Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Veerabhadra Swamy | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Sri Veerabhadra Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali:

।। শ্রীবীরভদ্রাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ।।
ওঁ বীরভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ মহাশূরায় নমঃ ।
ওঁ রৌদ্রায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রাবতারকায় নমঃ ।
ওঁ শ্যামাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ ভীমনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বকেশায় নমঃ ।
ওঁ ভূতনাথায় নমঃ । ১০ ।

ওঁ খড্গহস্তায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বব্যাপিনে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বনাথায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুচক্রবিভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ ভদ্রকালীপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ ভদ্রাক্ষাভরণান্বিতায় নমঃ ।
ওঁ ভানুদন্তভিদে নমঃ ।
ওঁ উগ্রায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ ভাবগোচরায় নমঃ ।
ওঁ চণ্ডমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ চতুর্বাহবে নমঃ
ওঁ চতুরায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রশেখরায় নমঃ ।
ওঁ সত্যপ্রতিজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সর্বসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ নিরাময়ায় নমঃ । ৩০ ।

ওঁ নিত্যনিষ্ঠিতপাপৌঘায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিকল্পায় নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ ভারতীনাসিকচ্ছাদায় নমঃ ।
ওঁ ভবরোগমহাভিষজে নমঃ ।
ওঁ ভক্তৈকরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ বলবতে নমঃ ।
ওঁ ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষারয়ে নমঃ ।
ওঁ ধর্মমূর্তয়ে নমঃ । ৪০ ।

ওঁ দৈত্যসঙ্ঘভয়ঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ পাত্রহস্তায় নমঃ ।
ওঁ পাবকাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মজাক্ষাদিবন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ মখান্তকায় নমঃ ।
ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
ওঁ মহাভয়নিবারণায় নমঃ ।
ওঁ মহাবীরায় নমঃ
ওঁ গণাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ মহাঘোরনৃসিংহজিতে নমঃ । ৫০ ।

ওঁ নিশ্বাসমারুতোদ্ধূতকুলপর্বতসঞ্চয়ায় নমঃ ।
ওঁ দন্তনিষ্পেষকারায়
ওঁ মুখরীকৃতদিক্তটায় নমঃ ।
ওঁ পাদসঙ্ঘট্টগোদ্ভ্রান্তশেষশীর্ষসহস্রকায় নমঃ ।
ওঁ ভানুকোটিপ্রভাভাস্বন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ শেষভূষায় নমঃ ।
ওঁ চর্মবাসসে নমঃ ।
ওঁ চারুহস্তোজ্জ্বলত্তনবে নমঃ ।
ওঁ উপেন্দ্রেন্দ্রয়মাদিদেবানামঙ্গরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ পট্টসপ্রাসপরশুগদাদ্যায়ুধশোভিতায় নমঃ । ৬০ ।

ওঁ ব্রহ্মাদিদেবদুষ্প্রেক্ষ্যপ্রভাশুম্ভত্কীরীটধৃতে নমঃ ।
ওঁ কূশ্মাণ্ডগ্রহভেতালমারীগণবিভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ ক্রীডাকন্দুকিতাদণ্ডভাণ্ডকোটীবিরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ শরণাগতবৈকুণ্ঠব্রহ্মেন্দ্রামররক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ য়োগীন্দ্রহৃত্পয়োজাতমহাভাস্করমণ্ডলায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদেবশিরোরত্নসঙ্ঘৃষ্টমণিপাদুকায় নমঃ ।
ওঁ গ্রৈবেয়হারকেয়ূরকাঞ্চীকটকভূষিতায় নমঃ ।
ওঁ বাগতীতায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষহরায় নমঃ ।
ওঁ বহ্নিজিহ্বানিকৃন্তনায় নমঃ । ৭০ ।

ওঁ সহস্রবাহবে নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ ভয়াহ্বয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তলোকারাতি তীক্ষ্ণবিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ কারুণ্যাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ গণাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ গর্বিতাসুরদর্পহৃতে নমঃ ।
ওঁ সম্পত্করায় নমঃ ।
ওঁ সদানন্দায় নমঃ । ৮০ ।

ওঁ সর্বাভীষ্টফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ নূপুরালঙ্কৃতপদায় নমঃ ।
ওঁ ব্যালয়জ্ঞোপবীতকায় নমঃ ।
ওঁ ভগনেত্রহরায় নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘবাহবে নমঃ ।
ওঁ বন্ধবিমোচকায় নমঃ ।
ওঁ তেজোময়ায় নমঃ ।
ওঁ কবচায় নমঃ ।
ওঁ ভৃগুশ্মশ্রুবিলুম্পকায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞপূরুষশীর্ষঘ্নায় নমঃ । ৯০ ।

ওঁ য়জ্ঞারণ্যদবানলায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তৈকবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ সুলভায় নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।
ওঁ নিধয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বসিদ্ধিকরায় নমঃ ।
ওঁ দান্তায় নমঃ ।
ওঁ সকলাগমশোভিতায় নমঃ ।
ওঁ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায় নমঃ । ১০০ ।

ওঁ দেবায় নমঃ ।
ওঁ সর্বব্যাধিনিবারকায় নমঃ ।
ওঁ অকালমৃত্যুসংহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কালমৃত্যুভয়ঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ গ্রহাকর্ষণনির্বন্ধমারণোচ্চাটনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ পরতন্ত্রবিনির্বন্ধায় নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পরাত্পরায় নমঃ ।
ওঁ স্বমন্ত্রয়ন্ত্রতন্ত্রাঘপরিপালনতত্পরায় নমঃ । ১০৯ ।
শ্রী বীরভদ্রায় নমঃ ।

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে হয়গ্রীবাবতারবিরচিতা
শ্রীবীরভদ্রাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সমাপতা ।

Also Read 108 Names of Shri Virabhadra:

108 Names of Sri Veerabhadra Swamy | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Veerabhadra Swamy | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top