Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalidasa Gangashtakam Lyrics in Gujarati | ગઙ્ગાષ્ટકં કાલિદાસકૃતમ્

ગઙ્ગાષ્ટકં કાલિદાસકૃતમ્ Lyrics in Gujarati:

શ્રીગણેશાય નમઃ ॥
નમસ્તેઽસ્તુ ગઙ્ગે ત્વદઙ્ગપ્રસઙ્ગાદ્ભુજં ગાસ્તુરઙ્ગાઃ કુરઙ્ગાઃ પ્લવઙ્ગાઃ ।
અનઙ્ગારિરઙ્ગાઃ સસઙ્ગાઃ શિવાઙ્ગા ભુજઙ્ગાધિપાઙ્ગીકૃતાઙ્ગા ભવન્તિ ॥ ૧॥

નમો જહ્નુકન્યે ન મન્યે ત્વદન્યૈર્નિસર્ગેન્દુચિહ્નાદિભિર્લોકભર્તુઃ ।
અતોઽહં નતોઽહં સતો ગૌરતોયે વસિષ્ઠાદિભિર્ગીયમાનાભિધેયે ॥ ૨॥

ત્વદામજ્જનાત્સજ્જનો દુર્જનો વા વિમાનૈઃ સમાનઃ સમાનૈર્હિ માનૈઃ ।
સમાયાતિ તસ્મિન્પુરારાતિલોકે પુરદ્વારસંરુદ્ધદિક્પાલલોકે ॥ ૩॥

સ્વરાવાસદમ્ભોલિદમ્ભોપિ રમ્ભાપરીરમ્ભસમ્ભાવનાધીરચેતાઃ ।
સમાકાઙ્ક્ષતે ત્વત્તટે વૃક્ષવાટીકુટીરે વસન્નેતુમાયુર્દિનાનિ ॥ ૪॥

ત્રિલોકસ્ય ભર્તુર્જટાજૂટબન્ધાત્સ્વસીમાન્તભાગે મનાક્પ્રસ્ખલન્તઃ ।
ભવાન્યા રુષા પ્રોઢસાપન્તભાવાત્કરેણાહતાસ્તવત્તરઙ્ગા જયન્તિ ॥ ૫॥

જલોન્મજ્જદૈરાવતોદ્દાનકુમ્ભસ્ફુરત્પ્રસ્ખલત્સાન્દ્રસિન્દૂરરાગે ।
ક્કચિત્પદ્મિનીરેણુભઙ્ગે પ્રસઙ્ગે મનઃ ખેલતાં જહ્નુકન્યાતરઙ્ગે ॥ ૬॥

ભવત્તીરવાનીરવાતોત્થધૂલીલવસ્પર્શતસ્તત્ક્ષણં ક્ષીણપાપઃ ।
જનોઽયં જગત્પાવને ત્વત્પ્રસાદાત્પદે પૌરુહૂતેઽપિ ધત્તેઽવહેલામ્ ॥ ૭॥

ત્રિસન્ધ્યાનમલ્લેખકોટીરનાનાવિધાનેકરત્નાંશુબિમ્બપ્રભાભિઃ ।
સ્ફુરત્પાદપીઠે હઠેનાષ્ટમૂર્તેર્જટાજૂટવાસે નતાઃ સ્મઃ પદં તે ॥ ૮॥

ઇદં યઃ પઠેદષ્ટકં જહ્નુપુત્ર્યાસ્રિકાલં કૃતં કાલિદાસેન રમ્યમ્ ।
સમાયાસ્યતીન્દ્રાદિભિર્ગીયમાનં પદં કૈશવં શૈશવં નો લભેત્સઃ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીકાલિદાસકૃતં ગઙ્ગાષ્ટકસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Kalidasa Gangashtakam Lyrics in Gujarati | ગઙ્ગાષ્ટકં કાલિદાસકૃતમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top