Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Achyutashtakam 4 Lyrics in English

Achyutashtakam 4 Lyrics in English

174 Views

acyutāṣṭakam 4 Lyrics in English:

acyutacyuta hare paramatman rama krsna purusottama visno ।
vasudeva bhagavannaniruddha sripate samaya duhkhamasesam ॥ 1॥

visvamangala vibho jagadisa nandanandana nrsimha narendra ।
muktidayaka mukunda murare sripate samaya duhkhamasesam ॥ 2॥

ramacandra raghunayaka deva dinanatha duritaksayakarin ।
yadavedra yadubhūsana yajna sripate samaya duhkhamasesam ॥ 3॥

devakitanaya duhkhadavagne radhikaramana ramyasumūrte ।
duhkhamocana dayarnavanatha sripate samaya duhkhamasesam ॥ 4॥

gopikavadanacandracakora nitya nirguna niranjana jisno ।
pūrnarūpa jaya sankara sarva sripate samaya duhkhamasesam ॥ 5॥

gokulesa giridharana dhira yamunacchatatakhelanavira ।
naradadimunivanditapada sripate samaya duhkhamasesam ॥ 6॥

dvarakadhipa durantagunabdhe prananatha paripūrna bhavare ।
jnanagamya gunasagara brahman sripate samaya duhkhamasesam ॥ 7॥

dustanirdalana deva dayalo padmanabha dharanidharadharin ।
ravanantaka ramesa murare sripate samaya duhkhamasesam ॥ 8॥

acyutastakamidam ramaniyam nirmitam bhavabhayam vinihantum ।
yah pathedvisayavrttinivrttirjanmaduhkhamakhilam sa jahati ॥ 9॥

iti srisankarabhagavatpadakrtam acyutastakam 4 sampūrnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *