Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Ele Ele Maradalaa in Malayalam

Annamayya Keerthana – Ele Ele Maradala Lyrics in Malayalam:

ഏലേ യേലേ മരദലാ ചാലുജാലു |
ചാലുനു ചാലു നീതോഡി സരസംബു ബാവ ||

ഗാടപു ഗുബ്ബലു ഗദലഗ ഗുലികേവു |
മാടല ദേടല മരദലാ |
ചീടികി മാടികി ജെനകേവേ വട്ടി |
ബൂടകാലു മാനിപോവേ ബാവ ||

അംദിംദെ നന്നു നദലിംചി വേസേവു |
മംദമേലപു മരദലാ |
സംദുകോ ദിരിഗേവി സടകാരിവോ ബാവ |
പൊംദുഗാദിക ബോവേ ബാവ ||

ചൊക്കപു ഗിലിഗിംതല ചൂപുല നന്നു |
മക്കുവ സേസിന മരദലാ |
ഗക്കുന നനു വേംകടപതി കൂഡിതി |
ദക്കിംചുകൊംടിവി തഗുലൈതി ബാവ ||

Also Read :

Ele Ele Maradalaa Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top