Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Sri Vedavyasa | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Shri Vedavyasa Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଵେଦଵ୍ୟାସାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଵ୍ୟାସାୟ ଵିଷ୍ଣୁରୂପାୟ ଵ୍ୟାସରୂପାୟ ଵିଷ୍ଣଵେ ।
ନମୋ ଵୈ ବ୍ରହ୍ମନିଧୟେ ଵାସିଷ୍ଠାୟ ନମୋ ନମଃ ॥

ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାରାଶର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତପୋଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵେଦାଙ୍ଗତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାଣପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଲଵେଦଵିଭାଜକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟୟୋଗାସନାରୂଢାୟ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ୟୋଗପଟ୍ଟଲସତ୍କଟୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ କୋଟିମନ୍ମଥସୁନ୍ଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାଣାର୍ଷୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟର୍ଷୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତଵୀର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତଶ୍ରିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାଙ୍ଗଶୟାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାଦିତ୍ୟସଙ୍କାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତଶୀର୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଭାଵୟୁଜେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିରୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକଭର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକାତୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତାଂ ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵୟୋନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ଵିଶ୍ଵଚେଷ୍ଟାପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଙ୍କର୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେଶଵାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ କେଶିସୂଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଵିନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରୈଣଚର୍ମଦୀପ୍ତାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲସମଦ୍ୟୁତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଷୀକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଗ୍ଵଂଶାୟ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ଅମିତଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାମତୟେ ନମଃ । var?? ଭାମନୟେ
ଓଂ ତ୍ଵଷ୍ଟ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ତର୍କାଭୀତିକରଦ୍ଵୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵରାହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵେଶାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଭ୍ରାଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵୟମ୍ଭୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶର୍ଵପୂର୍ଵେଡ୍ୟାୟ ନମଃ । ଢ୍ୟ୍??
ଓଂ ଦିଵ୍ୟୟଜ୍ଞୋପଵୀତଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଟାଜୂଟଵିଭୂଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ମେଖଲାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନାଦ୍ୟଜ୍ଞାନଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କମ୍ବୁଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃତ୍ତବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମପତ୍ରାୟତେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରସିଂହଵପୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାଧିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ମହୋଦଧିଶୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଵ୍ୟାପିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନାର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାର୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଣଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସିଷ୍ଠାନ୍ଵୟସମ୍ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍ସ୍ରଷ୍ଟ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍ତ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ଵିଶ୍ଵସଂହାରକାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧୋକ୍ଷଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉରୁଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵ୍ୟାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାତୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ମୟାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଵସୁଜାନନ୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକୁନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିସେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵୈପାୟନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଦରାୟଣାୟ ନମଃ । ୧୦୮ ।
ଓଂ ତତ୍ସତ୍ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀ ଵେଦଵ୍ୟାସାଚାର୍ୟାଣାଂ ନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ॥

Also Read 108 Names of Sri Veda Vyasa:

108 Names of Sri Vedavyasa | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top