Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shivaatharvasheersham Lyrics in Bengali

শিৱাথর্ৱ শীর্ষম Lyrics in Bengali:

ওং দেৱা হ ৱৈ স্ৱর্গলোকমাযংস্তে রুদ্রমপৃচ্ছন কো ভৱানিতি |
সোঽব্রৱীদহমেকঃ প্রথমমাসীদ্ৱর্তামি চ
ভৱিষ্যামি চ নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ৱ্যতিরিক্ত ইতি |

সোঽন্তরাদন্তরং প্রাৱিশদ্দিশশ্চান্তরং প্রাৱিশত |
সোঽহং নিত্যানিত্যো ৱ্যক্তাৱ্যক্তো ব্রহ্মা ব্রহ্মাহং প্রাঞ্চঃ
প্রত্যঞ্চোঽহং দক্ষিণাঞ্চ উদঞ্চোঽহমমধশ্চোর্ধ্ৱশ্চাহং
দিশশ্চ প্রতিদিশশ্চাহং পুমানপুমান স্ত্রিযশ্চাহং
সাৱিত্র্যহং গাযত্র্যহং ত্রিষ্টুবূজগত্যনুষ্টুপ চাঽহং
ছন্দোঽহং সত্যোঽহং গার্হপত্যো দক্ষিণাগ্নিরাহৱনীযোঽহং
গৌরহং গৌর্যহমৃগহং যজুরহং সামাহমথর্ৱাঙ্গিরসোঽহং
জ্যেষ্ঠোঽহং শ্রেষ্ঠোঽহং ৱরিষ্ঠোঽহমাস্ৱরোং নম ইতি ||

য ইদমথর্ৱশিরো ব্রাহ্মণোঽধীতে |
অশ্রোত্রিযঃ শ্রোত্রিযো ভৱতি |
অনুপনীত উপনীতো ভৱতি |
সোঽগ্নিপূতো ভৱতি |
স ৱাযুপূতো ভৱতি |
স সূর্যপূতো ভৱতি |
স সোমপূতো ভৱতি |
স সত্যপূতো ভৱতি |
স সর্ৱৈর্ৱেদৈর্জ্ঞাতো ভৱতি |
সর্ৱৈর্ৱেদৈরনুধ্যাতো ভৱতি |
স সর্ৱেষু তীর্থেষু স্নাতো ভৱতি |
তেন সর্ৱৈঃ ঋতুভিরিষ্টং ভৱতি |

গাযত্র্যাঃ ষষ্ঠিসহস্রাণি জপ্তানি ভৱন্তি |
প্রণৱানামযুতং জপ্তং ভৱতি |

স চক্ষুষঃ পঙ্ক্তিং পুনাতি |
আসপ্তমাত পুরুষযুগান্পুনাতীত্যাহ ভগৱানথর্ৱশিরঃ

সকৃজ্জপ্ত্ৱৈৱ শুচিঃ স পূতঃ কর্মণ্যো ভৱতি |
দ্ৱিতীযং জপ্ত্ৱা গণাধিপত্যমৱাপ্নোতি |

তৃতীযং জপ্ত্ৱৈৱমেৱানুপ্রৱিশত্যোং সত্যমোং সত্যমোং সত্যং |

ইত্যথর্ৱৱেদে শিৱাথার্ৱশীর্ষং সংপূর্ণম ||

Calendar

February 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Text

Archives