Home » Hindu Mantras » 108 - Shatanamavali » 108 Names of Shri Rajarajeshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali
108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Rajarajeshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Sri Rajarajeshwari Ashtottarashata Namavali in Bengali:

॥ শ্রীরাজরাজেশ্বর্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ॥

অথ শ্রীরাজরাজেশ্বর্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ।
ওঁ শ্রীভুবনেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ রাজেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ রাজরাজেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বালাত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কল্যাণেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসংক্ষোভিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকশরীরিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সৌগন্ধিকামিলদ্বেষ্ট্যৈ নমঃ । ১০ ।

ওঁ মন্ত্রিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্ররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ আদিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সৌভাগ্যবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভগবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীমত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যবত্যৈ নমঃ । ২০ ।

ওঁ প্রিয়কৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকমোহনাধীশান্যৈ নমঃ ।
ওঁ কিঙ্করীভূতগীর্বাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরব্রহ্মস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুরাণাগমরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চপ্রণবরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বগ্রহরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তগন্ধকস্তুরীবিলেপন্যৈ নমঃ । ৩০ ।

ওঁ নায়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শরণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিখিলবিদ্যেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ জনেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসাক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষেমকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বরক্ষণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সকলধারিণ্যৈ নমঃ । ৪০ ।

ওঁ বিশ্বকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুরমুনিদেবনুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মাসনাসীনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগীশ্বরমনোধ্যেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্ভুজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বার্থসাধনাধীশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূর্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরমানন্দায়ৈ নমঃ । ৫০ ।

ওঁ কালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনঘায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বসুন্ধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালজ্ঞানসম্পন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পীতাম্বরধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তবত্সলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পাদপদ্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগত্কারিণ্যৈ নমঃ । ৬০ ।

ওঁ অব্যয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লীলামানুষবিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বময়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কোটিসূর্যসমপ্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পবিত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রাণদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাভূষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতহিতপ্রদায়ৈ নমঃ । ৭০ ।

ওঁ পদ্মালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মরাগকিরীটিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বপাপবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সকলসম্পত্প্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মগন্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববিঘ্নকেশধ্বংসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হেমমালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বমূর্ত্যৈ নমঃ । ৮০ ।

ওঁ অগ্নিকল্পায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্ডরীকক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বুধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ অদৃশ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভেক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বধর্মিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ । ৯০ ।

ওঁ শান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্ত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বজনন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৈবল্যরেখাবল্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তপোষণবিনোদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দারিদ্র্যনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বোপদ্রববারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সংবিদানন্দলহর্যৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্দশান্তকোণস্থায়ৈ নমঃ । ১০০ ।

ওঁ সর্বাত্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যবাক্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ন্যায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনধান্যনিধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কায়কৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থিরায়ৈ নমঃ ।

॥ ইতি শ্রীরাজরাজেশ্বর্যষ্টোত্তরশতনামাবলী সম্পূর্ণা ॥

Also Read 108 Names of Sri Raja Rajeshwari:

108 Names of shri Rajarajeshvari | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil