Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Ele Ele Maradalaa in Malayalam

Annamayya Keerthana – Ele Ele Maradala Lyrics in Malayalam:

ഏലേ യേലേ മരദലാ ചാലുജാലു |
ചാലുനു ചാലു നീതോഡി സരസംബു ബാവ ||

ഗാടപു ഗുബ്ബലു ഗദലഗ ഗുലികേവു |
മാടല ദേടല മരദലാ |
ചീടികി മാടികി ജെനകേവേ വട്ടി |
ബൂടകാലു മാനിപോവേ ബാവ ||

അംദിംദെ നന്നു നദലിംചി വേസേവു |
മംദമേലപു മരദലാ |
സംദുകോ ദിരിഗേവി സടകാരിവോ ബാവ |
പൊംദുഗാദിക ബോവേ ബാവ ||

ചൊക്കപു ഗിലിഗിംതല ചൂപുല നന്നു |
മക്കുവ സേസിന മരദലാ |
ഗക്കുന നനു വേംകടപതി കൂഡിതി |
ദക്കിംചുകൊംടിവി തഗുലൈതി ബാവ ||

Also Read :

Ele Ele Maradalaa Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment