Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Achyutashtakam 4 Lyrics in Malayalam

Achyutashtakam 4 in Malayalam:

 ॥ അച്യുതാഷ്ടകം 4 ॥ 

അച്യുതാച്യുത ഹരേ പരമാത്മന്‍ രാമ കൃഷ്ണ പുരുഷോത്തമ വിഷ്ണോ ।
വാസുദേവ ഭഗവന്നനിരുദ്ധ ശ്രീപതേ ശമയ ദുഃഖമശേഷം ॥ 1॥

വിശ്വമങ്ഗല വിഭോ ജഗദീശ നന്ദനന്ദന നൃസിംഹ നരേന്ദ്ര ।
മുക്തിദായക മുകുന്ദ മുരാരേ ശ്രീപതേ ശമയ ദുഃഖമശേഷം ॥ 2॥

രാമചന്ദ്ര രഘുനായക ദേവ ദീനനാഥ ദുരിതക്ഷയകാരിന്‍ ।
യാദവേദ്ര യദുഭൂഷണ യജ്ഞ ശ്രീപതേ ശമയ ദുഃഖമശേഷം ॥ 3॥

ദേവകീതനയ ദുഃഖദവാഗ്നേ രാധികാരമണ രംയസുമൂര്‍തേ ।
ദുഃഖമോചന ദയാര്‍ണവനാഥ ശ്രീപതേ ശമയ ദുഃഖമശേഷം ॥ 4॥

ഗോപികാവദനചന്ദ്രചകോര നിത്യ നിര്‍ഗുണ നിരഞ്ജന ജിഷ്ണോ ।
പൂര്‍ണരൂപ ജയ ശങ്കര സര്‍വ ശ്രീപതേ ശമയ ദുഃഖമശേഷം ॥ 5॥

ഗോകുലേശ ഗിരിധാരണ ധീര യാമുനാച്ഛതടഖേലനവീര ।
നാരദാദിമുനിവന്ദിതപാദ ശ്രീപതേ ശമയ ദുഃഖമശേഷം ॥ 6॥

ദ്വാരകാധിപ ദുരന്തഗുണാബ്ധേ പ്രാണനാഥ പരിപൂര്‍ണ ഭവാരേ ।
ജ്ഞാനഗംയ ഗുണസാഗര ബ്രഹ്മന്‍ ശ്രീപതേ ശമയ ദുഃഖമശേഷം ॥ 7॥

ദുഷ്ടനിര്‍ദലന ദേവ ദയാലോ പദ്മനാഭ ധരണീധരധാരിന്‍ ।
രാവണാന്തക രമേശ മുരാരേ ശ്രീപതേ ശമയ ദുഃഖമശേഷം ॥ 8॥

അച്യുതാഷ്ടകമിദം രമണീയം നിര്‍മിതം ഭവഭയം വിനിഹന്തും ।
യഃ പഠേദ്വിഷയവൃത്തിനിവൃത്തിര്‍ജന്‍മദുഃഖമഖിലം സ ജഹാതി ॥ 9॥

ഇതി ശ്രീശങ്കരഭഗവത്പാദകൃതം അച്യുതാഷ്ടകം 4 സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read:

Achyutashtakam 4 in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali | Oriya | Punjab | Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top