Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Janakipanchakam Lyrics in Oriya ॥ ଜାନକୀପଞ୍ଚକମ୍ ॥

॥ ଜାନକୀପଞ୍ଚକମ୍ ॥

ମାତୃକେ ସର୍ଵଵିଶ୍ଵୈକଧାତ୍ରୀଂ କ୍ଷମାଂ
ତ୍ଵାଂ ସୁଧାଂ ଶୀତଲାଂ ପୁତ୍ରପୁତ୍ରୀନୁତାମ୍ ।
ସ୍ନେହଵାତ୍ସଲ୍ୟଧାରାୟୁତାଂ ଜାନକୀଂ
ତାଂ ନମାମୀଶ୍ଵରୀଂ ମାତରଂ ପ୍ରେମଦାମ୍ ॥ ୧॥

ନୂପୁରାନନ୍ଦଦାଂ କିଙ୍କଣୀମେଖଲାଂ
ଶାତକୁମ୍ଭାଙ୍ଗଦାଂ ହାରରତ୍ନାକରାମ୍ ।
କୁଣ୍ଡଲାଭୂଷଣାଂ ମୌଲିହୀରୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂ
ତାଂ ନମାମୀଶ୍ଵରୀଂ ମାତରଂ ପ୍ରେମଦାମ୍ ॥ ୨॥

ମେଘଵୃନ୍ଦାଲକାଂ ମନ୍ଦହାସପ୍ରଭାଂ
କାନ୍ତିଗେହାକ୍ଷିଣୀ ସ୍ଵର୍ଣଵର୍ଣାଶ୍ରୟାମ୍ ।
ରକ୍ତବିମ୍ବାଧରାଂ ଶ୍ରୀମୁଖୀଂ ସୁନ୍ଦରୀଂ
ତାଂ ନମାମୀଶ୍ଵରୀଂ ମାତରଂ ପ୍ରେମଦାମ୍ ॥ ୩॥

ପଦ୍ମମାଲାଧରାଂ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପାରିତାଂ
ପଦ୍ୟଵର୍ଣାମ୍ବରାଂ ପାଣିପଦ୍ମାଶ୍ରୟାମ୍ ।
ପଦ୍ମପୀଠସ୍ଥିତାଂ ପାଦପଦ୍ମାଵୃତାଂ
ତାଂ ନମାମୀଶ୍ଵରୀଂ ମାତରଂ ପ୍ରେମଦାମ୍ ॥ ୪॥

ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାଂ ପୁଷ୍ଟିତୁଷ୍ଟିପ୍ରଦାଂ
ଜ୍ଞାନଵିଦ୍ୟାଦଦାଂ ପୁଷ୍କଲାନନ୍ଦଦାମ୍ ।
ଶୁଦ୍ଧିଦାଂ ବୁଦ୍ଧିଦାଂ ଶକ୍ତିଦାଂ ସିଦ୍ଧିଦାଂ
ତାଂ ନମାମୀଶ୍ଵରୀଂ ମାତରଂ ପ୍ରେମଦାମ୍ ॥ ୫॥

ଇତି ଜାନକୀପଞ୍ଚକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Janakipanchakam Lyrics in Oriya ॥ ଜାନକୀପଞ୍ଚକମ୍ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top