Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shiva Stuti Narayana Pandita Krita Lyrics in Tamil

Shiva Stuti (Narayana Pandita Krutha) in Tamil:

॥ ஶ்ரீஶிவஸ்துதீ நாராயணபண்டி³தக்ருʼத ॥
ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉ ॥

ஸ்பு²டம்ʼ ஸ்ப²டிகஸப்ரப⁴ம்ʼ ஸ்ப²டிதஹாரகஶ்ரீஜடம்ʼ
ஶஶாங்கத³லஶேக²ரம்ʼ கபிலபு²ல்லநேத்ரத்ரயம் ।
தரக்ஷுவரக்ருʼத்திமத்³பு⁴ஜக³பூ⁴ஷணம்ʼ பூ⁴திமத்-
கதா³ நு ஶிதிகண்ட² தே வபுரவேக்ஷதே வீக்ஷணம் ॥ 1 ॥

த்ரிலோசன விலோசனே லஸதி தே லலாமாயிதே
ஸ்மரோ நியமக⁴ஸ்மரோ நியமிநாமபூ⁴த்³ப⁴ஸ்மஸாத் ।
ஸ்வப⁴க்திலதயா வஶீக்ருʼதவதீஸதீயம்ʼ ஸதீ
ஸ்வப⁴க்தவஶதோ ப⁴வானபி வஶீ ப்ரஸீத³ ப்ரபோ⁴ ॥ 2 ॥

மஹேஶ மஹிதோ(அ)ஸி தத்புருஷ பூருஷாக்³ர்யோ ப⁴வான்-
அகோ⁴ரரிபுகோ⁴ர தே(அ)னவம வாமதே³வாஞ்ஜலி꞉ ।
நம꞉ ஸபதி³ ஜாத தே த்வமிதி பஞ்சரூபோசித-
ப்ரபஞ்சசயபஞ்சவ்ருʼன்மம மனஸ்தமஸ்தாட³ய ॥ 3 ॥

ரஸாக⁴னரஸானலானிலவியத்³விவஸ்வத்³விது⁴-
ப்ரயஷ்ட்ருʼஷு நிவிஷ்டமித்யஜ ப⁴ஜாமி மூர்த்யஷ்டகம் ।
ப்ரஶாந்தமுத பீ⁴ஷணம்ʼ பு⁴வநமோஹனம்ʼ சேத்யஹோ
வபூம்ʼஷி கு³ணபூஷிதே(அ)ஹமஹமாத்மனோ(அ)ஹம்பி⁴தே³ ॥ 4 ॥

விமுக்திபரமாத்⁴வனாம்ʼ தவ பட³த்⁴வநாமாஸ்பத³ம்ʼ
பத³ம்ʼ நிக³மவேதி³னோ ஜக³தி வாமதே³வாத³ய꞉ ।
கத²ஞ்சிது³பஶிக்ஷிதா ப⁴க³வதைவ ஸம்ʼவித்³ரதே
வயம்ʼ து விரலாந்தரா꞉ கத²முமேஶ தன்மன்மஹே ॥ 5 ॥

கடோ²ரிதகுடா²ரயா லலிதஶூலயா வாஹயா
ரணட்³ட³மருணா ஸ்பு²ரத்³த⁴ரிணயா ஸக²ட்வாங்க³யா ।
சலாபி⁴ரசலாபி⁴ரப்யக³ணிதாபி⁴ருந்ந்ருʼத்யதஶ்-
சதுர்த³ஶ ஜக³ந்தி தே ஜயஜயேத்யயுர்விஸ்மயம் ॥ 6 ॥

புரா த்ரிபுரரந்த⁴னம்ʼ விவித⁴தை³த்யவித்⁴வம்ʼஸனம்ʼ
பராக்ரமபரம்பரா அபி பரா ந தே விஸ்மய꞉ ।
அமர்ஷிப³லஹர்ஷிதக்ஷுபி⁴தவ்ருʼத்தநேத்ரோஜ்ஜ்வலஜ்-
ஜ்வலஜ்ஜ்வலனஹேலயா ஶலபி⁴தம்ʼ ஹி லோகத்ரயம் ॥ 7 ॥

ஸஹஸ்ரநயனோ கு³ஹ꞉ ஸஹஸஹஸ்ரரஶ்மிர்விது⁴ர்-
ப்³ருʼஹஸ்பதிருதாப்பதி꞉ ஸஸுரஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரா꞉ ।
ப⁴வத்பத³பராயணா꞉ ஶ்ரியமிமாம்ʼ யயு꞉ ப்ரார்தி²தாம்ʼ
ப⁴வான் ஸுரதருர்ப்⁴ருʼஶம்ʼ ஶிவ ஶிவாம்ʼ ஶிவாவல்லப⁴ ॥ 8 ॥

தவ ப்ரியதமாத³திப்ரியதமம்ʼ ஸதை³வாந்தரம்ʼ
பயஸ்யுபஹிதம்ʼ ப்⁴ருʼதம்ʼ ஸ்வயமிவ ஶ்ரியோ வல்லப⁴ம் ।
விபு³த்⁴ய லகு⁴பு³த்³த⁴ய꞉ ஸ்வபரபக்ஷலக்ஷ்யாயிதம்ʼ
பட²ந்தி ஹி லுட²ந்தி தே ஶட²ஹ்ருʼத³꞉ ஶுசா ஶுண்டி²தா꞉ ॥ 9 ॥

நிவாஸநிலயாசிதா தவ ஶிரஸ்ததிர்மாலிகா
கபாலமபி தே கரே த்வமஶிவோஸ்யனந்தர்தி⁴யாம் ।
ததா²பி ப⁴வத꞉ பத³ம்ʼ ஶிவஶிவேத்யதோ³ ஜல்பதாம்ʼ
அகிஞ்சன ந கிஞ்சன வ்ருʼஜிநமஸ்தி ப⁴ஸ்மீப⁴வேத் ॥ 10 ॥

த்வமேவ கில காமது⁴க் ஸகலகாமமாபூரயன்
ஸதா³ த்ரிநயனோ ப⁴வான்வஹதி சார்சிநேத்ரோத்³ப⁴வம் ।
விஷம்ʼ விஷத⁴ராந்த³த⁴த்பிப³ஸி தேன சானந்த³வான்
விருத்³த⁴சரிதோசிதா ஜக³த³தீ⁴ஶ தே பி⁴க்ஷுதா ॥ 11 ॥

நம꞉ ஶிவஶிவாஶிவாஶிவஶிவார்த²ம்ʼ க்ருʼந்தாஶிவம்ʼ
நமோ ஹரஹராஹராஹரஹராந்தரீம்ʼ மே த்³ருʼஶம் ।
நமோ ப⁴வப⁴வாப⁴வப்ரப⁴வபூ⁴தயே மே ப⁴வான்
நமோ ம்ருʼட³ நமோ நமோ நம உமேஶ துப்⁴யம்ʼ நம꞉ ॥ 12 ॥

ஸதாம்ʼ ஶ்ரவணபத்³த⁴திம்ʼ ஸரது ஸன்னதோக்தேத்யஸௌ
ஶிவஸ்ய கருணாங்குராத்ப்ரதிக்ருʼதாத்ஸதா³ ஸோசிதா ।
இதி ப்ரதி²தமானஸோ வ்யதி⁴த நாம நாராயண꞉
ஶிவஸ்துதிமிமாம்ʼ ஶிவம்ʼ லிகுசிஸூரிஸூனு꞉ ஸுதீ⁴꞉ ॥ 13 ॥

இதி ஶ்ரீமல்லிகுசிஸூரிஸூனுநாராயணபண்டி³தாசார்யவிரசிதா
ஶிவஸ்துதி꞉ ஸம்பூர்ணா ॥

Also Read:

Shiva Stuti Narayana Pandita Krita Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top