Ashtottara Shatanamavali

Shri Anant Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi | 108 Names of Anant in Punjabi

Sri Anant Ashtottara Shatanamavali Punjabi Lyrics:

ਸ਼੍ਰੀਅਨਨ੍ਤਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ

ॐ ਅਨਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ । ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ । ਅਦ੍ਭੁਤਕਰ੍ਮਣੇ ।
ਅਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮਾਯ । ਅਪਰਾਜਿਤਾਯ । ਅਖਣ੍ਡਾਯ । ਅਗ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰਾਯ ।
ਅਗ੍ਨਿਵਪੁਸ਼ੇ । ਅਦਸ਼੍ਯਾਯ । ਅਤ੍ਰਿਪੁਤ੍ਰਾਯ । ਅਦਹਾਸਾਯ । ਅਨਾਕੁਲਾਯ ।
ਅਘਨਾਸ਼ਿਨੇ । ਅਨਘਾਯ । ਅਪ੍ਸੁਨਿਲਯਾਯ । ਅਰ੍ਹਾਯ । ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਅਨਿਰੁਦ੍ਧਾਯ । ਅਨਿਰ੍ਵਿਣ੍ਣਾਯ । ਅਚਞ੍ਚਲਾਯ ਨਭਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਅਸ਼੍ਟਦਿਕ੍ਪਾਲਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ । ਅਖਿਲਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ ।
ਅਰੂਪਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਰੂਪਾਯ । ਅਭਯਙ੍ਕਰਾਯ । ਅਕ੍ਸ਼ਰਾਯ । ਅਭ੍ਰਵਪੁਸ਼ੇ ।
ਅਯੋਨਿਜਾਯ । ਅਰਵਿਨ੍ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਅਸ਼ਨਵਰ੍ਜਿਤਾਯ । ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜਾਯ ।
ਅਤ੍ਰਿਪੁਤ੍ਰਾਯ । ਅਮ੍ਬਿਕਾਪਤਿਪੂਰ੍ਵਜਾਯ । ਅਪਸ੍ਮਾਰਨਾਸ਼ਿਨੇ । ਅਵ੍ਯਯਾਯ ।
ਅਨਾਦਿਨਿਧਨਾਯ । ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਯ । ਅਘਸ਼ਤ੍ਰਵੇ । ਅਮਰਾਰਿਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਅਮਰਵਿਘ੍ਨਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਅਨੀਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਅਜਾਯ । ਅਨਾਦਯੇ ।
ਅਮਰਪ੍ਰਭਵੇ । ਅਗ੍ਰਾਹ੍ਯਾਯ । ਅਕ੍ਰੂਰਾਯ । ਅਨੁਤ੍ਤਮਾਯ । ਅਹ੍ਨੇ । ਅਮੋਘਾਯ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਯਾਯ । ਅਮਤਾਯ । ਅਘੋਰਵੀਰ੍ਯਾਯ । ਅਵ੍ਯਙ੍ਗਾਯ । ਅਵਿਘ੍ਨਾਯ ।
ਅਤੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯ । ਅਮਿਤਤੇਜਸੇ । ਅਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਨ੍ਯਸ੍ਤਰੂਪਾਯ । ਅਨਿਲਾਯ ।
ਅਵਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਅਣੋਰਣੀਯਸੇ ਨਮਃ । ਅਸ਼ੋਕਾਯ । ਅਨੁਕੂਲਾਯ ।
ਅਭਿਤਾਸ਼ਨਾਯ । ਅਰਣ੍ਯਵਾਸਿਨੇ । ਅਪ੍ਰਮਤ੍ਤਾਯ । ਅਨਲਾਯ ।
ਅਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯਵਪੁਸ਼ੇ । ਅਹੋਰਾਤ੍ਰਾਯ । ਅਮਤ੍ਯਵੇ । ਅਕਾਰਾਦਿਹਕਾਰਾਨ੍ਤਾਯ ।
ਅਨਿਮਿਸ਼ਾਯ । ਅਸ੍ਤ੍ਰਰੂਪਾਯ । ਅਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾਯ । ਅਪ੍ਰਥਿਤਾਯ । ਅਸਙ੍ਖ੍ਯਾਯ ।
ਅਮਰਵਰ੍ਯਾਯ । ਅਨ੍ਨਪਤਯੇ । ਅਮਤਪਤਯੇ । ਅਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਅਪਾਂ ਨਿਧਯੇ । ਅਪਾਂ ਪਤਯੇ । ਅਸੁਰਘਾਤਿਨੇ । ਅਮਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਅਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਯ । ਅਰਵਿਨ੍ਦਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਅਰਵਿਨ੍ਦੋਦ੍ਭਵਾਯ । ਅਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ।
ਅਨਨ੍ਤਸ਼ਯਨਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪਤਯੇ । ਅਸ਼ਿਵਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ।
ਅਤਿਭੂਸ਼ਣਾਯ । ਅਵਿਦ੍ਯਾਹਰਾਯ । ਅਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਅਕਲ੍ਮਸ਼ਾਯ ।
ਅਕਲ੍ਪਾਯ । ਅਬ੍ਦਦਿਕਾਯ । ਅਚਲਰੂਪਾਯ । ਅਘੋਰਾਯ ।
ਅਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਅਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ । ਅਤਿਸੁਨ੍ਦਰਾਯ । ਅਮੋਘੌਘਾਧਿਪਤਯੇ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਤਾਯ । ਅਮਿਤਪ੍ਰਭਾਵਾਯ । ਅਵਨੀਪਤਯੇ । ਅਰ੍ਚਿਸ਼੍ਮਤੇ ।
ਅਪਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਇਤਿ ਅਨਨ੍ਤਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read:

Shri Anant Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil