108 - Shatanamavali

108 Names of Sri Veerabhadra Swamy | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Veerabhadra Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

।। श्रीवीरभद्राष्टोत्तरशतनामावलिः ।।
ॐ वीरभद्राय नमः ।
ॐ महाशूराय नमः ।
ॐ रौद्राय नमः ।
ॐ रुद्रावतारकाय नमः ।
ॐ श्यामाङ्गाय नमः ।
ॐ उग्रदंष्ट्राय नमः ।
ॐ भीमनेत्राय नमः ।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
ॐ ऊर्ध्वकेशाय नमः ।
ॐ भूतनाथाय नमः । १० ।

ॐ खड्गहस्ताय नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ विश्वव्यापिने नमः ।
ॐ विश्वनाथाय नमः ।
ॐ विष्णुचक्रविभञ्जनाय नमः ।
ॐ भद्रकालीपतये नमः ।
ॐ भद्राय नमः ।
ॐ भद्राक्षाभरणान्विताय नमः ।
ॐ भानुदन्तभिदे नमः ।
ॐ उग्राय नमः । २० ।

ॐ भगवते नमः ।
ॐ भावगोचराय नमः ।
ॐ चण्डमूर्तये नमः ।
ॐ चतुर्बाहवे नमः
ॐ चतुराय नमः ।
ॐ चन्द्रशेखराय नमः ।
ॐ सत्यप्रतिज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ सर्वसाक्षिणे नमः ।
ॐ निरामयाय नमः । ३० ।

ॐ नित्यनिष्ठितपापौघाय नमः ।
ॐ निर्विकल्पाय नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
ॐ भारतीनासिकच्छादाय नमः ।
ॐ भवरोगमहाभिषजे नमः ।
ॐ भक्तैकरक्षकाय नमः ।
ॐ बलवते नमः ।
ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ।
ॐ दक्षारये नमः ।
ॐ धर्ममूर्तये नमः । ४० ।

ॐ दैत्यसङ्घभयङ्कराय नमः ।
ॐ पात्रहस्ताय नमः ।
ॐ पावकाक्षाय नमः ।
ॐ पद्मजाक्षादिवन्दिताय नमः ।
ॐ मखान्तकाय नमः ।
ॐ महातेजसे नमः ।
ॐ महाभयनिवारणाय नमः ।
ॐ महावीराय नमः
ॐ गणाध्यक्षाय नमः ।
ॐ महाघोरनृसिंहजिते नमः । ५० ।

ॐ निश्वासमारुतोद्धूतकुलपर्वतसञ्चयाय नमः ।
ॐ दन्तनिष्पेषकाराय
ॐ मुखरीकृतदिक्तटाय नमः ।
ॐ पादसङ्घट्टगोद्भ्रान्तशेषशीर्षसहस्रकाय नमः ।
ॐ भानुकोटिप्रभाभास्वन्मणिकुण्डलमण्डिताय नमः ।
ॐ शेषभूषाय नमः ।
ॐ चर्मवाससे नमः ।
ॐ चारुहस्तोज्ज्वलत्तनवे नमः ।
ॐ उपेन्द्रेन्द्रयमादिदेवानामङ्गरक्षकाय नमः ।
ॐ पट्टसप्रासपरशुगदाद्यायुधशोभिताय नमः । ६० ।

ॐ ब्रह्मादिदेवदुष्प्रेक्ष्यप्रभाशुम्भत्कीरीटधृते नमः ।
ॐ कूश्माण्डग्रहभेतालमारीगणविभञ्जनाय नमः ।
ॐ क्रीडाकन्दुकितादण्डभाण्डकोटीविराजिताय नमः ।
ॐ शरणागतवैकुण्ठब्रह्मेन्द्रामररक्षकाय नमः ।
ॐ योगीन्द्रहृत्पयोजातमहाभास्करमण्डलाय नमः ।
ॐ सर्वदेवशिरोरत्नसङ्घृष्टमणिपादुकाय नमः ।
ॐ ग्रैवेयहारकेयूरकाञ्चीकटकभूषिताय नमः ।
ॐ वागतीताय नमः ।
ॐ दक्षहराय नमः ।
ॐ वह्निजिह्वानिकृन्तनाय नमः । ७० ।

ॐ सहस्रबाहवे नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
ॐ भयाह्वयाय नमः ।
ॐ भक्तलोकाराति तीक्ष्णविलोचनाय नमः ।
ॐ कारुण्याक्षाय नमः ।
ॐ गणाध्यक्षाय नमः ।
ॐ गर्वितासुरदर्पहृते नमः ।
ॐ सम्पत्कराय नमः ।
ॐ सदानन्दाय नमः । ८० ।

ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।
ॐ नूपुरालङ्कृतपदाय नमः ।
ॐ व्यालयज्ञोपवीतकाय नमः ।
ॐ भगनेत्रहराय नमः ।
ॐ दीर्घबाहवे नमः ।
ॐ बन्धविमोचकाय नमः ।
ॐ तेजोमयाय नमः ।
ॐ कवचाय नमः ।
ॐ भृगुश्मश्रुविलुम्पकाय नमः ।
ॐ यज्ञपूरुषशीर्षघ्नाय नमः । ९० ।

ॐ यज्ञारण्यदवानलाय नमः ।
ॐ भक्तैकवत्सलाय नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ सुलभाय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ निधये नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिकराय नमः ।
ॐ दान्ताय नमः ।
ॐ सकलागमशोभिताय नमः ।
ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदाय नमः । १०० ।

ॐ देवाय नमः ।
ॐ सर्वव्याधिनिवारकाय नमः ।
ॐ अकालमृत्युसंहर्त्रे नमः ।
ॐ कालमृत्युभयङ्कराय नमः ।
ॐ ग्रहाकर्षणनिर्बन्धमारणोच्चाटनप्रियाय नमः ।
ॐ परतन्त्रविनिर्बन्धाय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ।
ॐ स्वमन्त्रयन्त्रतन्त्राघपरिपालनतत्पराय नमः । १०९ ।
श्री वीरभद्राय नमः ।

इति श्रीवायुपुराणे हयग्रीवावतारविरचिता
श्रीवीरभद्राष्टोत्तरशतनामावलिः समापता ।

Also Read 108 Names of Shri Virabhadra:

108 Names of Sri Veerabhadra Swamy | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment