Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Vedavyasa | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Shri Vedavyasa Ashtottarashata Namavali Lyrics in Telugu:

॥ వేదవ్యాసాష్టోత్తరశతనామావలీ ॥

వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే ।
నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః ॥

ఓం వాసుదేవాయ నమః ।
ఓం జగన్నాథాయ నమః ।
ఓం పారాశర్యాయ నమః ।
ఓం తపోధనాయ నమః ।
ఓం వేదవేదాఙ్గతత్త్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం పురాణపురుషోత్తమాయ నమః ।
ఓం వేదాధారాయ నమః ।
ఓం వేదగమ్యాయ నమః ।
ఓం మూలవేదవిభాజకాయ నమః ।
ఓం దివ్యయోగాసనారూఢాయ నమః । ౧౦ ।

ఓం యోగపట్టలసత్కటయే నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం కోటిమన్మథసున్దరాయ నమః ।
ఓం పురాణార్షయే నమః ।
ఓం పుణ్యర్షయే నమః ।
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ।
ఓం వరదాయకాయ నమః ।
ఓం అనన్తవీర్యాయ నమః ।
ఓం అనన్తశ్రియే నమః ।
ఓం అనన్తాఙ్గశయాయ నమః । ౨౦ ।

ఓం విభవే నమః ।
ఓం అనన్తాదిత్యసఙ్కాశాయ నమః ।
ఓం అనన్తశీర్షాయ నమః ।
ఓం స్వభావయుజే నమః ।
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ।
ఓం లోకభర్త్రే నమః ।
ఓం లోకాతీతాయ నమః ।
ఓం సతాం గురవే నమః ।
ఓం విశ్వయోనయే నమః ।
ఓం విశ్వరూపాయ నమః । ౩౦ ।

ఓం విశ్వచేష్టాప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం సఙ్కర్షణాయ నమః ।
ఓం సురానన్దాయ నమః ।
ఓం కమలాపతయే నమః ।
ఓం అచ్యుతాయ నమః ।
ఓం నారాయణాయ నమః ।
ఓం హరయే నమః ।
ఓం కృష్ణాయ నమః ।
ఓం కేశవాయ నమః । ౪౦ ।

ఓం కేశిసూదనాయ నమః ।
ఓం మహాధనాయ నమః ।
ఓం పరానన్దాయ నమః ।
ఓం గోవిన్దాయ నమః ।
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం వరైణచర్మదీప్తాఙ్గాయ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రనీలసమద్యుతయే నమః ।
ఓం హృషీకేశాయ నమః ।
ఓం మహాబాహవే నమః ।
ఓం ప్రాగ్వంశాయ నమః । ౫౦ ।

ఓం అమితవిక్రమాయ నమః ।
ఓం పద్మనాభాయ నమః ।
ఓం పద్మగర్భాయ నమః ।
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం వామనాయ నమః ।
ఓం భామతయే నమః । var?? భామనయే
ఓం త్వష్ట్రే నమః ।
ఓం తర్కాభీతికరద్వయాయ నమః ।
ఓం మహావరాహాయ నమః ।
ఓం దేవేశాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం భ్రాజిష్ణవే నమః ।
ఓం అనఘాయ నమః ।
ఓం అగ్రజాయ నమః ।
ఓం స్వయమ్భువే నమః ।
ఓం శర్వపూర్వేడ్యాయ నమః । ఢ్య్??
ఓం దివ్యయజ్ఞోపవీతధృతే నమః ।
ఓం ఈశ్వరాయ నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం జటాజూటవిభూషితాయ నమః ।
ఓం వనమాలినే నమః । ౭౦ ।

ఓం మేఖలాఙ్గాయ నమః ।
ఓం అనాద్యజ్ఞానభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం కమ్బుగ్రీవాయ నమః ।
ఓం వృత్తబాహవే నమః ।
ఓం పద్మపత్రాయతేక్షణాయ నమః ।
ఓం నారసింహవపుషే నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం అజాయ నమః ।
ఓం అనన్తాధికాయ నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః । ౮౦ ।

ఓం మహోదధిశయాయ నమః ।
ఓం విష్ణవే నమః ।
ఓం విశ్వవ్యాపినే నమః ।
ఓం జనార్దనాయ నమః ।
ఓం పరార్ధాయ నమః ।
ఓం ప్రాణదాయ నమః ।
ఓం సౌమ్యాయ నమః ।
ఓం వాసిష్ఠాన్వయసమ్భవాయ నమః ।
ఓం జగత్స్రష్ట్రే నమః ।
ఓం జగత్త్రాత్రే నమః । ౯౦ ।

ఓం విశ్వసంహారకారకాయ నమః ।
ఓం అధోక్షజాయ నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః ।
ఓం సాక్షిణే నమః ।
ఓం యోగీశ్వరాయ నమః ।
ఓం ఉరువిక్రమాయ నమః ।
ఓం వేదవ్యాసాయ నమః ।
ఓం మహాబోధాయ నమః ।
ఓం మాయాతీతాయ నమః ।
ఓం జగన్మయాయ నమః । ౧౦౦ ।

ఓం వసుజానన్దనాయ నమః ।
ఓం భర్త్రే నమః ।
ఓం ముకున్దాయ నమః ।
ఓం మునిసేవితాయ నమః ।
ఓం ద్వైపాయనాయ నమః ।
ఓం దేవగురవే నమః ।
ఓం భగవతే నమః ।
ఓం బాదరాయణాయ నమః । ౧౦౮ ।
ఓం తత్సత్ ॥

॥ ఇతి శ్రీ వేదవ్యాసాచార్యాణాం నామావలిః సమాప్తా ॥

Also Read 108 Names of Sri Veda Vyasa:

108 Names of Sri Vedavyasa | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Vedavyasa | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top