Shiva Stotram

Kalkikrutam Shiva Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

કલ્કિકૃતં શિવસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati:

ગૌરીનાથં વિશ્વનાથં શરણ્યં ભૂતાવાસં વાસુકીકણ્ઠભૂષમ ||
ત્ર્યક્ષં પઞ્ચાસ્યાદિદેવં પુરાણં વન્દે સાન્દ્રાનન્દસન્દોહદક્ષમ ||૧||

યોગાધીશં કામનાશં કરાળં ગઙ્ગાસઙ્ગક્લિન્નમૂર્ધાનમીશમ ||
જટાજૂટાટોપરિક્ષિપ્તભાવં મહાકાળં ચન્દ્રભાલં નમામિ ||૨||

શ્મશાનસ્થં ભૂતવેતાળસઙ્ગં નાનાશસ્ત્રૈઃ ખડ્ગશૂલાદિભિશ્ચ ||
વ્યગ્રાત્યુગ્રા બાહવો લોકનાશે યસ્ય ક્રોધોદ્ભૂતલોકોઽસ્તમેતિ ||૩||

યો ભૂતાદિઃ પઞ્ચ ભૂતૈઃ સિસૃક્ષુસ્તન્માત્રાત્મા કાલકર્મસ્વભાવૈઃ ||
પ્રહૃત્યેદં પ્રાપ્ય જીવત્વમીશો બ્રહ્માનન્દે ક્રીડતે તં નમામિ ||૪||

સ્થિતૌ વિષ્ણુઃ સર્વજિષ્ણુઃ સુરાત્મા લોકાન્સાધૂન ધર્મસેતૂન્બિભર્તિ ||
બ્રહ્માદ્યંશે યોઽભિમાની ગુણાત્મા શબ્દાદ્યઙ્ગૈસ્તં પરેશં નમામિ ||૫||

યસ્યાજ્ઞયા વાયવો વાન્તિ લોકે જ્વલત્યગ્નિઃ સવિતા યાતિ તપ્યન ||
શીતાંશુઃ ખે તારકાસઙ્ગ્રહશ્ચ પ્રવર્તન્તે તં પરેશં પ્રપદ્યે ||૬||

યસ્ય શ્વાસાત્સર્વધાત્રી ધરિત્રી દેવો વર્ષત્યમ્બુકાલઃ પ્રમાતા ||
મેરુર્મધ્યે ભુવનાનાં ચ ભર્તા તમીશાનં વિશ્વરૂપં નમામિ ||૭||

ઇતિ શ્રીકલ્કિપુરાણે કલ્કિકૃતં શિવસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ ||

2 Comments

Click here to post a comment