Home » Hindu Mantras » Ganesh Stotram » Sharanu Gajamukha Akuvahana Lyrics in Kannada
Ganesh Stotram

Sharanu Gajamukha Akuvahana Lyrics in Kannada

Sharanu Gajamukha Akuvahana Lyrics:

ಶರಣು ಗಜಮುಖ ಆಖುವಾಹನ
ಶರಣು ಸುರಗಣ ಸೇವಿತ
ಶರಣು ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕ
ಶರಣು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ || ೧ ||

ಹೇಮಖಚಿತ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕ
ಅಮಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಬಲ
ಶಾಸ್ತ್ರೋದ್ದಾಮ ವಿದ್ಯಾಶರನಿಧೇ || ೨ ||

ಪಾಶ ಮೋದಕ ಪರಶುಧರ
ಫಣಿಭೂಷ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ
ವಾಸವಾರ್ಚಿತ ವಿಜಯವಿಠಲನ
ದಾಸ ಭೋ ಗಣನಾಯಕ || ೩ ||

Sharanu Gajamukha Akuvahana in English:

Add Comment

Click here to post a comment