Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Govindaasrita Gokulabrundaa in Kannada

Govinda Srita Gokula Brunda Lyrics in Kannada:

ಗೋವಿಂದಾಶ್ರಿತ ಗೋಕುಲಬೃಂದಾ |
ಪಾವನ ಜಯಜಯ ಪರಮಾನಂದ ||

ಜಗದಭಿರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ |
ಸುಗುಣಧಾಮ ಸಂಸ್ತುತನಾಮ |
ಗಗನಶ್ಯಾಮ ಘನರಿಪು ಭೀಮ |
ಅಗಣಿತ ರಘುವಂಶಾಂಬುಧಿ ಸೋಮ ||

ಜನನುತ ಚರಣಾ ಶರಣ್ಯು ಶರಣಾ |
ದನುಜ ಹರಣ ಲಲಿತ ಸ್ವರಣಾ |
ಅನಘ ಚರಣಾಯತ ಭೂಭರಣಾ |
ದಿನಕರ ಸನ್ನಿಭ ದಿವ್ಯಾಭರಣಾ ||

ಗರುಡ ತುರಂಗಾ ಕಾರೋತ್ತುಂಗಾ |
ಶರಧಿ ಭಂಗಾ ಫಣಿ ಶಯನಾಂಗಾ |
ಕರುಣಾಪಾಂಗಾ ಕಮಲ ಸಂಗಾ |
ವರ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ಗಿರಿಪತಿ ರಂಗಾ ||

Also Read :

Govindaasrita Gokulabrundaa Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment