Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Govindaasrita Gokulabrundaa in Kannada

Govinda Srita Gokula Brunda Lyrics in Kannada:

ಗೋವಿಂದಾಶ್ರಿತ ಗೋಕುಲಬೃಂದಾ |
ಪಾವನ ಜಯಜಯ ಪರಮಾನಂದ ||

ಜಗದಭಿರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ |
ಸುಗುಣಧಾಮ ಸಂಸ್ತುತನಾಮ |
ಗಗನಶ್ಯಾಮ ಘನರಿಪು ಭೀಮ |
ಅಗಣಿತ ರಘುವಂಶಾಂಬುಧಿ ಸೋಮ ||

ಜನನುತ ಚರಣಾ ಶರಣ್ಯು ಶರಣಾ |
ದನುಜ ಹರಣ ಲಲಿತ ಸ್ವರಣಾ |
ಅನಘ ಚರಣಾಯತ ಭೂಭರಣಾ |
ದಿನಕರ ಸನ್ನಿಭ ದಿವ್ಯಾಭರಣಾ ||

ಗರುಡ ತುರಂಗಾ ಕಾರೋತ್ತುಂಗಾ |
ಶರಧಿ ಭಂಗಾ ಫಣಿ ಶಯನಾಂಗಾ |
ಕರುಣಾಪಾಂಗಾ ಕಮಲ ಸಂಗಾ |
ವರ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ಗಿರಿಪತಿ ರಂಗಾ ||

Also Read :

Govindaasrita Gokulabrundaa Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top