Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Rama Dasaratha Rama in Malayalam

Rama Dasaratha Rama Lyrics in Malayalam:

രാമ ദശരഥരാമ നിജ സത്യ-
കാമ നമോ നമോ കാകുത്ഥ്സരാമ ||

കരുണാനിധി രാമ കൗസല്യാനംദന രാമ
പരമ പുരുഷ സീതാപതിരാമ |
ശരധി ബംധന രാമ സവന രക്ഷക രാമ
ഗുരുതര രവിവംശ കോദംഡ രാമ ||

ദനുജഹരണ രാമ ദശരഥസുത രാമ
വിനുതാമര സ്തോത്ര വിജയരാമ |
മനുജാവതാരാ രാമ മഹനീയ ഗുണരാമ
അനിലജപ്രിയ രാമ അയോധ്യരാമ ||

സുലലിതയശ രാമ സുഗ്രീവ വരദ രാമ
കലുഷ രാവണ ഭയംകര രാമ |
വിലസിത രഘുരാമ വേദഗോചര രാമ
കലിത പ്രതാപ ശ്രീവേംകടഗിരി രാമ ||

Also Read :

Rama Dasaratha Rama Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment