Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hamsa Gita from Shrimad Bhagavata Purana Skandha 11 Lyrics in Telugu

Skandha 11 Adhyaya 13 Bhagavata Purana.

Hamsa Geetaa from Shrimad Bhagavata Purana Skandha 11 in Telugu:

॥ ஹம்ʼஸகீ³தா பா⁴க³வதபுராணே ஏகாத³ஶஸ்கந்தே⁴ ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ஸத்த்வம்ʼ ரஜஸ்தம இதி கு³ணா பு³த்³தே⁴ர்ன சாத்மன꞉ ।
ஸத்த்வேனான்யதமௌ ஹன்யாத்ஸத்த்வம்ʼ ஸத்த்வேன சைவ ஹி ॥ 13 ।1 ॥

ஸத்த்வாத்³த⁴ர்மோ ப⁴வேத்³வ்ருʼத்³தா⁴த்பும்ʼஸோ மத்³ப⁴க்திலக்ஷண꞉ ।
ஸாத்த்விகோபாஸயா ஸத்த்வம்ʼ ததோ த⁴ர்ம꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 13 ।2 ॥

த⁴ர்மோ ரஜஸ்தமோ ஹன்யாத்ஸத்த்வவ்ருʼத்³தி⁴ரனுத்தம꞉ ।
ஆஶு நஶ்யதி தன்மூலோ ஹ்யத⁴ர்ம உப⁴யே ஹதே ॥ 13 ।3 ॥

ஆக³மோ(அ)ப꞉ ப்ரஜா தே³ஶ꞉ கால꞉ கர்ம ச ஜன்ம ச ।
த்⁴யானம்ʼ மந்த்ரோ(அ)த² ஸம்ʼஸ்காரோ த³ஶைதே கு³ணஹேதவ꞉ ॥ 13 ।4 ॥

தத்தத்ஸாத்த்விகமேவைஷாம்ʼ யத்³யத்³வ்ருʼத்³தா⁴꞉ ப்ரசக்ஷதே ।
நிந்த³ந்தி தாமஸம்ʼ தத்தத்³ராஜஸம்ʼ தது³பேக்ஷிதம் ॥ 13 ।5 ॥

ஸாத்த்விகான்யேவ ஸேவேத புமான்ஸத்த்வவிவ்ருʼத்³த⁴யே ।
ததோ த⁴ர்மஸ்ததோ ஜ்ஞானம்ʼ யாவத்ஸ்ம்ருʼதிரபோஹனம் ॥ 13 ।6 ॥

வேணுஸங்க⁴ர்ஷஜோ வஹ்நிர்த³க்³த்⁴வா ஶாம்யதி தத்³வனம் ।
ஏவம்ʼ கு³ணவ்யத்யயஜோ தே³ஹ꞉ ஶாம்யதி தத்க்ரிய꞉ ॥ 13 ।7 ॥

உத்³த⁴வ உவாச ।
வித³ந்தி மர்த்யா꞉ ப்ராயேண விஷயான்பத³மாபதா³ம் ।
ததா²பி பு⁴ஞ்ஜதே க்ருʼஷ்ண தத்கத²ம்ʼ ஶ்வக²ராஜவத் ॥ 13 ।8 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
அஹமித்யன்யதா²பு³த்³தி⁴꞉ ப்ரமத்தஸ்ய யதா² ஹ்ருʼதி³ ।
உத்ஸர்பதி ரஜோ கோ⁴ரம்ʼ ததோ வைகாரிகம்ʼ மன꞉ ॥ 13 ।9 ॥

ரஜோயுக்தஸ்ய மனஸ꞉ ஸங்கல்ப꞉ ஸவிகல்பக꞉ ।
தத꞉ காமோ கு³ணத்⁴யாநாத்³து³꞉ஸஹ꞉ ஸ்யாத்³தி⁴ து³ர்மதே꞉ ॥ 13 ।10 ॥

கரோதி காமவஶக³꞉ கர்மாண்யவிஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
து³꞉கோ²த³ர்காணி ஸம்பஶ்யன் ரஜோவேக³விமோஹித꞉ ॥ 13 ।11 ॥

ரஜஸ்தமோப்⁴யாம்ʼ யத³பி வித்³வான்விக்ஷிப்ததீ⁴꞉ புன꞉ ।
அதந்த்³ரிதோ மனோ யுஞ்ஜந்தோ³ஷத்³ருʼஷ்டிர்ன ஸஜ்ஜதே ॥ 13 ।12 ॥

அப்ரமத்தோ(அ)னுயுஞ்ஜீத மனோ மய்யர்பயஞ்ச²னை꞉ ।
அநிர்விண்ணோ யதா²காலம்ʼ ஜிதஶ்வாஸோ ஜிதாஸன꞉ ॥ 13 ।13 ॥

ஏதாவான்யோக³ ஆதி³ஷ்டோ மச்சி²ஷ்யை꞉ ஸனகாதி³பி⁴꞉ ।
ஸர்வதோ மன ஆக்ருʼஷ்ய மய்யத்³தா⁴வேஶ்யதே யதா² ॥ 13 ।14 ॥

உத்³த⁴வ உவாச ।
யதா³ த்வம்ʼ ஸனகாதி³ப்⁴யோ யேன ரூபேண கேஶவ ।
யோக³மாதி³ஷ்டவானேதத்³ரூபமிச்சா²மி வேதி³தும் ॥ 13 ।15 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
புத்ரா ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஸ்ய மானஸா꞉ ஸனகாத³ய꞉ ।
பப்ரச்சு²꞉ பிதரம்ʼ ஸூக்ஷ்மாம்ʼ யோக³ஸ்யைகாந்திகீம்ʼ க³திம் ॥ 13 ।16 ॥

ஸனகாத³ய ஊசு꞉ ।
கு³ணேஷ்வாவிஶதே சேதோ கு³ணாஶ்சேதஸி ச ப்ரபோ⁴ ।
கத²மன்யோன்யஸந்த்யாகோ³ முமுக்ஷோரதிதிதீர்ஷோ꞉ ॥ 13 ।17 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ஏவம்ʼ ப்ருʼஷ்டோ மஹாதே³வ꞉ ஸ்வயம்பூ⁴ர்பூ⁴தபா⁴வன꞉ ।
த்⁴யாயமான꞉ ப்ரஶ்னபீ³ஜம்ʼ நாப்⁴யபத்³யத கர்மதீ⁴꞉ ॥ 13 ।18 ॥

ஸ மாமசிந்தயத்³தே³வ꞉ ப்ரஶ்னபாரதிதீர்ஷயா ।
தஸ்யாஹம்ʼ ஹம்ʼஸரூபேண ஸகாஶமக³மம்ʼ ததா³ ॥ 13 ।19 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா மாம்ʼ த உபவ்ரஜ்ய க்ருʼத்வா பாதா³பி⁴வந்த³னம் ।
ப்³ரஹ்மாணமக்³ரத꞉ க்ருʼத்வா பப்ரச்சு²꞉ கோ ப⁴வானிதி ॥ 13 ।20 ॥

இத்யஹம்ʼ முனிபி⁴꞉ ப்ருʼஷ்டஸ்தத்த்வஜிஜ்ஞாஸுபி⁴ஸ்ததா³ ।
யத³வோசமஹம்ʼ தேப்⁴யஸ்தது³த்³த⁴வ நிபோ³த⁴ மே ॥ 13 ।21 ॥

வஸ்துனோ யத்³யனானாத்வ ஆத்மன꞉ ப்ரஶ்ன ஈத்³ருʼஶ꞉ ।
கத²ம்ʼ க⁴டேத வோ விப்ரா வக்துர்வா மே க ஆஶ்ரய꞉ ॥ 13 ।22 ॥

பஞ்சாத்மகேஷு பூ⁴தேஷு ஸமானேஷு ச வஸ்துத꞉ ।
கோ ப⁴வானிதி வ꞉ ப்ரஶ்னோ வாசாரம்போ⁴ ஹ்யனர்த²க꞉ ॥ 13 ।23 ॥

மனஸா வசஸா த்³ருʼஷ்ட்யா க்³ருʼஹ்யதே(அ)ன்யைரபீந்த்³ரியை꞉ ।
அஹமேவ ந மத்தோ(அ)ன்யதி³தி பு³த்⁴யத்⁴வமஞ்ஜஸா ॥ 13 ।24 ॥

கு³ணேஷ்வாவிஶதே சேதோ கு³ணாஶ்சேதஸி ச ப்ரஜா꞉ ।
ஜீவஸ்ய தே³ஹ உப⁴யம்ʼ கு³ணாஶ்சேதோ மதா³த்மன꞉ ॥ 13 ।25 ॥

கு³ணேஷு சாவிஶச்சித்தமபீ⁴க்ஷ்ணம்ʼ கு³ணஸேவயா ।
கு³ணாஶ்ச சித்தப்ரப⁴வா மத்³ரூப உப⁴யம்ʼ த்யஜேத் ॥ 13 ।26 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்ன꞉ ஸுஷுப்தம்ʼ ச கு³ணதோ பு³த்³தி⁴வ்ருʼத்தய꞉ ।
தாஸாம்ʼ விலக்ஷணோ ஜீவ꞉ ஸாக்ஷித்வேன விநிஶ்சித꞉ ॥ 13 ।27 ॥

யர்ஹி ஸம்ʼஸ்ருʼதிப³ந்தோ⁴(அ)யமாத்மனோ கு³ணவ்ருʼத்தித³꞉ ।
மயி துர்யே ஸ்தி²தோ ஜஹ்யாத்த்யாக³ஸ்தத்³கு³ணசேதஸாம் ॥ 13 ।28 ॥

அஹங்காரக்ருʼதம்ʼ ப³ந்த⁴மாத்மனோ(அ)ர்த²விபர்யயம் ।
வித்³வாந்நிர்வித்³ய ஸம்ʼஸாரசிந்தாம்ʼ துர்யே ஸ்தி²தஸ்த்யஜேத் ॥ 13 ।29 ॥

யாவன்னானார்த²தீ⁴꞉ பும்ʼஸோ ந நிவர்தேத யுக்திபி⁴꞉ ।
ஜாக³ர்த்யபி ஸ்வபன்னஜ்ஞ꞉ ஸ்வப்னே ஜாக³ரணம்ʼ யதா² ॥ 13 ।30 ॥

அஸத்த்வாதா³த்மனோ(அ)ன்யேஷாம்ʼ பா⁴வானாம்ʼ தத்க்ருʼதா பி⁴தா³ ।
க³தயோ ஹேதவஶ்சாஸ்ய ம்ருʼஷா ஸ்வப்னத்³ருʼஶோ யதா² ॥ 13 ।31 ॥

யோ ஜாக³ரே ப³ஹிரனுக்ஷணத⁴ர்மிணோ(அ)ர்தா²ன்
பு⁴ங்க்தே ஸமஸ்தகரணைர்ஹ்ருʼதி³ தத்ஸத்³ருʼக்ஷான் ।
ஸ்வப்னே ஸுஷுப்த உபஸம்ʼஹரதே ஸ ஏக꞉
ஸ்ம்ருʼத்யன்வயாத்த்ரிகு³ணவ்ருʼத்தித்³ருʼகி³ந்த்³ரியேஶ꞉ ॥ 13 ।32 ॥

ஏவம்ʼ விம்ருʼஶ்ய கு³ணதோ மனஸஸ்த்ர்யவஸ்தா²
மன்மாயயா மயி க்ருʼதா இதி நிஶ்சிதார்தா²꞉ ।
ஸஞ்சி²த்³ய ஹார்த³மனுமானஸது³க்திதீக்ஷ்ண-
ஜ்ஞானாஸினா ப⁴ஜத மாகி²லஸம்ʼஶயாதி⁴ம் ॥ 13 ।33 ॥

ஈக்ஷேத விப்⁴ரமமித³ம்ʼ மனஸோ விலாஸம்ʼ
த்³ருʼஷ்டம்ʼ விநஷ்டமதிலோலமலாதசக்ரம் ।
விஜ்ஞானமேகமுருதே⁴வ விபா⁴தி மாயா
ஸ்வப்னஸ்த்ரிதா⁴ கு³ணவிஸர்க³க்ருʼதோ விகல்ப꞉ ॥ 13 ।34 ॥

த்³ருʼஷ்டிம்ʼ தத꞉ ப்ரதிநிவர்த்ய நிவ்ருʼத்தத்ருʼஷ்ண-
ஸ்தூஷ்ணீம்ʼ ப⁴வேந்நிஜஸுகா²னுப⁴வோ நிரீஹ꞉ ।
ஸந்த்³ருʼஶ்யதே க்வ ச யதீ³த³மவஸ்துபு³த்³த்⁴யா
த்யக்தம்ʼ ப்⁴ரமாய ந ப⁴வேத்ஸ்ம்ருʼதிரானிபாதாத் ॥ 13 ।35 ॥

தே³ஹம்ʼ ச நஶ்வரமவஸ்தி²தமுத்தி²தம்ʼ வா
ஸித்³தோ⁴ ந பஶ்யதி யதோ(அ)த்⁴யக³மத்ஸ்வரூபம் ।
தை³வாத³பேதமத² தை³வவஶாது³பேதம்ʼ
வாஸோ யதா² பரிக்ருʼதம்ʼ மதி³ராமதா³ந்த⁴꞉ ॥ 13 ।36 ॥

தே³ஹோ(அ)பி தை³வவஶக³꞉ க²லு கர்ம யாவத்
ஸ்வாரம்ப⁴கம்ʼ ப்ரதிஸமீக்ஷத ஏவ ஸாஸு꞉ ।
தம்ʼ ஸப்ரபஞ்சமதி⁴ரூட⁴ஸமாதி⁴யோக³꞉
ஸ்வாப்னம்ʼ புனர்ன ப⁴ஜதே ப்ரதிபு³த்³த⁴வஸ்து꞉ ॥ 13 ।37 ॥

மயைதது³க்தம்ʼ வோ விப்ரா கு³ஹ்யம்ʼ யத்ஸாங்க்²யயோக³யோ꞉ ।
ஜானீத மா(ஆ)க³தம்ʼ யஜ்ஞம்ʼ யுஷ்மத்³த⁴ர்மவிவக்ஷயா ॥ 13 ।38 ॥

அஹம்ʼ யோக³ஸ்ய ஸாங்க்²யஸ்ய ஸத்யஸ்யர்தஸ்ய தேஜஸ꞉ ।
பராயணம்ʼ த்³விஜஶ்ரேஷ்டா²꞉ ஶ்ரிய꞉ கீர்தேர்த³மஸ்ய ச ॥ 13 ।39 ॥

மாம்ʼ ப⁴ஜந்தி கு³ணா꞉ ஸர்வே நிர்கு³ணம்ʼ நிரபேக்ஷகம் ।
ஸுஹ்ருʼத³ம்ʼ ப்ரியமாத்மானம்ʼ ஸாம்யாஸங்கா³த³யோ(அ)கு³ணா꞉ ॥ 13 ।40 ॥

இதி மே சி²ன்னஸந்தே³ஹா முனய꞉ ஸனகாத³ய꞉ ।
ஸபா⁴ஜயித்வா பரயா ப⁴க்த்யாக்³ருʼணத ஸம்ʼஸ்தவை꞉ ॥ 13 ।41 ॥

தைரஹம்ʼ பூஜித꞉ ஸம்யக்ஸம்ʼஸ்துத꞉ பரமர்ஷிபி⁴꞉ ।
ப்ரத்யேயாய ஸ்வகம்ʼ தா⁴ம பஶ்யத꞉ பரமேஷ்டி²ன꞉ ॥ 13 ।42 ॥

॥ இதி பா⁴க³வதபுராணே ஏகாத³ஶஸ்கந்தா⁴ந்தர்த்க³தா ஹம்ʼஸகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Hamsagita from Shrimad Bhagavata Purana Skandha 11 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Hamsa Gita from Shrimad Bhagavata Purana Skandha 11 Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top