Ashtaka

Avadhutashtakam Lyrics in Bengali | অবধূতাষ্টকং স্বামীশুকদেবস্তুতিঃ চ

অবধূতাষ্টকং স্বামীশুকদেবস্তুতিঃ চ Lyrics in Bengali:

শ্রী পরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ পরমহংস শিরোমণি-অবধূত-শ্রীস্বামীশুকদেবস্তুতিঃ
নির্বাসনং নিরাকাঙ্ক্ষং সর্বদোষবিবর্জিতম্ ।
নিরালম্বং নিরাতঙ্কং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ১॥

নির্মমং নিরহঙ্কারং সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনম্ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ২॥

অবিনাশিনমাত্মানং হ্যেকং বিজ্ঞায় তত্বতঃ ।
বীতরাগভয়ক্রোধং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ৩॥

নাহং দেহো ন মে দেহো জীবো নাহমহং হি চিত্ ।
এবং বিজ্ঞায় সন্তুষ্টম্ হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ৪॥

সমস্তং কল্পনামাত্রং হ্যাত্মা মুক্তঃ সনাতনঃ ।
ইতি বিজ্ঞায় সন্তুষ্টং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ৫॥

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং কামসঙ্কল্পবর্জিতম্ ।
হেয়োপাদেয়হীনং তং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ৬॥

ব্যামোহমাত্রবিরতৌ স্বরূপাদানমাত্রতঃ ।
বীতশোকং নিরায়াসং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ৭॥

আত্মা ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য ভাবাভাবৌ চ কল্পিতৌ ।
উদাসীনং সুখাসীনং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ৮॥

স্বভাবেনৈব য়ো য়োগী সুখং ভোগং ন বাঞ্ছতি ।
য়দৃচ্ছালাভসন্তুষ্টং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ৯॥

নৈব নিন্দাপ্রশংসাভ্যাং য়স্য বিক্রিয়তে মনঃ ।
আত্মক্রীডং মহাত্মানং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ১০॥

নিত্যং জাগ্রদবস্থায়াং স্বপ্নবদ্যোঽবতিষ্ঠতে ।
নিশ্চিন্তং চিন্ময়াত্মানং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ১১॥

দ্বেষ্যং নাস্তি প্রিয়ং নাস্তি নাস্তি য়স্য শুভাশুভম্ ।
ভেদজ্ঞানবিহীনং তং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ১২॥

জডং পশ্যতি নো য়স্তু জগত্ পশ্যতি চিন্ময়ম্ ।
নিত্যয়ুক্তং গুণাতীতং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ১৩॥

য়ো হি দর্শনমাত্রেণ পবতে ভুবনত্রয়ম্ ।
পাবনং জঙ্গমং তীর্থং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ১৪॥

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নির্মলং পরমামৃতম্ ।
অনন্তং জগদাধারং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ১৫॥

॥ ইতি অবধূতাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

Ads