Guru Mantras Varahi Stotrams

108 Names of Sri Vedavyasa | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Shri Vedavyasa Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ वेदव्यासाष्टोत्तरशतनामावली ॥

व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे ।
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॥

ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।
ॐ पाराशर्याय नमः ।
ॐ तपोधनाय नमः ।
ॐ वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ वेदाधाराय नमः ।
ॐ वेदगम्याय नमः ।
ॐ मूलवेदविभाजकाय नमः ।
ॐ दिव्ययोगासनारूढाय नमः । १० ।

ॐ योगपट्टलसत्कटये नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ कोटिमन्मथसुन्दराय नमः ।
ॐ पुराणार्षये नमः ।
ॐ पुण्यर्षये नमः ।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः ।
ॐ वरदायकाय नमः ।
ॐ अनन्तवीर्याय नमः ।
ॐ अनन्तश्रिये नमः ।
ॐ अनन्ताङ्गशयाय नमः । २० ।

ॐ विभवे नमः ।
ॐ अनन्तादित्यसङ्काशाय नमः ।
ॐ अनन्तशीर्षाय नमः ।
ॐ स्वभावयुजे नमः ।
ॐ अनिरुद्धाय नमः ।
ॐ लोकभर्त्रे नमः ।
ॐ लोकातीताय नमः ।
ॐ सतां गुरवे नमः ।
ॐ विश्वयोनये नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः । ३० ।

ॐ विश्वचेष्टाप्रदायकाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ सङ्कर्षणाय नमः ।
ॐ सुरानन्दाय नमः ।
ॐ कमलापतये नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ केशवाय नमः । ४० ।

ॐ केशिसूदनाय नमः ।
ॐ महाधनाय नमः ।
ॐ परानन्दाय नमः ।
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ वरैणचर्मदीप्ताङ्गाय नमः ।
ॐ इन्द्रनीलसमद्युतये नमः ।
ॐ हृषीकेशाय नमः ।
ॐ महाबाहवे नमः ।
ॐ प्राग्वंशाय नमः । ५० ।

ॐ अमितविक्रमाय नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ पद्मगर्भाय नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ भामतये नमः । var?? भामनये
ॐ त्वष्ट्रे नमः ।
ॐ तर्काभीतिकरद्वयाय नमः ।
ॐ महावराहाय नमः ।
ॐ देवेशाय नमः । ६० ।

ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ अग्रजाय नमः ।
ॐ स्वयम्भुवे नमः ।
ॐ शर्वपूर्वेड्याय नमः । ढ्य्??
ॐ दिव्ययज्ञोपवीतधृते नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ जटाजूटविभूषिताय नमः ।
ॐ वनमालिने नमः । ७० ।

ॐ मेखलाङ्गाय नमः ।
ॐ अनाद्यज्ञानभञ्जनाय नमः ।
ॐ कम्बुग्रीवाय नमः ।
ॐ वृत्तबाहवे नमः ।
ॐ पद्मपत्रायतेक्षणाय नमः ।
ॐ नारसिंहवपुषे नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ अजाय नमः ।
ॐ अनन्ताधिकाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः । ८० ।

ॐ महोदधिशयाय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ विश्वव्यापिने नमः ।
ॐ जनार्दनाय नमः ।
ॐ परार्धाय नमः ।
ॐ प्राणदाय नमः ।
ॐ सौम्याय नमः ।
ॐ वासिष्ठान्वयसम्भवाय नमः ।
ॐ जगत्स्रष्ट्रे नमः ।
ॐ जगत्त्रात्रे नमः । ९० ।

ॐ विश्वसंहारकारकाय नमः ।
ॐ अधोक्षजाय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ साक्षिणे नमः ।
ॐ योगीश्वराय नमः ।
ॐ उरुविक्रमाय नमः ।
ॐ वेदव्यासाय नमः ।
ॐ महाबोधाय नमः ।
ॐ मायातीताय नमः ।
ॐ जगन्मयाय नमः । १०० ।

ॐ वसुजानन्दनाय नमः ।
ॐ भर्त्रे नमः ।
ॐ मुकुन्दाय नमः ।
ॐ मुनिसेविताय नमः ।
ॐ द्वैपायनाय नमः ।
ॐ देवगुरवे नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ बादरायणाय नमः । १०८ ।
ॐ तत्सत् ॥

॥ इति श्री वेदव्यासाचार्याणां नामावलिः समाप्ता ॥

Also Read:

108 Names of Sri Vedavyasa | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment