108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Rajarajeshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Shri Rajarajeshwari Ashtottarashata Namavali in Hindi:

॥ श्रीराजराजेश्वर्यष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

अथ श्रीराजराजेश्वर्यष्टोत्तरशतनामावलिः ।
ॐ श्रीभुवनेश्वर्यै नमः ।
ॐ राजेश्वर्यै नमः ।
ॐ राजराजेश्वर्यै नमः ।
ॐ कामेश्वर्यै नमः ।
ॐ बालात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ कल्याणेश्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वसंक्षोभिन्यै नमः ।
ॐ सर्वलोकशरीरिण्यै नमः ।
ॐ सौगन्धिकामिलद्वेष्ट्यै नमः । १० ।

ॐ मन्त्रिण्यै नमः ।
ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ प्रकृत्यै नमः ।
ॐ विकृत्यै नमः ।
ॐ आदित्यायै नमः ।
ॐ सौभाग्यवत्यै नमः ।
ॐ पद्मावत्यै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ श्रीमत्यै नमः ।
ॐ सत्यवत्यै नमः । २० ।

ॐ प्रियकृत्यै नमः ।
ॐ मायायै नमः ।
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः ।
ॐ सर्वलोकमोहनाधीशान्यै नमः ।
ॐ किङ्करीभूतगीर्वाण्यै नमः ।
ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ पुराणागमरूपिण्यै नमः ।
ॐ पञ्चप्रणवरूपिण्यै नमः ।
ॐ सर्वग्रहरूपिण्यै नमः ।
ॐ रक्तगन्धकस्तुरीविलेपन्यै नमः । ३० ।

ॐ नायिकायै नमः ।
ॐ शरण्यायै नमः ।
ॐ निखिलविद्येश्वर्यै नमः ।
ॐ जनेश्वर्यै नमः ।
ॐ भूतेश्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः ।
ॐ क्षेमकारिण्यै नमः ।
ॐ पुण्यायै नमः ।
ॐ सर्वरक्षण्यै नमः ।
ॐ सकलधारिण्यै नमः । ४० ।

ॐ विश्वकारिण्यै नमः ।
ॐ सुरमुनिदेवनुतायै नमः ।
ॐ सर्वलोकाराध्यायै नमः ।
ॐ पद्मासनासीनायै नमः ।
ॐ योगीश्वरमनोध्येयायै नमः ।
ॐ चतुर्भुजायै नमः ।
ॐ सर्वार्थसाधनाधीशायै नमः ।
ॐ पूर्वायै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ परमानन्दायै नमः । ५० ।

ॐ कालायै नमः ।
ॐ अनघायै नमः ।
ॐ वसुन्धरायै नमः ।
ॐ शुभप्रदायै नमः ।
ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ।
ॐ पीताम्बरधरायै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ भक्तवत्सलायै नमः ।
ॐ पादपद्मायै नमः ।
ॐ जगत्कारिण्यै नमः । ६० ।

ॐ अव्ययायै नमः ।
ॐ लीलामानुषविग्रहायै नमः ।
ॐ सर्वमयायै नमः ।
ॐ मृत्युञ्जयायै नमः ।
ॐ कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः ।
ॐ पवित्रायै नमः ।
ॐ प्राणदायै नमः ।
ॐ विमलायै नमः ।
ॐ महाभूषायै नमः ।
ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः । ७० ।

ॐ पद्मालयायै नमः ।
ॐ सुधायै नमः ।
ॐ स्वङ्गायै नमः ।
ॐ पद्मरागकिरीटिन्यै नमः ।
ॐ सर्वपापविनाशिन्यै नमः ।
ॐ सकलसम्पत्प्रदायिन्यै नमः ।
ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः ।
ॐ सर्वविघ्नकेशध्वंसिन्यै नमः ।
ॐ हेममालिन्यै नमः ।
ॐ विश्वमूर्त्यै नमः । ८० ।

ॐ अग्निकल्पायै नमः ।
ॐ पुण्डरीकक्षिण्यै नमः ।
ॐ महाशक्त्यै नमः ।
ॐ बुधायै नमः ।
ॐ भूतेश्वर्यै नमः ।
ॐ अदृश्यायै नमः ।
ॐ शुभेक्षणायै नमः ।
ॐ सर्वधर्मिण्यै नमः ।
ॐ प्राणायै नमः ।
ॐ श्रेष्ठायै नमः । ९० ।

ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ सत्त्यायै नमः ।
ॐ सर्वजनन्यै नमः ।
ॐ सर्वलोकवासिन्यै नमः ।
ॐ कैवल्यरेखावल्यै नमः ।
ॐ भक्तपोषणविनोदिन्यै नमः ।
ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ।
ॐ सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ।
ॐ संविदानन्दलहर्यै नमः ।
ॐ चतुर्दशान्तकोणस्थायै नमः । १०० ।

ॐ सर्वात्मायै नमः ।
ॐ सत्यवाक्यायै नमः ।
ॐ न्यायायै नमः ।
ॐ धनधान्यनिध्यै नमः ।
ॐ कायकृत्यै नमः ।
ॐ अनन्तजितायै नमः ।
ॐ स्थिरायै नमः ।

॥ इति श्रीराजराजेश्वर्यष्टोत्तरशतनामावली सम्पूर्णा ॥

Also Read 108 Names of Sri Raja Rajeshwari:

108 Names of shri Rajarajeshvari | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil