Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Srimannaaraayana Lyrics in English

Annamayya Keerthana – Srimannaaraayana lyrics in English:

srimannarayana srimannarayana |
srimannarayana ni sripadame saranu ||

kamalasati mukhakamala kamalahita |
kamalapriya kamaleksana |
kamalasanahita garudagamana sri |
kamalanabha nipadakamalame saranu ||

paramayogijana bhagadheya sri |
paramapurusa paratpara
paramatma paramanurupa sri |
tiruvenkatagiri deva saranu ||

Also Read :

Srimannaaraayana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment