Ashtaka

Hymn to River Manikarnika Lyrics in Tamil | மணிகர்ணிகாஷ்டகம்

மணிகர்ணிகாஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

த்வத்தீரே மணிகர்ணிகே ஹரிஹரௌ ஸாயுஜ்யமுக்திப்ரதௌ³
வாத³ந்தௌ குருத: பரஸ்பரமுபௌ⁴ ஜந்தோ: ப்ரயாணோத்ஸவே ।
மத்³ரூபோ மநுஜோঽயமஸ்து ஹரிணா ப்ரோக்த: ஶிவஸ்தத்க்ஷணாத்
தந்மத்⁴யாத்³ப்⁴ருʼகு³லாஞ்ச²நோ க³ருட³க:³ பீதாம்ப³ரோ நிர்க³த: ॥ 1॥

இந்த்³ராத்³யாஸ்த்ரித³ஶா: பதந்தி நியதம் போ⁴க³க்ஷயே யே புந
ர்ஜாயந்தே மநுஜாஸ்ததோபி பஶவ: கீடா: பதங்கா³த³ய: ।
யே மாதர்மணிகர்ணிகே தவ ஜலே மஜ்ஜந்தி நிஷ்கல்மஷா:
ஸாயுஜ்யேঽபி கிரீடகௌஸ்துப⁴த⁴ரா நாராயணா: ஸ்யுர்நரா: ॥ 2॥

காஶீ த⁴ந்யதமா விமுக்தநக³ரீ ஸாலங்க்ருʼதா க³ங்க³யா
தத்ரேயம் மணிகர்ணிகா ஸுக²கரீ முக்திர்ஹி தத்கிங்கரீ ।
ஸ்வர்லோகஸ்துலித: ஸஹைவ விபு³தை:⁴ காஶ்யா ஸமம் ப்³ரஹ்மணா
காஶீ க்ஷோணிதலே ஸ்தி²தா கு³ருதரா ஸ்வர்கோ³ லகு⁴த்வம் க³த: ॥ 3॥

க³ங்கா³தீரமநுத்தமம் ஹி ஸகலம் தத்ராபி காஶ்யுத்தமா
தஸ்யாம் ஸா மணிகர்ணிகோத்தமதமா யேத்ரேஶ்வரோ முக்தித:³ ।
தே³வாநாமபி து³ர்லப⁴ம் ஸ்த²லமித³ம் பாபௌக⁴நாஶக்ஷமம்
பூர்வோபார்ஜிதபுண்யபுஞ்ஜக³மகம் புண்யைர்ஜநை: ப்ராப்யதே ॥ 4॥

து:³கா²ம்போ⁴தி⁴க³தோ ஹி ஜந்துநிவஹஸ்தேஷாம் கத²ம் நிஷ்க்ருʼதி:
ஜ்ஞாத்வா தத்³வி விரிஞ்சிநா விரசிதா வாராணஸீ ஶர்மதா³ ।
லோகா:ஸ்வர்க³ஸுகா²ஸ்ததோঽபி லக⁴வோ போ⁴கா³ந்தபாதப்ரதா:³
காஶீ முக்திபுரீ ஸதா³ ஶிவகரீ த⁴ர்மார்த²மோக்ஷப்ரதா³ ॥ 5॥

ஏகோ வேணுத⁴ரோ த⁴ராத⁴ரத⁴ர: ஶ்ரீவத்ஸபூ⁴ஷாத⁴ர:
யோঽப்யேக: கில ஶங்கரோ விஷத⁴ரோ க³ங்கா³த⁴ரோ மாத⁴வ: ।
யே மாதர்மணிகர்ணிகே தவ ஜலே மஜ்ஜந்தி தே மாநவா:
ருத்³ரா வா ஹரயோ ப⁴வந்தி ப³ஹவஸ்தேஷாம் ப³ஹுத்வம் கத²ம் ॥ 6॥

த்வத்தீரே மரணம் து மங்க³ளகரம் தே³வைரபி ஶ்லாத்⁴யதே
ஶக்ரஸ்தம் மநுஜம் ஸஹஸ்ரநயநைர்த்³ரஷ்டும் ஸதா³ தத்பர: ।
ஆயாந்தம் ஸவிதா ஸஹஸ்ரகிரணை: ப்ரத்யுக்³த³தோঽபூ⁴த்ஸதா³
புண்யோঽஸௌ வ்ருʼஷகோ³ঽத²வா க³ருட³க:³ கிம் மந்தி³ரம் யாஸ்யதி ॥ 7॥

மத்⁴யாஹ்நே மணிகர்ணிகாஸ்நபநஜம் புண்யம் ந வக்தும் க்ஷம:
ஸ்வீயைரப்³த⁴ஶதைஶ்சதுர்முக²த⁴ரோ வேதா³ர்த²தீ³க்ஷாகு³ரு: ।
யோகா³ப்⁴யாஸப³லேந சந்த்³ரஶிக²ரஸ்தத்புண்யபாரங்க³த:
த்வத்தீரே ப்ரகரோதி ஸுப்தபுருஷம் நாராயணம் வா ஶிவம் ॥ 8॥

க்ருʼச்சை²ர்: கோடிஶதை: ஸ்வபாபநித⁴நம் யச்சாஶ்வமேதை:⁴ ப²லம்
தத்ஸர்வே மணிகர்ணிகாஸ்நபநஜே புண்யே ப்ரவிஷ்டம் ப⁴வேத் ।
ஸ்நாத்வா ஸ்தோத்ரமித³ம் நர: பட²தி சேத்ஸம்ஸாரபாதோ²நிதி⁴ம்
தீர்த்வா பல்வலவத்ப்ரயாதி ஸத³நம் தேஜோமயம் ப்³ரஹ்மண: ॥ 9॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய
ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய
ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத: க்ருʼதௌ
மணிகர்ணிகாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet