Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Hrudayabodhana Stotram Lyrics in Bengali

Hrudayabodhana Stotram in Bengali:

॥ হৃদযবোধনস্তোত্রম ॥
হৃদয সদা স্মর পরমৱিতারং হৈমৱতীকমিতারম ॥
ৱিষযভ্রমণং ৱিশ্রমৱিধুরং ৱ্যর্থং মাস্ম কৃথাস্ত্ৱম ॥

আধিৱ্যাধিশতাকুলমনিভৄতসুখলোভাহিতৱিৱিধক্লেশম ॥
আযুশ্চঞ্চলকমলদলাঞ্চলগতজলবিন্দুসদৃশক্ষেমম ॥
অশুচিনিকাযেঽৱশ্যৱিনাশিনি কাযে বালিশমমতাকাঽযে
নিযতাপাযী ন চিরস্থাযী ভোগোঽপ্যসুভগপর্যৱসাযী ॥ ১ ॥

আন্তররিপুৱশমশিৱোদর্কং পীতৱিতর্কং ৱিশসি ৱৃথা
ত্ৱম কিং তৱ লব্ধং তত্প্রেরণযা সন্ততৱিষযভ্রান্ত্যেযত্যা ॥
সঙ্কটসঙ্ঘৱিদারণনিপুণে শঙ্করচরণে কিঙ্করশরণে
সঙ্ঘটয রতিং সঙ্কলয ধৃতিং সফলয নিভৃতং জনিলাভং চ ॥ ২ ॥

সঙ্কল্পৈকসমুদ্ভাৱিতজগদুত্পত্ত্যাদিভিরাত্তৱিনোদে
যস্মিন্নেৱমহেশ্ৱরশব্দঃ স্ৱার্থসমন্ৱযমজহজ্জযতি ॥
অখিলাংহোপহমমিতশুভাৱহমভযদুহন্তং স্মরদেহদহং
করুণামৃতরসৱরুণালযমযি হরিণাঙ্কোজ্জ্ৱলমৌলিমুপাস্ৱ ॥ ৩ ॥

ত্রিজগদতীতম যন্মহিমানং ত্রয্যপি চকিতৈৱাভিদধাতি
প্রণমদমর্ত্যপ্রৱরশিরোমণিদীধিতিদীপিতপাদসরোজম ॥
ভক্তাভ্যর্থিতসার্থসমর্থনসামর্থ্যোদ্ধৃতকল্পককর্পং
কন্দর্পারিমৃতেঽন্যঃ কোঽপি ৱদান্যো জগতি ন মান্যো জযতি ॥ ৪ ॥

ইতি হৃদযবোধনস্তোত্রং সংপূর্ণম ॥

Also Read:

Hrudayabodhana Stotram Lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Hrudayabodhana Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top