নাস্তিক প্রত্যবায়ার্থ দর্শিতার্থ প্রভাবতে নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যকশিপোরগ্রে স্তম্ভাস্থম্ভ সমুদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নিজ্বাল মলিনে নমঃ ।
ওঁ সুতীশ্ণায় নমঃ ।
ওঁ ভীমদর্শনায় নমঃ ।
ওঁ মুগ্দাখিল জগদ্জীবায় নমঃ । ।
ওঁ জগতাম্ কারণায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূত সমাধানায় নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বরায় নমঃ । ৫০ ।

ওঁ ন্রসিম্হায় নমঃ ।
ওঁ সর্বধারকায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্নুবে নমঃ ।
ওঁ জিষ্নবে নমঃ ।
ওঁ জগদ্ধম্নে নমঃ ।
ওঁ বহিরন্থঃ প্রকাশক্রতে নমঃ ।
ওঁ য়োগিহৃত্পদ্ম মদ্যস্থায়িনে নমঃ ।
ওঁ য়োগিনে নমঃ ।
ওঁ য়োগিবিদুত্তমায় নমঃ ।
ওঁ ক্রষ্তে নমঃ । ৬০ ।

ওঁ হন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ অখিলাত্রাত্রে নমঃ ।
ওঁ ব্যোমরূপায় নমঃ ।
ওঁ জন্নর্দনায় নমঃ ।
ওঁ চিন্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ সাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ গুণাতীতায় নমঃ ।
ওঁ গুণাত্মকায় নমঃ ॥

ওঁ পাপবিস্ছেদকৃতে নমঃ । ৭০ ।

ওঁ কর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বপাপবিমোচকায় নমঃ ।
ওঁ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ বিরজিতে নমঃ ।
ওঁ পরমেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মায়াবিনে নমঃ । ৮০ ।

ওঁ জগদাধারায় নমঃ ।
ওঁ অনিমিষায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ অনাদিনিধনায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যায় নমঃ ।
ওঁ পরব্রহ্মাভিদয়কায় নমঃ ।
ওঁ শন্খচক্রগদাশর্ংগবিরজিত চতুর্ভুজায় নমঃ ।
ওঁ পীতাম্বরধরায় নমঃ ।
ওঁ ধ্যাসিতবক্ষসে নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ । ৯০ ।

ওঁ শতপুষ্পৈস্সুপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ চণ্ডোদ্দণ্ডতাণ্ডবায় নমঃ ।
ওঁ জ্বলিতাননায় নমঃ ।
ওঁ ভীমপরাক্রমায় নমঃ ।
ওঁ বহুরূপদৃতে নমঃ ।
ওঁ স্রস্বিণে নমঃ ।
ওঁ শ্রীবত্স্যেণবিরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্মীপ্রিয়পরিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ কথোরকুটিলেক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ দৈতেয়বক্ষোদল়নসার্ধিকৃত নখয়ুধয় নমঃ । ১০০ ।

ওঁ আশেষপ্রাণিভয়দপ্রচণ্ডোদ্দণ্ডতাণ্ডবায় নমঃ ।
ওঁ নিটিলসুতঘর্মাম্বু বিন্দু সম্জ্বলিতাননায় নমঃ ।
ওঁ বজ্র্জিব্হায় নমঃ ।
ওঁ মহামূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ভীমায় নমঃ ।
ওঁ ভীমপরাক্রমায় নমঃ ।
ওঁ স্বভক্তার্পিত কারুণ্যায় নমঃ ।
ওঁ বহুদায় বহুরূপধৃতে নমঃ ।
ওঁ শ্রী হরিয়ে নমঃ । ১০৯ ।
॥ ইতি শ্রী নঋসিংহ অষ্টোত্তরশত নামাবলিঃ ॥

Also Read 108 Names of Shri Narasimha 3 :

108 Names of Shri Nrisinha | Narasimha Swamy Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top