Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalidasa Sri Gangashtakam Text in Gujarati

Kalidasa Gangashtakam Lyrics in Gujarati | ગઙ્ગાષ્ટકં કાલિદાસકૃતમ્

ગઙ્ગાષ્ટકં કાલિદાસકૃતમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીગણેશાય નમઃ ॥ નમસ્તેઽસ્તુ ગઙ્ગે ત્વદઙ્ગપ્રસઙ્ગાદ્ભુજં ગાસ્તુરઙ્ગાઃ કુરઙ્ગાઃ પ્લવઙ્ગાઃ । અનઙ્ગારિરઙ્ગાઃ સસઙ્ગાઃ શિવાઙ્ગા ભુજઙ્ગાધિપાઙ્ગીકૃતાઙ્ગા ભવન્તિ ॥ ૧॥ નમો જહ્નુકન્યે ન મન્યે ત્વદન્યૈર્નિસર્ગેન્દુચિહ્નાદિભિર્લોકભર્તુઃ । અતોઽહં નતોઽહં સતો ગૌરતોયે વસિષ્ઠાદિભિર્ગીયમાનાભિધેયે ॥ ૨॥ ત્વદામજ્જનાત્સજ્જનો દુર્જનો વા વિમાનૈઃ સમાનઃ સમાનૈર્હિ માનૈઃ । સમાયાતિ તસ્મિન્પુરારાતિલોકે પુરદ્વારસંરુદ્ધદિક્પાલલોકે ॥ ૩॥ સ્વરાવાસદમ્ભોલિદમ્ભોપિ રમ્ભાપરીરમ્ભસમ્ભાવનાધીરચેતાઃ । સમાકાઙ્ક્ષતે ત્વત્તટે વૃક્ષવાટીકુટીરે વસન્નેતુમાયુર્દિનાનિ […]

Scroll to top