Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ekashloki Navagraha Stotram Lyrics in Oriya

ଏକଶ୍ଲୋକୀନଵଗ୍ରହସ୍ତୋତ୍ରମ୍
ଆଧାରେ ପ୍ରଥମେ ସହସ୍ରକିରଣଂ ତାରାଧଵଂ ସ୍ଵାଶ୍ରୟେ
ମାହେୟଂ ମଣିପୂରକେ ହୃଦି ବୁଧଂ କଣ୍ଠେ ଚ ଵାଚସ୍ପତିମ୍ ।
ଭ୍ରୂମଧ୍ୟେ ଭୃଗୁନନ୍ଦନଂ ଦିନମଣେଃ ପୁତ୍ରଂ ତ୍ରିକୂଟସ୍ଥଲେ
ନାଡୀମର୍ମସୁ ରାହୁ-କେତୁ-ଗୁଲିକାନ୍ନିତ୍ୟଂ ନମାମ୍ୟାୟୁଷେ ॥

ଇତି ଏକଶ୍ଲୋକୀନଵଗ୍ରହସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Ekashloki Navagraha Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top