Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Nrisinha 3 | Narasimha Swamy Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Gujarati

Sri Nrusinha Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીનૃસિંહાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

ૐ નૃસિંહાય નમઃ ।
ૐ પુષ્કરાય નમઃ ।
ૐ કરાળાય નમઃ ।
ૐ વિકૃઅતાય નમઃ ।
ૐ હિરણ્યકશિપો નમઃ ।
ૐ વૃક્ષોદારણાય નમઃ ।
ૐ નખાન્કુરાય નમઃ ।
ૐ વિકૃતાય નમઃ ।
ૐ પ્રહ્લાદવરદાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ । ૧૦ ।

ૐ અપ્રમેય પરક્રમાય નમઃ ।
ૐ નવચ્છટાભિન્નઘનાય નમઃ ।
ૐ ભક્તાનામ્ અભયપ્રદાય નમઃ ।
ૐ જ્વાલામુખાય નમઃ ।
ૐ તીક્ષ્ણકેશાય નમઃ ।
ૐ જગતામ્કારણાય નમઃ ।
ૐ સર્વભીતસમાધાનાય નમઃ ।
ૐ સદૂનામ્બલવર્ધનાય નમઃ ।
ૐ ત્રિણેત્રાય નમઃ ।
ૐ કપિલાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ પ્રામ્શવે નમઃ ।
ૐ સોમસૂર્યાગ્નિલોચનાય નમઃ ।
ૐ સ્થૂલગ્રીવાય નમઃ ।
ૐ પ્રસન્નત્મને નમઃ ।
ૐ જમ્બૂનદપરશ્કૃતાય નમઃ ।
ૐ શ્રી વ્યોમકેશપ્રભ્રતિયે નમઃ ।
ૐ ત્રિદશેઇરભિસમ્સ્થુતાય નમઃ ।
ૐ ઉપસમ્હૃત સપ્તાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ કબળીકૃતમારુતાય નમઃ ।
ૐ દિગ્દન્તાવળિદર્પાય નમઃ । ૩૦ ।

ૐ કદ્રુજ્યોલ્લણનાશાઘ્નાય નમઃ । ।
ૐ આચારક્રિયહન્ત્રેય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણ્યાય નમઃ ।
ૐ ભક્તવત્સલાય નમઃ ।
ૐ સમુદ્રસલિલોદ્ભૂત હાલાહલ વિશીર્ણકૃતયે નમઃ ।
ૐ ઓજઃ પપૂરિતાશેશ ચરાચર જગત્રાય નમઃ ।
ૐ હૃષીકેશાય નમઃ ।
ૐ જગત્રાણાય નમઃ ।
ૐ સર્વગાય નમઃ ।
ૐ સર્વરક્ષાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ નાસ્તિક પ્રત્યવાયાર્થ દર્શિતાર્થ પ્રભાવતે નમઃ ।
ૐ હિરણ્યકશિપોરગ્રે સ્તમ્ભાસ્થમ્ભ સમુદ્ભવાય નમઃ ।
ૐ ઉગ્રાય નમઃ ।
ૐ અગ્નિજ્વાલ મલિને નમઃ ।
ૐ સુતીશ્ણાય નમઃ ।
ૐ ભીમદર્શનાય નમઃ ।
ૐ મુગ્દાખિલ જગદ્જીવાય નમઃ । ।
ૐ જગતામ્ કારણાય નમઃ ।
ૐ સર્વભૂત સમાધાનાય નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરાય નમઃ । ૫૦ ।

ૐ ન્રસિમ્હાય નમઃ ।
ૐ સર્વધારકાય નમઃ ।
ૐ વિષ્નુવે નમઃ ।
ૐ જિષ્નવે નમઃ ।
ૐ જગદ્ધમ્ને નમઃ ।
ૐ બહિરન્થઃ પ્રકાશક્રતે નમઃ ।
ૐ યોગિહૃત્પદ્મ મદ્યસ્થાયિને નમઃ ।
ૐ યોગિને નમઃ ।
ૐ યોગિવિદુત્તમાય નમઃ ।
ૐ ક્રષ્તે નમઃ । ૬૦ ।

ૐ હન્ત્રે નમઃ ।
ૐ અખિલાત્રાત્રે નમઃ ।
ૐ વ્યોમરૂપાય નમઃ ।
ૐ જન્નર્દનાય નમઃ ।
ૐ ચિન્મયાય નમઃ ।
ૐ પ્રકૃતયે નમઃ ।
ૐ સાક્ષિણે નમઃ ।
ૐ ગુણાતીતાય નમઃ ।
ૐ ગુણાત્મકાય નમઃ ॥

ૐ પાપવિસ્છેદકૃતે નમઃ । ૭૦ ।

ૐ કર્ત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વપાપવિમોચકાય નમઃ ।
ૐ વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્માય નમઃ ।
ૐ અવ્યયાય નમઃ ।
ૐ શાશ્વતાય નમઃ ।
ૐ અનન્તાય નમઃ ।
ૐ વિરજિતે નમઃ ।
ૐ પરમેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ માયાવિને નમઃ । ૮૦ ।

ૐ જગદાધારાય નમઃ ।
ૐ અનિમિષાય નમઃ ।
ૐ અક્ષરાય નમઃ ।
ૐ અનાદિનિધનાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાય નમઃ ।
ૐ પરબ્રહ્માભિદયકાય નમઃ ।
ૐ શન્ખચક્રગદાશર્ંગવિરજિત ચતુર્ભુજાય નમઃ ।
ૐ પીતામ્બરધરાય નમઃ ।
ૐ ધ્યાસિતવક્ષસે નમઃ ।
ૐ શાન્તાય નમઃ । ૯૦ ।

ૐ શતપુષ્પૈસ્સુપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ ચણ્ડોદ્દણ્ડતાણ્ડવાય નમઃ ।
ૐ જ્વલિતાનનાય નમઃ ।
ૐ ભીમપરાક્રમાય નમઃ ।
ૐ બહુરૂપદૃતે નમઃ ।
ૐ સ્રસ્વિણે નમઃ ।
ૐ શ્રીવત્સ્યેણવિરાજિતાય નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીપ્રિયપરિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ કથોરકુટિલેક્ષણાય નમઃ ।
ૐ દૈતેયવક્ષોદળનસાર્ધિકૃત નખયુધય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ આશેષપ્રાણિભયદપ્રચણ્ડોદ્દણ્ડતાણ્ડવાય નમઃ ।
ૐ નિટિલસુતઘર્મામ્બુ બિન્દુ સમ્જ્વલિતાનનાય નમઃ ।
ૐ વજ્ર્જિવ્હાય નમઃ ।
ૐ મહામૂર્તયે નમઃ ।
ૐ ભીમાય નમઃ ।
ૐ ભીમપરાક્રમાય નમઃ ।
ૐ સ્વભક્તાર્પિત કારુણ્યાય નમઃ ।
ૐ બહુદાય બહુરૂપધૃતે નમઃ ।
ૐ શ્રી હરિયે નમઃ । ૧૦૯ ।
॥ ઇતિ શ્રી નઋસિંહ અષ્ટોત્તરશત નામાવલિઃ ॥

Also Read 108 Names of Shri Narasimha 3 :

108 Names of Shri Nrisinha | Narasimha Swamy Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top