Shiva Stotram

Shivaatharvasheersham Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Shivaatharvasheersham in Gujarati:

॥ શિવાથર્વ શીર્ષમ ॥
ઓં દેવા હ વૈ સ્વર્ગલોકમાયંસ્તે રુદ્રમપૃચ્છન કો ભવાનિતિ |
સોઽબ્રવીદહમેકઃ પ્રથમમાસીદ્વર્તામિ ચ
ભવિષ્યામિ ચ નાન્યઃ કશ્ચિન્મત્તો વ્યતિરિક્ત ઇતિ |

સોઽન્તરાદન્તરં પ્રાવિશદ્દિશશ્ચાન્તરં પ્રાવિશત |
સોઽહં નિત્યાનિત્યો વ્યક્તાવ્યક્તો બ્રહ્મા બ્રહ્માહં પ્રાઞ્ચઃ
પ્રત્યઞ્ચોઽહં દક્ષિણાઞ્ચ ઉદઞ્ચોઽહમમધશ્ચોર્ધ્વશ્ચાહં
દિશશ્ચ પ્રતિદિશશ્ચાહં પુમાનપુમાન સ્ત્રિયશ્ચાહં
સાવિત્ર્યહં ગાયત્ર્યહં ત્રિષ્ટુબૂજગત્યનુષ્ટુપ ચાઽહં
છન્દોઽહં સત્યોઽહં ગાર્હપત્યો દક્ષિણાગ્નિરાહવનીયોઽહં
ગૌરહં ગૌર્યહમૃગહં યજુરહં સામાહમથર્વાઙ્ગિરસોઽહં
જ્યેષ્ઠોઽહં શ્રેષ્ઠોઽહં વરિષ્ઠોઽહમાસ્વરોં નમ ઇતિ ||

ય ઇદમથર્વશિરો બ્રાહ્મણોઽધીતે |
અશ્રોત્રિયઃ શ્રોત્રિયો ભવતિ |
અનુપનીત ઉપનીતો ભવતિ |
સોઽગ્નિપૂતો ભવતિ |
સ વાયુપૂતો ભવતિ |
સ સૂર્યપૂતો ભવતિ |
સ સોમપૂતો ભવતિ |
સ સત્યપૂતો ભવતિ |
સ સર્વૈર્વેદૈર્જ્ઞાતો ભવતિ |
સર્વૈર્વેદૈરનુધ્યાતો ભવતિ |
સ સર્વેષુ તીર્થેષુ સ્નાતો ભવતિ |
તેન સર્વૈઃ ઋતુભિરિષ્ટં ભવતિ |

ગાયત્ર્યાઃ ષષ્ઠિસહસ્રાણિ જપ્તાનિ ભવન્તિ |
પ્રણવાનામયુતં જપ્તં ભવતિ |

સ ચક્ષુષઃ પઙ્ક્તિં પુનાતિ |
આસપ્તમાત પુરુષયુગાન્પુનાતીત્યાહ ભગવાનથર્વશિરઃ

સકૃજ્જપ્ત્વૈવ શુચિઃ સ પૂતઃ કર્મણ્યો ભવતિ |
દ્વિતીયં જપ્ત્વા ગણાધિપત્યમવાપ્નોતિ |

તૃતીયં જપ્ત્વૈવમેવાનુપ્રવિશત્યોં સત્યમોં સત્યમોં સત્યં |

ઇત્યથર્વવેદે શિવાથાર્વશીર્ષં સંપૂર્ણમ ||

Also Read:

Shivaatharvasheersham Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu