Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Rama Dasaratha Rama in Hindi

Rama Dasaratha Rama Lyrics in Hindi:

राम दशरथराम निज सत्य-
काम नमो नमो काकुत्थ्सराम ॥

करुणानिधि राम कौसल्यानन्दन राम
परम पुरुष सीतापतिराम ।
शरधि बन्धन राम सवन रक्षक राम
गुरुतर रविवंश कोदण्ड राम ॥

दनुजहरण राम दशरथसुत राम
विनुतामर स्तोत्र विजयराम ।
मनुजावतारा राम महनीय गुणराम
अनिलजप्रिय राम अयोध्यराम ॥

सुललितयश राम सुग्रीव वरद राम
कलुष रावण भयङ्कर राम ।
विलसित रघुराम वेदगोचर राम
कलित प्रताप श्रीवेङ्कटगिरि राम ॥

Also Read :

Rama Dasaratha Rama Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment