Gita - Geetaa

Hamsa Gita from Shrimad Bhagavata Purana Skandha 11 Lyrics in Telugu

Skandha 11 Adhyaya 13 Bhagavata Purana.

Hamsa Geetaa from Shrimad Bhagavata Purana Skandha 11 in Telugu:

॥ ஹம்ʼஸகீ³தா பா⁴க³வதபுராணே ஏகாத³ஶஸ்கந்தே⁴ ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ஸத்த்வம்ʼ ரஜஸ்தம இதி கு³ணா பு³த்³தே⁴ர்ன சாத்மன꞉ ।
ஸத்த்வேனான்யதமௌ ஹன்யாத்ஸத்த்வம்ʼ ஸத்த்வேன சைவ ஹி ॥ 13 ।1 ॥

ஸத்த்வாத்³த⁴ர்மோ ப⁴வேத்³வ்ருʼத்³தா⁴த்பும்ʼஸோ மத்³ப⁴க்திலக்ஷண꞉ ।
ஸாத்த்விகோபாஸயா ஸத்த்வம்ʼ ததோ த⁴ர்ம꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 13 ।2 ॥

த⁴ர்மோ ரஜஸ்தமோ ஹன்யாத்ஸத்த்வவ்ருʼத்³தி⁴ரனுத்தம꞉ ।
ஆஶு நஶ்யதி தன்மூலோ ஹ்யத⁴ர்ம உப⁴யே ஹதே ॥ 13 ।3 ॥

ஆக³மோ(அ)ப꞉ ப்ரஜா தே³ஶ꞉ கால꞉ கர்ம ச ஜன்ம ச ।
த்⁴யானம்ʼ மந்த்ரோ(அ)த² ஸம்ʼஸ்காரோ த³ஶைதே கு³ணஹேதவ꞉ ॥ 13 ।4 ॥

தத்தத்ஸாத்த்விகமேவைஷாம்ʼ யத்³யத்³வ்ருʼத்³தா⁴꞉ ப்ரசக்ஷதே ।
நிந்த³ந்தி தாமஸம்ʼ தத்தத்³ராஜஸம்ʼ தது³பேக்ஷிதம் ॥ 13 ।5 ॥

ஸாத்த்விகான்யேவ ஸேவேத புமான்ஸத்த்வவிவ்ருʼத்³த⁴யே ।
ததோ த⁴ர்மஸ்ததோ ஜ்ஞானம்ʼ யாவத்ஸ்ம்ருʼதிரபோஹனம் ॥ 13 ।6 ॥

வேணுஸங்க⁴ர்ஷஜோ வஹ்நிர்த³க்³த்⁴வா ஶாம்யதி தத்³வனம் ।
ஏவம்ʼ கு³ணவ்யத்யயஜோ தே³ஹ꞉ ஶாம்யதி தத்க்ரிய꞉ ॥ 13 ।7 ॥

உத்³த⁴வ உவாச ।
வித³ந்தி மர்த்யா꞉ ப்ராயேண விஷயான்பத³மாபதா³ம் ।
ததா²பி பு⁴ஞ்ஜதே க்ருʼஷ்ண தத்கத²ம்ʼ ஶ்வக²ராஜவத் ॥ 13 ।8 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
அஹமித்யன்யதா²பு³த்³தி⁴꞉ ப்ரமத்தஸ்ய யதா² ஹ்ருʼதி³ ।
உத்ஸர்பதி ரஜோ கோ⁴ரம்ʼ ததோ வைகாரிகம்ʼ மன꞉ ॥ 13 ।9 ॥

ரஜோயுக்தஸ்ய மனஸ꞉ ஸங்கல்ப꞉ ஸவிகல்பக꞉ ।
தத꞉ காமோ கு³ணத்⁴யாநாத்³து³꞉ஸஹ꞉ ஸ்யாத்³தி⁴ து³ர்மதே꞉ ॥ 13 ।10 ॥

கரோதி காமவஶக³꞉ கர்மாண்யவிஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
து³꞉கோ²த³ர்காணி ஸம்பஶ்யன் ரஜோவேக³விமோஹித꞉ ॥ 13 ।11 ॥

ரஜஸ்தமோப்⁴யாம்ʼ யத³பி வித்³வான்விக்ஷிப்ததீ⁴꞉ புன꞉ ।
அதந்த்³ரிதோ மனோ யுஞ்ஜந்தோ³ஷத்³ருʼஷ்டிர்ன ஸஜ்ஜதே ॥ 13 ।12 ॥

அப்ரமத்தோ(அ)னுயுஞ்ஜீத மனோ மய்யர்பயஞ்ச²னை꞉ ।
அநிர்விண்ணோ யதா²காலம்ʼ ஜிதஶ்வாஸோ ஜிதாஸன꞉ ॥ 13 ।13 ॥

ஏதாவான்யோக³ ஆதி³ஷ்டோ மச்சி²ஷ்யை꞉ ஸனகாதி³பி⁴꞉ ।
ஸர்வதோ மன ஆக்ருʼஷ்ய மய்யத்³தா⁴வேஶ்யதே யதா² ॥ 13 ।14 ॥

உத்³த⁴வ உவாச ।
யதா³ த்வம்ʼ ஸனகாதி³ப்⁴யோ யேன ரூபேண கேஶவ ।
யோக³மாதி³ஷ்டவானேதத்³ரூபமிச்சா²மி வேதி³தும் ॥ 13 ।15 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
புத்ரா ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஸ்ய மானஸா꞉ ஸனகாத³ய꞉ ।
பப்ரச்சு²꞉ பிதரம்ʼ ஸூக்ஷ்மாம்ʼ யோக³ஸ்யைகாந்திகீம்ʼ க³திம் ॥ 13 ।16 ॥

ஸனகாத³ய ஊசு꞉ ।
கு³ணேஷ்வாவிஶதே சேதோ கு³ணாஶ்சேதஸி ச ப்ரபோ⁴ ।
கத²மன்யோன்யஸந்த்யாகோ³ முமுக்ஷோரதிதிதீர்ஷோ꞉ ॥ 13 ।17 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ஏவம்ʼ ப்ருʼஷ்டோ மஹாதே³வ꞉ ஸ்வயம்பூ⁴ர்பூ⁴தபா⁴வன꞉ ।
த்⁴யாயமான꞉ ப்ரஶ்னபீ³ஜம்ʼ நாப்⁴யபத்³யத கர்மதீ⁴꞉ ॥ 13 ।18 ॥

ஸ மாமசிந்தயத்³தே³வ꞉ ப்ரஶ்னபாரதிதீர்ஷயா ।
தஸ்யாஹம்ʼ ஹம்ʼஸரூபேண ஸகாஶமக³மம்ʼ ததா³ ॥ 13 ।19 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா மாம்ʼ த உபவ்ரஜ்ய க்ருʼத்வா பாதா³பி⁴வந்த³னம் ।
ப்³ரஹ்மாணமக்³ரத꞉ க்ருʼத்வா பப்ரச்சு²꞉ கோ ப⁴வானிதி ॥ 13 ।20 ॥

இத்யஹம்ʼ முனிபி⁴꞉ ப்ருʼஷ்டஸ்தத்த்வஜிஜ்ஞாஸுபி⁴ஸ்ததா³ ।
யத³வோசமஹம்ʼ தேப்⁴யஸ்தது³த்³த⁴வ நிபோ³த⁴ மே ॥ 13 ।21 ॥

வஸ்துனோ யத்³யனானாத்வ ஆத்மன꞉ ப்ரஶ்ன ஈத்³ருʼஶ꞉ ।
கத²ம்ʼ க⁴டேத வோ விப்ரா வக்துர்வா மே க ஆஶ்ரய꞉ ॥ 13 ।22 ॥

பஞ்சாத்மகேஷு பூ⁴தேஷு ஸமானேஷு ச வஸ்துத꞉ ।
கோ ப⁴வானிதி வ꞉ ப்ரஶ்னோ வாசாரம்போ⁴ ஹ்யனர்த²க꞉ ॥ 13 ।23 ॥

மனஸா வசஸா த்³ருʼஷ்ட்யா க்³ருʼஹ்யதே(அ)ன்யைரபீந்த்³ரியை꞉ ।
அஹமேவ ந மத்தோ(அ)ன்யதி³தி பு³த்⁴யத்⁴வமஞ்ஜஸா ॥ 13 ।24 ॥

கு³ணேஷ்வாவிஶதே சேதோ கு³ணாஶ்சேதஸி ச ப்ரஜா꞉ ।
ஜீவஸ்ய தே³ஹ உப⁴யம்ʼ கு³ணாஶ்சேதோ மதா³த்மன꞉ ॥ 13 ।25 ॥

கு³ணேஷு சாவிஶச்சித்தமபீ⁴க்ஷ்ணம்ʼ கு³ணஸேவயா ।
கு³ணாஶ்ச சித்தப்ரப⁴வா மத்³ரூப உப⁴யம்ʼ த்யஜேத் ॥ 13 ।26 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்ன꞉ ஸுஷுப்தம்ʼ ச கு³ணதோ பு³த்³தி⁴வ்ருʼத்தய꞉ ।
தாஸாம்ʼ விலக்ஷணோ ஜீவ꞉ ஸாக்ஷித்வேன விநிஶ்சித꞉ ॥ 13 ।27 ॥

யர்ஹி ஸம்ʼஸ்ருʼதிப³ந்தோ⁴(அ)யமாத்மனோ கு³ணவ்ருʼத்தித³꞉ ।
மயி துர்யே ஸ்தி²தோ ஜஹ்யாத்த்யாக³ஸ்தத்³கு³ணசேதஸாம் ॥ 13 ।28 ॥

அஹங்காரக்ருʼதம்ʼ ப³ந்த⁴மாத்மனோ(அ)ர்த²விபர்யயம் ।
வித்³வாந்நிர்வித்³ய ஸம்ʼஸாரசிந்தாம்ʼ துர்யே ஸ்தி²தஸ்த்யஜேத் ॥ 13 ।29 ॥

யாவன்னானார்த²தீ⁴꞉ பும்ʼஸோ ந நிவர்தேத யுக்திபி⁴꞉ ।
ஜாக³ர்த்யபி ஸ்வபன்னஜ்ஞ꞉ ஸ்வப்னே ஜாக³ரணம்ʼ யதா² ॥ 13 ।30 ॥

அஸத்த்வாதா³த்மனோ(அ)ன்யேஷாம்ʼ பா⁴வானாம்ʼ தத்க்ருʼதா பி⁴தா³ ।
க³தயோ ஹேதவஶ்சாஸ்ய ம்ருʼஷா ஸ்வப்னத்³ருʼஶோ யதா² ॥ 13 ।31 ॥

யோ ஜாக³ரே ப³ஹிரனுக்ஷணத⁴ர்மிணோ(அ)ர்தா²ன்
பு⁴ங்க்தே ஸமஸ்தகரணைர்ஹ்ருʼதி³ தத்ஸத்³ருʼக்ஷான் ।
ஸ்வப்னே ஸுஷுப்த உபஸம்ʼஹரதே ஸ ஏக꞉
ஸ்ம்ருʼத்யன்வயாத்த்ரிகு³ணவ்ருʼத்தித்³ருʼகி³ந்த்³ரியேஶ꞉ ॥ 13 ।32 ॥

ஏவம்ʼ விம்ருʼஶ்ய கு³ணதோ மனஸஸ்த்ர்யவஸ்தா²
மன்மாயயா மயி க்ருʼதா இதி நிஶ்சிதார்தா²꞉ ।
ஸஞ்சி²த்³ய ஹார்த³மனுமானஸது³க்திதீக்ஷ்ண-
ஜ்ஞானாஸினா ப⁴ஜத மாகி²லஸம்ʼஶயாதி⁴ம் ॥ 13 ।33 ॥

