Shiva Stotram

Hrudayabodhana Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

હૃદયબોધનસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati:

હૃદય સદા સ્મર પરમવિતારં હૈમવતીકમિતારમ ||
વિષયભ્રમણં વિશ્રમવિધુરં વ્યર્થં માસ્મ કૃથાસ્ત્વમ ||

આધિવ્યાધિશતાકુલમનિભૄતસુખલોભાહિતવિવિધક્લેશમ ||
આયુશ્ચઞ્ચલકમલદલાઞ્ચલગતજલબિન્દુસદૃશક્ષેમમ ||
અશુચિનિકાયેઽવશ્યવિનાશિનિ કાયે બાલિશમમતાકાઽયે
નિયતાપાયી ન ચિરસ્થાયી ભોગોઽપ્યસુભગપર્યવસાયી ||૧||

આન્તરરિપુવશમશિવોદર્કં પીતવિતર્કં વિશસિ વૃથા
ત્વમ કિં તવ લબ્ધં તત્પ્રેરણયા સન્તતવિષયભ્રાન્ત્યેયત્યા ||
સઙ્કટસઙ્ઘવિદારણનિપુણે શઙ્કરચરણે કિઙ્કરશરણે
સઙ્ઘટય રતિં સઙ્કલય ધૃતિં સફલય નિભૃતં જનિલાભં ચ ||૨||

સઙ્કલ્પૈકસમુદ્ભાવિતજગદુત્પત્ત્યાદિભિરાત્તવિનોદે
યસ્મિન્નેવમહેશ્વરશબ્દઃ સ્વાર્થસમન્વયમજહજ્જયતિ ||
અખિલાંહોપહમમિતશુભાવહમભયદુહન્તં સ્મરદેહદહં
કરુણામૃતરસવરુણાલયમયિ હરિણાઙ્કોજ્જ્વલમૌલિમુપાસ્વ ||૩||

ત્રિજગદતીતમ યન્મહિમાનં ત્રય્યપિ ચકિતૈવાભિદધાતિ
પ્રણમદમર્ત્યપ્રવરશિરોમણિદીધિતિદીપિતપાદસરોજમ ||
ભક્તાભ્યર્થિતસાર્થસમર્થનસામર્થ્યોદ્ધૃતકલ્પકકર્પં
કન્દર્પારિમૃતેઽન્યઃ કોઽપિ વદાન્યો જગતિ ન માન્યો જયતિ ||૪||

ઇતિ હૃદયબોધનસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||