Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: hrudayabodhana stotra

Home /

હૃદયબોધનસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: હૃદય સદા સ્મર પરમવિતારં હૈમવતીકમિતારમ || વિષયભ્રમણં વિશ્રમવિધુરં વ્યર્થં માસ્મ કૃથાસ્ત્વમ || આધિવ્યાધિશતાકુલમનિભૄતસુખલોભાહિતવિવિધક્લેશમ || આયુશ્ચઞ્ચલકમલદલાઞ્ચલગતજલબિન્દુસદૃશક્ષેમમ || અશુચિનિકાયેઽવશ્યવિનાશિનિ કાયે બાલિશમમતાકાઽયે નિયતાપાયી ન ચિરસ્થાયી ભોગોઽપ્યસુભગપર્યવસાયી…

হৃদযবোধনস্তোত্রম Lyrics in Bengali: হৃদয সদা স্মর পরমৱিতারং হৈমৱতীকমিতারম || ৱিষযভ্রমণং ৱিশ্রমৱিধুরং ৱ্যর্থং মাস্ম কৃথাস্ত্ৱম || আধিৱ্যাধিশতাকুলমনিভৄতসুখলোভাহিতৱিৱিধক্লেশম || আযুশ্চঞ্চলকমলদলাঞ্চলগতজলবিন্দুসদৃশক্ষেমম || অশুচিনিকাযেঽৱশ্যৱিনাশিনি কাযে বালিশমমতাকাঽযে নিযতাপাযী ন চিরস্থাযী ভোগোঽপ্যসুভগপর্যৱসাযী…

हृदयबोधनस्तोत्रम Lyrics in Marathi: हृदय सदा स्मर परमवितारं हैमवतीकमितारम ॥ विषयभ्रमणं विश्रमविधुरं व्यर्थं मास्म कृथास्त्वम ॥ आधिव्याधिशताकुलमनिभॄतसुखलोभाहितविविधक्लेशम ॥ आयुश्चञ्चलकमलदलाञ्चलगतजलबिन्दुसदृशक्षेमम ॥ अशुचिनिकायेऽवश्यविनाशिनि काये बालिशममताकाऽये नियतापायी न चिरस्थायी भोगोऽप्यसुभगपर्यवसायी…