ஈக்ஷேத விப்⁴ரமமித³ம்ʼ மனஸோ விலாஸம்ʼ
த்³ருʼஷ்டம்ʼ விநஷ்டமதிலோலமலாதசக்ரம் ।
விஜ்ஞானமேகமுருதே⁴வ விபா⁴தி மாயா
ஸ்வப்னஸ்த்ரிதா⁴ கு³ணவிஸர்க³க்ருʼதோ விகல்ப꞉ ॥ 13 ।34 ॥

த்³ருʼஷ்டிம்ʼ தத꞉ ப்ரதிநிவர்த்ய நிவ்ருʼத்தத்ருʼஷ்ண-
ஸ்தூஷ்ணீம்ʼ ப⁴வேந்நிஜஸுகா²னுப⁴வோ நிரீஹ꞉ ।
ஸந்த்³ருʼஶ்யதே க்வ ச யதீ³த³மவஸ்துபு³த்³த்⁴யா
த்யக்தம்ʼ ப்⁴ரமாய ந ப⁴வேத்ஸ்ம்ருʼதிரானிபாதாத் ॥ 13 ।35 ॥

தே³ஹம்ʼ ச நஶ்வரமவஸ்தி²தமுத்தி²தம்ʼ வா
ஸித்³தோ⁴ ந பஶ்யதி யதோ(அ)த்⁴யக³மத்ஸ்வரூபம் ।
தை³வாத³பேதமத² தை³வவஶாது³பேதம்ʼ
வாஸோ யதா² பரிக்ருʼதம்ʼ மதி³ராமதா³ந்த⁴꞉ ॥ 13 ।36 ॥

தே³ஹோ(அ)பி தை³வவஶக³꞉ க²லு கர்ம யாவத்
ஸ்வாரம்ப⁴கம்ʼ ப்ரதிஸமீக்ஷத ஏவ ஸாஸு꞉ ।
தம்ʼ ஸப்ரபஞ்சமதி⁴ரூட⁴ஸமாதி⁴யோக³꞉
ஸ்வாப்னம்ʼ புனர்ன ப⁴ஜதே ப்ரதிபு³த்³த⁴வஸ்து꞉ ॥ 13 ।37 ॥

மயைதது³க்தம்ʼ வோ விப்ரா கு³ஹ்யம்ʼ யத்ஸாங்க்²யயோக³யோ꞉ ।
ஜானீத மா(ஆ)க³தம்ʼ யஜ்ஞம்ʼ யுஷ்மத்³த⁴ர்மவிவக்ஷயா ॥ 13 ।38 ॥

அஹம்ʼ யோக³ஸ்ய ஸாங்க்²யஸ்ய ஸத்யஸ்யர்தஸ்ய தேஜஸ꞉ ।
பராயணம்ʼ த்³விஜஶ்ரேஷ்டா²꞉ ஶ்ரிய꞉ கீர்தேர்த³மஸ்ய ச ॥ 13 ।39 ॥

மாம்ʼ ப⁴ஜந்தி கு³ணா꞉ ஸர்வே நிர்கு³ணம்ʼ நிரபேக்ஷகம் ।
ஸுஹ்ருʼத³ம்ʼ ப்ரியமாத்மானம்ʼ ஸாம்யாஸங்கா³த³யோ(அ)கு³ணா꞉ ॥ 13 ।40 ॥

இதி மே சி²ன்னஸந்தே³ஹா முனய꞉ ஸனகாத³ய꞉ ।
ஸபா⁴ஜயித்வா பரயா ப⁴க்த்யாக்³ருʼணத ஸம்ʼஸ்தவை꞉ ॥ 13 ।41 ॥

தைரஹம்ʼ பூஜித꞉ ஸம்யக்ஸம்ʼஸ்துத꞉ பரமர்ஷிபி⁴꞉ ।
ப்ரத்யேயாய ஸ்வகம்ʼ தா⁴ம பஶ்யத꞉ பரமேஷ்டி²ன꞉ ॥ 13 ।42 ॥

॥ இதி பா⁴க³வதபுராணே ஏகாத³ஶஸ்கந்தா⁴ந்தர்த்க³தா ஹம்ʼஸகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Hamsagita from Shrimad Bhagavata Purana Skandha 11 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment