Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Rama Dasaratha Rama in English

Rama Dasaratha Rama Lyrics in English

rama dasaratha rama nija satya kama
namo namo kakuchsa rama ||

karunanidhi rama kausalyanamdana rama
parama purusha sItapati rama |
saradhi bandhana rama savana rakshaka rama
guruthara ravivamsa kodanda rama ||

danujaharana rama dasarathasutha rama
vinutamara sthotra vijaya rama |
manujavatara rama mahaniya guna rama
anilaja priya rama ayodhya rama ||

sulalitayasa rama sugreeva varada rama
kalusha ravana bhayankara rama |
vilasita raghurama vedagochara rama
kalitha prathapa sri venkatagiri rama ||

Also Read :

Rama Dasaratha Rama Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Rama Dasaratha Rama in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top